Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
НазваН. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Сторінка1/21
Дата конвертації28.02.2013
Розмір2.65 Mb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Культура > Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Система роботи з психофізичного розвитку дитини


ББК 74.102

С72
Рецензенти:

Н. В. Шахірєва - завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Т. І. Вареник - методист відділу дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Система роботи з психофізичного розвитку дитини /Авт.-упор, В. В. Єфремова. - Тернопіль: Мандрівець, 2006. - 160с,
ISBN 966-634-205-7
Посібник містить методичні рекомендації, що розкривають зміст, форми та сутність планування роботи з психофізичного розвитку дітей у дошкільному навчальному закладі.

У посібнику вихователь знайде цікавий практичний матеріал, що допоможе в організації та проведенні таких форм роботи, як загартувальні та оздоровчі заходи, фізкультхвилинки та фізкультпаузи, гімнастика пробудження, дихальна гімнастика, психогімнастика, динамічні вправи, коригувальні вправи, фітотерапія та аромотерапія.

Для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів та батьків.

ББК 74.102

ISBN 966-634-205-7 © Авт.-упор. В. Єфремова, 2006

Всі права застережені ©Видавництво "Мандрівець", 2006

All rights reserved

Видрукувано в Україні

^ Зміст

Заради здоров'я дитини

Система роботи дошкільного навчального закладу

зі зміцнення психофізичного здоров'я

Орієнтовні напрямки роботи дошкільного навчального закладу

зі сприяння здоров'ю дитини

Психофізіологічний блок

Навчально-виховний блок

Особливості організації навчально-виховної роботи

Орієнтовна система навчально-виховних заходів у режимі дня дошкільного навчального закладу

Фізкультурно-оздоровчий блок

Особливості організації фізкультурно-оздоровчої роботи

Орієнтовна система фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня

Профілактично-лікувальний блок

Комплекс лікувально-профілактичних заходів з оздоровлення дітей

Особливості організації загартувальних заходів за допомогою природних чинників

Орієнтовна система загартувальних заходів у режимі дня за допомогою природних чинників

Орієнтовний графік проведення комплексу загартувальних заходів у дошкільному навчальному закладі

Орієнтовний графік проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня

Оздоровчі заходи

^ Практичний аспект проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі

Фізкультхвилинки та фізкультпаузи

Комплекси вправ для фізкультхвилинок

^ Оздоровчі заходи

Кольоротерапія

Точковий масаж біологічно активних зон організму

за методикою А. Уманської

Масаж вушних раковин

Стимулювальна гімнастика для очей

Вправи для розвитку руки і пальців

Пальчикові вправи

Забавлянки

Методика пальчикових вправ, розроблена японськими вченими

Лікувальна гімнастика для пальців

Пальчикові ігри

Казки-вистави

Ігри

Гімнастика пробудження

Оздоровчий комплекс після денного сну

Гімнастика пробудження в приміщенні

Гімнастика пробудження на вулиці

Дихальна гімнастика

Психогімнастика

Орієнтовні розробки занять з психогімнастики

Психомоторна розминка

Оздоровчі комплекси з елементами психогімнастики

Орієнтовні розробки занять з елементами психогімнастики

Динамічні вправи

Комплекси коригувальних вправ

Вправи на корекцію постави

Вправи на виправлення сколіозу

Вправи для дітей з сутулою спиною

Вправи для дітей з кругло зігнутою спиною

Вправи для корекції плоскостопості

Ігри та вправи для формування правильної постави

Вправи для попередження плоскостопості

Фітотерапія

Аромотерапія

^ ЗАРАДИ ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ

У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано: "Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад".

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у нашій державі с людина, її життя і здоров'я.

У Законі України "Про дошкільну освіту" окреслені обов'язки держави щодо піклування про збереження та зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, забезпечення їхнього психічного та фізичного розвитку.

Серед пріоритетних напрямків розвитку освіти, визначених Національною доктриною розвитку освіти (Указ Президента України №374 від 17. 04. 2002 p.), є пропаганда та стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя. Близько 10 державних програм спрямовані на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді.

Концепція екологічної освіти України нині набуває чинності державного документа. Його пріоритетним напрямком є забезпечення гармонійного розвитку людини, необхідність з наймолодшого віку формувати в неї свідоме ставлення до власного здоров'яка навколишнього середовища.

Виконуючи рішення державних документів, колектив ДНЗ має працювати над удосконаленням шляхів організації педагогічного процесу, визначенням ефективних методів та прийомів роботи з дітьми та батьками, ставлячи перед собою такі цілі:

- вивчення досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- апробація нових наукових розробок, варіативних програм, впровадження їх у практику роботи;

- розроблення та втілення нових організаційно-педагогічних нетрадиційних форм, методів виховання та навчання дошкільників (з урахуванням побажань батьків);

- організація раціонального предметного середовища для різних форм, видів рухової активності, створення сприятливих умов для позитивних емоційних та морально-вольових проявів дітей;

- залучення батьків до активної участі в навчально-оздоровчій роботі;

- розвиток психофізичного потенціалу дитини, підвищення її емоційного тонусу;

- розвиток кожної дитини за індивідуальною програмою оздоровлення організму;

- виховання інтересу до активної рухової діяльності;

- формування системи валеологічних знань, основ екологічної освіти.

Фізично здорова дитина - це здорова психіка, здорова духовність і достатній обсяг набутих із досвідом знань.

Оздоровче спрямування освітнього процесу та лікувально-профілактичні заходи складають зміст роботи ДНЗ.
^ СИСТЕМА РОБОТИ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ЗІ ЗМІЦНЕННЯ ПСИХОФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я ДИТИНИ
Орієнтовні напрямки роботи

• екологізація приміщень та території дитячих закладів; удосконалення матеріально-спортивної бази;

• підготовка кадрів;

• забезпечення сприятливих психологічних умов, здійснення спеціальних заходів; пропаганда здорового способу життя;

• об'єднання зусиль сім'ї та ДНЗ для виховання здорової дитини.
^ Орієнтовні напрямки зміцнення здоров'я дітей

• оздоровче спрямування освітнього процесу;

• лікувально-профілактична робота:

• сприятливі психологічні умови; психокорекція;

• повноцінне раціональне харчування;

• додержання гігієнічних норм і правил;

• фізіологічно доцільний режим дня;

• систематичне загартування;

• валеологічна освіта дошкільників.

^ Матеріально-технічне забезпечення дитячих закладів

• басейн;

• сауна;

• спортивна зала;

• спортивний майданчик;

• хореографічна зала;

• кабінет масажу;

• фізіотерапевтичний кабінет;

• маніпуляційний кабінет;

• естетично оформлені групові кімнати з урахуванням впливу кольоротерапії.

^ Кадрове забезпечення

• завідувач;

• методисти;

• вихователі.

Спеціалісти. З них:

• інструктори з фізкультури (керівники спортивних секцій)

• хореограф;

• медична сестра;

• лікар;

• психолог.
^ Методичне забезпечення роботи

Стратегічні питання, пов'язані з охороною та збереженням здоров'я, повинні розглядатися з різних позицій на педагогічних радах, загальних зборах трудового колективу та батьківських конференціях.

^ Орієнтовна тематика педагогічних рад

• Збереження та зміцнення психофізичного здоров'я дітей.

• Оздоровлення дитячого організму шляхом активного пошуку нових форм та методів роботи.

• Розвиток у дітей вміння цінувати своє здоров'я і життя в усіх його аспектах (психічному, фізичному, духовному, соціальному).

^ Орієнтовна тематика проблемних семінарів

Виховуємо щасливу дитину.

Динамічна група "Валеологічна освіта дітям".

Динамічна група "Школа екстремальних ситуацій".

Консультації

• "Як навчити дітей дбайливо ставитися до власного здоров'я" (аукціон знань).

• "Індивідуальний підхід до навчання рухів через розвиток психомоторики".

• "Розвиток мотивації щодо занять фізичною культурою у старших дошкільників".

^ Відкриті перегляди

"Щоб дбати - треба знати" (валеологічне виховання).

• "Фізкультурні цікавинки" (використання авторських методик з фізичного виховання).

• "Школа екстремальних ситуацій" (заняття з ОБЖД).
^ Опрацювання програм і авторських методик

1. Вільчковський Е.С. "Програма з фізичної культури для дошкільних закладів фізкультурно-оздоровчого напрямку", 1998 p.; Вільчковський Е.С. "Здоровий малюк: програма з фізичної культури для дітей від народження до трьох років для батьків та вихователів дошкільного закладу", 1997 р.; Денисенко Н.Ф., Мельник Л.Д. "Будьте здорові, діти!" (валеологічне виховання).

2. Науково-популярна література, періодичні видання про здоровий спосіб життя.

3. Самоосвіта педагогів з цієї теми*
^ Спільна фізкультурно-оздоровча праця дитячих закладів і сім'ї

• Щоденна взаємодія - обмін інформацією між батьками та педагогами про фізичний розвиток дитини.

• Участь батьків у фізкультурно-оздоровчих заходах дошкільного навчального закладу,

• Оформлення фотовиставок, тематичних стендів, інформаційних листків, пересувних тем, анкетування.

• Проведення батьківських конференцій "Спільна праця ДНЗ та сім'ї у фізичному вихованні дітей"; зустріч з лікарями, психологом.

• Консультації на батьківських зборах.

• Робота клубу взаємодопомоги; школа молодих батьків; дитячі заклади для батьків; видача педагогічної та психологічної літератури для читання у вихідні дні.

^ Орієнтовні напрямки роботи ДНЗ зі сприяння здоров’ю дитини


Методичне забезпечення

Наказ

Розпорядження

ПлануванняАдміністраціяБатьки

ПрацівникиОтримують допомогу через заходи ДНЗ

Діти отримують

Здійснюють заходи через
навчання

виховання

лікування

профілактика

корекція

Психофізична діагностика
знання

вміння

навички

Ставлення до здоров’я

Відношення до навколишнього середовища

^ Стан здоров’я
групові

колективні

індивідуальні

Навчально-виховні
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconВ області відновлено роботу Сумського обласного інституту післядипломної...
Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із завідуючими районними (міськими) методичними кабінетами управлінь...
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти icon«Буквар. Українська мова для знз з навчанням українською мовою. 1 клас»
Мар'яна захарійчук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри базових дисциплін Чернівецького обласного інституту післядипломної...
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconКіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconНа виконання Державної програми «Вчитель», регіональної програми...
Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти започатковано електронний журнал «Золоті сторінки освіти» (наказ...
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconДодаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних...
Науково-методичний центр доводить до Вашого відома вимоги щодо змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення...
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconМандрівка в країну професій. Розповіді про професії для молодших школярів
Дишлева І. М. – методист кафедри початкової освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти icon4. Уроки вчителів, які по-особливому пройнялися творчістю Великого Кобзаря
Месевря О.І., завідувач лабораторії гуманітарних дисциплін Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників...
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconКомп’ютерна грамотність вчителів з точки зору стандартів єс
...
Н. В. Шахірєва завідувач кафедри педагогіки та психології Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти iconПсихологічна культура як фактор безпеки І здоров'я суб'єктів навчально-виховного процесу
Аносова А. В., методист центру практичної психології І соціальної роботи Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка