Загальні вимоги до складання документів
НазваЗагальні вимоги до складання документів
Сторінка6/19
Дата конвертації25.02.2013
Розмір2.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

СТАТУТ

^

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА


ОЗЕЛЕНЮВАЧ”
м. БЕРДИЧІВ

2008 рік.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


  1. Комунальне підприємство “Озеленювач” ( надалі “Підприємство”) засноване на комунальній власності міста на підставі рішення міської ради № 363 від 04. 12. 2000 року, засновником Підприємства є Бердичівська міська рада( надалі "Засновник").

  2. Діяльність Підприємства підпорядковується виконавчому комітету Бердичівської міської ради в особі управління житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій.

  3. Підприємство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та цього Статуту.

  4. Підприємство є юридичною особою і здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою отримання прибутку.

  5. Підприємство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, власну печатку зі своїм найменуванням, штампи та інші реквізити.

  6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке згідно з законодавством України може бути звернено стягнення.

  7. Підприємство має право :

   1. Здійснювати самостійну господарську діяльність в будь - яких формах, що не забороняється чинним законодавством.

   2. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати і одержувати у них, здавати і брати в оренду, в тимчасове користування або в позику будинки, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно, земельні угіддя та інші матеріальні цінності, та списувати їх з балансу.

   3. Відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки для зберігання коштів, здійснення усіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій в установах банків України і за кордоном.

   4. Здійснювати спільну зовнішньоекономічну діяльність з іншими підприємствами у встановленому законодавством порядку.

   5. Здійснювати спільну виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими підприємствами та організаціями.

   6. Створювати постійні та тимчасові групи для виконання передбачених статутом робіт, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати

   7. штати Підприємства, його структурні підрозділи, систему та розмір оплати праці.

   8. Користуватися позиками, залучати інвестиції.

   9. Здійснювати постачальницькі та побутові операції, в тому числі в формі угод як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках, керуючись діючими списками ліцензованих і квотних товарів. Предметом угод може бути продукція і товари, як власного виробництва, так і придбані Підприємством в Україні та за її межами, в тому числі по бартеру.

   10. Вживати необхідні заходи для збереження комерційної таємниці та майна Підприємства.

   11. Користуватися іншими правами наданими юридичним особам чинним законодавством.

  8. Повне найменування Підприємства : КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ОЗЕЛЕНЮВАЧ.” Скорочене найменування Підприємства : КП „ОЗЕЛЕНЮВАЧ”.

  9. Місце знаходження Підприємства : м. Бердичів, вул. Р. Люксембург, 14.
 1. ^ МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  1. Метою діяльності Підприємства є отримання прибутку як під час надання комунальних та побутових послуг місту, населенню, так і від інших видів господарської діяльності Підприємства у комерційній та виробничій сферах.

  2. Предметом діяльності Підприємства є :

   1. Виконання робіт пов’язаних з озелененням міста ( посадка дерев,

чагарників , посів газонів, посадка квітів).

   1. Нове будівництво.

   2. Поточний ремонт об’єктів на озелененій території міста.

   3. Будівництво місць відпочинку для жителів міста.

   4. Поточне утримання пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків.

   5. Поточне утримання і зберігання зелених насаджень.

   6. Поточне утримання та ремонт в’їздних знаків.

   7. Поточне утримання пляжів, зон відпочинку.

   8. Виготовлення квіткових ваз.

   9. Виготовлення тротуарної плитки.

   10. Вирощування квіткової розсади та горшкової продукції.

   11. Виготовлення екібан.

   12. Надання послуг населенню по зрізанню аварійних дерев.

   13. Використання спеціальних машин для виконання робіт по

утриманню об’єктів міста і подоланню стихійного лиха ( сильні заметілі,

підтоплення при паводку).

   1. Виготовлення малих архітектурних форм для обладнання дитячих

площадок і місць відпочинку населення міста.

  1. Оптова та роздрібна торгівля.

  2. Комісійне обстеження, надання представницьких, постачальницько-

збутових послуг.

  1. Виконання робіт пов’язаних із санітарною очисткою міста.

  2. Прибирання вулиць міста та доріг державного значення.

  3. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

  4. Боротьба із забрудненням та подібні види діяльності.

  5. Прибирання та вивезення сміття, що збирається в урнах біля громадських місць, парків, ринків, стоянок транспорту, доріг. 1. ^ МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
  1. Майно Підприємства становлять основні фонди, оборотні кошти, а також цінності, передані Засновником або придбані Підприємством за

кошти ,отримані від його господарської діяльності, які відображаються в

самостійному балансі Підприємства.

  1. Майно є комунальною власністю і закріплюється за Підприємством на праві господарського відання. Підприємство користується та розпоряджається майном за згодою Засновника.

  2. Джерелом формування майна Підприємства є :

   1. Майно, передане його Засновником.

   2. Доходи, одержані від здійснення підприємницької діяльності, згідно затвердженими міською радою положеннями.

   3. Капітальні вкладення і дотації з боку міського бюджету.

   4. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

   5. Придбання майна іншого підприємства, організації, установи, інше майно, набуте на підставах, не заборонених чинним законодавством.

   6. Прибутки, отримані від реалізації послуг та продукції.

   7. Кредити банків.

  3. Прибуток Підприємства після здійснення наступних відрахувань :

   1. Покриття матеріальних та прирівняних до них витрат.

   2. Виплати заробітної плати та інших видів винагород працівникам Підприємства.

   3. Сплати відсотків за кредитами банків.

   4. Внесення до бюджету, передбачених законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

  4. Господарська діяльність Підприємства здійснюється на основі договорів із замовниками та споживачами.

  5. Відчуження засобів виробництва, що є комунальною власністю і закріплені за Підприємством, здійснюється за погодженням з Засновником у порядку встановленому чинним законодавством. Отримані, в результаті відчуження зазначеного майна кошти надходять до Підприємства.

  6. Підприємство має право, при погодженні з Засновником, здати в оренду, відповідно до чинного законодавства, юридичним та фізичним особам основні засоби, а також списувати їх з балансу.

  7. Збитки завдані Підприємству в результаті порушень його майнових прав юридичними та фізичними особами, відшкодовуються згідно з чинним законодавством .
 1. ^ КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВОМ
  1. Управління Підприємством здійснює директор, який призначається на посаду міським головою за поданням начальника управління житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій.

  2. Директор визначає структуру управління Підприємством, штати та умови оплати праці за погодженням з Засновником в особі управління житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій .

  3. Діяльність директора Підприємства спрямовує заступник міського голови і начальник управління житлово – комунального господарства та з питань надзвичайних ситуацій

  4. Директор Підприємства несе відповідальність за стан та діяльність Підприємства, діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх установах та організаціях, розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства, укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки, несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, здійснює прийом, звільнення працівників Підприємства, згідно з чинним законодавством України.

  5. Вирішення соціально – економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, здійснюються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі.

  6. Право укладання колективного договору від імені Засновника надається директору Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу.
 1. ^ ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ
  1. Для забезпечення діяльності Підприємство залучає до роботи громадян на основі трудового договору ( контракту, угоди) а також інших форм співробітництва, що регулюють відносини працівника з Підприємством, як суб’єктом підприємницької діяльності.

  2. Підприємство надає своїм працівникам соціальні та інші пільги і гарантії, передбачені чинним законодавством для найманих працівників.

  3. Підприємство відповідно до діючого законодавства визначає та вирішує всі питання кадрового забезпечення, форми, методи та принципи організації праці, порядок нормування праці, встановлює оклади та доплати, визначає порядок преміювання.

  4. Працівники Підприємства можуть створювати профспілкову та інші громадські організації, згідно з чинним законодавством.

  5. Відносини між працівниками Підприємства і адміністрацією регулюються чинним законодавством та документами внутрішнього характеру : “Правила внутрішнього трудового розпорядку”, “ Колективний договір”, “ Посадова інструкція”.
 1. ^ ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ І КОНТРОЛЮ
  1. Підприємство здійснює контроль за ходом виробництва, обліком

результатів праці, веде оперативний і бухгалтерський облік та звітність,

згідно з діючим законодавством.

6.2. Форми звітності, термін її подання визначаються у встановленому

законом порядку.

6.3. Контроль за діяльністю Підприємства здійснює Засновник( Бердичівська

міська рада та управління житлово – комунального господарства та з

питань надзвичайних ситуацій ) і відповідні органи згідно з чинним

законодавством.
^ 7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ


  1. Внесення змін та доповнень до Статуту Підприємства є повноваженням Засновника.

  2. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вступають в силу після реєстрації їх у органах, які реєстрували Статут.
 1. ^ РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

ПІДПРИЄМСТВА


  1. Ліквідація і реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Засновника з участю трудового колективу або за рішенням суду, згідно з чинним законодавством.

  2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється рішенням Засновника.

  3. Порядок і строки проведення ліквідації Підприємства визначаються чинним законодавством України.

  4. З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню Підприємством.

  5. При реорганізації чи ліквідації Підприємства працівникам, які звільняються гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.


Секретар міської ради підпис В.І. Толочко
Питання для самоконтролю


 1. Які види наказу ви знаєте?

 2. Хто видає та підписує наказ?

 3. Що таке розпорядження?

 4. Правила формлення розпорядження.

 5. Ким видається розпорядження?

 6. Що таке постанова?

 7. З яких частин складається текст постанови?

 8. Що містить перша частина?

 9. Що містить друга частина?

 10. Назвіть документи, що належать до організаційних.

 11. Положення – це?

 12. Назвати групи положень.

 13. Реквізити положення.

 14. Що називається статутом?

 15. Назвати групи статуту.

 16. Реквізити статуту.

 17. Що таке інструкція?

 18. Групи інструкції.

 19. Реквізити документа.

 20. Які бувають інструкції?

Тема. Укладання фахових документів (відповідно до напряму підготовки)
Студенти повинні:

знати основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила оформлення;

вміти складати тексти документів свого фаху, бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми літературної мови.

Література

  1. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. - К.: А.С.К., 2003. – 400с.

  2. Зубков М.Г. Мова ділових паперів. – Харків: Торсінг, 2001. – 384 с.

  3. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: Навчальний посібник. – К.: Арій, 2008. – 424 с.

  4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: модульний курс. – К., 2008. – 448 с.

  5. Фахова.


Методичні вказівки
Під час вивчення цієї теми студентам слід звернути увагу на застосування спеціалізованих форм первинних документів у роботі сільськогосподарських підприємств; ознайомитися із документами свого фаху та вміти їх правильно оформлювати.

Первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених наказами Державного комітету статистики України, а також на бланках спеціалізованих форм, затверджених наказами міністерств і відомств України.

Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених підприємством самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.

Перелік первинних документів, що використовується на підприємстві, є додатком до наказу про облікову політику на підприємстві.

З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для проведення записів у бухгалтерському обліку первинних документів, наказом керівника підприємства встановлюється графік документообігу, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву.

З метою упорядкування документування фактів господарської діяльності керівник підприємства, організації і установи затверджує перелік посадових осіб, яким він надає право надавати дозвіл (підписувати первинні документи) на здійснення господарських операцій, пов’язаних із відпуском (витратою) коштів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна. Кількість осіб, які мають право підписувати документи на здійснення операцій з видачі особливо дефіцитних товарів і цінностей, бланків суворої звітності, повинна бути обмеженою. Дані переліки можуть бути оформлені як додаток до наказу про облікову політику підприємства.

Первинні документи підлягають обов’язковій перевірці працівниками бухгалтерської служби підприємства, за формою і змістом.

Відповідальними працівниками бухгалтерії перевіряється наявність у первинному документі обов’язкових реквізитів та відповідність господарської операції діючому законодавству.

У первинних документах не допускаються підчистки і необґрунтовані виправлення.

Помилки в первинних документах, що створені ручним способом, виправляються коректурним способом: неправильний текст, або цифри закреслюються і над закресленим надписується правильний текст або цифри. Закреслення здійснюється однією рискою так, щоб можна було прочитати відомості.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Схожі:

Загальні вимоги до складання документів iconРеферат на тему: “ Вимоги до мови документів ”
Загальні вимоги до мови документа: ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей
Загальні вимоги до складання документів iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Загальні вимоги до складання документів iconПравила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії...
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної...
Загальні вимоги до складання документів iconЗвертаємо вашу увагу на правильність оформлення використаної літератури...
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Загальні вимоги до складання документів iconМісто Токмак Запорізької області Герб міста Токмака Прапор міста...
«Дсту гост 1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»
Загальні вимоги до складання документів iconДсту 4092-2002
...
Загальні вимоги до складання документів iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Загальні вимоги до складання документів iconКодекс україни 1
Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу 13
Загальні вимоги до складання документів iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Загальні вимоги до складання документів icon"Оцінювання І калькулювання. Дакументування та інвентаризація."
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка