Загальні вимоги до складання документів
НазваЗагальні вимоги до складання документів
Сторінка7/19
Дата конвертації25.02.2013
Розмір2.67 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

^ 1. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо застосування спеціалізованих форм первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах розроблені з метою забезпечення методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах та відповідно до вимог:

Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 );

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства

фінансів України від 24.05.1995 N 88 ( z0168-95 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995 за N 168/704;

Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за N 892/4185;

Iнструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій ( z0893-99 ) (далі - Iнструкція), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 N 291 ( z0892-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 за N 893/4186;

Наказу Міністерства статистики України від 11.03.1996 N 67 ( v0067202-96 ) "Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності";

Наказу Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ) "Про затвердження типових форм первинних обліковихдокументів з обліку сировини та матеріалів";

Наказу Міністерства статистики України від 07.10.1996 N 291 ( v0291202-96 ) "Про затвердження типової форми первинного обліку N М-2б";

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 N 246 ( z0751-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за N 751/4044 (далі - П(С)БО 9);

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005 N 790 ( z1456-05 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.12.2005 за N 1456/11736 (далі - П(С)БО 30).

Спеціалізовані форми первинних документів з обліку виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах - це первинні документи, які застосовуються в окремих галузях, з врахуванням їх виробничої специфіки (виробництва).

Облік виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах - це один із елементів бухгалтерського обліку оперативного обліку господарських операцій по господарству в цілому.

^ 2. Організація документального оформлення

виробничих запасів в місцях зберігання

Запаси сільськогосподарських підприємств зберігаються в центральних складах, коморах бригад, ферм та в інших місцях зберігання (овочесховищах, траншеях, буртах тощо). При віддаленості підприємств від залізничних станцій можуть створюватися експедиторські склади. В центральних складах зосереджено основні запаси паливного матеріалу, кормів, готової продукції для реалізації, запасних частин, мінеральних добрив, будівельних та інших матеріалів, закуплених у постачальників. Через центральні склади запаси розподіляються між виробничими підрозділами сільськогосподарського підприємства з обов'язковим

документальним оформленням через центральний склад.

Матеріали на складах розміщують по секціях, а в них – за окремими групами і типами, сортами, розмірами, в штабелях, на стелажах, полицях і т.д. У зерно, насіннєсховищах тощо секції повинні бути відокремлені герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування продукції різних видів, сортів і репродукцій.

У місцях зберігання прикріплюють спеціальні ярлики з назвою та характеристикою певного виду продукції й матеріалів, а в необхідних випадках - і призначенням, які виписуються безпосередньо комірником.

Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігаються на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива - на складах відповідно до встановлених правил.

Облік руху виробничих запасів на складах (у коморах) здійснює матеріально відповідальна особа (завідувач складу, комірник та інші). Облік виробничих запасів ведеться згідно форми N М-12 "Картка N__ складського обліку матеріалів", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ), яку видають матеріально відповідальним особам під розписку. Картотека обліку виробничих запасів групується за обліковими групами, а всередині її - у порядку зростання номенклатурних номерів чи за алфавітом, групи та підгрупи.

Взаємовідносини, що виникають під час надходження матеріальних цінностей на сільськогосподарські підприємства від постачальників, регулюються на підставі договорів на постачання, оформляються розрахунковими документами: платіжними вимогами, рахунками-фактурами, платіжними вимогами з специфікацією, товарно-транспортними накладними на загальних підставах, які реєструються у формі N М-1 "Журнал обліку вантажів, що надійшли", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ).

Для одержання матеріалів зі складу постачальника або транспортної організації довіреній особі (експедитору) бухгалтерія сільськогосподарського підприємства виписує на бланку суворої звітності за формою N М-2б "Довіреність", затверджену наказом Міністерства статистики України від 07.10.1996 N 291 ( v0291202-96 ). Довіреність підписується керівником підприємства, головним бухгалтером та засвідчується печаткою господарства. Довіреність реєструється в формі N М-3 "Журнал реєстрації

довіреностей", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ). Бухгалтерія підприємства контролює використання бланків суворої звітності за формою N М-2б "Довіреність" шляхом відмітки в журналі в спеціальній графі про надходження матеріалів на склад або про анулювання форми N М-2б "Довіреність". Рекомендується не рідше одного разу в квартал із зазначенням нумерації і кількості анульованих бланків форми N М-2б "Довіреність" проводити їх

списання. Операція по списанню оформляється за формою N М-2а "Акт списання бланків довіреностей", затвердженою наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193.

При завезенні мінеральних добрив завідувач складу або комірник розписується про одержання вантажу в Товарно-транспортній накладній, яку він потім повертає шоферу-експедитору, який доставив мінеральні добрива. Одночасно з цим, завідувач складу (комірник) одержує другий примірник Товарно-транспортної накладної і копію сертифіката на завезену партію добрив. Після оприбуткування вантажу документи передаються в бухгалтерію.

При доставці мінеральних добрив власними транспортними засобами із заводів представник сільськогосподарського підприємства пред'являє заводу-постачальнику Довіреність. Бухгалтерія заводу виписує Рахунок-фактуру типової форми в двох примірниках і видає сертифікат, який підтверджує якість відпущених мінеральних добрив.

Нафтопродукти, що надійшли до нафтоскладу підприємства від постачальників, приймає завідувач нафтоскладу від особи, яка доставила нафтопродукти в господарство, на підставі Товарно-транспортних накладних і паспорта якості нафтопродуктів, де вказується його найменування, якість, щільність, марка, технічні умови, яким відповідають нафтопродукти.

Виробничі запаси (насіння, гній, шкурки звірів і т. д.) можуть також надходити від підзвітних осіб у порядку їх закупки дрібними партіями за готівку в магазинах, на ринку, в фізичних осіб. Придбані виробничі запаси приймаються завідувачем складу (комірником) і оприбутковуються на підставі форми N М-7 "Акт про приймання матеріалів", затвердженої наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ).

Для оформлення надходження і використання виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах рекомендуємо використовувати типові форми облікових первинних документів, затверджені наказами Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ) "Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів", від 07.10.1996 N 291 ( v0291202-96 ) "Про затвердження типової форми первинного обліку N М-2б", а також спеціалізовані форми первинних облікових документів виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах затверджених Мінагрополітики України.

Окремо від інших виробничих запасів ведуть облік біопрепаратів медикаментів і хімічних речовин, придбаних за рахунок власних коштів і бюджетних асигнувань.

У розпорядчому документі про облікову політику підприємства рекомендується визначити відповідальну особу для контролю за своєчасністю та якістю ведення складського обліку. Перевірку записів і виведення залишків по кожній операції відповідальна особа підтверджує своїм підписом. Матеріально відповідальні особи на вимогу відповідальної особи зобов'язані пред'являти для фактичної перевірки (в натурі) закріплені за ними матеріальні цінності. Щомісяця (кварталу) матеріально відповідальні особи на підставі первинних документів складають "Матеріальний звіт" за формою N М-19, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ), в одному примірнику або у двох примірниках (якщо не ведеться картотека). Матеріальний звіт подається до бухгалтерії разом із документами, що

підтверджують надходження та витрачання виробничих запасів та інших матеріалів. До Матеріального звіту включають лише ті види продукції й матеріалів, по яких був рух у звітному періоді. Працівники бухгалтерії перевіряють правильність складання та відповідність приходу і вибуття виробничих запасів.

В разі наявності значної кількості назв запасних частин і ремонтних матеріалів до тракторів, автомобілів, комбайнів та інших сільськогосподарських машин за наявності твердих договірних цін, матеріально відповідальні особи можуть подати Матеріальний звіт про рух запасних частин і ремонтних матеріалів тільки в сумарному вираженні (без переліку назв цінностей). У Матеріальних звітах рекомендуємо запасні частини та деталі групувати за аналітичними рахунками: "Запасні частини до тракторів"; "Запасні частини до автомобілів" тощо.

^ 2.1. Складання Лімітно-забірної картки

на отримання матеріальних цінностей

(форма N ВЗСГ-1) та Лімітно-забірної

картки на отримання запасних частин

(форма N ВЗСГ-2)

Для оформлення відпуску матеріалів, кормів, насіння, продуктів мінеральних добрив, сировини, запасних частин та інших товарно-матеріальних цінностей рекомендуємо використовувати накопичувальні документи - спеціалізовані форми "Лімітно-забірну картку на отримання матеріальних цінностей" (форма N ВЗСГ-1), згідно з додатком 1 та "Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, або типові форми, затверджені наказом Міністерства статистики Україні від 21.06.1996 N 193 ( v0193202-96 ): форма N М-8 "Лімітно-забірну картку", форма N М-9 "Лімітно-забірну картку", форма N М-28 "Лімітно-забірну картку N __" та форма N М-28а "Лімітно-забірну

картку N __".

Лімітно-забірні картки служать підтвердним документом для списання матеріальних цінностей зі складів структурних підрозділів сільськогосподарських підприємств, допоміжних та промислових виробництв, а також для поточного контролю за додержанням встановлених лімітів відпуску матеріалів на виробничі потреби.

Лімітно-забірні картки виписуються бухгалтерією (відділом постачання або іншою відповідальною особою) на одне або декілька найменувань матеріалів у двох примірниках терміном на один місяць. Після реєстрації в Книзі обліку один примірник видається матеріально-відповідальним особам структурних підрозділів сільськогосподарського підприємства (агроному, зоотехніку, ветеринарному лікарю і т. д.), а другий - завідуючому складу (комори) чи інших складських приміщень.

Лімітно-забірні картки на відпуск насіння, добрив виписують в бухгалтерії у відповідності з планом сівби насіння та внесення добрив. В лімітно-забірних картках вказується площа висіву (внесення добрив) та норма висіву насіння (внесення добрив) на одиницю площі. В окремих випадках лімітно-забірна картка може відкриватися за окремим виробничим замовленням на виробництво сільськогосподарської продукції.

Відпуск товарно-матеріальних цінностей в виробництво здійснюється завідуючим складом при пред'явленні представником структурного підрозділу свого примірника лімітно-забірної картки.

Завідуючий складом відмічає в обох примірниках дату і кількість відпущених матеріальних цінностей і виводить залишок ліміту по номенклатурному номеру та ставить свій підпис про видачу а представник структурного підрозділу підписується в них за одержані матеріальні цінності. Після використання ліміту або після закінчення строку дії картки видача цінностей не проводиться.

Здача складом лімітно-забірних карток в бухгалтерію проводиться в кінці місяця разом зі Звітом про рух матеріальних цінностей.

Спеціалізовану форму "Лімітно-забірну картку на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, застосовують для списання зі складу відпущених і одержаних запасних частин. Строк дії картки встановлено, як правило, не більше 15 днів і обов'язково в межах звітного місяця. Підставою для виписки бухгалтерією лімітно-забірної картки є "Відомість дефектів на ремонт машини" (форма N ВЗСГ-6), згідно з додатком 6.

При відсутності відомості дефектів на ремонт машин, а також при відпуску запасних частин і ремонтних матеріалів на ремонт у період польових робіт ліміт розраховують на підставі кошторису на ремонт і технічне обслуговування машин, затвердженого керівником підприємства.

При складанні "Лімітно-забірної картки на отримання запасних частин" (форма N ВЗСГ-2), згідно з додатком 2, необхідно користуватися каталогами запасних частин до автомобілів і тракторної техніки, які передбачають типізацію запасних частин, їх призначення, ціну на запасні частини тощо.

2.2. Складання Акту N__ про використання

мінеральних, органічних і бактеріальних добрив

та засобів хімічного захисту рослин

(форма N ВЗСГ-3)

Спеціалізована форма "Акт N___ про використання мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин" (форма N ВЗСГ-3), згідно з додатком 3, складається керівником структурного підрозділу та агрономом після внесення мінеральних, органічних і бактеріальних добрив та засобів хімічного захисту рослин по кожному полю в розрізі культур. В цьому Акті вказується площа, способи й строки внесення добрив (за видами), кількість внесених добрив під кожну культуру окремо в натуральних показниках і в переводі на діючу речовину. Підписують Акт керівник структурного підрозділу та агроном. Затверджується Акт керівником підприємства.

До Акта додаються лімітно-забірні картки на отримання матеріальних цінностей, накладні по яких отримано добрива та засоби хімічного захисту рослин, і разом передаються до бухгалтерії підприємства для перевірки та проведення записів в регістрах бухгалтерського обліку.

2.3. Складання Акту N __ витрати насіння

і садивного матеріалу (форма N ВЗСГ-4)

Спеціалізована форма "Акт N___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4), згідно з додатком 4, рекомендовано використовувати сільськогосподарськими підприємствами для списання насіння і садивного матеріалу до витрат на вирощування відповідних сільськогосподарських культур.

Після завершення сівби (посадки) по окремих ділянках та полях сівозміни бригадиром та агрономом в двох примірниках складається "Акт N___ витрати насіння і садивного матеріалу" (форма N ВЗСГ-4), згідно з додатком 4. Записи здійснюються за назвами насіння (садивного матеріалу), в розрізі культур по окремих ділянках (номер поля), вказується площа та витрачене насіння (садивний матеріал) за нормою і фактичні витрати на 1 гектар та на всю площу. Ціна і сума визначається в залежності від обраного методу оцінки по списанню виробничих запасів згідно П(С)БО N 9 "Запаси" ( z0751-99 ) та П(С)БО N 30 "Біологічні активи" ( z1456-05 ).

До Акта додаються документи на підставі яких проводилася видача насіння і садивного матеріалу зі складу "Лімітно-забірна картка на отримання матеріальних цінностей" (форма N ВЗСГ-1), згідно з додатком 1, "Накладна (внутрігосподарського призначення)" (форма N ВЗСГ-8), згідно з додатком 8, та інші документи, які підтверджують його сортову якість насіння (садивного матеріалу).

Акт затверджується керівником підприємства або уповноваженою особою (головним агрономом), після чого передається в бухгалтерію для відповідних записів в регістрах бухгалтерського обліку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   19

Схожі:

Загальні вимоги до складання документів iconРеферат на тему: “ Вимоги до мови документів ”
Загальні вимоги до мови документа: ясність викладу, точність опису, свобода від суперечностей
Загальні вимоги до складання документів iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність"
Це Положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації...
Загальні вимоги до складання документів iconПравила складання, подання та розгляду заявки на реєстрацію топографії...
Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію топографії інтегральної...
Загальні вимоги до складання документів iconЗвертаємо вашу увагу на правильність оформлення використаної літератури...
З липня 2007 року набув чинності новий національний стандарт дсту гост 1: 2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні...
Загальні вимоги до складання документів iconМісто Токмак Запорізької області Герб міста Токмака Прапор міста...
«Дсту гост 1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання.»
Загальні вимоги до складання документів iconДсту 4092-2002
...
Загальні вимоги до складання документів iconВимоги до ведення зошитів І культури оформлення письмових робіт Загальні...
Тому учні зобов'язані: бережливо використовувати зошит, не починати новий зошит, доки не списано попередній, користуватися обгортками...
Загальні вимоги до складання документів iconКодекс україни 1
Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу 13
Загальні вимоги до складання документів iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Загальні вимоги до складання документів icon"Оцінювання І калькулювання. Дакументування та інвентаризація."
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка