З української мови за професійним спрямуванням
Скачати 374.33 Kb.
НазваЗ української мови за професійним спрямуванням
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2013
Розмір374.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
1   2   3
ТЕМА: Шляхи формування лексичного багатства української мови. Чужомовні запозичення в українській мові. Інтернаціоналізми. Варваризми. Принципи засвоєння запозичених слів в українській мові. Правопис слів чужомовного походження. Нові та застарілі слова. Пояснювальна записка та її реквізити. Розпорядження та його реквізити. Написання пояснювальної записки і розпорядження.

Питання:

1. Як формувався лексичний склад сучасної української літературної мови?

2. Що ви розумієте під поняттям "чужомовне запозичення"? Наведіть приклади.

3. Що ви розумієте під поняттям "слова-інтернаціоналізми"? Наведіть приклади.

4. Які ви знаєте принципи засвоєння запозичених слів в українській мові?

5. Правила правопису слів іншомовного походження.

6. Нові та застарілі слова в офіційно-діловому стилі.

7. Пояснювальна записка та її реквізити. Особливості написання.

8. Розпорядження та його реквізити. Особливості написання.

Завдання:

1. Випишіть зі "Словника іншомовних слів" (№ ЗО) 10 термінів з фахової діяльності. Вкажіть мову з якої запозичено термін, розкрийте його значення.

2. Запишіть 10 термінів-інтернаціоналізмів зі сфери вашої фахової діяльності.

3. Випишіть зі "Словника іншомовних слів" (№ ЗО) по 5 термінів з фахової діяльності на всі правила правопису слів чужомовного походження.

4. Які нові слова ввійшли у мовлення вашої фахової діяльності за останні десять років? Наведіть приклади їх реалізації в контексті.

5. Якими застарілими словами послуговуються у мовленні вашої фахової діяльності? Наведіть приклади їх реалізації в контексті.

6. Напишіть пояснювальну записку, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

7. Напишіть розпорядження, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

Контрольна робота

Варіант 7

ТЕМА: Жанри усного мовлення. Стилістичне різнобарв'я української мови. Загальновживана та стилістично забарвлена лексика. Фразеологія. Критерії добору лексики ділових паперів. Вживання великої літери. Доповідна записка та ЇЇ реквізити. Відомість та її реквізити. Особливості написання доповідної записки, відомості.

Питання:

1. Перерахуйте жанри публічного виступу та наведіть приклади плану, тез, конспекту та композиції промови або бесіди.

2. У чому проявляється стилістичне різнобарв'я української мови? Наведіть приклади.

3. Які особливості реалізації загальновживаної та стилістично забарвленої лексики в ділових паперах? Наведіть приклади.

4. Фразеологія й офіційно-діловий стиль. Наведіть приклади реалізації фразеологізмів у діловодстві.

5. Перерахуйте критерії добору лексики для написання ділових паперів.

6. Вживання великої літери в процесі написання ділових паперів.

7. Доповідна записка та її реквізити. Особливості написання.

8. Відомість та її реквізити. Особливості написання.

Завдання:

1. Запишіть 10 фразеологічних одиниць, які функціонують в офіційно-діловому стилі. Подайте їх у контексті.

2. Запишіть приклади з офіційно-ділового мовлення на всі правила вживання великої літери.

3. Напишіть доповідну записку, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів докумекта, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

4. Напишіть відомість на отримання стипендії (зарплати). Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

 7. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

Контрольна робота

Варіант 8

ТЕМА: Історія формування та шляхи поповнення української термінології. Терміни та їх місце в офіційно-діловому стилі. Одно­значність та багатозначність термінів. Термінологічний стандарт. Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія. Фахова термінологія. Постанова та її реквізити. Розписка та її реквізити. Особливості написання постанови та розписки.

Питання:

1. Історія формування та шляхи поповнення української термінології.

2.Терміни та їх місце в офіційно-діловому стилі. Однозначність та багатозначність термінів. Наведіть приклади.

3. Термінологічний стандарт та його основа.

4. Загальнонаукова і вузькоспеціальна термінологія. Особливості її використання в офіційно-діловому стилі. Наведіть приклади реалізації загальнонаукової та вузькоспеціальної термінології у текстах з діловодства.

5. Постанова та її реквізити. Особливості написання.

6. Розписка та її реквізити. Особливості написання.

Завдання:

1. Запишіть 5 однозначних термінів зі сфери вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення.

2. Запишіть 5 багатозначних термінів зі сфери вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення.

3. Запишіть 5 загальнонаукових термінів, якими послуговуються в сфері вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення. Подайте дані терміни в контексті.

4. Запишіть 5 вузькоспеціальних термінів, якими послуговуються в сфері вашої фахової діяльності, розкриваючи їх значення. Подайте дані терміни в контексті.

5. Запишіть назви фахових словників, якими послуговуєтеся в процесі навчання.

6. Напишіть постанову зборів трудового колективу та випишіть з газети будь-яку Постанову уряду України. Зробіть графічні схеми розміщення реквізитів цих документів, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

7. Напишіть розписку про те, що Ви отримали в касі взаємодопомоги грошову позику, яку зобов'язуєтеся повернути. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

 7. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

Контрольна робота

Варіант 9

ТЕМА: Фонетичні засоби усного ділового мовлення. Орфо-епічні та акцентологічні норми. Характеристика та її реквізити. Накладна та її реквізити. Особливості написання характеристики, накладної.

Питання:

1. Охарактеризуйте особливості співвідношення між буквами та звуками в сучасній українській мові.

2. Назвіть принципи українського правопису. Наведіть приклади.

3. Перерахуйте орфоепічні норми сучасної української мови. Наведіть приклади.

4. Акцентологічні норми.

5. Слово- та форморозрізнювальна функція наголосу в українській мові. Слова з двома наголосами. Наведіть приклади.

6. Фонетичні засоби милозвучності української мови. Наведіть приклади.

7. Спрощення в групах приголосних. Наведіть приклади.

8. Характеристика та її реквізити. Особливості написання.

9. Накладна та її реквізити. Особливості написання.

Завдання:

1. Наведіть приклади (терміни з фахової діяльності) на реалізацію голосних української мови в ненаголошеній позиції, записуючи їх у фонетичній транскрипції.

2. Наведіть приклади (терміни з фахової діяльності) на реалізацію приголосних української мови, записуючи їх у фонетичній транскрипції.

3. Запишіть 10 терміносполучень з фахової діяльності, проставляючи в них наголос.

4. Напишіть характеристику на колегу, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

5. Напишіть накладну про те, що Ви отримали книги на оптовій базі. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

Контрольна робота

Варіант 10

ТЕМА: Лексико-граматичні категорії іменника в офіційно-діловому стилі. Стилістичне навантаження категорій роду, числа, відмінка. Імена та прізвища в діловому мовленні, їх відмінювання та практичне використання. Протокол та його реквізити. Особливості написання протоколу.

Питання:

1. Особливості реалізації категорії роду в діловодстві. Наведіть приклади.

2. Спільний рід. Лексеми спільного роду в діловому мовленні. Наведіть приклади.

3. Рід та відмінок незмінюваних іменників чужомовного походження та абревіатур. Наведіть приклади.

4. Відмінкові закінчення іменників.

5. Реалізація іменникових словоформ у діловому мовленні. Наведіть приклади.

6. Стилістична функція категорії числа. Особливості відмінювання множинних іменників. Наведіть-приклади.

7. Імена та прізвища в діловому мовленні, їх відмінювання та практичне використання. Наведіть приклади.

8. Особливості словозміни іменників.

9. Граматичні форми та стилістичні функції іменників в офіційно-діловому спілкуванні.

10. Протокол та його реквізити. Особливості написання протоколу.

Завдання:

1. Запишіть 10 термінів з фаху в формі родового відмінка. Закінчення виділіть.

2. Запишіть по 5 термінів з фаху на граматичну категорію роду (чоловічого, жіночого, середнього).

3. Запишіть 5 термінів з фаху, які не відмінюються.

4. Запишіть по 5 термінів, які мають форму однини та множини; тільки однини; тільки множини.

5. Провідміняйте імена та прізвища своїх однокурсників (5 позицій). Запишіть їх у формі родового, давального, орудного відмінка.

6. Напишіть протокол зборів трудового колективу, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізиту за загальною нумерацією.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

Контрольна робота

Варіант 11

ТЕМА: Лексико-граматичні категорії прикметника в офіційно-діловому стилі. Витяг з протоколу та його реквізити. Акт та його реквізити. Особливості написання документів.

Питання:

1. Стилістичні властивості повних (стягнених і нестягнених) і коротких форм прикметників. Наведіть приклади.

2. Розряди прикметників. Наведіть приклади.

3. Ступенювання якісних прикметників. Наведіть приклади.

4. Рід, число та відмінок прикметників. Наведіть приклади.

5. Особливості творення та правопису відносних та присвійних при­кметників. Наведіть приклади.

6. Правопис складних прикметників. Наведіть приклади.

7. Витяг з протоколу та його реквізити. Особливості написання.

8. Акт та його реквізити. Особливості написання.

Завдання:

1. Запишіть речення, в складі яких є повні (стягнені та нестягнені) і короткі форми прикметників, якими послуговуються в офіційно-діловому стилі.

2. Запишіть 5 якісних прикметників, утворюючи від них усі можливі форми вищого та найвищого ступеня порівняння.

3. Напишіть витяг з протоколу зборів трудового колективу, правильно оформивши сторінку. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

4. Напишіть акт обстеження умов проживання Вашої сім'ї.. Зробіть графічну схему розміщення реквізитів документа, вказавши порядковий номер реквізитів за загальною нумерацією.

5. Напишіть акт про передачу матеріальних цінностей одного з кабінетів університету.
^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна :

 1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови. – К., 2003.

 2. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови: Навчальний посібник. – К., 1999.

 3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К., 2001.

 4. Грозовська Н. Курс лекцій з ділової української мови. – Запоріжжя, 2000.

 5. Загнітко А.П, Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення. – Донецьк, 2004.

 6. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Харків, 2001.

 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. – К., 1982.

 8. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К., 1997, 2003.

Додаткова :

 1. Марун М.Є. Українське ділове мовлення. – Умань, 1998.

 2. Нелюба А. Теорія і практика ділової мови. – Харків, 1997.

 3. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 1997.

 4. Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова. – К., 1994.

 5. Потелло Н.Я. Українська мова і ділове українське мовлення. – К., 1998.

 6. Український правопис. – К., 1996.

 7. Шевчук С.В. Службове листування: Довідник. – К., 1999.

Контрольна робота

Варіант 12

1   2   3

Схожі:

З української мови за професійним спрямуванням iconБілгород-Дністровський державний аграрний технікум Шановні студенти!...
До вашої уваги готовий матеріал до завдань №4, №5 екзаменаційних білетів з української мови (за професійним спрямуванням)
З української мови за професійним спрямуванням iconКонспект лекцій з дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» Одеса 2010
Конспект лекцій з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форми...
З української мови за професійним спрямуванням icon1 мета І задачі дисципліни
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
З української мови за професійним спрямуванням icon1 мета І задачі дисципліни
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
З української мови за професійним спрямуванням icon1 мета І задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі
Нейроінформатика та еволюційні алгоритми” для студентів за професійним спрямуванням “
З української мови за професійним спрямуванням iconУкраїнська мова за професійним спрямуванням модульний контроль №1
Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, що закріплюється в процесі суспільної комунікації – це
З української мови за професійним спрямуванням iconПерелік конкурсних робіт викладачів кпхп хнтусг (2010)
Англійська мова (за професійним спрямуванням). Тексти для студентів із спеціальності 05170111 “Зберігання, консервування та переробка...
З української мови за професійним спрямуванням iconТема заняття
Мова І професія. Професійна лексика. Основні вимоги до мовлення. Усне ділове мовлення. Види усного спілкування за професійним спрямуванням....
З української мови за професійним спрямуванням iconУкраїнська мова (за професійним спрямуванням)
При опрацюванні термінологічної, фахової та інших груп лексики звертається увага на правопис, вимову й стилістичні функції аналізованих...
З української мови за професійним спрямуванням iconПредмет І завдання методики навчання дітей української мови в російськомовних...
Ання, принципи, прийоми та методи навчання дітей української мови як другої, вивчає закономірності засвоєння дітьми другої близькоспорідненої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка