Семінарій
Скачати 17.82 Mb.
НазваСемінарій
Сторінка32/132
Дата конвертації02.09.2013
Розмір17.82 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   132

10.2. Байки Сковороди

Перу Сковороди належить перша в історії української літератури збірка байок –

«Харківські байки». Байка була добре знана в нашій літературі задовго до Сковороди:

теорію байки докладно розглядали в шкільних курсах поетичного мистецтва, а

особливо полюбляли байки українські барокові проповідники – у казаннях одного

тільки Антонія Радивиловського можна знайти біля двох десятків байкових сюжетів.

Утім, саме Сковороду слід уважати за “батька” української байки. У 1769 році,

облишивши свої виклади в Харківському колегіумі, він заходився коло літературної

праці, написавши зокрема півтора десятка прозових езопівських байок. А навесні 1774

року, перебуваючи в Бабаях, філософ написав іще п’ятнадцять байок та й скомпонував

збірку, яку назвав «Харківські байки». Байку Сковорода розглядав як філософський

жанр. Говорячи про її єство, він покликається на “стародавніх любомудрців”, перш за

все, на Сократа, котрий, за переказами, під кінець життя завіршував декілька

езопівських сюжетів. Для Сковороди це є розумна забавка, така собі картинка, “зверху

смішна, але всередині чудова”. Про філософічність байок Сковороди свідчить і те, що

їхній епімітій, або “сила”, годен часом набагато перевершувати обсягом саму фабулу.

Зрештою, основна тема, якою переймається Сковорода-байкар, так само філософська –

“сродність”. Половина всіх «Харківських байок» присвячена саме їй: «Старий і

молодий жайворонок», «Коліщата дзиґарські», «Орел і Сорока», «Голова і Тулуб»,

«Брусок і Ніж», «Орел і Черепаха», «Собака і Коняка», «Бджола і Шершень» та інші.

Прикметною рисою байок Сковороди є те, що майже всі їхні фабули побудовано у

формі яскравих діалогічних сценок. Персонажами «Харківських байок» виступають

передовсім тварини й птахи, але також люди, стихії, приладдя, коштовне каміння

тощо. Почасти вони взяті Сковородою з традиційних езопівських сюжетів, як-от,

приміром, Орел та Черепаха, Гній; почасти – з популярних емблематичних

енциклопедій (Змія, яка скидає із себе линовище, Верблюд та Олень), а почасти є

цілком оригінальними, як-от дзиґарські коліщата, Вітер чи Брусок.

Авксентьєв Л.Г. Літературно-книжні та народні різновиди фразеологізмів у

«Баснях харьковскіх» Григорія Сковороди // Тези доповідей республіканської

наукової конференції, присвяченої 250-річчю з дня народження Г.С. Сковороди

(1722–1794). – Харків: Видавництво Харківського державного університету

ім. О.М. Горького, 1972. – С. 109–111.

Андрущенко М. Парнас віршотворний. Києво-Могилянська академія і український

літературний процес XVIII ст. – Київ: Українська книга, 1999. – 208 с.

Багалій Д.І. Український мандрований філософ Гр. Сав. Сковорода. – Харків:

Державне видавництво України, 1926. – 397 с.

Те саме: Друге, виправлене вид. – Київ: Видавництво «Орій» при УКСП

«Кобза», 1992. – 472 с.

Балухатый С.Д. «Песня о Соколе» // М. Горький. Материалы и исследования. –

Москва; Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1941. – Т. 3. – С. 161–

273.

181
Про Сковороду див. на с. 188–190.

Батюк Н. Поетичне втілення мудрості народної // Сковорода Г.С. Байки харківські.

Афоризми / Упоряд. і автор передмови Н.О. Батюк. – Харків: Прапор, 1972. –

С. 5–19.

Боженко М.К. Байки Г.С. Сковороди // Українська мова і література в школі. –

1967. – № 9. – С. 16–18.

Бордукова Н. Студії над байками Григорія Сковороди у ХХ столітті // Від бароко

до постмодерну: Збірник праць кафедри української та світової літератури

Харківського державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди / За ред.

проф. Л. Ушкалова. – Харків: Майдан, 2003. – Т. ІІ. – С. 12–22.

Бугайко Ф.Ф., Бугайко Т.Ф. Г.С. Сковорода та його байки. До 150-річчя з дня

смерті // Молодь України. – 1944. – 7 грудня.

Вигодованець Н.І. Байки Г.С. Сковороди в оцінці українських літературознавців

останнього десятиліття (1962–1972) // Українське літературознавство. – 1974. –

№ 22. – С. 88–94.

Володимир [В. Шаян]. Етичні, соціологічні і педагогічні погляди Сковороди. –

Лондон: Орден, 1959. – 33 с. [на правах манускрипту].

Те саме: Лондон; Торонто: Інститут Володимира Шаяна, 1972. – 22 с.

Воропай О. Український філософ Григорій Сковорода (З нагоди 260-ліття від дня

народження) // Визвольний Шлях. – 1982. – Річник XXXV. – Кн. 8 (413). –

С. 925–933.

Грицай М.С. Григорій Сковорода // Грицай М.С., Микитась В.Л., Шолом Ф.Я.

Давня українська література / За ред. професора М.С. Грицая. – Київ: Вища

школа, 1978. – С. 376–394.

Те

саме:

Грицай М.С.,

Микитась В.Л.,

Шолом Ф.Я.

Давня

українська

література / За ред. професора М.С. Грицая. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ:

Вища школа, 1989. – С. 374–388.

Грузинський О. Критичні замітки до твору Сковороди «Басни Харьковские» //

Юбілейний збірник на пошану академика Дмитра Йвановича Багалія з нагоди

сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности / За ред.

А. Кримського. – Київ, 1927. – Ч. ІІ. – С. 378–385 (Записки історично-

філологічного відділу Української Академії наук, кн. XIII–XIV).

Демков М.И. Г.С. Сковорода, странствующий философ и педагог // Демков М.И.

История русской педагогии. – Ч. ІІ. Новая русская педагогия (XVIII-й век). –

Санкт-Петербург: Издание автора, 1897. – С. 515–543.

Деркач Б.А. Біля початків української літературної байки («Басни харьковскія»

Г.С. Сковороди) // Тези доповідей республіканської наукової конференції,

присвяченої 250-річчю з дня народження Г.С. Сковороди (1722–1794). –

Харків:

Видавництво

Харківського

державного

університету

ім. О.М. Горького, 1972. – С. 49–52.

Дмитренко В.А., Солощук Л.В. «Байки Харківські» Г.С. Сковороди: філологічні

аспекти // Тези доповідей харківських сковородинівських читань, присвячених

270-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди (24–25 листопада

1992 р.). – Харків: Харківський державний університет, 1992. – С. 138–140.

Дяченко

М.В.

Про

ідею

“природної

людини”

в

«Байках

Харківських»

Г.С. Сковороди // Тези доповідей харківських сковородинівських читань,

присвячених 270-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди (24–25
182


листопада 1992 р.). – Харків: Харківський державний університет, 1992. –

С. 61–62.

Єфремов

С.

Історія

українського

письменства.

Т. 1:

Від

початків

по

М. Костомарова. – Київ; Ляйпціґ, 1919. – 459 с.

Про Сковороду див. на с. 186, 254–261, 275, 276, 310, 327, 343, 344, 367, 415.

Те саме: Вецляр, 1924; З одмінами й додатками. Фотопередрук. – Мюнхен,

1989. – С. 186, 254–261, 275, 276, 310, 327, 343, 344, 367, 415; Ню Йорк:

Український Конґресовий Комітет, 1991. – С. 186, 254–261, 275, 276, 310, 327,

343, 344, 367, 415; Київ: Феміна, 1995. – С. 166, 215–222, 239, 274, 280, 281,

333, 359, 604.

Іваньо І.В. Жанр байки у творчості Г. Сковороди // Радянське літературознавство. –

1965. – № 8. – С. 24–33.

Історія української літератури: У 8 т. – Київ: Наукова думка, 1967. – Т. 1. – 539 с.

Про Сковороду див. на с. 7, 47, 69, 352, 385, 400, 508, 514.

Історія української літератури: У 8 т. – Київ: Наукова думка, 1967. – Т. 2. – 483 с.

Про Сковороду див. на с. 11, 18, 25, 26, 28, 30, 34, 51, 89, 108–130, 135, 149, 159, 160, 192, 207,

223, 385, 431, 458.

Коваленко Гр. Григорій Сковорода, його життя і твори. – Полтава: Накладом

Полтавської спілки споживчого товариства, 1919. – 156 с.

Козлов Р.А. Часові, просторові та суспільні масштаби авторського мислення в

діалогізованих

байках

Г. Сковороди

//

Філософська,

педагогічна

та

літературно-мистецька спадщина Г. Сковороди і сучасність (Матеріали

Всеукраїнських міжвузівських сковородинських читань з нагоди 200-річчя з

дня смерті мислителя). – Кривий Ріг, 1994. – С. 110.

Косяченко В.Т. «Басни харьковскія» Г.С. Сковороди і його традиції в українському

байкарстві // Українське літературознавство: Республіканський міжвідомчий

збірник. – Львів: Вища школа, 1975. – Вип. 25. – С. 62–67.

Косяченко В.Т. «Басни харьковскія» Г. Сковороди і українська байка ХІХ–ХХ ст. //

Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 250-річчю

з дня народження Г.С. Сковороди (1722–1794). – Харків: Видавництво

Харківського державного університету ім. О.М. Горького, 1972. – С. 57–59.

Крекотень В. Художність давньої української прози (XVII–XVIII ст.) //

Крекотень В. Вибрані праці / Відп. ред., упоряд. і автор передмови член-

кореспондент НАН України О. Мишанич. – Київ: Обереги, 1999. – С. 14–140.

Про Сковороду див. на с. 116.

Крекотень В.І. [Вступна стаття й примітки] // Крекотень В.І. Байки в українській

літературі XVII–XVIII ст. Пам’ятки давньої української літератури. – Київ:

Видавництво Академії наук УРСР, 1963. – С. 3–75, 181–196.

Про Сковороду див. на с. 3, 6–9, 24–29, 54–75, 193–195.

Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського. З історії української

новелістики XVII ст. – Київ: Наукова думка, 1983. – 407 с.

Про Сковороду див. на с. 178.

Кузнєцов С.О., Дементьєв О.С. Економіко-правові ідеї в байкарській творчості

Г.С. Сковороди та їх значення для розв’язування сучасних проблем незалежної

України // Тези доповідей харківських сковородинівських читань, присвячених

270-річчю з дня народження Григорія Савича Сковороди (24–25 листопада

1992 р.). – Харків: Харківський державний університет, 1992. – С. 110–111.

183


Ласло-Куцюк
М.
Велика
традиція.
(Українська
класична
література
в

порівняльному висвітленні). – Бухарест: Критеріон, 1979. – 287 с.

Про Сковороду див. на с. 8–10, 17–37, 38–60, 154, 260–262.

Лощиц Ю. Сковорода. – Москва: Молодая гвардия, 1972. – 223 с.

Макарова Г.І. Байки Г.С. Сковороди // Наукові записки Дніпропетровського

університету. – 1960. – Т. 60. – С. 55–64.

Маслович В. О басне и баснописцах разных народов, известия об их жизни с

некоторыми замечаниями на их басни и самые басни оных. – Харьков:

Типография университета, 1816. – 141 с.

Про Сковороду див. на с. 118–119.

Маслович И.В. Харьковские баснописцы: Григорий Сковорода, А.И. Нахимов и

В.Г. Маслович // Русская старина. – 1892. – Июль. – С. 139–142.

Махновець Л.Є. Григорій Савич Сковорода // Історія української літератури: У 8 т.

– Київ: Наукова думка, 1967. – Т. 2. – С. 108–130.

Мишанич О.В. Байки в українській літературі XVII–XVIII ст. // Українська мова і

література в школі. – 1965. – № 5. – С. 83–85.

Те саме: Мишанич О. Крізь віки: Літературно-критичні та історіографічні статті

й дослідження. – Київ: Обереги, 1996. – С. 287–293.

Мільошин Ю. Езопові сюжети в байках Сковороди // VII Сковородинські читання:

Збірник праць за матеріалами наукової конференції (Переяслав-Хмельницький,

травень 1995). – Київ, 1996. – С. 15–20.

Мільошин Ю. Езопові сюжети в байках Сковороди // Тези всеукраїнської наукової

конференції «Переяславська земля та її місце в розвитку української нації,

державності й культури», Переяслав-Хмельницький, 21–23 вересня 1992 р. –

Переяслав-Хмельницький: Буклет, 1992. – С. 167–169.

Мостова Л. Жанрово-творча роль іносказання в байках Г.С. Сковороди //

Медієвістика: Збірник наукових статей. – Одеса: Астропринт, 2000. – Вип. 2. –

С. 134–141.

Нахлік Є. Роль Г. Сковороди у становленні просвітительського реалізму в

українській літературі // Спадщина Григорія Сковороди і сучасність: Матеріали

читань до 200-річчя з дня смерті Г. Сковороди 21–22 грудня 1994 р. / Головний

ред. та упоряд. А. Карась. – Львів: Світ, 1996. – С. 61–65.

Ніженець А.М. До проблеми розвитку байки в українській літературі ХVII–XVIII

ст. // О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики: Тези доповідей та

повідомлень

ІІІ

Республіканської

славістичної

конференції. –

Харків:

Видавництво Харківського університету. – 1960. – С. 110–116.

Про Сковороду див. на с. 112–115.

Ніженець А.М. Характер розвитку байки в українській літературі XVII–XVIII

століть // О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики: Матеріали

ІІІ Республіканської

славістичної

конференції. –

Харків:

Видавництво

Харківського університету, 1962. – С. 321–335.

Про Сковороду див. на с. 322, 323, 327–335.

Охріменко П.П. Місце Г. Сковороди в історії української літератури // Пам’яті

Григорія Сковороди: Матеріали наукової конференції, присвяченої 275-й

річниці від дня народження українського філософа та поета / За ред. проф.

Л.В. Ушкалова. – Харків: Харківський державний педагогічний університет

ім. Г.С. Сковороди, 1998. – С. 100–105.

184


Петров Ю.В. Байкар Микита Годованець: Літературно-критичний нарис. – Київ:

Радянський письменник, 1963. – 179 с.

Про Сковороду див. на с. 6, 134–136.

Пільгук І.І. Григорій Сковорода // Волинський П.К., Пільгук І.І., Поліщук Ф.М.

Історія української літератури. Давня література: Посібник для студентів

філологічних факультетів педагогічних інститутів. – Київ: Вища школа, 1969. –

С. 389–430.

Пінчук С.П. Видатний український байкар (До 160-річчя з дня смерті

Г.С. Сковороди) // Жовтень. – 1954. – № 11. – С. 95–100.

Поліщук Ф.М. Григорій Сковорода. Життя і творчість. – Київ: Дніпро, 1978. – 262 с.

Попов П.М. Григорій Сковорода. Життя і творчість: Нарис. – Київ: Держлітвидав

УРСР, 1960. – 172 с.

Попов П.М. Григорій Сковорода: Літературний портрет. – Київ: Дніпро, 1969. –

173 с.

Рінейський В.С., Намакштанський Я.В., Намакштанська І.Є. Джерела життєвої

мудрості у «Байках Харківських» Г.С. Сковороди // Вісник Донбаської

державної академії будівництва і архітектури. – 2001. – Вип. 3 (28): Матеріали

27 наукової конференції студентів. – Т. 1. – С. 8–10.

Соболь В.О. Григорій Сковорода (Філософська та байкарська спадщина) //

Соболь В.О. З глибини віків. Вивчення давньої української літератури в школі:

Посібник для вчителя. – Київ: Зодіак-ЕКО, 1995. – С. 160–173.

Степанишина Ю. Розвиток українського байкопису (Від Г. Сковороди до

Л. Глібова) // Українська література в загальноосвітній школі. – 2000. – № 3. –

С. 55–62.

Фещак В.І. Підтексти байок Г.С. Сковороди // Філософська, педагогічна та

літературно-мистецька спадщина Г. Сковороди і сучасність (Матеріали

Всеукраїнських міжвузівських сковородинських читань з нагоди 200-річчя з

дня смерті мислителя). – Кривий Ріг, 1994. – С. 113.

Франко І.Я. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. – Львів:

Видавництво українсько-руської спілки, 1910. – 444 с.

Про Сковороду див. на с. 81–82, 87.

Те саме: Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – Київ: Наукова думка, 1984. –

Т. 41. – С. 257, 260.

Чавдаров С.Х. [Григорій Савич Сковорода] Передмова // Сковорода Г. Харківські

байки / За ред. акад. П. Тичини. Передмова проф. С. Чавдарова. – Київ:

Українське державне видавництво, 1946. – С. 3–6.

Те саме: Ню Йорк: Говерля, 1955. – C. 3–6; Нью-Йорк: Видавництво

Чарторийських, 1972. – С. 3–6. На слідах життя Григорія Сковороди. –

Боффало: Осередок СУМa ім. Л. Українки, 1972. – С. 86–89.

Чілачава Р. Байкар Григорій Сковорода // Сковорода Г. Харківські байки / Пер. та

післямова Р. Чілачави. – Тбілісі: Накадулі, 1972. – С. 72–78 (грузинською

мовою).

Шабатин П.Ю. Г.С. Сковорода і сучасна українська радянська байка // Григорій

Сковорода 250: Матеріали про відзначення 250-річчя з дня народження /

Упоряд. І.П. Стогній і П.Я. Шабатин. – Київ: Наукова думка, 1975. – С. 204–

205.

185
Те саме: Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої

250-річчю

з

дня

народження

Г.С. Сковороди

(1722–1794). –

Харків:

Видавництво Харківського державного університету ім. О.М. Горького, 1972. –

С. 55–57.

Шаховский С.М. Талантливый баснописец // Правда Украины. – 1944. – 16 декабря.

Шевчук Вал. Григорій Сковорода – людина, мислитель, митець // Шевчук Вал.

Дорога в тисячу років. – Київ: Наукова думка, 1990. – С. 209–219.

Юрченко О.О. Використання «Байок Харківських» у роботі з художньо

обдарованими дітьми // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції,

присвяченої 200-річчю з дня смерті українського поета і філософа Григорія

Сковороди / За ред. В.Д. Тимченка та ін. – Харків: Харківський державний

педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1994. – С. 67–68.

Яременко В. Життя і слово Григорія Сковороди // Сковорода Г.С. Сад пісень:

Вибрані твори / Вступна стаття, упоряд. та примітки В.В. Яременка. – Київ:

Веселка, 1980. – С. 5–20.

Chopyk D.B. G.S. Skovoroda’s fables: analysis // Skovoroda G.S. Fables and Aphorisms /

Translation, biography and analysis by D.B. Chopyk. – New York; Bern; Frankfurt

am Main; Paris: Peter Lang, 1990. – P. 71–110.

Те саме: Chopyk D.B. Skovoroda’s Fables: Analysis. – Salt Lake City, 1995. – 40 p.;

Чопик Д.Б. Статті, переклади, рецензії, присвячені творчості Г.С. Сковороди. –

Томз Рівер, Н. Дж.: Видання автора, 1998. – P. 44–82.

Chopyk D.B. G.S. Skovoroda’s Fables and His Moral Teaching // Чопик Д.Б. Статті,

переклади, рецензії, присвячені творчості Г.С. Сковороди. – Томз Рівер,

Н. Дж.: Видання автора, 1998. – P. 18–21.

Chopyk D.B. G.S. Skovoroda’s Kharkov Fables, Their Language and Its Embelishment

Technique // Чопик Д.Б. Статті, переклади, рецензії, присвячені творчості

Г.С. Сковороди. – Томз Рівер, Н. Дж.: Видання автора, 1998. – P. 22–26.

Čyževśkyj D. Literarische Lesefrüchte. Ein Zitat aus Theophrast // Zeitschrift für

slavische Philologie. – 1947. – Bd. XIX. – S. 352–353.

Kirchner P. Strömmungen und Gattungen in der ukrainischen Literatur des 17. und 18.

Jahrhunderts // Zeitschrift für Slawistik. – 1968. – Bd. XIII. – Hft. 3. – S. 329–336.

László-Kuţiuk M. Fabulele lui Skovoroda şi tradiţia esopică: cu ocazia împlinării a 250 de

ani de la naşterea scriitorului // Analele Universităţii Bucureşti, Limbi Slave 21. –

1972. – P. 37–51.

Łużny R. Teodycea Hryhorija Skoworody na tle słowiańskiej myśli religijnej okresu

oświecenia // Studia Slavica in Honorem Viri Doctissimi Olexa Horbatsch: Festgabe

zum 65. Geburtstag / Hrsg. von G. Friedhof, P. Kosta und M. Schütrumpf. –

München: Otto Sagner, 1983. – Vol. 2. – S. 98–108.

Mirčuk J. H.S. Skovoroda, ein ukrainischer Philоsoph des 18. Jahrhunderts // Zeitschrift

für slavische Philologie. – 1928. – Bd. V. – S. 36–62.

Те саме: Окр. відбитка. – Leipzig, 1928. – 28 S.

Oljančyn D. Hryhorij Skovoroda (1722–1794): Der ukrainische Philosoph des XVIII.

Jahrhunderts und seine geistig-kulturelle Umwelt. – Berlin; Königsberg: Ost-Europa-

Verlag, 1928. – 168 S.

Див. також: 6.2; 10.15; 10.16.3; 10.19.1.20; 26.8.11.


186


1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   132

Схожі:

Семінарій iconСемінарій
Леонід Ушкалов. Про стан та перспективи студій над Сковородою
Семінарій iconТематика конференції
Нго. Важливим є факт участі в конференції делегатів – помічників єпископів по відповідальності за створіння – природу православних,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка