Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1
Скачати 72.56 Kb.
НазваІгри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1
Дата конвертації16.03.2013
Розмір72.56 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Література > Урок
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах
Завдання 1. Знайди картинку, ідентичну твоїй

Знайди однокласника, в якого на картинці зображена дівчин­ка, одягнена так само, як і дівчинка на твоїй картинці (учні порів­нюють деталі одягу, взуття, їх колір).

Завдання 2. Знайди свої речі

Ти загубив:, a yellow pencil-box, a blue ball, a brown bag, a white pen.

Спробуй знайти свої речі в бюро знахідок. Коли ти виявиш, що в бюро знахідок є твоя річ, попроси: "Please, give me my pen".

Завдання 3. Незнайко

У грі бере участь увесь клас. Роль Незнайка виконує вчитель.

На столі розкладені картинки, предмети або картонки з числа­ми. Учитель називає предмети й цифри. Діти повинні виправити вчителя, якщо він зробив помилку.

Учитель. Діти, сьогодні до нас у гості прийшов Незнайко. Він також вивчає англійську мову, але, як завжди, часто плутає назви предметів, чисел. Давайте допоможемо йому запам'ятати все пра­вильно.

Teacher. This is a ball.

Pupil. No, it is not. It is a box.

Teacher. This is 4.

Pupil. No, it is not. It is 6/

Завдання 4. Склади портфель

У грі бере участь увесь клас. Учні виходять до дошки за ба­жанням.

Учитель. Допоможіть Буратіно скласти портфель. Учень бере предмети, що знаходяться на столі, складає їх у портфель, називаючи кожен. This is a book. This is a pen. This is a ruler.

^ Завдання 5. Склади букет

У ч и т є л ь. Діти, давайте складемо букет для мами. Ллє потріб­но дотримуватись такої умови: називати колір кожної квіточки правильно, а то букет зів'яне.

Клас ділиться на 3 команди. Учні один за одним (по ланцюжку) називають колір кожного листочка та квіточки.

Якщо учень помилився, то листочки та квіточки повертаються назад і гра починається спочатку.

Pupil 1. This is a red flower.

P u p і 1 2. This is a blue flower.

P u p і 1 3. This is a yellow flower.

Завдання 6. Побудуй хатку для короля

Клас ділиться на 2 команди. Учні будують хатку, називаючи, правильно букви на картонці. Якщо учень помилився, то він не має права класти свою «цеглину». Виграє команда, яка першою побу­дує хатинку.

Учитель. Давайте побудуємо хатинку для короля AВС. Скла­демо її з буквбукв, правильно називаючи кожну.

букв, правильно називаючи кожну.

Pupil 1. This is a letter A.

Pupil 2. This is a letter В.
Завдання 7. Алфавіт

Учитель ділить клас на 2 3 команди. У руках у нього годинник із секундною стрілкою. Він називає яку-нсбудь літеру (крім х, у, z) і пропонує першому учневі першої команди придумати за 20 секунд якомога більше слів, які починаються з цієї літери. Потім таке ж завдання, але вже з іншою літерою, виконує перший учень другої команди, потім — другий учень першої команди і т. д.

За кожне правильне слово команда одержує бал.
^ Завдання 8. Що в мене є?

Клас ділять на 2—3 команди. Учитель показує командам по черзі картку з якою-небудь літерою алфавіту. Учні відповідної команди повинні назвати цю літеру, а потім - - якомога більше іменників, що починаються з цієї літери.

За кожне правильне слово команді зараховується один бал.
^ Завдання 9. Хто перший?

Учитель викликає до дошки по одному учню (почергово з кож­ної команди). Вони повинні скласти й записати на дошці по три слова, ідо починаються з однієї букви (наприклад із Р).

Учні читають уголос свої слова. За кожне правильно складене та прочитане слово команда одержує бал. Вислухавши відповіді . учнів, учитель підводить підсумки гри.
^ Завдання 10. Розфарбуй повітряні кульки

Учням пропонують намалювати та розфарбувати повітряні кульки. Потім потрібно правильно назвати колір кожної кульки. Виграє той, хто правильно назве всі кольори.
^ Завдання 11. Прикрась ялинку

Учні малюють новорічну-ялинку та прикрашають її різними іграшками. Потім потрібно, щоб учні назвали ці іграшки та їх ко­лір. Виграє той, хто більше назве іграшок.^ Гра «Схоже або різне»

Мета: активізація спільної мовної діяльності, вдосконалення навичок вираження в іншомовній сфері спільного й відмінного.

Хід гри: учасники утворюють пари. їм вручаються картки з картинками. Показувати картки одне одному не можна. Працюючи в парах, гравці ставлять питан­ня одне одному, щоби з'ясувати, які картинки на їх картках є спільними, а які відмінними. Обговоривши по три картинки, гравці міняються місцями і продо­вжують роботу з іншими партнерами. Роздавальний матеріал можна варіювати, використовуючи замість картинок синонімічні й антонімічні слова, пропози­ції тощо.

Наприклад, тема «Будинок»:

A ask pupil В questions to complete the chart.

Example: Is Paul in the bedroom? No, he isn't.

Are Sarah and Sally in the bathroom? No, they aren't.

►► Група В

В ask pupil A questions to complete the chart.

Example: Is Paul in the bedroom? No, he isn't.

Are Sarah and Sally in the bathroom? No, they aren't.^ Гра «Знайди відмінності»

Мета: комплексне тренування питально-від­повідної взаємодії зі включенням елементів мірку­вання.

Хід гри: учасники гри діляться на пари. Один гра­вець одержує картинку, другий — таку саму кар­тинку, але з деякими змінами. Ставлячи питання одне одному, вони повинні знайти відмінності між картинками й назвати їх. Показувати одне одному картинки забороняється.

Наприклад, відпрацювання граматичного ма­теріалу «Множина іменників» (див. додаток 1).

^ Гра «Ранжирування»

Мета: формування навичок вираження в моно­логічному й діалогічному мовленні переваги, вибору, аргументування, пояснення та інших намірів того, хто будує розповідь.

Хід гри: учням пропонуються переліки осо­бистих і професійних якостей, необхідних пев­ному фахівцю. Кожен повинен пронумерувати за ступенем важливості, відповідно до власних поглядів і переконань, усі названі якості. Потім у ході дискусії всі мають обґрунтувати свій під­хід до оцінювання цих якостей і обговорити зна­чущість усіх якостей і пропоновані пріоритети в ранжируванні.

^ Гра «Якби я був...»

Мета гри: формування навичок уживання в іно­земному мовленні умовного способу й засобів ви­раження модальності на основі активізації мовлен­нєвої діяльності.

Хід гри: викладач пропонує учням, які грають, представити себе в ролі відомого кіноактора, пись­менника і т. д. і повідомити, як би вони вигля­дали, чим би займалися і т. п. Ким буде дитина, з'ясовується шляхом жеребкування — учень отри­мує картинку-професію.
Hand out 1
Hand out 1
^ Гра « Доповни кросворд за розповіддю другої групи»

Half a cross word: Adjectives to describe people.
►► Group А

Some of the words in the following crossword are missing. Group В know what they are. Group В also have some words that are missing from their cross- word. They are the words at the bottom of the page. Take it in turns to ask each other for a missing word. You can ask: What's (3) Across? What's (2) Down?
Here are the words you will have to explain for Group В

bossy handsome lazy polite selfish
cruel irresponsible mean punctual sensitive
friendly jealous modest reliable witty►► Group В

Some of the words in the following crossword are missing. Group A know what they are. Group A also have some words that are missing from their cross­word. They are the words at the bottom of the page. Take it in turns to ask each other for a miss­ing word. You can ask: What's (7) Across? What's (1) Down? etc.

Here are the words you will have to explain for Group A

affectionate generous moody rude spoilt
brave honest patient sensible stubborn

cheerful imaginative prejudiced sociable sympathetic
^ Гра «Пограбування банку»

The sketches below show a bank robbery.

Make up a story where each student introduces one step of the story using a suitable phrase from the list. Some additional vocabulary is given at the bot­tom of the page. If you are unsure of the meaning of a word, check in a dictionary.
►► ^ Additional vocabulary

Nouns: robbers, hoods, balaclavas, van, bag, £ manager, bank clerk, counter, bundles, notes, alarm, closed-circuit television

Verbs: park, rush, threaten, hold, fill, count, terrify, lie, hand over, make a getaway, run, start the engine.


^ Гра «Концерт улюбленої музичної групи»

Гра розрахована на два рівні володіння мовленнєвими вміннями й навичками та парну роботу. Учням роздаються картки. Ознайомившись із завданням, вони розігрують свої ролі.

►► ^ Завдання для учнів з високим рівнем мовленнєвих умінь і навичок

Pupil A

You're going to the concert of your favourite group. Buy tickets and something else. But remember that you have got only £ 7.52Pupil В

You're a shop-assistant. You sell tickets (£ 2.25, £3.45, £4.75 ) posters (£4.50 ), badges (93p) with emblem of popular group. Help customer to choose everything that he / she wants

» Завдання для учнів з низьким рівнем мовленнєвих умінь і навичок

Pupil A

You're going to the concert of your favourite group. You want to buy tickets, 2 badges for your friend and your classmates. But remember that you have got only poster for £7.52Pupil В

You're a shop-assistant. You sell tickets (£ 3.67, £5.57, £8.46 ), posters (£4.50 ), badges (90p) with emblem of popular group. Help buyer to choose everything that he / she wantsСхожі:

Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconУроках математики у початкових класах
Використання комп`ютерних технологій навчання на уроках математики у початкових класах
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу хіміко-технологічного факультету заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу механіко-машинобудівного інституту заочної форми навчання / Уклад.:...
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів IV курсу інженерно-фізичного факультету заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу механіко-машинобудівного інституту заочної форми навчання / Уклад.:...
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу хіміко-технологічного факультету заочної форми навчання / Уклад.:...
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconКонтрольні завдання з англійської мови
Контрольні завдання з англійської мови для студентів ІІІ курсу факультету аерокосмічних систем заочної форми навчання / Уклад.: Я....
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconНа уроках української мови в початкових класах
...
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconУроках англійської мови
Тестові завдання для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 2 класу до підручника
Ігри на уроках англійської мови у початкових класах Завдання 1 iconГра як засіб розвитку творчої компетентності на уроках в початкових класах Ігри зі словами
Дидактична мета: збагатити словниковий запас учнів, навчити відчувати красу І милозвучність рідного слова, розвивати творчу уяву,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка