Відділ організаційно – кадрової роботи апарат
НазваВідділ організаційно – кадрової роботи апарат
Сторінка6/8
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.93 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8
Фінансове управління Великобурлуцької райдержадміністрації всі заплановані завдання на 2011 рік виконало в повному обсязі.

Щоденно проводився моніторинг та аналіз виконання як доходної, так і видаткової частин в розрізі та в цілому по бюджету району, щоденно здійснювалося прийняття, опрацювання та аналіз бухгалтерських документів по державному та місцевому бюджету в межах своїх повноважень, та як наслідок проводилося щоденне фінансування головних розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету, здійснювався розподіл та фінансування державного бюджету в частині забезпечення апарату райдержадміністрації, її управлінь та відділів згідно з затвердженим кошторисом на 2011 рік, забезпечувалося фінансування апарату фінансового управління.

Керівником установи здійснювалася робота в засіданнях комісій щодо забезпечення діяльності району в цілому, надавались пропозиції щодо підготовки проектів сесій районної ради та розпоряджень голови райдержадміністрації в частині фінансування. Працівниками управління бралася участь у семінарах щодо здійснення планування роботи в цілому установи на відповідний рік в цілому. Керівництвом та спеціалістами управління велася ретельна підготовка з питань вивчення Бюджетного кодексу України для проведення тестування державних службовців, бралася участь у нарадах та професійних семінарах-навчаннях, які проводилися Головним фінансовим управлінням. Колективом фінансового управління бралася участь у громадському житті району.

В строк із доведеними завданнями надавалися оперативні дані, інформації до ГФУ Харківської ОДА та забезпечувалося надання даних, інформацій та виконання доручень голів облдержадміністрації та райдержадміністрації. Здійснювалося ведення діловодства, кадрової роботи, роботи з контрольними документами, нормативно-правовими актами, публічною інформацією та персональними даними. Проводилося постійне забезпечення функціонування комп'ютерної та оргтехніки для безперебійної діяльності фінансового управління.

Управління економіки райдержадміністрації у 2011 році працювало згідно розробленого і затвердженого плану роботи:

 1. щомісячно було забезпечено підготовку матеріалів по підсумках роботи галузей народного господарства;

 2. підготовлено матеріали для розгляду на колегіях райдержадміністрації з питань «Про підсумки економічного і соціального розвитку району за 2010 рік» та «Про стан функціонування мережі поштового зв’язку району та забезпечення доступності до послуг поштового зв’язку встановленого рівня якості»

 3. готували матеріали та приймали участь в роботі сесії районної ради;

 4. підготовлено інформацію для оновлення паспорта району;

 5. здійснено аналіз виконання завдань Програми економічного і соціального розвитку області на 2011 рік

 6. здійснено підготовку щомісячної інформацій щодо виконання завдань по закупівлі надлишків сільськогосподарської продукції у населення;

 7. щомісячно забезпечено підготовку інформацій про стан розрахунків за спожиті енергоносії;

 8. протягом року забезпечено підготовку інформацій, які були на контролі у відділі контролю райдержадміністрації та безпосередньо в даному управлінні;

 9. забезпечено підготовку інформацій на виконання доручень голови облдержадміністрації на селекторних нарадах та на доручення голови райдержадміністрації;

 10. підготовлені проекти розпоряджень про внесення змін до складу районних комісій у зв’язку з кадровими змінами;

 11. забезпечено підготовку щомісячних звітів про цільове використання коштів бюджетів усіх рівнів на будівництво об’єктів газифікації району та об’єктів житлово-комунального господарства;

 12. щодекади протягом року здійснено оцінку цінової ситуації на основні продовольчі товари по району;

 13. щоденно здійснювався моніторинг автобусного сполучення по району;

 14. протягом року підготовлені матеріали щодо розробки проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2012 рік;

 15. забезпечено сприяння реалізації в районі наступного етапу проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»;

 16. забезпечено організацію та участь у двох Форумах Місцевого Розвитку Великобурлуцького району;

 17. проведення організаційної роботи щодо представлення району в основних заходах Великого Слобожанського ярмарку в 2011 році, здійснення на ярмарку торгівлі продукцією власного виробництва;

 18. забезпечено надання методичної допомоги Катеринівській, Рубленській сільським радам та Великобурлуцькій селищній раді щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконання нормативно-законодавчих актів;

 19. сформовано та направлено до облдержадміністрації перелік об'єктів газифікації району для включення у план газифікації на 2012 рік;

 20. щоквартально здійснювався контроль за реалізацією Програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по Великобурлуцькому районі на 2011-2015 роки (підготовка звіту 12 ЕЗ – за півріччя);

 21. здійснювався аналіз інформації сільських та селищних рад щодо прискореного перегляду регуляторних актів, підготовка зведеної інформації

 22. забезпечено проведення засідання районної Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху;

 23. проведено 4 засідання районної Координаційної ради з питань захисту прав споживачів

 24. проведено 5 засідань комісії з обстеження приймальних пунктів металобрухту кольорового та чорного металу;

 25. проведено 7 засідань районної міжвідомчої комісії з контролю за розрахунками за спожиті енергоносії (електричну енергію, природний газ);

 26. розроблено Програму сприяння розвитку малого підприємництва у Великобурлуцькому районі на 2011-2012 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 18.02.2011 року №34-VІ (V сесія VІ скликання);

 27. розроблено Програму вдосконалення функціонування роздрібних ринків в Великобурлуцькому районі до 2016 року, яка затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 вересня 2011 року №301;

 28. розроблено Програму розвитку сфери побутового обслуговування населення Великобурлуцького району на 2011-2015 роки, яка затверджена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 вересня 2011 року №302.

 29. здійснено періодичне відстеження результативності регуляторного акту "Про затвердження Порядку часткового відшкодування з районного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів", який затверджений розпорядження голови районної державної адміністрації №294 від 27.08.2007р.

  1. Архівним відділом райдержадміністрації протягом року надавалися інформації Державному архіву Харківської області про стан будівель, приміщень, обладнання, протипожежного та охоронного режимів архіву, про виконання соціально-правових запитів громадян та тематичних від установ, про укладання списків юридичних осіб – джерел формування НАФ, та в діяльності яких не утворюються документи НАФ, а також відомості про архівний відділ за анкетою та ін. на виконання постанов Кабінету Міністрів України, наказів Держкомархіву України і відповідних листів державного архіву.

  2. У 2011 році до районної державної адміністрації начальником відділу було подано узагальнену інформацію про виконання завдань районної програми розвитку архівної справи на 2011 – 2014 роки, лист про необхідність встановлення охоронної сигналізації в архівосховищі, службову записку про необхідність виділення коштів на 2011 рік за Програмою розвитку архівної справи. Надсилалися листи й фінансовому управлінню райдержадміністрації з питання виділення коштів з районного бюджету на заходи Програми. Взято участь у 1 семінарі, проведеному Держархівом Харківської області у жовтні 2011 року. З метою поліпшення умов зберігання документів у відділі проведено такі заходи:

  3. - здійснювався постійний контроль за фізичним станом документів — за необхідності і планово документи ремонтувалися. Відремонтовано 129 справ по фонду №289. Прийнято на державне зберігання частину фонду «Великобурлуцька селищна виборча комісія».

  4. - відділом проводиться робота по знепилюванню картонажів, стелажів, вологе прибирання у строки, визначені Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

  5. - закартоновано частину документів фондів «Приколотнянський МЕЗ», «АТП № 20340».

  6. - проводилася каталогізація у фонді “Виконком Великобурлуцької районної ради народних депутатів”. Виготовлено 10 карток.

  7. На засіданнях ЕК архівного відділу погоджено 1 положення про архівні підрозділи. Розглянуто для подання і подано на ЕПК Держархіву 5 номенклатур справ установ — джерел комплектування архіву, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ Великобурлуцького районного суду, прокуратури Великобурлуцького району.

  8. Надано 6 консультацій відповідальним за архів сільських та селищних рад з питання складання архівних паспортів. Проведено 10 консультацій для сільських виборчих комісій щодо упорядкування виборчої документації виборів 2010 року та порядку передавання даних документів до архіву.

  9. Архівним відділом підготовлено і надано до районної газети статтю під назвою “Для задоволення соціальних та правових інтересів” про роботу зі зверненнями громадян.

  10. Для користувачів у робочий кабінет відділу було видано 31 справу за запитом підбору матеріалів про розвиток сільського господарства району та для знаходження відомостей у виробничих цілях.

  11. На виконання доручень уряду, спрямованих на поліпшення організації роботи зі зверненнями громадян, відділ намагався надавати повну, точну відповідь на запити громадян, звернення по телефону, консультував і надавав роз'яснення на питання, що цікавлять відвідувачів, під час особистого прийому начальника відділу .

  12. Відділ першочергово виконував запити ветеранів війни і праці, інвалідів, чорнобильців та інших громадян, які потребують соціального захисту. Протягом року виконано 11 тематичних запитів від установ, 302 - соціально-правового характеру від громадян.

  13. Сформовано і вивішено в робочому кабінеті відділу список ліквідованих підприємств і організацій, які передали документи на зберігання до архівного відділу.

Відділ у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації інформує, що заходи, заплановані на 2011 рік, виконано.

6 квітня 2011 року проведено нараду щодо організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей та підлітків влітку 2011 року.

15 квітня 2011 року у районному будинку культури спільно з Великобурлуцьким районним центром зайнятості проведено захід для учнівської молоді «Обираємо майбутнє разом», де взяло участь 20 учнівських закладів

Відділом у справах сім’ї та молоді спільно з центром дитячої та юнацької творчості 23 квітня 2011року було проведено районний фестиваль «Весняні дзвіночки». Переможці нагороджені почесними грамотами та додатково пам’ятними призами.

Протягом 2011 року проведено 50 профілактичних рейдів, під час яких обстежено умови проживання 50 сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Складено акти обстежень умов проживання дітей. З батьками проведені профілактичні бесіди та надано консультації по вихованню дітей.

Взято участь у проведенні 2 засідань комісії з питань захисту прав дитини районної державної адміністрації, на яких розглянуто питання щодо призначення опіки над малолітньою дитиною, повернення матері з будинку дитини малолітньої дитини, про можливість повернення малолітньої дитини з притулку для дітей служби у справах дітей районної державної адміністрації в біологічну сім’ю, про невиконання батька батьківських обов’язків відносно малолітніх дітей.

З 1 по 15 травня 2011 року у Великобурлуцькому районі відділом у справах сім’ї та молоді спільно з Великобурлуцьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді було проведено VІ Всеукраїнську благодійну акцію «Серце до серця» , на якій було зібрано 5309,61 грн. для допомоги дітям, хворим на діабет.

9 травня 2011 року на меморіальному комплексі проведені урочистості, присвячені Дню Перемоги та святкове покладання вінків учнями Великобурлуцької ЗОШ І-ІІІ ст. та Великобурлуцького ліцею , де взяло участь близько 103 школярів.

Відділом у справах сім’ї та молоді спільно з Великобурлуцьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,службою у справах дітей, кримінально-виконавчою інспекцією служби у справах дітей 18.05.2011 року було проведено груповий захід на теми: «Захист прав дітей», «Протидія торгівлі людьми», «Сутність куріння» для умовно засуджених дітей та молоді.

27 травня поточного року були проведені святкові заходи, присвячені Міжнародному Дню захисту дітей, зокрема святковий концерт, у якому взяло участь 90 дітей та конкурс «Малюнок на асфальті» на тему : «Дітям планети – сонце, квіти, мир !», де взяли участь 30 дітей, віком від –7 до 12 років. Усі учасники отримали солодощі та заохочувальні призи. Переможці конкурсу «Малюнок на асфальті» отримали призи за 1-3 місця.

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», розпорядження голови обласної державної адміністрації від 21.04.2010 року №205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей у 2010-2015 роках», розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.05.2011 року №157 « Про організацію відпочинку, оздоровлення та зайнятості дітей влітку 2011 року», «Програми відпочинку та оздоровлення дітей на період 2009-2015 рр.», затвердженої рішенням ХХХVІ сесії V скликання Великобурлуцької районної ради від 09.04.2009 року №347-V відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації підготовлено пакети документів та відправлено на оздоровлення 50 дітей пільгової категорії (до УДЦ «Молода Гвардія», ДЗОВ «Ювілейний», МДЦ «Артек», дитячого закладу санаторного типу «Таврія» та до оздоровчих таборів Харківської області (ПДЗОВ «Орлятко» (Ізюмський район), ПДЗОВ «Орлятко» (Чугуївський район) , ДП «Санаторій “Ялинка”, ПДЗОВ «Берізка», ПДЗОВ «Літня школа Бойка»).

Про перебіг літньої оздоровчої кампанії 2011 року відділ у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації інформував на сторінках газети «Радянський патріот» (№ 63-64 від 06.08.2011р.) та на офіційному веб-сайті Великобурлуцької райдержадміністрації.

28.01.2011року, 09.06.2011року, 02.08.2011року, 19.09.2011року, 15.11.2011року було проведено засідання робочої групи щодо підготовки для розгляду питання про присвоєння почесного звання “Мати-героїня”12 жителькам Великобурлуцького району, підготовлено матеріали та направлено їх до нагородного відділу ХОДА.

30 cерпня 2011 року у приміщенні Шипуватської сільської ради вручено посвідчення до почесного звання «Мати - героїня» мешканці села Шипувате Великобурлуцького району Калинич Світлані Валеріївні, яка народила та виховала п’ятеро дітей, та якій Указом Президента України від 03.03.2011 року № 263/2011 присвоєно це почесне звання. Зазначену подію висвітлено на офіційному веб-сайті Великобурлуцької райдержадміністрації та на сторінках районної газети «Радянський патріот».

26 грудня 2011 року в залі засідань райдержадміністрації 19 багатодітним матерям Великобурлуцького району вручено посвідчення та нагрудні знаки до почесного звання України «Мати-героїня», яким відповідно до Указу Президента України від 04 березня 2011 року № 273, Указу Президента України від 20 квітня 2011 року № 487 присвоєно це почесне звання.

З 18 серпня по 6 вересня поточного року відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації було проведено моніторинг осіб, кандидаток на присвоєння почесного звання «Мати-героїня», документи яких були направлені до обласної державної адміністрації у 2010 - 2011 роках, про результати якого було проінформовано у встановлений термін нагородний відділ ХОДА.

Протягом червня поточного року відділом у справах сім’ї та молоді створено базу трудових мігрантів району та надруковано статтю у газеті «Радянський патріот» на тему протидії торгівлі людьми.

На виконання плану районних заходів із реалізації в 2010-2015 роках Державної соціальної цільової програми «Молодь України» на 2009-2015 роки відділом підготовлено матеріали учасників обласного конкурсу «Молодіжний лідер року» та 14.06.2011 року надано їх до Обласного Центру молоді у м.Харків. 28 листопада 2011 року у приміщенні Великобурлуцької районної державної адміністрації відбулося урочисте нагородження грамотою від Головного Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації Долі Наталі Володимирівни, голови Великобурлуцької районної організації Товариства Червоного Хреста України, яка стала лауреатом фестивалю-конкурсу «Молодіжний лідер 2010» у номінації «Волонтер».

26.06.2011 року було проведено урочисті заходи, присвячені Дню молоді та Дню Конституції України. Відділ у справах сім’ї та молоді спільно з Великобурлуцьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели акцію «Міняю шкідливу цигарку на смачну цукерку», у якій взяло участь 125 осіб.

21.08.2011 року відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації спільно з РЦСССДМ проведено розважально-конкурсну програму для дітей, присвячену 20 річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України, у якій взяло участь близько 100 дітей.

З метою забезпечення практичної реалізації Закону України від 15.11.2001р. № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї» протягом літніх місяців у Великобурлуцькому районі тривала комунікативна кампанія «Залишайся людиною!», ініційована Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту. Символ кампанії – браслет малинового кольору зі словами «Залишайся людиною!». За сприяння відділу у справах сім’ї та молоді у районній газеті «Радянський патріот» на цю тему було надруковано статтю (№ 77-78 від 24.09.2011р.).

01.09.2011р.виконуючим обов’язки начальника відділу у справах сім’ї та молоді Молчан Н.М. взято участь в урочистій лінійці Великобурлуцької ЗОШ І-ІІІ ст., присвяченій Дню знань та початку нового навчального року, на якій разом із привітанням було вручено відповідно до акції «Школярик» адресну допомогу дітям з сімей, що опинились у складних життєвих обставинах.

21.09.2011р. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації проводилась робоча нарада, на яку було направлено в.о.начальника відділу у справах сім’ї та молоді Великобурлуцької районної державної адміністрації згідно з графіком.

22.09.2011р. відділом також взято участь спільному засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району, на якій розглядалось питання про підсумки роботи щодо організації відпочинку та оздоровлення у Великобурлуцькому районі влітку 2011 року.

24.11.2011р. відділом взято участь у спільному засіданні колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського активу району, де розглядалось питання про хід виконання районної програми «Молодь Великобурлуччини» на 2009-2015 рр. За результатами колегії підготовлено та видано розпорядження голови Великобурлуцької районної державної адміністрації.

Відділом у справах сім’ї та молоді спільно з центром дитячої та юнацької творчості було проведено 3 конкурси і виставки дитячих робіт у грудні : конкурс дитячих плакатів до міжнародного дня боротьби зі СНІДом (11 учасників), конкурс дитячих малюнків до Дня Святого Миколая (69 учасників), фотоконкурс «Моє літо» (16 учасників).Усі учасники конкурсів нагороджені почесними грамотами, а переможці додатково – пам’ятними призами.

До дня Святого Миколая в рамках акції «Новорічний подарунок» дітям пільгових категорій було вручено солодкі подарунки за рахунок коштів відділу у справах сім’ї та молоді, а саме: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, (в т.ч. дітям з прийомної сім’ї та дітям з дитячих будинків сімейного типу), дітям-інвалідам, дітям з багатодітних сімей, де 4 і більше дітей, дітям з сім’ї, де народилася трійня.

Також були вручені подарунки Управління у справах сім’ї, молоді та спорту – 75 шт. дітям пільгових категорій.

19 грудня 2011 року у Вільхуватському притулку для дітей служби у справах дітей Великобурлуцької районної державної адміністрації відділом взято участь у святі до Дня Святого Миколая. та вручено вихованцям притулку новорічні набори солодощів.

19 грудня 2011 року відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації спільно з Великобурлуцьким районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та районною організацією Товариства Червоного Хреста України розпочато благодійну акцію «Готуємо дітей до зими» з метою соціальної підтримки дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, яка триватиме до 01 березня 2012 року.

26 грудня 2011 року діти соціально незахищених категорій Великобурлуцького району взяли участь у обласній новорічній ялинці на базі Харківського міського дельфінарію «Немо»

18 грудня 2011 року до Державної служби України з питань персональних даних надіслано заяву про реєстрацію бази персональних даних.

Відділом у справах сім’ї та молоді проведено перевірку здійснення органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади. Складено та надано до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації довідки про стан виконання делегованих повноважень:

- виконавчим комітетом Шипуватської сільської ради від 25 жовтня 2011 року;

- виконавчим комітетом Новоолександрівської сільської ради від 31 жовтня 2011 року;

- виконавчим комітетом Міловської сільської ради від 18 листопада 2011 року;

- виконавчим комітетом Григорівської сільської ради від 08 грудня 2011 року;

- виконавчим комітетом Підсереднянської сільської ради від 15 грудня 2011 року.

Протягом звітного періоду до відділу звернулося 65 осіб щодо надання консультацій. Усім надано роз’яснення стосовно порядку присвоєння почесного звання «Мати-героїня», про порядок видачі посвідчень та нагрудних знаків до почесного звання України «Мати-героїня», про порядок здійснення виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», про порядок надання соціальних пільг багатодітним сім’ям, про порядок видачі посвідчень багатодітним сім’ям.

За результатами паспортизації багатодітних сімей, яка постійно ведеться відділом, станом на 01.01.2012 року на території Великобурлуцького району зареєстровано 165 багатодітних сімей, в яких виховується 557 дітей. У районі проживає одна сім’я, в якій народилася та виховується трійня, а також сім’я, в якій народилося та виховується 8 дітей (це сім’я «матері-героїні»). Протягом 2011 року видано 65 посвідчень батькам та 150 посвідчень дітям з багатодітних сімей, які дають право на встановлені законами пільги для таких сімей.

До Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації своєчасно надавалась контрольна інформація:

- на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.12.10 № 706 “Про роботу з утвердження патріотизму, духовності, моральності та загальнолюдських життєвих принципів у молодіжному середовищі на виконання Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2009-2015 роки”

- на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.09.10 № 281 “Про організацію виконання Програми зайнятості населення Харківської області на 2010-2011 роки”

- на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.01.11 № 26 «Про план заходів щодо виконання у 2011 році Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»

- на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 09.03.11 № 40 «Про затвердження Плану районних заходів із реалізації в 2010-2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;

- на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22.02.10 № 103 «Про затвердження плану обласних заходів із реалізації в 2010-2015 роках Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009-2015 роки»;

- на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.04.10 № 192 «Про затвердження обласних заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї на 2009-2013 роки»;

- на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06.04.10 № 191 «Про затвердження обласних заходів щодо протидії торгівлі людьми на 2009-2013 роки».

- на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 21 квітня 2010 року № 205 «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках»;

- на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 06.04.09 № 193 “Про затвердження обласних заходів із підтримки сімей Харківської області на 2009-2013 роки”;

- на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 05 липня 2011 року № 365 «Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2011 р. № 586»;

- на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 13.05.11 № 157 “Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей влітку 2011 року”;

- на виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 16.02.10 № 17 “Про затвердження заходів з профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та злочинів, вчинених неповнолітніми”.

До Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації відділом у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації надавалась інформація про здійснення заходів щодо попередження насильства в сім'ї за 2011 рік.

На виконання наказу Міністерства юстиції України від 11.10.2010 року
№ 2478/5 «Про затвердження Змін до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів» відділом у справах сім’ї та молоді районної державної адміністрації до Великобурлуцького районного управління юстиції Харківської області надано інформацію щодо переліку прийнятих актів протягом 2011 року.

В 2011 році вся робота
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconРозпорядженням голови районної
Відділ організаційно-кадрової роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом апарату районної державної адміністрації
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconЗаходи
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconПоложення про апарат районної державної адміністрації
Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують основну...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління...
Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconВідділом організаційно-кадрової роботи
Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconВідділом організаційно-кадрової роботи
Конституції України, Законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голів обласної...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconГолова районної державної адміністрації
Щопонеділка відділом організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації організовувалося проведення апаратних нарад у голови...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconЗатверджую голова районної державної адміністрації В. Криничанський
Щопонеділка відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації організовувалося проведення апаратних...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconЗатверджую голова районної державної адміністрації В. Криничанський
Щопонеділка відділом організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації організовувалося проведення апаратних...
Відділ організаційно – кадрової роботи апарат iconРозпорядження
України від 11 грудня 1999 року№2263 «Про затвердження типового регламенту районної державної адміністрації» зі змінами від 31 жовтня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка