Уроку
НазваУроку
Сторінка3/5
Дата конвертації12.03.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Математика > Урок
1   2   3   4   5

^ Геометрія 9 клас

І семестр – 32 години, ІІ семестр – 34 годин, усього 66 годин

№ п/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

Прим.

1,2

Повторення вивченого матеріалу

23

Вхідне діагностичне оцінювання

1^ Розв’язування трикутників (16)

4

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°

15

Тригонометричні тотожності

16

Теорема косинусів і наслідки з неї

17

Теорема косинусів і наслідки з неї. Самостійна робота

18

Теорема синусів і наслідки з неї

19

Теорема синусів і наслідки з неї

110

Розв'язування трикутників

111

Розв'язування трикутників

112

Розв'язування трикутників

113

Розв'язування прикладних задач

114

Розв'язування задач. Самостійна робота

115

Формули для знаходження площі трикутника

116

Розв'язування задач на знаходження площі трикутника

117

Розв'язування задач на знаходження площі трикутника

118

Розв'язування типових задач

119

^ Контрольна робота за темою «Розв’язування трикутників»

1Правильні многокутники (6)

20

Аналіз контрольної роботи. Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

121

Побудова правильних многокутників

122

Довжина кола. Довжина дуги кола

123

Площа круга та його частин

124

Розв'язування типових задач

125

^ Контрольна робота за темою «Правильні многокутники»

1Декартові координати на площині (10)

26

Аналіз контрольної роботи. Прямокутна система координат на площині

127

Координати середини відрізка

128

Відстань між двома точками із заданими координатами

129

Відстань між двома точками із заданими координатами. Самостійна робота

130

Рівняння кола

131

Рівняння прямої

132

Рівняння прямої

133

Розв'язування типових задач

134

^ Контрольна робота за темою «Декартові координати на площині»

135

Аналіз контрольної роботи

1^ Геометричні перетворення (10)

36

Переміщення та його властивості

137

Симетрія відносно точки

138

Симетрія відносно прямої

139

Поворот

140

Паралельне перенесення

141

Рівність фігур

142

Перетворення подібності та його властивості

143

Гомотетія

144

Подібність фігур. Площі подібних фігур

145

^ Контрольна робота за темою «Геометричні перетворення»

1Вектори на площині (10)

46

Аналіз контрольної роботи. Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів

147

Координати вектора

148

Додавання і віднімання векторів

149

Побудова вектора, що дорівнює сумі (різниці) векторів

150

Множення вектора на число. Колінеарні вектори

151

Множення вектора на число. Колінеарні вектори. Самостійна робота

152

Скалярний добуток векторів

153

Скалярний добуток векторів

154

Розв'язування типових задач

155

^ Контрольна робота за темою «Вектори на площині»

1Початкові відомості із стереометрії (8)

56

Аналіз контрольної роботи. Взаємне розташування прямих у просторі. Взаємне розташування площин

157

Взаємне розташування прямої та площини. Перпендикуляр до площини

158

Многогранники. Пряма призма. Площа поверхні та об'єм призми

159

Піраміда. Площа поверхні та об'єм піраміди. Самостійна робота

160

Тіла обертання. Циліндр. Площа поверхні та об'єм циліндра

161

Конус. Площа поверхні та об'єм конуса

162

Куля. Площа поверхні й об'єм кулі

163

Розв'язування задач на обчислення площ поверхонь і об'ємів тіл

164

^ Контрольна робота за темою «Початкові відомості стереометрії»

1Повторення і систематизація навчального матеріалу (2)

65

Розв’язування задач за курс 9 класу

166

^ Річна контрольна робота

1
Алгебра 10 клас

І семестр – 16 години, ІІ семестр – 38 годин, усього 54 годин

№ п/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

Прим.

1,2

Повторення вивченого матеріалу

23

Вхідне діагностичне оцінювання

1^ Функції, їхні властивості та графіки (22)

4,5

Дійсні числа та обчислення

26-8

Відсоткові розрахунки

39

Розв’язування задач. Самостійна робота

110

Числові функції. Способи задання числових функцій

111,12

Властивості функцій. Монотонність, парність, непарність функцій

213

Властивості і графіки основних видів функцій

114

Побудова графіків функцій за допомогою геометричних перетворень

115

Розв’язування задач

116

Контрольна робота №1

117

Аналіз контрольної роботи. Корінь п-го степеня. Арифметичний корінь п-го степеня, його властивості

118

Перетворення коренів. Дії над коренями

119

Степенева функція, її властивості та графік

120,21

Степінь з раціональним показником та його властивості

222,23

Перетворення виразів, які містять степені з раціональними показниками

224

Розв’язування задач

125

^ Контрольна робота № 2

1


Тригонометричні функції (26)


26

Аналіз контрольної роботи. Радіанне вимірювання кутів

127

Синус, косинус, тангенс, котангенс кута. Тригонометричні функції числового аргументу

128,29

Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Самостійна робота

230

Періодичність функцій. Властивості тригонометричних функцій

131,32

Властивості та графіки тригонометричних функцій. Самостійна робота

233

Гармонічні коливання

134

Розв’язування задач

135

^ Контрольна робота № 3

136

Аналіз контрольної роботи. Тригонометричні формули додавання

137

Тригонометричні формули подвійного аргументу

138

Формули пониження степеня. Формули половинного аргументу

139,40

Формули зведення. Самостійна робота

241

Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

142

Розв’язування задач

143

^ Контрольна робота № 4

144,45

Аналіз контрольної роботи. Найпростіші тригонометричні рівняння

246,47

Основні способи розв’язання тригонометричних рівнянь. Самостійна робота

248,49

Найпростіші тригонометричні нерівності

250

Розв’язування вправ

151

^ Контрольна робота № 5

1


Повторення (3)


52

Аналіз контрольної роботи. Повторення поняття арифметичного кореня п-го степеня та його властивостей

153

Повторення властивостей тригонометричних функцій. Основних способів розв’язання тригонометричних рівнянь та нерівностей

154

^ Річна контрольна робота

1
Геометрія 10 клас

І семестр – 32 години, ІІ семестр – 19 годин, усього 51 годин

№ п/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

Прим.

1,2

Повторення вивченого матеріалу

23

Вхідне діагностичне оцінювання

1^ Паралельність прямих і площин у просторі (22)

4

Аксіоми стереометрії

15

Наслідки з аксіом стереометрії

16

Розв’язування задач. Самостійна робота

17

Взаємне розміщення прямих у просторі

18

Ознаки паралельних і мимобіжних прямих

19

Властивості паралельних прямих

110

Розв’язування задач

111

^ Контрольна робота № 1

112,13

Аналіз контрольної роботи. Паралельність прямої та площини

214

Розв’язування задач. Самостійна робота

115-17

Паралельність площин

318

Розв’язування задач. Самостійна робота

119

Паралельне проектування та його властивості

120

Зображення фігур у стереометрії

121

Розв’язування задач

122

^ Контрольна робота № 2

1


Перпендикулярність прямих і площин у просторі (23)


23-28

Аналіз контрольної роботи. Перпендикулярність прямої і площини

629

Розв’язування задач. Самостійна робота

130

Двогранний кут

131,32

Перпендикулярність площин. Самостійна робота

233

Ортогональне проектування

134

Розв’язування задач

135

^ Контрольна робота № 3

136-41

Аналіз контрольної роботи. Відстані у просторі. Самостійна робота

642-44

Кути у просторі. Самостійна робота

345

^ Контрольна робота № 4

1


Повторення (6)


46

Аналіз контрольної роботи. Повторення аксіом стереометрії та наслідків з них

147

Повторення поняття паралельності прямих і площин у просторі

148

Повторення поняття перпендикулярності прямих і площин у просторі

149

Повторення понять відстаней та кутів у просторі

150

^ Річна контрольна робота

151

Підсумковий урок

1
^ Алгебра 11 клас

І семестр – 32 години, ІІ семестр – 30 годин, усього 62 години

№ п/п

Тема уроку

К-сть годин

Дата

Прим.

1,2

Повторення вивченого матеріалу

23

Вхідне діагностичне оцінювання

1^ Показникова та логарифмічна функція (17)
1   2   3   4   5

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка