Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та
Скачати 165.23 Kb.
НазваКнига(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та
Дата конвертації27.03.2013
Розмір165.23 Kb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Право > Книга


Інструкція

з ведення організаційно - розпорядчої документації у дошкільних навчальних закладах

І. Загальні положення

1.1. Інструкція з ведення організаційно - розпорядчої документації у
дошкільних навчальних закладах (далі — Інструкція) розроблена відповідно до
вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Національного
стандарту України «Уніфікована система організаційно-розпорядчої
документації. Вимоги до оформлювання документів» (ДСТУ 4163-2003),
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55,
Переліку типових документів, затверджених наказом Головного архівного

• управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.1998р. №41, зареєстрований в Міністерстві юстиції 17.09.1998 за №516/3016 та інших нормативно-правових актів.

 1. Дотримання вимог Інструкції є обов'язковим для керівників та інших
  працівників дошкільних навчальних закладів.

 2. Інструкція встановлює перелік обов'язкової організаційно -
  розпорядчої документації для керівників та інших працівників навчального
  закладу, правила документування діяльності дошкільних навчальних закладів
  (далі — заклад) незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.

 3. Документація у закладах ведеться державною мовою. У місцях
  компактного проживання громадян, які належать до національних меншин, у
  внутрішньому веденні організаційно - розпорядчої документації може
  використовуватися поряд з державною мовою, мова відповідної національної
  меншини у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 4. Документація закладу зберігається у спеціально обладнаних шафах
  чи сейфах і не повинна мати доступу сторонніх осіб.

 5. При зміні керівника закладу '' вся організаційно - розпорядча
  документація передається по акту прийому-передачі.

 1. Після закінчення строку зберігання тих чи інших документів
  (додаток 1), що не підлягають передачі на зберігання до архіву, вони'
  списуються спеціально створеною комісією та знищуються.

 2. Відповідальність за ведення, зберігання, своєчасність виконання
  документації покладається на керівника закладу.

1.9. Контроль за правильним веденням організаційно-розпорядчої
• документації здійснюють територіальні органи управління системою

дошкільної освіти.

II. Перелік обов'язкової організаційно - розпорядчої документації

2.1. Керівника закладу:

 1. Ліцензія на право ведення закладом діяльності з надання освітніх
  послуг (стосується лише закладів приватної форми власності).

 2. Свідоцтво про державну атестацію дошкільного навчального
  закладу та матеріали державної атестації.

2.1 3. Статут дошкільного навчального закладу.

 1. Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та
  Книга(и) реєстрації наказів.

 2. Річний план роботи дошкільного навчального закладу на
  навчальний рік та оздоровчий період.
 1. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу.

 2. Книга обдіку особового складу працівників закладу.

 3. Особові справи працівників закладу.

 4. Трудові книжки працівників.
 1. Книга обліку трудових книжок.

 2. Книга(и) обліку вхідних та вихідних документів.

 1. Матеріали щодо проведення атестації педагогічних працівників
  (заяви, списки педагогічних працівників, які атестуються, та їх характеристики,
  графік роботи атестаційної комісії тощо ).

 1. Книга протоколів засідань атестаційної комісії закладу.

 2. Копії статистичної звітності.

 3. Графіки роботи працівників закладу.

 4. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

 5. Посадові (робочі) інструкції працівників закладу.

 6. Журнал прибуття (вибуття) дітей у закладі.

 7. Книга прийому та передачі справ при зміні керівника закладу.

 8. Протоколи загальних зборів працівників закладу.

 1. Матеріали щорічного звітування.

 2. Контрольно-візитаційна книга.

2.2. Вихователя-методиста:

 1. План роботи.

 1. Книга реєстрації та матеріали проведення різних видів роботи з
  педагогічними кадрами (консультацій, семінарів тощо).

 2. Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення
  атестації педагогічних працівників закладу.

 1. Картотека матеріалів, обладнання, періодичних освітніх видань,
  передового педагогічного досвіду методичного кабінету.

 2. Узагальнені матеріали вивчення стану освітньої роботи,
  перспективного педагогічного досвіду працівників закладу.

 3. Методичні розробки; конспекти занять; програми святкових дійств,
  розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальні
  дослідження, авторські розробки.

 4. Книга обліку посібників, ігрового, дидактичного обладнання тощо.

 5. Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної,
  методичної літератури.

 6. Матеріали проведення педрад.

2.3. Вихователя

 1. Календарний план роботи.

 2. Журнал обліку щоденного відвідування групи дітьми.

 3. Книга відомостей про дітей та їхніх батьків.

 4. Листок здоров'я дітей.

 1. Картотека дидактичних ігор, методичних розробок (конспекти різних
  видів роботи з дітьми тощо).

^ 2.4. Інструктора з фізкультури

 1. Календарний план роботи.

 2. Листок здоров'я дітей.

 3. Книга обліку виконання основних рухів дітей.

 1. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з
  дітьми, сценарії спортивних свят, розваг, змагань тощо).

2.5. Керівника музичного

 1. Календарний план роботи.

 2. Картотека методичних розробок (конспекти різних видів роботи з
  дітьми, сценарії музичних свят тощо).

 3. Картотека музично-дидактичних ігор.

^ 2.6. Керівника гуртка

 1. Календарний план роботи.

 2. Журнал обліку дітей.

2.6.5. Графік проведення гуртків, затверджений керівником.

2.7. Вчителя-дефектогїога (сурдопедагогів, тифлопедагогів,
олігофренопедагогів, логопедів)


 1. Книга обліку дітей із зазначенням діагнозу.

 2. Картка мовного розвитку на кожну дитину.

 3. Індивідуальна картка розвитку дитини.

' 2.7.5. Календарний план роботи та план індивідуальної роботи, занять у підгрупах. 2.7.6. Книга аналізу результативності корекційної роботи з дітьми.

 1. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації на
  кожну дитину.

 2. Книга взаємозв'язку між дефектологом і вихователем групи.

 3. Графік роботи, затверджений керівником.

^ 2.8. Практичного психолога (соціального педагога)

2.8.1. Плани роботи на рік (місяць).

2.8.2.Форми статистичної звітності встановленого зразка.

2.8.3.Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування..

2.8.3.Журнали індивідуальних консультацій. -. 2.8.4. Протоколи корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи.

2.8.4.Матеріали психолого-педагогічних консиліумів, семінарів, тренінгів тощо.

2.8.5.Тексти (ключі) тестових методик, опитувальники, анкети, бланки

відповідей тощо.

Документація практичного психолога (соціального педагога) ведеться відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 за № 922/4215, та Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 №69.

^ 2..9. Сестри медичної

2.9.1. Медична карта дитини (ф. 026/о)

2.9.2. Контрольна карта диспансерного нагляду (ф. ОЗО/о).
2.9.3 Карта профілактичних щеплень (ф. ОбЗ/о), індивідуальна
(ф. ОбЗ.І/о).

2.9.4. Журнал обліку профілактичних щеплень (ф. 064/о).

2.9.5. Журнал реєстрації екстрених повідомлень про інфекційне
захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну

реакцію на щеплення (ф.058/о).

2.9.6. Журнал обліку інфекційних захворювань (ф. ОбО/о).

2.9.7. Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання (ф. 038/о).

2.9.8. Книга записів медико-педагогічного контролю за фізичним
розвитком дітей."

2.9.9. Табель відвідування дітьми дошкільного навчального закладу.
Медична сестра веде також документацію з організації харчування дітей

відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 298/227 від 17.04.2006 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції ' України 5 травня 2006 р. за №523/12397.

2.10. Документація з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, харчування, медичного обслуговування, фінансово-господарської та діяльності, ведеться працівниками закладу відповідно до законодавства України.

^ III. Вимоги до складання та оформлення документів

3.1. Створюючи документи за допомогою персональних комп'ютерів (далі - ПК), необхідно використовувати папір формату А4 (210 х 297 мм). , Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.

3.2. Документи, що складають у закладі - розпорядження, накази,
положення, рішення, протоколи, акти, листи, умови проведення конкурсів,
виставок тощо, повинні мати такі обов'язкові реквізити:

назва організації вищого рівня;

назва закладу;

назва виду документа (не зазначають на листах);

дата;

реєстраційний індекс документа;

адресат (за необхідності);

заголовок до тексту документа;

текст документа;

підпис.

 1. Якщо документи, що складають у закладі, ведуться у книзі, то такі
  реквізити, як назва організації вищого рівня, назва закладу, не зазначають.

 2. Назву організації вищого рівня зазначають скорочено, а у разі
  відсутності офіційного зареєстрованого скорочення — повністю.

 3. Назва закладу повинна відповідати назві, зазначеній у статуті.
  Скорочену назву закладу зазначають тоді, коли її офіційно зафіксовано у
  статуті. Скорочену назву подають у дужках (або без них) нижче повної,
  окремим рядком у центрі.

 4. Довідкові дані про заклад містять поштову адресу та інші відомості
  (номери телефонів, факсів, телексів, рахунків у банку, адресу електронної
  пошти тощо), їх розміщують нижче назви закладу.

 5. Назва виду документа має відповідати переліку форм, які
  використовують у закладі (накази, протоколи, акти тощо). У листі назву виду
  документа не зазначають.

 6. Дату документа (дату його підписання, затвердження, прийняття,
  реєстрації) оформлюють цифровим способом. Елементи наводять арабськими
  цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік (наприклад:
  15.06.2011). У фінансових документах застосовують словесно-цифровий спосіб
  оформлювання дати, наприклад: 29 травня 2011 року.

Дату документа ставлять нижче назви документа поряд із реєстраційним індексом на спеціально відведеному місці на бланку.

3.9. Реєстраційний номер документа складають з його порядкового
номера.

3.10.-Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни.

Якщо документ адресовано організації або її структурному підрозділові без зазначення посадової особи, їх назви подають у називному відмінку (наприклад: Відділ освіти Охтирської міської ради)

1 Якщо документ адресовано керівникові установи або його заступникові, назва установи включається до складу назви посади адресата (наприклад:

Начальнику відділу освіти

Охтирської міської ради

Прізвище, ініціал(и)).

Якщо документ адресовано посадовій особі, назву організації зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата — у давальному (наприклад:

Головне управління освіти і науки

Київської обласної державної адміністрації

Начальнику відділу кадрів

Прізвище,, ініціал(и)).

До реквізиту «Адресат» входить поштова адреса (наприклад:

Територіальне медичне об'єднання № 1

В. Харківське шосе, 168

м.Київ, 01121).

Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, ім'я, по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс (наприклад:

Кириленко Надія Петрівна

В. Котовського, буд. 24, В. З

м. Київ

01121

3.11. Заголовок -до тексту документа повинен бути узгоджений з назвою
' документа і мати короткий виклад його основного смислового аспекту

(наприклад: наказ про підготовку до нового навчального року, протокол засідання піклувальної ради)

3.12. Текст документа містить інформацію, щодо фіксування якої було
створено документ. Текст документа повинен бути викладений стисло,
грамотно, зрозуміло, без повторів та вживання слів і зворотів, які не несуть
смислового навантаження.

Текст оформлюють у вигляді суцільного складного тексту, анкети, таблиці або поєднання цих форм.

Якщо частини тексту мають різні смислові аспекти або текст документа містить декілька рішень, висновків тощо, його розбивають на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують арабськими цифрами і друкують з абзацу.

Відмітку про наявність додатків розміщують під текстом документа (наприклад: Додаток: на 5 арк. у 2 прим.)

Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви подають після тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку та кількість їхніх примірників (наприклад:

Додатки: 1. Довідка про педагогічний стаж на 1 арк. в 1 прим.; 2. Графік роботи на 1 арк. в 1 прим.

3.13. Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ,
(повної — якщо документ надруковано не на бланку, скороченої —1- на
документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу (-ів) і
прізвища.

 1. Відбитком печатки закладу засвідчують підпис відповідальної особи
  на документах з питань фінансово-господарської діяльності. Відбиток печатки
  ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи, яка
  підписала документ.

 2. Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно
  з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її
  ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії. Наприклад:

Згідно з оригіналом
Завідувач Підпис Ініціал(и), прізвище

 1. Текс документів, надрукованих на папері формату А4,
  рекомендовано друкувати через 1,5 міжрядкових інтервали .

 2. Реквізити документів (крім тексту), які складаються з кількох рядків,
  друкують через 1 міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів

, «Адресат» виокремлюють один від одного 1,5-2 міжрядковими інтервалами.

 1. Назву документа друкують великими літерами.

 2. Оформлюючи документи, дотримуються таких відступів від межі
  лівого берега документа:

12,5 мм — для початку абзаців у тексті; 92 мм — для реквізиту «Адресат»; 125 мм — для розшифрування підпису в реквізиті «Підпис».

 1. Ділові папери, які надходять до закладу чи відправляються з нього,
  реєструються у книгах(зі) обліку вхідних та вихідних документів. '

 2. Книги, що:, ведуться керівником закладу, обов'язково поаркушне
  пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником закладу і
  скріплюються печаткою.

ІУ. Вимоги до ведення організаційно - розпорядчої документації

4.1.Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та Книга(и) реєстрації наказів обов'язково поаркушне пронумеровуються, прошнуровуються, підписуються керівником закладу і скріплюються печаткою. Текст наказу найчастіше складається з двох взаємозалежних частин -констатуючої та розпорядчої. Констатуюча частина є введенням у сутність питання, що розглядається. Вона має на меті пояснити, чим спричинена необхідність видання наказу (розпорядження). У ній може бути перелічено факти, події, дано їм оцінку. Звичайно в констатуючій частині вказується нормативно-правовий акт, на виконання якого або відповідно до якого видається цей наказ. Констатуюча частина не є обов'язковою, вона може бути й відсутня, якщо немає потреби надавати роз'яснення. Основне навантаження в наказах несе розпорядча частина, що викладається в наказовому способі.

Накази нумеруються упродовж календарного року. Дія наказу поширюється не невизначений період, якщо інше не зазначено в наказі. Накази, які не втратили своєї чинності, щорічно не дублюють. У разі необхідності, вносяться зміни до наказу (наприклад: змінено кількісний чи якісний склад комісії).

У наказі обов'язково зазначається прізвище, ім'я та по батькові, посада працівника закладу повністю.

Якщо накази ведуться за допомогою ПК, то в Книзі(гах) реєстрації наказів вказують порядковий номер реєстрації наказу, номер, дату та назву наказу.

І

Накази підшиваються (скріплюються) в окремій папці. Всі аркуші наказів пронумеровуються у правому нижньому куті. Щороку, після закінчення календарного року всі накази прошиваються та скріплюються печаткою, зберігаються відповідно до вимог.

Кількість наказів і періодичність їх видання визначається керівником з урахуванням типу закладу, відповідно до потреб, згідно з орієнтовною циклограмою (додаток 2).

4.2. Книга протоколів засідань педагогічної ради закладу обов'язково поаркушно пронумеровується, прошнуровується, підписується керівнико"м закладу і скріплюється печаткою.

Протоколи засідання педагогічних рад нумеруються упродовж навчального року. У протоколі вказують такі реквізити: дата проведення, кількість присутніх, відсутніх, порядок денний з переліком питань, які підлягають розгляду. Основний текст протоколу викладається по розділах «Слухали», «Виступили», «Рішення» (з обов'язковим визначенням строку виконання, відповідальних). Протокол засідання педагогічної ради підписує голова та секретар педагогічної ради.

Першим питанням засідання педагогічної ради є питання виконання рішень(ння) засідання попередньої педагогічної ради.

У розділі «Виступили» зазначають прізвище, ім'я та по батькові виступаючого, посаду і тези (висновки) виступу. Якщо виступ підкріплюється довідкою чи іншими матеріалами, у розділі, окрім прізвища , ім'я та по батькові виступаючого, його посади, зазначають «Довідка (інформація тощо) додається».

Книга протоколів засідання педагогічної ради разом із матеріалами до нього зберігається в окремій папці.

4.3. Форма ведення Календарного плану роботи затверджується педагогічною радою, враховуючи досвід роботи педагогів, обізнаність з вимогами програми тощо.

Директор департаменту О. В. ЄреськоГ--^^-.^-—_,_-__ _. __. ...-. — _ _ _. _ _ _„_ ....._1

[51 [[Журнали.обліку видачі трудових книжок і вкладишів до них 50р.

152 [(Списки військовозобов'язаних І -1 р. ;

53 Картотеки, картки обліку військовозобов'язаних Зр.

54 Графіки надання відпусток, заяви, зведення, листування про і
[[використання відпусток Р'

55 [[Заяви про надання навчальних відпусток І Зр.

56ІІДовідки, видані співробітникам про стаж і місце роботи та інші ' Зр. ! ;

. ~~л І — І ,|

^' Документи про атестацію дошкільного навчального закладу, доки не !'

І, , мине

( для приватного закладу - документи про ліцензування ) потреба І

58 Довідки, доповідні записки про стан навчально-виховної і п

І [[методичної роботи та заходи щодо її вдосконалення )} ' ^'

59 Книга протоколів педагогічної ради дошкільного навчального І ч 0 і

^ г 10р.

[ ([закладу г \

60 Списки рекомендованих підручників, методичних і навчальних !
посібників, навчальних фільмів

її 11, . _ .. ___ __. _'__ *-_ _. __ __.. _ _ __._. , __. _ ..... _ _ _ І і _ _

61 Листування про організацію навчально-виховної і методичної „ ;
роботи в навчальних закладах | ^' ;

Г^ПІ ~ ' =====_ ===== ^^Г= =] !:

°^ Протоколи засідань атестаційних і кваліфікаційних комісій 10р. і

63 Документи (відгуки, характеристики, атестаційні анкети, листи п '
]{тощо) про проведення атестацій і встановлення кваліфікації ! !

 1. Підсумкові зведення, відомості про проведення атестації і |
  [встановлення кваліфікації |[^ ^' ]

 2. Списки членів атестаційних і кваліфікаційних комісій || 5 р. |

 3. [Графіки проведення атестації і встановлення кваліфікації | Зр. і

67 Заяви про незгоду з постановами атестаційних і кваліфікаційних \ !
І комісій, документи (довідки, висновки) про їх розгляд [[ ^

68 І Листування про атестацію і встановлення кваліфікації II 3 р. '

69 Документи (подання, характеристики, витяги з рішень ^
профспілкових комітетів, нагородні листи) про подання про 3 р.

^Інагрродження грамотами міністерств, профспілкових органів | *

70 Документи (подання, клопотання, анкети, характеристики, {

довідки, особові листки з обліку кадрів, витяги з рішень ;

профспілкових оргадів) про подання про присвоєння почесних ' ,

][звань (у тому числі про відхилені подання) І^ |

71 Документи (подання, клопотання, характеристики, нагородні

листи, довідки, витяги з рішень профспілкових органів про 5р. і
11 подання про нагородження державними нагородами України: і

] 72 [[Протоколи батьківських зборів і засідань батьківських комітетів [| 5 р. (

\Т$\ Книги обліку дітей у дошкільному навчальному закладі І Зр.!

._ І

74 Табелі відвідування дітьми дошкільного навчального закладу 3 р. } 1

—І І - -_____. .„ ____ . .._...._ ______ -. _ -_ — — ___. - - • - • — • - —І г—— - ~| '

75 Документи (копії свідоцтв про народження, медичні довідки ), що } р' П1СЛЯ

•^ ч .... . вибуття дитини

подаються при прийманні дітей у дошкільні навчальні заклади 3 ,акладу \

76 Направлення в дошкільні навчальні заклади 3 р.

, __. \~~~ ~ _--.——_— __ — ________ __ ~ ~ ~~~ " ——— - —— — — | ,--— '' ~~і

77 Відомості про облік оплати за харчування дітей у дошкільних

навчальних закладах . І

І ...... .' І .- „^ „___-____^____ . І - _. - .___„__;

 1. Книги бракеражу готової продукції ] "1р. І

 2. Книга бракеражу сирої продукції ^| 1р. |

 3. Книга складського обліку продуктів харчування [^ 2р. І

 4. Журнал заявок на продукти харчування 1 р. | І

 5. Журнал обліку виконання норм харчування 1 р. !"

===іг= _=== ======^========^ ;

83 11 Журнал обліку відходів продуктів харчування | 2р. _| '

§4 1 Р- після

Медичні картки дітей у дошкільних навчальних закладах вибуття дитини

з закладу _\
Я^ т-т • 1 р. після заміни

°-; Правила внутрішнього трудового розпорядку к новими

86 Акти про порушення правил внутрішнього розпорядку [| 1 р.

87 [Листування про затвердження печаток та штампів || 3 р.

8,8 Журнали, табелі реєстрації приходу на роботу і виходу з роботи - , ]
робітників і службовців ' І ]

од

°у Журнали реєстрації місцевих відряджень 1 р. ;.

1 ''—=— == ==—^ ~ І

.•І

Директор департаменту О.В. Єресь'ко

Схожі:

Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconКнига наказів з кадрових питань
Ліцензія на право здійснення закладом освітньої діяльності. Відтиски печатки, штампу
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та icon6. Книга наказів з основної діяльності розпочата 04. 01. 2011 року
Повна назва навчального закладу Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №10 «калинка» Лозівської міської ради Харківської...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та icon6. Книга наказів з основної діяльності: розпочата 02. 01. 2011 року
Повна назва навчального закладу Лозівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №11 «Берізка» комбінованого типу Лозівської...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconМетодист райметодкабінету – Міщук І. С
Здійснює контроль за законністю, правильністю та своєчасним виданням наказів з кадрових питань у відділі освіти та подання їх у ЦБ...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та icon6. Книга наказів та розпоряджень з основної діяльності позашкільного навчального закладу
З метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах у Міністерстві освіти І науки...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconБогданова І. В
Методична тема училища: "Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconПлан роботи методичної комісії викладачів та майстрів в/н опоряджувальних професій
Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів шляхом впровадження особистісно-орієнтованого...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconПлан роботи методичної комісії викладачів І майстрів в/н загальнобудівельних професій
Методична тема училища: «Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconПлан роботи методичної комісії викладачів предметів природничо-математичної підготовки
Методична тема училища : «Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня навчальних...
Книга(и) наказів з основної діяльності, кадрових питань та iconПлан роботи методичної комісії викладачів природничо-математичного...
Методична тема училища: «Вдосконалення уроку як основної форми навчально-виховної діяльності з метою підвищення рівня знань учнів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка