Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
Скачати 89.09 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна»
Дата конвертації17.03.2013
Розмір89.09 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Культура > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових і науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - Україна»

Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» проводиться з метою вдосконалення патріотичного та громадянського виховання підростаючого покоління на традиціях і звичаях народу України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної спадщини, історії рідного краю, ознайомлення з географічними, етнографічними, культурними та історичними пам’ятками та об’єктами заповідного фонду. Експедиція має довгостроковий характер.

Основними завданнями експедиції є:

 • виховання в учнівської та студентської молоді патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, духовних і культурних цінностей усіх націй і народів, які живуть в Україні;

 • формування в учнівської та студентської молоді активної громадянської позиції;

 • залучення молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, а також до природоохоронної та дослідницької роботи;

 • створення умов для оволодіння учнівською та студентською молоддю практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень;

 • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;

 • просвітницька діяльність.

Основними завданнями методичних рекомендацій є:

 • створення умов для оволодіння учнівською та студентською молоддю практичними навичками пошукової роботи, розширення напрямів краєзнавчих досліджень;

 • допомога учасникам експедиції та їх керівникам у написанні робіт

експедиції «Моя Батьківщина - Україна».

^ Учасники експедиції

До участі в експедиції запрошуються вихованці, учні, слухачі позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і студенти вищих навчальних закладів, а також дитячі громадські об’єднання та організації, клуби за місцем проживання тощо (далі – учасники).

3.2. За результатами експедиції щорічно та поетапно проводиться конкурс пошукових і науково-дослідницьких робіт:

1-й етап – у районах, містах (крім професійно-технічних і вищих навчальних закладів) – вересень поточного року – серпень наступного року;

2-й етап (обласний) – жовтень – листопад наступного року;

3-й етап – фінальний етап конкурсу – грудень наступного року.

На конкурс можуть бути подані роботи, виконані колективно (пошукова група), або індивідуально.

^ Умови участі в експедиції

Для участі в експедиції учасниками проводиться пошукова, науково-дослідницька робота, збір емпіричних даних, фактичних матеріалів, статистичної інформації під час походів, експедицій, подорожей, виконання практичних робіт у лабораторіях, теплицях, на навчально-дослідних земельних ділянках, сільськогосподарських і промислових підприємств, а також під час відпочинку в таборах.

Експедиція проводиться за напрямами, зміст яких визначається Положенням про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна».

Зміст напрямів:

«Духовна спадщина мого роду»

У рамках напряму проводяться дослідження духовних джерел українського народу (історія релігій, різноманітні вірування в Україні, роль релігійних конфесій у державотворчих процесах); вивчення взаємовідносин людини і суспільства, людини і держави, людини і церкви; історія та роль соборів, храмів, монастирів, церков, мечетей, синагог, каплиць, особливо відбудованих, відроджених, новозбудованих, святих місць у відродженні тисячолітніх моральнодуховних цінностей українців.

«Козацькому роду нема переводу»

У рамках напряму проводяться дослідження періоду козацької доби (перші козацькі поселення та укріплення, пам’ятні дати в історії козаччини, боротьба з іноземними поневолювачами, утворення Козацької Держави, видатні особи в історії та сучасності українського козацтва); побуту та традицій українського козацтва (козаки у повсякденному житті та у походах, їх зброя та військове спорядження, козацька обрядовість, козацькі забави); відображення козацької доби в народній творчості (пісні, думи, легенди, приказки та прислів’я); вивчення та відродження козацьких бойових мистецтв.

«Із батьківської криниці»

У рамках напряму вивчаються традиційні свята, обряди, побутова культура, народні ремесла, народна творчість, медицина, педагогіка, народні ігри та забави; проводиться робота з пошуку та відновлення традиційних народних музичних інструментів; досліджується історія будівництва, садово-паркового мистецтва та природокористування тощо).

Робота може бути спрямована на вивчення діалектів рідного краю, мікротопоніміки, створення етнографічних словників, запис фольклорного матеріалу, вивчення місцевої літературної спадщини та сучасної літературної творчості місцевих авторів, відродження та пропагування фольклорних свят та обрядів свого краю, створення дитячих, юнацьких, сімейних фольклорних колективів, відновлення народного рукоділля тощо.

«Із попелу забуття»

У рамках напряму проводиться дослідження сторінок Другої світової війни, інших знакових подій, пов’язаних з прагненням народу України до волі та незалежності, розповідей про українців – учасників збройних конфліктів ХХ – ХХІ ст. (зокрема війни в Афганістані).

Учасники зустрічаються зі свідками цих подій, записують їх спогади; відтворюють маловідомі та невідомі факти історії, місця боїв, їх учасників, місцезнаходження поховань тих, хто загинув за рідну землю, вивчають документальні свідчення, впорядковують садиби ветеранів війни та праці, учасників визвольних змагань, вдів, репресованих, відновлюють та доглядають могили патріотів України.

Учасники експедиції досліджують історико-публіцистичну спадщину з цього напряму, беруть участь у створенні книг пам’яті.

«Живи і возрадуйся, роде наш красний»

Родовід. У рамках цього напряму проводяться дослідження родоводів видатних українців: вчених, письменників, громадських, політичних та релігійних діячів, людей визначних у історії свого краю; створюються генеалогічні дерева, таблиці, родовідні розписи відомих українців.

Учасники експедиції досліджують і свій родовід.

«Славні імена земляків»

У рамках напряму проводяться дослідження діяльності видатних українців за межами України, їх досягнення та відкриття в усіх сферах людського життя.

Учасники експедиції також збирають матеріали про славетних людей свого краю в архівах, музеях, громадських організаціях тощо; проводять зустрічі зі старожилами, записують їх спогади, збирають ілюстративний та друкований матеріал про відомих співвітчизників; налагоджують тісні зв’язки з діаспорою; інформують громадськість про проведення науково-дослідницької пошукової роботи через засоби масової інформації (ЗМІ).

«Геологічними стежками України»

У рамках напряму проводяться дослідження певної місцевості за темами: природні геологічні пам’ятки регіону; родовища корисних копалин, кар’єри будівельних матеріалів; нафтові та газові родовища; породи, що використовуються у будівництві та оздобленні; небезпечні геологічні процеси в умовах техногенезу; водні ресурси та їх раціональне (чи нераціональне) використання; сучасні геоморфологічні процеси тощо.

Тему для дослідження і наукового пошуку, якщо вона актуальна, можна обрати і самостійно.

У пошуковій і науковій роботі відображається і зв’язок геології з природничо-історичними науками (зокрема геології з географією – ландшафтознавством, кліматологією, гідрологією, гляціощіологією, океанографією) у пізнанні різних геологічних процесів, які відбуваються на поверхні Землі; використання новітніх досягнень і методів фундаментальних наук (математика, фізика, хімія, біологія тощо).

Учасники експедиції збирають різноманітні колекції (мінералів, гірських порід, палеонтологічних знахідок тощо).

«Географія рідного краю»

У рамках напряму вивчається природа рідного краю, виявляються та обліковуються пам’ятки природи, досліджуються природні ресурси, унікальні ландшафти.

Учасники експедиції проводять дослідження природного середовища з урахуванням антропогенних змін, окреслюючи проблеми раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, описують територіальні особливості промислового виробництва, сільського господарства та розробляють проекти їх найефективнішого використання, вивчають особливості людських ресурсів, населення, транспорту тощо.

^ Вимоги до оформлення пошукових і науководослідницьких робіт.

Мова виконання пошукових і науководослідницьких робіт визначається Законом України “Про мови в Україні”.

Роботи подаються у друкованому вигляді та на електронному носії (документ Miсrosoft Word, шрифт Times New  14pt, інтервал 1,5 у форматі RTF) обсягом до 15 друкованих сторінок (разом із додатками). Ілюстрації, фотографії (розміром не менш ніж 13х18 см), малюнки, фотокопії, вироби тощо подаються окремо кількістю до 10 сторінок (також і на електронних носіях) і відеоматеріали, на які у роботі повинні бути посилання.

На титульній сторінці зазначається назва району, назва напряму, тема роботи, рік виконання. На другій сторінці  повна офіційна назва навчального закладу, його адреса, назва колективу (пошукової групи) або прізвище та ім’я виконавця; прізвище, ім’я та по батькові керівника (керівників) пошуковців, наукових консультантів (за наявності), місце їх роботи, контактні телефони, електронна адреса.

При оцінюванні робіт будуть враховуватися: системність і повнота викладення матеріалу, відображення пошукової та експедиційної роботи, використання та пропаганда зібраних матеріалів, використання літературних та архівних джерел, відповідність ілюстративного матеріалу змісту роботи тощо.

Роботи не повинні бути реферативного характеру або скопійовані із мережі Інтернет.

Оргкомітет та журі можуть змінювати кількість балів за критеріями оцінки в залежності від напряму робіт (орієнтовні критерії оцінки конкурсних робіт додаються).

Додаток 1
^ Орієнтовні критерії оцінки конкурсних робіт

Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді

«Моя Батьківщина – Україна»
1. Відповідність роботи щодо вимог оформлення (5 б.):

 • назва роботи…………………………………………………………………….1 б.

 • назва напряму………………………. …………………………………………1 б.

 • назва області, району, населеного пункту……………………………………1 б.

 • дані про виконавців…………………………………………………………….2 б.

^ 2. Вимоги до тексту роботи (10б.):

 • обсяг до 15 друкованих сторінок (шрифт Times New Roman  14pt,

інтервал 1,5)……………..................………………….……………….………….5 б.

 • наявність електронного носія………………………………………………….5 б.

^ 3. Експедиційний пошук (25б.):

 • об’єм та глибина експедиційних досліджень……………………………….15 б.

 • науковість, посилання на джерела…………………………………………...10 б.

^ 4. Суспільно-значима робота………………………………………………….10 б.

5. Пропаганда використання зібраних матеріалів..………………………..10 б.

6. Пізнавальне значення………………………………….……………………..3 б.

7. Доступність викладу матеріалу…………………….……………………….2 б.

^ 8. Додатковий матеріал (20 б.):

 • об’єм до 10 сторінок (фото 13Х18, малюнки, фотокопії, вироби тощо)……5 б.

 • якість ілюстративного матеріалу…………………………………………….10 б.

 • відповідність ілюстративного матеріалу змісту роботи……………………..5 б.

^ 9. Якість оформлення роботи (10 б.):

 • грамотність та охайність……………………………………………………….5 б.

 • стиль викладу………………………………………………….………………...5 б.

^ 10. Список використаної літератури та архівних джерел………..………….5 б.

Максимальна сума – 100 балів

Додаток 2

Оформлення титульної сторінки
^ Департамент освіти і науки, молоді та спорту

Чернівецької облдержадміністрації

Управління (відділ) освіти
Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді

«Моя Батьківщина – Україна»

Напрям експедиції:
«назва роботи»


2012 р

Повна назва навчального закладу
Адреса:

Контактні телефони:

Виконавці: експедиційний загін (пошукова група), або прізвище та ім’я виконавця, тел.

Склад експедиційного загону:

Керівник: посада, місце роботи, П. І. Б., конт. тел., електронна адреса

Науковий консультант (за наявності): посада, місце роботи, П. І. Б., конт. тел., електронна адреса

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconОбласна конференція Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді
Чернівців відбулася обласна конференції Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді „Моя Батьківщина – Україна”
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconКонкурсу пошукових та
Керуючись наказом Департаменту освіти І науки, молоті та спорту Чернівецької ода від 26. 09. 2012 року №147 «Про проведення обласної...
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconНаказ
...
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconНаказ
Про підсумки обласного етапу Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді України „Моя Батьківщина – Україна”
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт учнями-членами ман для відділення хімії та біології...
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconМетодичні рекомендації щодо виконання та оформлення науково-дослідницьких робіт
Методичні рекомендації до виконання учнівських науково-дослідницьких робіт з біології / Укладачі: Т. М. Пустовіт, О. А. Спрягайло....
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconНаказ
Затвердити Положення про Всеукраїнську експедицію учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна», що додається
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconМетодичні рекомендації щодо написання науково-дослідницьких робіт...
Робота повинна відповідати правилам оформлення дисертаційного дослідження – Державний стандарт України. Дсту 3008 – 95 («Документація....
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconВиконавець
«Моя Батьківщина Україна». Проводили його оргкомітет Українського державного центру туризму І краєзнавства учнівської молоді та журі,...
Методичні рекомендації щодо написання та оформлення пошукових І науководослідницьких робіт Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина Україна» iconНаказ «15» березня 2012 р. №30  а м. Київ Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської
Україна» (наказ Міністерства освіти І науки від 14. 06. 2010 №561), листів Українського державного центру туризму та краєзнавства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка