Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
НазваКонспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг”
Сторінка1/12
Дата конвертації09.05.2013
Розмір1.99 Mb.
ТипКонспект
uchni.com.ua > Маркетинг > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни
Управління інноваційним

розвитком”
для студентів факультету економіки та менеджменту

спеціальності 6.050100 „Маркетинг”

усіх форм навчання
Затверджено

на засіданні кафедри маркетингу

з дисципліни „Управління інноваційним розвитком”

Протокол №6 від 17.10.2006 р.

Суми

Вид-во СумДУ

2006

Конспект лекцій з дисципліни „Управління інноваційним розвитком” / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.А. Біловодська. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 129 с.
Кафедра маркетингу

ЗМІСТ

С.

Вступ………………………………………………………………………………

4

Розділ 1 Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку…………………………………………………………….


6

Тема 1 Управління інноваційним розвитком підприємств: основні поняття, принципи, методи та функції ……………………………………………………..


6

Тема 2 Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком………………………………...........................................


19

Список літератури до розділу 1…………………………………………………

36

Розділ 2 Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств…………………………………………………………........................


39

Тема 1 Напрямки інноваційного розвитку: поняття, класифікація та порівняльна характеристика……………………………………………………….


39

Тема 2 Вибір напрямків інноваційного розвитку ………………………………..

43

Тема 3 Критерії і методичні основи вибору напрямків інноваційного розвитку підприємств………………………………………………………………


49

Список літератури до розділу 2………………………………………………………..

61

Розділ 3 Управління розробленням інновацій……………………........................

63

Тема 1 Маркетинговий підхід до розроблення і виведення інновацій на ринок………………………………………………………………………………...


64

Тема 2 Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз……………………….

71

Список літератури до розділу 3………………………………………………....

74

Розділ 4 Управління ресурсним та інформаційним забезпеченням інноваційного розвитку…………………………………………………………….


75

Тема 1 Джерела і механізми інвестування інновацій …………………………...

75

Тема 2 Формування та оптимізація інвестиційних ресурсів…………………….

81

Тема 3 Інформаційна база для управління інноваційним розвитком підприємств……………………………………………………………....................


86

Тема 4 Інформаційні моделі взаємодії інформаційних потоків на етапах ухвалення рішень з вибору напрямків інноваційного розвитку……………………………………………………………………………..92

Список літератури до розділу 4…………………………………………………

100

Розділ 5 Стратегії інноваційного розвитку підприємства……………………….

102

Тема 1 Розроблення інноваційної стратегії розвитку підприємства....................

102

Тема 2 Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного розвитку ……..

107

Список літератури до розділу 5…………………………………………………

115

Додаток А Систематизація підходів щодо визначення сутності інновації……………………………………………………………………………..


116

Додаток Б Методологія вибору напрямків інноваційного розвитку підприємства………………………………………………………………………..


121

Додаток В Аналіз етапів інноваційного циклу…………………………………...

127

ВСТУП
Необхідність цілеспрямованої взаємодії окремих суб'єктів господарської діяльності один із одним і зовнішнім середовищем потребує орієнтувати маркетингову, а через неї інноваційну, інвестиційну і виробничо-збутову діяльність суб'єктів господарювання на виявлення і всебічне використання існуючих і перспективних ринкових можли­вос­тей з метою досягнення успіху в конкуренції, максимізації поточних і перспективних доходів. З цих позицій дисципліна „Управління інноваційним розвитком”, спрямована на формування у студентів навичок і знань, необхідних для ухвалення економічно обґрунтованих рішень з управ­лін­ня проектами інноваційного розвитку (розвитку на основі інновацій), займає важливе місце у системі підготовки фахівців з маркетингу.

^ Метою вивчення дисципліни " Управління інноваційним розвитком " є формування у студентів ринково орієнтованих пріоритетів соціально-економічного розвитку суспільства на основі динамічної гармонізації внутрішніх і зовнішніх (які генеруються ринковим середовищем) можливостей розвитку суб’єктів господарювання шляхом постійного пошуку і реалізації нових способів і сфер використання їхнього потенціалу.

^ Основними завданнями дисципліни "Управління інноваційним розвитком" є:

  • вивчення понятійного апарата дисципліни;

  • освоєння методологічних основ формування організаційно-економічного механізму управління процесами інноваційного розвитку;

  • вивчення теоретичних основ і оволодіння методичними підходами щодо управління вибором напрямків інноваційного розвитку та розробленням інновацій, ресурсним та інформаційним забезпеченням, формуванням стратегії еколого-збалансованого інноваційного розвитку суб’єктів господарювання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій враховує досвід читання лекцій І проведення практичних...
Текст лекцій з курсу «аск та оптимізація режимів енергосистем» для студентів електроенергетичного факультету
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Документознавство»
...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів спеціальності...
Конспект лекцій з дисципліни «Дискретний аналіз» для студентів спеціальності 050. 102 «Економічна кібернетика» денної та заочної...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення...
Конспект лекцій з дисципліни «Особливості водопостачання І водовідведення промислових підприємств» (для студентів 5-6 курсів денної...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни "Культурологія" для студентів напряму підготовки 020210
Конспект лекцій з дисципліни "Культурологія" /професор В. Г. Чуприна, ст викладач С.І. Афанасьєва, О. П. Сандік, Херсон. Хнту. 2009...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів...
Конспект лекцій з дисципліни “Стратегічний аналіз” (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік І аудит”)....
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з навчальної дисципліни "спеціальні електричні машини"...
Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Спеціальні електричні машини" для студентів денної форми навчання зі спеціальності 092200...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних...
Основи підприємництва. Конспект лекцій для студентів спеціальності „Автоматизація технологічних процесів та виробництв” денної та...
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКалендарно-тематичний план лекцій з дисципліни «пропедевтика педіатрії»...
З дисципліни «пропедевтика педіатрії» для студентів IІІ курсу медичного факультету
Конспект лекцій з дисципліни „ Управління інноваційним розвитком” для студентів факультету економіки та менеджменту спеціальності 050100 „Маркетинг” iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка