Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи)
НазваПрограми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи)
Сторінка3/3
Дата конвертації19.03.2013
Розмір1.07 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Культура > Документы
1   2   3

ПИСЬМО

^ 1 клас, І відділення

135 годин, 4 год. на тиждень
п/п

К-сть

год.

Зміст

навчального

матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Спрямованість корекційно-розвиткової роботи на очікувані результати
20

12

16

38

24

24

1

24

16

20

44

30

11 семестр – 64 години

І чверть – 30 годин
^ ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД.
І. Вступ. Роль письма у житті людини. Значення уміння писати для життя учнів і дорослих.
ІІ. Знайомство учнів один з одним, зі школою. Режим дня у школі.

- Культура мовлення. Український мовленнєвий етикет: знайомство, правила ввічливості.
- Уміння навчальної діяльності (протягом року).

- Культура поведінки. Правила поведінки у класі.
- Формування структурних компонентів самостійної навчальної діяльності (протягом року).

ІІІ. Розвиток сенсорної сфери.

1. Розвиток слухового сприймання, мовного слуху.
- Удосконалення вимови голосних і приголосних звуків: у, и, і, р, л, л', ц, ц', ш, ч, г', г. Повторення за учителем звуку та ряду звуків, складів, слів, речень.

- Розпізнавання у мовному потоці (після двох-трьох прослуховувань) звуків, складів, визначення „зайвих” (відповідають певним ознакам).

- Проговорювання за учителем складів, слів з двох-шести звуків.

- Вимова у різному темпі швидкомовок зі звуками, вимову яких необхідно засвоїти: р, л, с, ч, ш, щ, г'.


- Поняття про наголос у словах.
- Розрізнення слів, що різняться одним звуком.


- Поділ простих за структурою слів на склади, виділення голосних а, о, у ( у-ра, ма - ма, сом).


- Складовий склад слів, звукобуквений аналіз складів, слів.
- Культура мовлення. Висловлення власного бажання ( Я хочу сказати…). Правильна вимова голосних і приголосних звуків у словах.
- Визначення кількості слів у реченні. Аналіз речень із двох слів. Графічна модель речення.


2. Розвиток зорового сприймання.

- Розрізнення предметів за кольором, розміром, формою. Показ і називання зображених предметів у певній послідовності ( зліва направо, знизу вверх, у горизонтальному положенні).
- Складання за зразком найпростіших комбінацій та фігур з паперових смужок, паличок, деталей конструктора ( ялинка, драбинка, лава).

3. Розвиток усного мовлення.

- Виділення речення з усного мовлення. Встановлення меж речення. Складання речень за даними графічними моделями.

- Складання речень із одного-трьох слів за опорними словами, предметними і сюжетними малюнками.
- Самостійне складання речень за поданими малюнками, за ілюстрацією.

ІV. Підготовка до письма.

- Розвиток і координація рухів кисті руки і пальців. Робота з папером, ножицями, мозаїкою, конструктором.


- Постава за партою під час письма. Правила тримання олівця, ручки під час письма. Орієнтування на сторінці альбому, зошита.
- Малювання крейдою на дошці. Перехід з одного напрямку на інший.

- Проведення ручкою прямих ліній вліво, вправо (вертикальні, горизонтальні, похилі).
- Проведення прямих ламаних, хвилястих, петельних ліній перервним і неперервним рухом руки ( у межах можливого).

- Письмо ліній, подібних до елементів букв ( пряма довга, коротка лінії) з різними інтервалами; похила лінія, пряма лінія у поєднанні з похилою; прямі лінії з верхнім, нижнім заокругленням; прямі лінії з заокругленням вгорі і внизу; прямі лінії з верхньою і нижньою петлями; овал , лівий і правий півовали.
- Обведення олівцем на папері трафаретів геометричних фігур, заштриховування їх з дотриманням меж під час штрихування прямими лініями.

- Малювання прямих ліній і нескладних предметів з них: віконна рама, прапорець, фігури за формою букв.

^ БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

90 годин
1. ЗВУКИ І БУКВИ І ЕТАПУ.
- Читання і письмо букв І етапу: а, у, м, о,с,х. Голосні і приголосні звуки і букви. Зіставлення графічної форми друкованих і рукописних рядкових і великих букв, запис рукописними буквами (рядковими і великими) друкованих літер. Злиття звуків для утворення прямих відкритих складів, читання їх. Письмо на дошці і в зошитах складів і слів з вивченими буквами. Наслідування проговорювання слова за учителем так, щоб було чути наголошений склад (слово вимовляється по складах).
- Тема з розвитку мовлення: „Школа, клас, де я навчаюся”.


- Культура мовлення. Порівняння за вимовою голосних і приголосних звуків, правильна вимова їх у словах. Слухання –розуміння запитань, складання відповідей на них. Розповідь напам'ять швидкомовок, загадок.

^ ЗВУКИ І БУКВИ П ЕТАПУ.
- Читання і письмо букв П етапу: и, ш, р, п, н, л, к. Письмо рядкових і великих літер. Місце звука у складі, слові ( на початку, в кінці). Графічна модель складу, слова. Практичне розрізнення голосних і приголосних звуків мови. Злиття звуків для утворення прямих відкритих і закритих складів, складання з букв розрізної азбуки, читання і запис їх. Запис на слух під диктовку учителя проаналізованих складів. Списування по складах з проговорюванням з дошки, таблиці, букваря складів, слів після прочитання їх. Запис на слух слів після попереднього їх звукобуквеного аналізу.
- Тема з розвитку мовлення: „Моє рідне місто, село.”


- Культура мовлення. Правильна вимова звуків П етапу, слів з ними.


^ ЗВУКИ І БУКВИ ІІІ ЕТАПУ
- Читання і письмо букв Ш етапу: е, т, б, і, д, г, Г. в, ж, з, й, ь, буквосполучень йо, ьо. Письмо рядкових і великих літер. Читання і письмо слів з ними. Практичне розрізнення складу-слова-речення. Графічна модель складу, слова, речення. Звукобуквений аналіз складів, слів, речень.. Складання з розрізної азбуки складів, слів, речень, запис їх на дошці та в зошитах. Складання і запис слів із засвоєних складових структур: се-ло, писала, зо-шит, сап-ка. Поділ слів на склади. Розрізнення одно-дво-трискладових слів. списування з проговорюванням складів, слів, речень. Складання під керівництвом учителя з букв розрізної азбуки відкритих і закритих складів іх трьох букв. Запис складених складів, слів з ними після попереднього аналізу. Вставляння у слова пропущених букв. Складання і запис з допомогою учителя речень за поданими сюжетними малюнками. Порівняння за вимовою твердих і м'яких , глухих і дзвінких звуків. Аналіз, складання і запис слів зі сполученнями йо, ьо, розрізнення за вимовою слів з даними сполученнями.
Велика буква на початку речення, крапка - в кінці. Велика буква в іменах і прізвищах людей.
- Тема з розвитку мовлення: „ Дитячі народні ігри. Моя улюблена гра.”


- Культура мовлення. Дотримання правильного наголосу під час вимови слів зі звуками Ш етапу. Наслідування проговорювання слова за учителем і повторення його так, щоб було чути наголошений склад. Відповідь на питання хто? що? зображено на малюнку, що робить?
^ ЗВУКИ І БУКВИ ІV ЕТАПУ.
- Читання і письмо букв 4 етапу: я, ю, є, ї, ч, ц, щ, ф, буквосполучень дж, дз. Ознайомлення з апострофом у словах. Запис слів з апострофом. Ознайомлення зі словами з подвоєними приголосними, читання і запис їх на дошці та в зошити. Аналіз слів з буквами 4 етапу, складання їх з розрізної азбуки, запис на дошці та в зошитах. Правильна вимова йотованих, складів і слів з ними. Аналіз слів з йотованими, зі сполученнями дж, дз, складання їх з розрізної азбуки, запис їх після аналізу. Встановлення меж речення за графічними ознаками. Поділ речення на слова. Розгляд предметних і сюжетних малюнків, на яких зображено предмети, назви яких відносяться до однієї тематичної групи: „клас”, „сім'я”, „тварини”, „птахи”, запис їх на дошці та в зошити після попереднього аналізу з учителем.
Тема з розвитку мовлення: „Україна – наша Батьківщина”.


- Культура мовлення. Вимова слів з апострофом, з подвоєнням, з буквосполученнями дж, дз, з йотованими.

^ ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД
- Списування з дошки, з букваря рукописних та друкованих слів, речень. Списування речень з двох-трьох слів. складання з розрізної азбуки слів, речень, запис їх на дошці та в зошити. Вставляння у слова пропущеної букви під час списування їх з дошки чи з букваря. Розрізнення звука і букви, складу і слова, слова і речення. Розуміння значення слова, співвіднесення слова із зображенням відповідного предмета, дії, ознаки. Поділ слова на склади під керівництвом учителя і самостійно. Запис на слух під диктовку учителя складів, слів з йотованими, апострофом, подвоєнням, з дж, дз після попереднього їх звукобуквеного та складового аналізу.
- Тема з розвитку мовлення: „Весняні ігри та розваги дітей”

Узагальнюючий урок.

Правопис ( протягом року). Збереження правильної форми, висоти, ширини, нахилу букв, правильного їх поєднання (верхнє, середнє, нижнє) під час письма складів, слів, речень.

^ ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД
І. Значення уміння писати для життя учнів і дорослих.
1. Знайомство учнів з учителем, класом, один з одним, учнями інших класів. Режим дня у школі.


- Культура мовлення. Висловлення прохання, побажання, звертання із запитаннями, проханнями; висловлення власного бажання ( Я хочу сказати…).

- Правила поведінки у класі. Постава за партою.

- Культура мовлення. Український народний етикет: правила ввічливості.


2. Формування структурних компонентів самостійної навчальної діяльності.

- Організація робочого місця.

- Аналіз зразка виконання завдання.
3. Розвиток сенсорної сфери.
1. Розвиток слухового сприймання, мовного слуху.

- Розпізнавання у мовному потоці звуків, складів, слів після трьох-чотирьох прослуховувань. Правильна вимова голосних і приголосних звуків. Тренування у вимові звуків р, д, л, ц, ц', ш, с, ч, щ, г, г'.*
- Вимова у повільному і прискореному темпі швидкомовок зі звуками, вимову яких необхідно засвоїти: л, л', р, г', с, ш, ч.

- Повторення за учителем звуку чи ряду звуків. Розпізнавання у мовному потоці звуків, складів, слів після трьох-чотирьох прослуховувань.
- Поділ простих за структурою слів на склади. Виділення зі слів голосних а, о, у ( а-у, о-са, у-ра). Виділення першого ( голосного) звука у слові.
- Звукобуквений аналіз складів.
2. Розвиток зорового сприймання. Розрізнення предметів за кольором, розміром, формою.

- Розрізнення основних кольорів ( білий, чорний, червоний, синій, жовтий, зелений). Розрізнення предметів за кольором.
- Розрізнення предметів за формою, розміром. Показ і називання предметів у певній послідовності ( зліва направо, справа наліво, знизу вверх, у горизонтальному положенні).
- Складання за зразком найпростіших комбінацій з паперових смужок, паличок, деталей конструктора: лава, конверт, драбинка.


3. Розвиток усного мовлення.

- Проговорювання за учителем складів, слів з двох-шести звуків.


- Виділення речення з усного мовлення. Встановлення меж речення.

- Поділ речення із двох-трьох слів на слова.
- Складання речень з одного-двох слів за опорними словами, предметними і сюжетними малюнками.

- Культура мовлення. Правильна вимова слів з дотриманням наголосу.

4. Спеціальна підготовка до письма.

- Розвиток окоміру, координація кисті руки і пальців: робота з пластиліном, мозаїкою, папером, конструктором.

- Призначення навчального матеріалу і посібників. Основний рядок і додаткові лінії у сітці зошита для письма.
- Призначення крейди. Малювання крейдою на дошці.

- Малювання олівцем на папері прямих ліній у різних напрямках ( вертикально, горизонтально, похило). Перехід з одного напрямку на інший.

- Малювання прямих ліній і не складних предметів з них: лава, віконна рама, фігури за формою букв.


- Обведення олівцем на папері геометричних фігур (трикутник, квадрат, круг), заштриховування їх прямими лініями з дотриманням меж.
- Проведення ручкою, олівцем, фломастером прямих ліній: вертикальні, горизонтальні, похилі (вправо, вліво) з одночасним контролем графічних дій і дотриманням гігієни письма.
- Проведення прямих, ламаних, хвилястих ліній перервним рухом руки.

- Письмо ліній, подібних до елементів букв (пряма довга – коротка лінії з різними інтервалами, похила лінія, пряма лінія у поєднанні з похилою, прямі лінії з верхнім, нижнім заокругленням, прямі лінії з заокругленням вгорі і внизу, прямі лінії з верхньою і нижньою петлями).
- Письмо овалу, правого і лівого півовалів.

110 годин.

^ БУКВАРНИЙ ПЕРІОД

Звуки і букви І етапу.
- Читання і письмо букв І етапу: а, у, м, о, с, х. Письмо рядкових і великих літер. Зіставлення графічної форми друкованих і рукописних рядкових і великих букв. Запис рукописними буквами ( рядковими і великими) друкованих літер. Ознайомлення з голосними і приголосними звуками і буквами. Злиття звуків для утворення складів різної структури ( прямих відкритих, закритих), читання їх. Складання складів, слів з розрізної азбуки. Письмо на дошці і в зошитах вивчених букв, складів і слів з ними після попереднього звуко-буквеного аналізу.
- Тема з розвитку мовлення: „ Моє рідне місто, село.”

- Культура мовлення. Дотримання правил вимови вивчених звуків, складів , слів з ними.


Звуки і букви ІІ етапу.
- Читання і письмо букв П етапу: и, ш, р, п, н, л, к. Голосні і приголосні звуки і букви. Місце звука у складі (на початку, в кінці). Послідовний ряд звуків слова. Уміння зливати звуки для утворення складів різної структури ( обернених і прямих відкритих) з вивчених звуків і букв. Запис проаналізованих складів. складання з розрізної азбуки двоскладових слів ( склади відкриті), читання їх, запис після аналізу. Запис на слух з голосу учителя проаналізованих слів. Списування з дошки по складах з проговорюванням прочитаних та проаналізованих слів, речень з одного-двох слів.
- Тема з розвитку мовлення: „ Школа, клас. де я навчаюся.”

- Культура мовлення. Правильна вимова вивчених звуків, складів та слів з ними.


Звуки і букви ІІІ етапу.

- Читання і письмо букв ІІІ етапу: е, т, б, і, д, г,г', в, ж, з, й, ь, сполучень йо, ьо. Письмо рядкових і великих літер. Злиття звуків для утворення складів різної структури: відкритих, закритих, складання їх з розрізної азбуки, читання їх, запис на дошці та в зошити. Звуко-бквений аналіз складів, слів. Списування складів з таблиці з попереднім їх проговорюванням. Графічна модель складу. Списування з букваря, з дошки слів з проговорюванням їх. Розрізнення ( практично) слова і речення. Ознаки речення на письмі: велика літера на початку першого слова, крапка – в кінці. Графічна модель слова, речення. Розрізнення одно-двоскладових слів. Складання з букв розрізної азбуки речень із двох слів, запис їх після попереднього звукобуквеного аналізу на дошці та в зошити. Розгляд предметних і сюжетних малюнків, на яких зображено предмети, назви яких відносяться до однієї тематичної групи: „ клас”, „спальня”, „посуд”. складання їх назв з букв розрізної азбуки, запис на дошці та в зошити після аналізу з учителем . Запис на слух з голосу учителя проаналізованих складів.
- Аудіювання ( слухання – розуміння) чужого мовлення.

- Говоріння. Продукування власного мовлення.

- Тема з розвитку мовлення: „ Моя улюблена гра”.


- Культура мовлення. Правильна вимова звуків Ш етапу, слів з ними. Розрізнення вимови глухих і дзвінких звуків. сполучень йо – ьо.


Звуки і букви ІV етапу.
- Читання і письмо букв 4 етапу: я, ю, є. ї, ч. ц, щ, ф. Письмо малих рядкових і великих літер, складання з розрізної азбуки складів, слів з буквами ІУ етапу, читання їх, запис на дошці та в зошити. Розрізнення складу і слова, слова і речення. Графічна модель складу, слова, речення. Правильна вимова йотованих. Запис їх на слух. Аналіз складів, слів з йотованими, запис їх після аналізу. Складання, читання і запис з допомогою учителя речення з двох слів за поданим сюжетним малюнком після аналізу речення. Порівняння вимови а-я, у-ю. е-є, і – ї, складання слів з ними, запис складених слів на дошці та в зошити з допомогою учителя. Запис під диктовку учителя складів з а-я, у-ю. е-є, і-ї. Поділ слів на склади під керівництвом учителя ..Розгляд предметних і сюжетних малюнків, на яких зображено предмети, що відносяться до тематичних груп: „ сім'я”, „тварини”, „птахи”. Запис їх назв на дошці після аналізу з учителем.

Тема з розвитку мовлення: „ Україна - наша Батьківщина”.

- Культура писемного мовлення.

^ УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ УРОК.
ПРАВОПИС (протягом року).

Збереження правильної висоти, форми, ширини, нахилу букв, правильного їх поєднання ( верхнє, середнє, нижнє) під час письма складів, слів, речень.
Учень: знає і розуміє роль письма в житті людини, наводить приклади.


Учень: знає імена і прізвища учителя, вихователів, імена учнів, розуміє роль режиму дня, дотримується його виконання.
Учень: знає і дотримується правил культури поведінки, мовлення, наводить приклади, уміє привітатися, попрощатися, звернутися, запитати.
Учень: знає і уміє правильно сідати за парту, сидіти за партою, вставати з-за парти на уроці, під час перерви; знає, що треба уважно слухати вказівки і пояснення учителя, уміє виконувати вказівки учителя, відповідає доречно на запитання.
Учень: знає правила поведінки у класі: сидіти тихо, не порушуючи дисципліну, підносити руку при потребі щось сказати, попросити, наводить приклади, дотримується правил культури поведінки.
Учень: знає як і уміє організовувати робоче місце, правильно добирати посібники і матеріали для роботи, уважно слухає інструкцію учителя, аналізує зразок виконання завдання.

Учень: дотримується правил звуковимови, осмислює, запам'ятовує і правильно повторює за учителем звук, ряд звуків, склади, слова, прості речення; помічає помилки у вимові, виправляє їх, використовує допомогу, звітується про виконану роботу.
Учень: розуміє інструкцію, осмислює і запам'ятовує завдання, розпізнає у мовному потоці вказані звуки, склади, виділяє склади, що починаються певним звуком, помічає помилки, використовує допомогу, самостійно виправляє помилки.
Учень: розуміє завдання, осмислює і запам'ятовує почуті склади, слова; додержується вимог звуковимови, помічає помилки, виправляє їх.
Учень: розуміє інструкцію, виконує завдання за зразком – вимовляє у повільному і прискореному темпах швидкомовки, помічає помилки у вимові, виправляє їх, ефективно використовує допомогу.
Учень: розуміє інструкцію, пояснює зміст завдання, повторює слова так, щоб було чути наголошений склад, розуміє роль наголосу у словах, помічає помилки у вимові, виправляє їх, використовує допомогу.
Учень: розуміє інструкцію, пояснює значення слів за допомогою малюнків, наводить приклади, розпізнає слова, що різняться одним звуком, складає з ними словосполучення, речення, помічає помилки, виправляє їх, ефективно використовує допомогу.
Учень: знає, як ділити слова на склади, уміє виділяти голосні, наводить приклади, диференціює задані голосні, виділяє їх зі слів, помічає помилки і виправляє їх, ефективно використовує допомогу.
Учень: знає і розрізняє склад – слово, наводить приклади, пояснює і визначає кількість звуків, складів, виділяє звук зі складу, склад зі слова, аналізує склад складу, слова, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.
Учень: знає, як висловити прохання, бажання, наводить приклади, дотримується культури мовлення, добирає і доцільно використовує у мовленні слова ввічливості, намагається правильно артикулювати голосні і приголосні звуки, контролює їх вимову, помічає і виправляє помилки, використовує допомогу.
Учень: розуміє поняття слово-речення, з допомогою наочних опор наводить приклади слів, речень, ділить речення на слова, будує графічну модель простого речення , помічає помилки, виправляє їх, використовує допомогу.

Учень: розуміє і визначає колір, форму, розмір предмета, наводить приклади, показує і називає зображені у певній послідовності предмети, помічає помилки, виправляє їх, ефективно використовує допомогу.

Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, знає послідовність виконання завдання, дотримується його, користується зразком, порівнює свою роботу зі зразком, знаходить і виправляє помилки, дає звіт-пояснення про виконану роботу, використовує допомогу.

Учень: розуміє смисл понять слово – речення, виділяє речення з усного мовлення, визначає його межі, з допомогою учителя наводить приклади, має поняття про графічну модель речення, з допомогою і самостійно складає речення за графічними моделями, будує графічну модель даного речення, користується зразком, знаходить і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.
Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, з допомогою учителя і самостійно добирає лексику для речення, за зразком і самостійно складає речення, порівнює їх зі зразком, помічає і виправляє допущені помилки, ефективно використовує допомогу, звітується про виконану роботу.
Учень: розуміє інструкцію учителя, знає назви зображеного на предметних і сюжетних малюнках, аналізує зразок, добирає відповідну лексику, складає речення за аналогією і самостійно, помічає і виправляє помилки, використовує допомогу, звітується про виконану роботу.

Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок, уміє скласти папір по прямих лініях і розрізати його ножицями, складає за зразком фігури з тонких паличок, паперових смужок , мозаїки, деталей конструктора, ліпить з пластиліну палички, аналізує зразок виконання завдання, виконує роботу за зразком, використовує допомогу, звітується про виконану роботу.
Учень: дотримується правильної постави за партою під час письма, гігієни письма, уміє правильно тримати ручку, олівець, фломастер, знає призначення зошита, альбому, правильно розміщує їх на парті, орієнтується на сторінці альбому , зошита, знаходить основний рядок і додаткові лінії у сітці зошита.
Учень: знає призначення крейди, уміє тримати її в руці під час малювання, аналізує зразок, дотримується його виконання, малює з допомогою і самостійно прямі лінії у різних напрямках, уміє переходити з одного напрямку на інший, помічає і виправляє помилки.
Учень: розуміє інструкцію, пояснює, як виконати завдання, уміє одночасно контролювати графічні дії та дотримуватися гігієни письма, дотримується раціональних рухів під час письма у рядку зошита, аналізує виконану роботу, помічає помилки, виправляє їх.
Учень: розуміє завдання, уміє писати прямі, ламані, петельні, хвилясті лінії перервним і неперервним рухом руки, дотримується сітки в зошиті, розуміє призначення поля, порівнює свою роботу зі зразком, дотримується його виконання, знаходить і виправляє помилки, використовує допомогу.
Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок, дотримується його виконання, знаходить і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу, дотримується гігієни письма з одночасним контролем графічних дій, звітує про виконану роботу.

Учень: уміє обводити трафарети, правильно розміщує на парті зошит, альбом, правильно тримає олівець під час штрихування, дотримується інструкції виконання завдання, порівнює роботу зі зразком, використовує допомогу, знаходить і виправляє помилки.
Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, дотримується його, проводить поточний і кінцевий контроль, звітує про виконану роботу.

Учень: називає і розрізняє голосні та приголосні звуки і букви І етапу, розрізняє звук-букву, розуміє інструкцію, зіставляє графічну форму друкованих і рукописних рядкових і великих літер, записує рукописними буквами рядкові і великі друковані літери, порівнює роботу зі зразком, дотримується зразка виконання завдання, знаходить і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу, аналізує склади, слова, синтезує звуки у склади, склади у слова, проговорює за учителем склади, слова з двох-шести звуків, дотримується наголосу під час читання і проговорювання слів, дотримується правил правопису.

Учень: знає імена, по батькові учителя, вихователів, імена учнів класу, розуміє і пояснює призначення класних меблів, розповідає про шкільні приміщення, їх призначення, добирає відповідну лексику, дотримується лексико-граматичної сполучуваності слів, знає адресу школи.
Учень: порівнює за вимовою голосні і приголосні звуки, правильно вимовляє їх у словах, уважно слухає-розуміє запитання, дає адекватні відповіді на них, знає напам'ять швидкомовки, загадки з вивченими звуками, чітко, виразно їх декламує.

Учень: знає, називає звуки і букви П етапу, правильно їх артикулює, визначає звук у складі, слові, наводить приклади складів, слів із вивченими звуками, розрізняє друковані й рукописні рядкові й великі літери, пише усі букви П етапу, зливає звуки для утворення прямих відкритих і закритих складів, зливає звуки у склади, складає з розрізної азбуки склади, слова, речення з вивчених букв, правильно списує з друкованого і рукописного текстів склади, слова, речення пісня їх аналізу, запам'ятовує графіку букв, пише на слух склади, слова після попереднього звукобуквеного аналізу, знаходить і виправляє помилки, використовує допомогу, розуміє інструкцію, дотримується її виконання, аналізує зразок виконання завдання.
Учень: знає домашню адресу, назву рідного міста, села, добирає лексику для складання розповіді з трьох-чотирьох речень про рідне місто, село; за зразком будує розповідь, слідкує за власною вимовою, виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.
Учень: правильно артикулює звуки П етапу, правильно вимовляє їх у словах, слідкує за вимовою учителя і власною, знає слова ввічливості , вживає їх у мовленні.


Учень: знає, розрізняє друковані й рукописні букви Ш етапу, читає і пише рядкові й великі букви Ш етапу, аналізує склади, слова з ними, складає склади , слова, речення з розрізної азбуки, записує їх після аналізу на дошці та в зошитах, розрізняє склад – слово – речення, читає відкриті й закриті склади з трьох букв, записує їх після аналізу, знає і дотримується правил запису речення: велика буква на початку, крапка – в кінці; диференціює за вимовою і на письмі слова з ьо, йо; правильно вимовляє тверді й м'які, глухі й дзвінкі приголосні звуки, записує після звуко- буквеного аналізу склади, слова з ними , уміє ділити слова на склади, розрізняє одно-дво-трискладові слова, аналізує їх, складає з розрізної азбуки, записує на дошці та в зошити, уміє вставляти у слово пропущену букву, за сюжетними малюнками складає речення аналізує їх , записує з допомогою учителя на слух, знає вживання великої букви у словах.

Учень: знає дитячі народні ігри, добирає відповідну лексику для розповіді про улюблену гру, за зразком пов'язує речення у зв'язне висловлювання, ефективно використовує допомогу, помічає і виправляє у власному мовленні помилки, бере участь в діалозі, правильно будує репліки діалогу.
Учень: правильно вимовляє слова зі звуками етапу, дотримуючись наголошування слів, розуміє зміст зображеного на малюнку, правильно структурує речення для відповіді, дотримується лексико-граматичної сполучуваності слів.

Учень: знає, читає і записує рядкові й великі букви 4 етапу, складає склади, слова з ними, записує на дошці та в зошитах після звукобуквеного аналізу, встановлює межі речення за графічними ознаками, ділить речення на слова, записує речення після попереднього їх аналізу, добирає лексику до тематичних груп „клас”, „сім'я”, „тварини”, „птахи”, складає з цими словами речення, встановлює межі речень за графічними ознаками, проговорюючи, списує речення з друкованого і рукописного текстів після попереднього аналізу з учителем, правильно вимовляє слова з буквосполученнями дж, дз, складає їх з розрізної азбуки, записує на дошці та в зошиті, помічає помилки, виправляє їх. ефективно використовує допомогу, дотримується правил правопису букв, слів, речень, поєднань букв між собою ( верхнє, середнє, нижнє).
Учень: знає назву Батьківщини, назву столиці, міста, села, де живе, добирає самостійно лексику, що стосується теми, структурує речення з дотриманням лексико-граматичної сполучуваності слів, переказує прослухане за зразком, ефективно використовує допомогу, помічає і виправляє помилки.
Учень: правильно вимовляє слова з апострофом, з подвоєнням, буквосполученнями дж, дз, з йотованими, структурує з ними речення , дотримуючись правильної звуковимови слів.

Учень: знає, розрізняє і диференціює друковані й рукописні букви, вивчені звуки і букви, дотримується графіки їх написання, поєднання у слові, розрізняє звук-букву, склад – слово, слово- речення, за допомогою малюнка, дії, ознаки визначає значення слова, аналізує склади, слова, речення. синтезує звуки у склади, слова, речення ,.будує речення за зразком, списує слова, речення з рукописного і друкованого текстів, ділить слова на склади, записує слова самостійно на слух з проговорюванням їх, знаходить і виправляє помилки, наводить власні приклади, ефективно використовує допомогу.

Учень: учень знає назви весняних ігор, розповідає, про розваги під час перерв, в позаурочний час, будує зв'язне висловлювання з дотриманням лексико-граматичної сполучуваності слів.
Учень: знає усі букви, уміє їх писати, звітується про виконане завдання, слідкує за власним мовленням, відповіддями однокласників, структурує речення з дотриманням лексико-граматичної сполучуваності слів, правильно записує слова з вивченими буквами, дотримуючись поєднань букв ( верхнє, середнє, нижнє.
Учень: дотримується правопису букв, правильно їх поєднує під час письма складів, слів, речень.
Слова, вимову яких, значення і написання учні повинні засвоїти: Україна, Батьківщина, Київ, столиця, вересень, чверть, семестр, буквар, математика, письмо, багато, мало, дорівнює, верхнє, середнє, нижнє, місто, село, вулиця, школа, учитель, учень, клас, вихователь, дні тижня, пори року, диктант.


^ ПИСЬМО

1 клас, ІІ відділення

135 год., 4 год. на тиждень


Учень: знає і розуміє роль письма в житті людини.
Учень: знає імена, по батькові учителя, вихователів, власне ім'я, прізвище, імена дітей, орієнтується у класі, шкільному приміщенні, на шкільній території, дотримується режиму дня у школі.
Учень: уміє звернутися до дорослих із запитанням, проханням, висловлює прохання, побажання, власне бажання, добирає самостійно відповідну лексику, дотримується лексико-граматичної сполучуваності слів.
Учень: дотримується правил поведінки у класі на уроці та під час перерв: сидіти тихо, підносити руку при потребі щось сказати, попросити дозволу; правильно сідає за парту, сидить за партою, встає з-за парти; наслідує дії учителя.
Учень: знає і дотримується українського народного мовленнєвого етикету, вживає у мовленні слова ввічливості, помічає помилки при вимові і виправляє їх.

Учень: правильно добирає посібники і матеріали для роботи, уміє навести порядок на парті.
Учень: уважно слухає інструкцію учителя, разом з учителем аналізує зразок виконання завдання, порівнює виконання своїх дій з діями учителя.


Учень: уважно слухає інструкцію учителя, слідкує за артикулюванням голосних і приголосних звуків, помічає помилки у вимові, виправляє їх, використовує допомогу.

Учень: розуміє інструкцію, виконує завдання за зразком, контролює вимову, дотримуючись різного темпу, помічає помилки у вимові, намагається їх виправити, використовує допомогу.
Учень: слухає-розуміє почуте, правильно повторює за учителем, розуміє інструкцію, дотримується її виконання, виділяє з мовного потоку звуки, склади, слова.

Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, розуміє роль голосних для виділення складів, з допомогою учителя і самостійно виділяє зі слів голосні, ділить слова на склади.
Учень: розуміє завдання, повторює зразок виконання завдання, розрізняє звуки складу , виділяє їх, правильно артикулюючи, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.
Учень: знає і розрізняє основні кольори, розрізняє предмети за кольором, порівнює їх, помічає помилки і виправляє, використовує допомогу.
Учень: розрізняє предмети за формою і розміром, виділяє їх серед інших, орієнтується у малому просторі, виконує завдання за зразком, помічає і виправляє помилки, використовує допомогу.

Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, виконує завдання за зразком, звіряє зі зразком, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.

Учень: розуміє завдання, правильно вимовляє почуті склади, слова, слідкує за вимовою, помічає і виправляє помилки, використовує допомогу.
Учень: знає, розуміє значення і розрізняє звук-склад – слово – речення; аналізує зразок виконання завдання, з допомогою учителя виділяє речення з усного мовлення, визначає межі речення, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу.
Учень: розрізняє поняття слово – речення, розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, виконує роботу за зразком, ефективно використовує допомогу, помічає і виправляє помилки.
Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок виконання завдання, складає речення за зразком, самостійно добирає слова для речень, ефективно використовує допомогу, помічає і виправляє помилки, усно звітує про виконану роботу.
Учень: дотримується правильного наголошування слів і артикуляції звуків під час вимови слів, слідкує за вимовою, намагається наслідувати учителя.

Учень: знає призначення ножиць, мозаїки, конструктора, уміє ними користуватися, складає за зразком папір по прямих лініях, розрізає його по цих лініях; аналізує зразок, складає за зразком фігурки з тонких паличок, мозаїки, паперових смужок, деталей конструктора.


Учень, знає призначення крейди, уміє тримати її в руці під час малювання на дошці, аналізує зразок завдання, виконує малюнок за зразком.
Учень: правильно сидить за партою під час малювання, знає, як розміщувати зошит, альбом на парті, аналізує зразок виконання завдання, виконує завдання за зразком, знаходить і виправляє помилки, розуміє напрямки виконання завдання, уміє переходити з одного напрямку на інший.
Учень: розуміє інструкцію, аналізує зразок, виконує завдання за зразком, правильно тримає олівець, розміщує альбом, зошит на парті, дотримується правильної постави під час малювання.
Учень: розрізняє за формою геометричні фігури, правильно обводить їх олівцем, штрихує з дотриманням меж, дотримується зразка виконання завдання, звітується про виконану роботу.
Учень: розуміє інструкцію, аналізує завдання, орієнтується в ньому, дотримується вимог гігієни письма з одночасним контролем графічних дій, помічає і виправляє помилки, використовує допомогу.
Учень розуміє інструкцію, орієнтується у зразку виконання завдання, виконує завдання за зразком, помічає і виправляє помилки, використовує допомогу.
Учень: аналізує зразок виконання завдання , дотримується його, звіряє виконану роботу зі зразком, помічає і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу, звітує про виконане завдання.

Учень: розуміє інструкцію, дотримується зразка виконання завдання, контролює графічні дії і дотримується гігієни письма, помічає і виправляє помилки, звітує про виконану роботу, порівнюючи свою роботу зі зразком.

Учень: знає, розрізняє, читає звуки і букви І етапу, записує їх, порівнює друковані й рукописні букви, списує з рукописного і друкованого зразка, розрізняє голосні , приголосні звуки і букви. зіставляє і аналізує графічну форму рукописних і друкованих букв, правильно записує після аналізу рядкові й великі літери, аналізує зразок, наводить приклади, дотримується зразка виконання завдання, знаходить і виправляє помилки, ефективно використовує допомогу, дає звіт про виконану роботу, уміє користуватися розрізною азбукою.


Учень : знає назву рідного міста, села, адресу школи, добирає слова для висловлювання, розуміє їх значення, розповідає з допомогою учителя, дотримуючись зразка розповіді, дотримується лексико-граматичної сполучуваності слів.
Учень: правильно повторює за учителем і вимовляє звуки І етапу, слова з ними, помічає і виправляє допущені помилки, використовує допомогу, слідкує за правильністю вимови звуків.


Учень: знає, читає і пише букви П етапу, розрізняє голосні і приголосні, зливає звуки у склади ( прямі відкриті, обернені), визначає місце звука у складі, називає послідовний ряд звуків, складає з розрізної азбуки склади. слова з вивченими буквами, записує їх у зошит, списує з таблиці склади з вивченими буквами, розрізняє. великі й рядкові букви, правильно їх записує, розуміє інструкцію. аналізує зразок , списує з рукописного і друкованого текстів з проговорюванням склади, слова, речення з одного-двох слів, дотримується гігієни письма, правил правопису, зокрема поєднання букв, знаходить і виправляє помилки, звітує про виконану роботу.
Учень: знає і правильно називає адресу школи, добирає слова для розповіді про клас, знає імена однокласників, розповідає про призначення меблів класу, орієнтується на шкільній території. розповідає про призначення шкільних приміщень, використовує допомогу учителя. слідкує за вимовою. виправляє недоліки вимови.
Учень: правильно артикулює звуки П етапу, правильно вимовляє склади і слова з ними, наводить приклади, дотримується лексико-граматичної сполучуваності слів.


Учень: знає, розрізняє, читає і пише рядкові й великі букви Ш етапу, робить звукобуквений аналіз-синтез складів різної структури, слів, складає їх з розрізної азбуки і записує на дошці та в зошити, уміє списувати з рукописного і друкованого тексту склади. слова з попереднім їх проговорюванням, знає як і будує графічну модель складу , слова, речення розуміє і пояснює зміст предметних і сюжетних малюнків, ,розрізняє поняття слово – речення, знає і дотримується правил запису речення, проводить звукобуквений аналіз складів, слів, складовий склад слів, добирає тематичні групи слів , користуючись сюжетними малюнками.

Учень: слухає-розуміє мовлення учителя, його запитання, прохання, пояснення, розуміє інструкцію учителя.
Учень: будує правильну відповідь на запитання: хто? що? зображено на малюнку, що робить?, повторює за учителем слово так, що чути наголошений склад.
Учень: розуміє зміст завдання, добирає самостійно слова для розповіді, знає народні ігри, відповідає на запитання по їх змісту, структурує з допомогою учителя невеличке зв'язне висловлювання про улюблену гру, аргументує власну думку.
Учень: правильно наголошує слова, диференціює вимову у словах глухих і дзвінких звуків, сполучень йо- ьо , чітко, виразно вимовляє слова з вивченими звуками, дотримується правил правопису, гігієни і культури письма.


Учень: знає, розрізняє. читає і пише рядкові і великі літери 4 етапу, складає й аналізує склади, слова з ними, синтезує звуки ( букви) у склади, слова; розрізняє склад – слово, слово- речення, аналізує їх, складає з розрізної азбуки, правильно вимовляє і списує слова з йотованими, наводить приклади слів з йотованими, уміє читати склади з таблиці, аналізує їх, списує, складає з ними слова, які в записує з голосу учителя, за даним сюжетним малюнком складає, аналізує, записує з голосу учителя речення з одного-двох слів, ділить слова на склади, аналізує і записує під диктовку склади з а-я, у-ю , і-ї. е-є, добирає слова до даних тематичних груп, складає їх з розрізної азбуки після звукобуквеного аналізу, списує в зошити.

Учень: знає назву Батьківщини, її столиці, головної річки, використовуючи сюжетні малюнки добирає слова для розповіді про Україну, будує речення з дотриманням лексико-граматичної сполучуваності слів, намагається дотримуватися зразка розповіді, помічає помилки у вимові й структуруванні речень, виправляє їх, ефективно використовує допомогу.
Учень: дотримується обмежувальних ліній у сітці зошита, знає як і правильно виправляє помилки. описки, правильно записує речення, дотримуючись його меж.
Учень: знає, читає, пише усі вивчені букви. склади і слова з ними, списує з друкованого і рукописного текстів склади, слова, речення, записує з голосу учителя склади, слова після їх аналізу.

Учень: зберігає правильну форму, висоту. ширину букв, правильно поєднує їх на письмі ( способи поєднання букв: верхнє, нижнє. середнє).

Слова, вимову, значення і написання яких учні повинні запам'ятати: Україна, Київ, столиця, вересень. школа, чверть, урок, учень, учитель. канікули. перерва, буквар. зошит, ручка. книжка. олівець. письмо, математика. багато, мало. вулиця, місто, село, верхнє. середнє. нижнє, школяр. дні тижня. пори року, назви місяців.ППП – концентрувати довільну увагу на вказівках і поясненнях учителя , слухати- розуміти чуже мовлення, сприймати його, запам'ятовувати, пригадувати, уявляти і відтворювати, наслідувати дії учителя.

МР – вживати у мовленні формули українського мовленнєвого етикету, слухати-розуміти чуже мовлення, шляхом наслідування в процесі аналітико-синтетичної діяльності повторювати мовлення наслідувати дії учителя, порівнювати їх з власними, учителя, дотримуючись правильної звуковимови та лексико-граматичної сполучуваності слів, доречно відповідати на запитання

ОР – виявляти бажання навчитися правильно писати, чітко говорити, дотримуючись правильної артикуляції звуків.

ППП – концентрувати довільну увагу на об'єкті пізнання, шляхом слухового довільного аналітико-синтетичного сприймання сприймати почуте мовлення, шляхом наочно-дійового і наочно-образного мислення у процесі аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення сприйнятого мовлення довільно запам'ятовувати його, закріпити в довготривалій слуховій пам'яті, пригадати, уявити і відтворити.

МР – правильно артикулювати голосні та приголосні звуки, вимовляти слова з дотриманням норм української орфоепії, диференціювати слова за звуковим складом, ділити на склади, виділяти вказаний звук зі слова, аналізувати речення, будувати графічну модель речення, дотримуватися культури мовлення, вживати формули українського мовленнєвого етикету.

ОР – проявляти бажання навчитися правильно артикулювати звуки мовлення, правильно говорити, адекватно реагувати на зауваження учителя.

ППП – концентрувати довільну зорову увагу на предметі діяльності, шляхом аналітико-синтетичного зорового сприймання довільно сприймати предмети, диференціювати їх за кольором, формою, величиною, засвоювати сенсорні еталони предметів, слів, що означають їх назви; запам'ятовувати їх, закріплювати у зоро-слуховій образній пам'яті, пригадувати, уявляти, відтворювати, шляхом наочно-дійового мислення аналізувати, порівнювати, класифікувати предмети за їх ознаками, порівнювати з сенсорними еталонами, виконувати за зразком цілеспрямовані дії з предметами.

МР – поєднувати слова з мисленнєвим образами предметів, назви яких вони означають, активізувати пасивний словник, поширити активний словник іменниковою, прикметниковою і дієслівною лексикою, дотримуватися лексико-граматичної сполучуваності слів, будувати графічну модель речення.

ППП – концентрувати довільну увагу на об'єкті діяльності, шляхом зорово-слухового довільного цілісного сприймання сприймати почуте мовлення, слухати- розуміти його, шляхом наочно-дійового і наочно-образного мислення аналізувати, порівнювати, диференціювати зі сприйнятим мовленням, довільно запам'ятовувати сприйняте мовлення, зберігати у оперативній образній пам'яті, пригадувати, уявляти і відтворювати.

МР – розуміти лексичне значення сприйнятих слів, структурувати за допомогою наочного матеріалу речення, слухати-розуміти запитання, продукувати відповіді на них, поширити словник іменниковою та дієслівною лексикою, структурувати з нею речення, дотримуючись лексико-граматичної сполучуваності слів, будувати графічну модель речення.

ОР – проявляти зацікавленість, інтерес до виконуваного завдання, докладати вольових зусиль для правильного виконання завдання, виявляти бажання брати участь у діалозі.
ППП – концентрувати довільну увагу на предметі діяльності, довільно цілісно шляхом аналітико-синтетичної діяльності сприймати зорові еталони елементів букв, запам'ятовувати їх, зберігати у образній довготривалій пам'яті, пригадувати, уявляти і відтворювати, координувати дії „око – вухо - рука”, регулювати довільні дії кисті і пальців руки, шляхом наочно-дійового мислення аналізувати, порівнювати, класифікувати, диференціювати написане, запам'ятовувати сенсорні еталони елементів букв.

МР – поширити словник спеціальною лексикою, поєднувати слово з мисленнєвим образом предмета, супроводжувати дії малювання й письма коментуючим мовленням, складати словосполучення і речення зі словами, що означають назви предметів діяльності; звітувати про виконану роботу, регулювати власні дії коментуючим мовленням.

ОР – адекватно реагувати на зауваження учителя, радіти з приводу правильно виконаного завдання, виявляти бажання навчитися правильно писати лінії, подібні до елементів букв, малювати і штрихувати предмети.

ППП – концентрувати довільну увагу на друкованому і рукописному зображенні букв І етапу, довільно сприймати графіку букв І етапу, аналізувати елементи букв, порівнювати, довільно запам'ятовувати графічні еталони малих рядкових і великих рукописних букв, зберігати у образній зоровій пам'яті, пригадувати, уявляти і відтворювати у процесі письма, запам'ятовувати сенсорні еталони букв І етапу, шляхом наочно-дійового і наочно-образного мислення аналізувати і порівнювати їх.

МР – правильно артикулювати звуки І етапу, відтворювати на письмі графічне зображення букв І етапу, порівнювати з сенсорними еталонами, диференціювати за вимовою голосні і приголосні звуки, за написанням малі рядкові букви і великі літери, порівнювати і диференціювати друковані та рукописні букви, зливати звуки у склади, записувати склади з коментуванням після звуко-буквеного аналізу; списувати з рукописного і друкованого текстів склади, слова, супроводжуючи коментуючим мовленням; придумувати склади зі звуками І етапу, самостійно їх записувати.

ОР – проявляти бажання навчитися правильно писати букви І етапу, виявляти вольові зусилля у оволодінні графікою букв І етапу, стримано реагувати на похвалу і зауваження.

ППП – концентрувати увагу на мовленні учителя та графіці букв ІІ етапу, довільно сприймати графічні еталони і графіку букв у цілому, аналізувати графіку букв ІІ етапу, довільно запам'ятовувати графічні еталони букв, зберігати їх у образній пам'яті, пригадувати, уявляти і відтворювати на письмі; шляхом наочно-дійового мислення аналізувати, синтезувати, порівнювати, усвідомлювати графіку рукописних букв ІІ етапу, порівнювати її з друкованою, диференціювати рукописні малі рядкові та великі літери ІІ етапу.

МР – правильно відтворювати графічне зображення рукописних букв ІІ етапу, порівнювати з їх зоровими еталонами, списувати з рукописного і друкованого текстів після звуко-буквеного аналізу склади, слова, речення з буквами ІІ етапу; складати і записувати склади, слова, речення з буквами ІІ етапу, супроводжуючи коментуванням; дотримуватися правильного поєднання на письмі букв, їх елементів.

ОР – виявляти бажання навчитися правильно писати букви ІІ етапу, склади і слова з ними; радіти власним успіхам і успіхам однокласників.

ППП – концентрувати довільну увагу на предметі діяльності, мовленні учителя; довільно сприймати графічне зображення букв ІІІ етапу, аналізувати, порівнювати, записувати їх під супроводжуюче мовлення; запам'ятовувати графічне зображення рукописних малих рядкових букв і великих літер ІІІ етапу, порівнювати їх із сенсорними еталонами, зберігати в образній довготривалій пам'яті , пригадувати, уявляти, відтворювати на письмі.

МР – правильно писати усі букви ІІІ етапу, списувати з друкованого і рукописного текстів склади, слова, писати під диктовку, правильно списувати речення з рукописного і друкованого текстів; будувати графічну модель речення, складати і записувати слова із засвоєними складовими структурами, слова із сполученнями -йо, -ьо; дотримуватися правильного наголошування слів, лексико-граматичної сполучуваності слів у реченнях, правильно поєднувати елементи букв та букви між собою.

ОР – докладати вольових зусиль для опанування рукописною графікою букв ІІІ етапу, письма складів, слів, речень з ними.

ППП – концентрувати довільну увагу на графіці букв ІУ етапу, слухати-розуміти мовлення учителя, шляхом зоро-слухового довільного сприймання після аналізу сприймати графічне зображення букв ІУ етапу, запам'ятовувати його, зберігати у довготривалій пам'яті, пригадувати, уявляти і відтворювати на письмі, шляхом наочно-дійового і наочно-образного мислення аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати й узагальнювати друковані та рукописні букви ІУ етапу, малі рядкові рукописні букви та великі літери ІУ етапу.

МР – правильно писати усі букви ІУ етапу, списувати з рукописного і друкованого тексту склади, слова, речення з ними, супроводжуючи коментуванням; правильно писати слова з апострофом, з буквосполученнями –дж, -дз, з подвоєними приголосними; поширювати словник з словами з буквами ІУ етапу, з апострофом, з подвоєнням; добирати слова до вказаних тематичних груп, аналізувати їх, складати з ними речення, записувати під коментування на дошці та в зошити; диференціювати поняття склад – слово – речення; писати з голосу учителя склади, слова, прості речення з 2-3 слів; дотримуватися лексико-граматичної сполучуваності слів, поєднань елементів букв та букв.

ОР – виявляти бажання навчитися правильно писати букви ІУ етапу, слова з ними; проявляти охайність під час письма; радіти власним успіхам і успіхам однокласників.
ППП – концентрувати зоро-слухову довільну увагу на об'єкті діяльності, шляхом зорового аналітико-синтетичного сприймання сприймати графічне зображення друкованих і рукописних букв, порівнювати із сенсорними еталонами; аналізувати склади, слова, речення з вивченими буквами (звуками), синтезувати речення з даних слів за поданими наочними опорами.

МР – правильно записувати усі вивчені букви, списувати склади, слова, речення з ними із рукописного та друкованого текстів після їх аналізу, супроводжуючи коментуванням; складати з допомогою і самостійно слова, речення, аналізувати їх, записувати під коментування та з голосу учителя; розрізняти поняття звук – буква – склад – слово – речення; пояснювати лексичне значення слів, дотримуватися лексико-граматичної сполучуваності слів у писемному та усному мовленні, співвідносити слова з мисленнєвим образами предметів, назви яких вони означають.

ОР – проявляти інтерес до навчального матеріалу; виявляти бажання навчитися правильно списувати слова, речення, писати з голосу учителя; контролювати власні емоції; радіти власним успіхам та успіхам однокласників.
Учні І відділення на кінець навчального року :знають усі вивчені букви, розрізняють їх, правильно пишуть, розрізняють звуки і букви, визначають місце звука у слові, складі, вимовляють повільно слідом за учителем слова зі збігом приголосних, із закритими складами, складають з букв розрізної азбуки і читають склади, слова, речення, аналізують слова за звуковим і звукобуквеним складом, списують з рукописного і друкованого текстів, дотримуючись способів поєднання елементів букв і букв, , дотримуються правил правопису, пишуть під диктовку склади, слова, речення після попереднього їх аналізу з учителем ( речення із двох – трьох слів), правильно записують речення: велика літера на початку першого слова, крапка – в кінці речення, пишуть імена і прізвища людей з великої букви, дотримуються культури мовлення, вживають у мовленні формули мовленнєвого етикету.


ППП - зосередж увагу на мовленні та діях учителя, довільно сприймати чуже мовлення, аналізувати його, запам'ятовувати, зберігати у довготривалій пам'яті, пригадувати, уявляти і відтворювати, розуміти значення уміння писати для людини, уміти готуватися до виконання завдання, аналізувати зразок завдання, орієнтуватися у завданні, контролювати послідовність його виконання.

МР – знати і вживати у мовленні формули українського мовленнєвого етикету, дотримуватися правил поведінки у класі, школі, в громадських місцях, слухати-розуміти чуже мовлення, аналізувати його, продукувати власні відповіді на прослухані запитання, розуміти лексичне значення вжитих та сприйнятих слів, активно вживати їх у мовленні, поширювати словниковий запас, активізувати пасивний словник, давати словесний звіт про виконану роботу.

ОР – докладати вольові зусилля для виконання правил поведінки, виявляти бажання вступати в діалог з учителем, учнями, прагнути навчитися правильно писати.

ППП – запам'ятовувати завдання, готувати до уроку необхідні матеріали і посібники, орієнтуватися у завданні, виконувати його з допомогою і самостійно.

МР – відповідати на запитання щодо готовності до виконання завдання.

ОР – докладати вольових зусиль щоб правильно виконати завдання.
ППП – уважно слухати, довільно шляхом аналітико-синтетичного сприймання сприймати склади, слова, речення, аналізувати їх, порівнювати за вимовою, довільно запам'ятовувати, зберігати у довготерміновій пам'яті, пригадувати, аналізувати, синтезувати, узагальнювати, уявляти і відтворювати.

МР – правильно артикулювати сприйняті на слух звуки, склади, слова з ними у різному темпі, з різною силою голосу, дотримуватися правильного наголошування слів.

ОР – проявляти зацікавленість до навчального матеріалу, докладати вольових зусиль щодо правильного відтворення чужого мовлення.


ППП – уважно спостерігати, орієнтуватися у малому просторі, виконувати дії з предметами, дотримуючись просторових зв'язків між ними, опираючись на наочно-дійове мислення., шляхом аналітико-синтетичного сприймання довільно сприймати сенсорні еталони предметів, артикуляційні особливості фонем, аналізувати їх, порівнювати, класифікувати, довільно запам'ятовувати, зберігати у образній довготривалій пам'яті, пригадувати, уявляти, відтворювати за зразком і за уявленнями.

МР – збагатити словниковий запас іменниковою, прислівниковою і прикметниковою лексикою, сенсорними еталонами слів, вживати у мовленні засвоєну лексику.

ОР – проявляти бажання взаємодіяти у процесі навчальної діяльності з однокласниками, учителем, висловлювати позитивне ставлення щодо виконаного завдання, адекватно реагувати на зауваження і похвалу.

ППП- концентрувати довільну увагу на предметі мовлення, довільно сприймати у процесі аналітико-синтетичної діяльності чуже мовлення, шляхом наочно-дійового і наочно- образного мислення аналізувати, синтезувати, порівнювати, класифікувати сприйняте мовлення, довільно запам'ятовувати, зберігати у образній пам'яті, пригадувати, уявляти, відтворювати, структурувати за зразком ч самостійно речення.

МР – слухати-розуміти чуже мовлення, активізувати пасивний словник, поширювати словниковий запас, пояснювати за допомогою наочності лексичне значення слів, дотримуватися лексико-граматичної сполучуваності слів.

ОР – проявляти бажання, прагнення правильно виконати завдання, виявляти почуття задоволення від правильно виконаного завдання.

ППП – концентрувати довільну увагу на предметі діяльності, за допомогою зору слуху адекватно сприймати і відтворювати у графічному вигляді різноманітні лінії, подібні до елементів букв, координувати й диференціювати зорові, слухові, рухові довільні дії під час письма, коригувати дрібну моторику кисті руки і пальців. порівнювати зображене, опираючись на наочно-дійове мислення, розвивати окомір, точність і довільність рухів руки.

МР – уточнити, збагатити словниковий запас іменниковою і прикметниковою лексикою, з допомогою будувати зв'язне висловлювання про виконану роботу, орієнтуватися на сторінці зошита, альбому, правильно писати лінії, подібні до елементів букв.

ОР – проявляти цілеспрямованість, наполегливість, інтерес у досягненні мети , писати охайно, радіти з власного успіху та успіху товаришів.

ППП – адекватно сприймати за допомогою зору графіку букв І етапу, диференціювати рукописні й друковані букви, малі рядкові та великі літери, співвідносити друковані й рукописні букви, написані букви з їх зоровими сенсорними еталонами, запам'ятовувати, пригадувати, порівнювати , уявляти і відтворювати сенсорні рукописні еталони букв І етапу, склади і слова з ними, усвідомити сутність аналітико-синтетичного способу читання і письма, диференціювати рухи під час письма.

МР – розвивати звукову (фонетичну) і смислову (семантичну) сторони мовлення, активізувати пасивний словник, поповнити активний словник, дотримуватися правильного поєднання елементів букв, букв у склади , складів у слова.

ППП – концентрувати увагу на поясненні учителя, певний час зосереджуючись на об'єкті діяльності, сприймати , усвідомлювати і запам'ятовувати складові графіки кожної рукописної букви П етапу, запам'ятовувати сенсорні еталони рукописних букв П етапу, складів, слів з ними, відтворювати їх з дотриманням норм орфографії, аналізувати, порівнювати, узагальнювати рукописну графіку малих рядкових букв і великих літер П етапу.

МР – правильно відтворювати графіку букв П етапу, складів і слів з ними, списувати з рукописного і друкованого текстів склади, слова, речення, записувати під коментування після звуко-уквеного аналізу склади, слова з буквами П етапу, дотримуватися способів поєднання елементів букв і букв.

ОР – проявляти наполегливість, бажання навчитися правильно писати букви П етапу, склади і слова з ними, зачитувати написане, списувати з рукописного і друкованого текстів, виявляти почуття радості, задоволення від правильно виконаного завдання.

ППП – концентрувати довільну увагу на об'єкті вивчення, за допомогою зору, слуху у процесі аналітико-синтетичної діяльності довільно сприймати артикуляційні та графічні особливості звуків і букв Ш етапу, шляхом довільної рухової та зорової пам'яті запам'ятати та , опираючись на зорові сенсорні еталони, відтворити графіку букв Ш етапу, склади і слова з ними, шляхом аналітико-синтетичної діяльності у процесі наочно-образного мислення порівнювати, аналізувати узагальнювати графіку букв Ш етапу, складів та слів з ними.

МР – дотримуватися правильної графіки букв Ш етапу, писати склади, слова з ними, зачитувати після написання, списувати та записувати з голосу учителя після попереднього звуко-буквеного аналізу, писати склади з буквами Ш етапу,

дотримуючись правил правопису, складати склади, слова з буквами Ш етапу, записувати їх під коментування на дошці та в зошити, слухати-розуміти про що говорить учитель, з допомогою і самостійно структурувати репліки діалогу, дотримуючись лексико-граматичної сполучуваності слів, використовувати формули мовленнєвого етикету в усному мовленні.

ОР – проявляти вольові зусилля, організованість, наполегливість у засвоєнні графіки букв Ш етапу, при написанні складів і слів з ними, радіти власним успіхам та успіхам однокласників, адекватно реагувати на зауваження щодо неохайного письма.

ППП – зосереджувати зорову і слухову увагу на артикуляційних і графічних особливостях звуків ( букв) ІУ етапу, за допомогою зору, слуху адекватно сприймати, проаналізувати, а за допомогою руки відтворювати на письмі графіку букв ІУ етапу, регулювати під час письма рухи пальців і кисті руки, координувати зорові, слухові, рухові довільні дії під час письма, шляхом образної осмисленої пам'яті довільно запам'ятовувати , зберігати, пригадувати, уявляти та адекватно відтворювати графічні еталони букв, складів, слів з ними, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, аналізувати звукові та графічні еталони звуків ( букв) ІУ етапу.

МР – правильно відтворювати графіку букв ІУ етапу, складів, слів з ними, будувати графічні моделі складів, слів, речень, з допомогою

учителя добирати склади, слова, речення до даних графічних моделей, аналізувати їх і записувати на дошці та в зошити, дотримуватися способів поєднання букв , збагатити активний словник словами зі звуками ІУ етапу, активно використовувати ці слова у власному мовленні, переходити від неорганізованого розмовного стилю мовлення до образно-емоційного, з допомогою учителя списувати під коментування слова , речення з друкованого і рукописного текстів після попереднього їх звукобуквеного та складового аналізу .

ОР – проявляти зосередженість, охайність під час письма, виявляти бажання навчитися правильно писати букви ІУ етапу, склади і слова з ними .бути активним і організованим під час письма, дотримуватися вимог української графіки.
Учні П відділення на кінець навчального року: знати усі вивчені звуки і букви, правила культури поведінки, розрізняти звуки і букви, правильно читати і писати малі рядковіа великі літери, розрізняти звуки на слух, дотримуватися правильної їх артикуляції, аналізувати склади, слова за звуковим і звуко-буквеним складом, складати склади і слова з букв розрізної азбуки, читати їх і записувати з проговорюванням, списувати речення з двох-трьох слів після попереднього їх аналізу і читання, орієнтуватися на сторінці зошита, дотримуватися правил правопису, використовувати в усному мовленні правила мовленнєвого етикету.


Програми підготувала кандидат педагогічних наук,

старший науковий співробітник

Інституту спеціальної педагогіки АПН України

Кравець Н.П.


1   2   3

Схожі:

Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconРекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної...
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconРекомендації щодо заповнення паспорту бібліотеки загальноосвітнього...
Паспорт бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Паспорт) заповнюють всі загальноосвітні навчальні заклади державної...
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconПрограма загальноосвітнього навчального закладу для дітей з тяжкими...
Заняття образотворчим мистецтвом дають можливість ефективно розвивати в учнів почуття прекрасного, формувати естетичні смаки, вміння...
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconПрограма загальноосвітнього навчального закладу для дітей з тяжкими...
Довкілля” (під керівництвом В. В. Тарасун) та особливостей засвоєння природознавства молодшими школярами з тпм (О.І. Мякушко), такі...
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconОрієнтовний перелік основних наказів керівника загальноосвітнього навчального закладу на рік
Про розподіл обов’язків між адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconПрограма роботи з обдарованими дітьми Мета програми: Створити систему...
Створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального І фізичного розвитку дітей
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconТипова посадова інструкція завідувача бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Завідувач бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу (далі Завідувач) підпорядковується безпосе­редньо директору
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconПаспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу комунальної...
...
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconПро організацію навчання учнів 1 класу на базі дошкільного навчального закладу 
На виконання Закону України "Про загальну середню освіту" [651-14] зарахування дітей до 1 класу загальноосвітнього навчального закладу...
Програми загальноосвітнього навчального закладу для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку (підготовчий перший класи) iconУкладач: Сіваченко І. Г., методист Центру здорового способу життя
Відповідно до чинної Інструкції з ведення класного журналу розподіл кількості сторінок для навчального предмета «Основи здоров’я»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка