Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Скачати 149.28 Kb.
НазваПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Дата конвертації27.03.2013
Розмір149.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ управління праці та

соціального захисту населення

міської ради

__________ № ________


ПОЛОЖЕННЯ

про сектор організаційно-кадрової та правової роботи

управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Сектор організаційно-кадрової та правової роботи (далі –сектор) управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління , що утворюється за наказом начальника управління відповідно до Положення про управління .

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, наказами начальника головного управління праці та соціального захисту населення обласної держадміністрації, , Статутом територіальної громади м.Селидове , Регламентом роботи Селидівської міської ради , її виконавчого комітету , рішеннями міської ради , її виконавчого комітету , розпорядженнями міського голови , наказами начальника управління , а також положенням про управління й цим положенням .

1.3. Положення про сектор затверджується начальником управління .

1.4. Працівники сектора призначаються на посаду й звільняються з посади начальником управління в порядку, визначеному законодавством.

1.5. Посадові обов'язки працівників сектора затверджуються начальником управління.

1.6. Ліквідація й реорганізація сектора здійснюється на підставі наказу начальника управління в порядку, встановленому законодавством.

1.7. Сектор правами юридичної особи не володіє .
2. Основні завдання сектора :
2.1. Організаційне забезпечення діяльності управління ;

2.2. Планування роботи управління , аналіз виконання планів роботи ;

2.3. Узагальнення досвіду роботи управління ;

2.4. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування;

2.5. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

2.6. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

2.7. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

2.8. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування і трудових відносин;

2.9. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів управлінням, а також його керівником та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів управління в судах;

2.10. Перевірка на відповідність чинному законодавству проектів наказів управління;

2.11. Подання керівництву управління пропозицій щодо вирішення правових питань діяльності управління;

2.12. Проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань працівників управління, надання їм консультацій з правових питань;

2.12. Підготовка проектів наказів управління, рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції сектора.
^ 3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні

функції :

3.1. Здійснює організаційно – технічне забезпечення нарад , які проводить начальник управління:

- складає порядок денний;

  • складає список запрошених і їх повідомляє;

  • запрошує осіб ,які виступають із звітом або інформацією;

- веде протокол нарад ;

3.2. Здійснює контроль за виконанням доручень, наданих на апаратних нарадах начальником управління ;

3.3. Формує проекти планів роботи управління (на квартал , місяць , тижневий план – календар) , проекти пропозицій управління до планів роботи виконкому ;

3.4. Аналізує виконання планів роботи ;

3.5. Організує роботу щодо підведення підсумків діяльності управління за рік ;

3.6. Аналізує роботу комісій, створених при управлінні ;

3.7. Готує матеріали для звіту начальника управління про свою роботу ;

3.8. Готує за пропозицією начальника управління проект структури управління ;

3.9. Розробляє річний план роботи з кадрами, формує замовлення на підготовку і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ;

3.10. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування;

3.11. Організує роботу з резервом кадрів , вносить рекомендації начальнику керівнику управління про зарахування до кадрового резерву посадових осіб місцевого самоврядування при плануванні періодичного переміщення по службі (ротації);

3.12. Вивчає разом з іншими підрозділами особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад в управлінні , попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в управлінні ;

3.13. Приймає від претендентів на посади відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

3.14. Розглядає та вносить начальнику управління пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах, готує разом з відповідними підрозділами документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням;

3.15. Готує матеріали про призначення на посади і звільнення з посад працівників управління;

3.16. Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи посадової особи місцевого самоврядування , періодичне переміщення його по службі в управлінні ;

3.17. Оформляє документи про прийняття Присяги і присвоєння рангів посадовими особам місцевого самоврядування; вносить про це записи до трудових книжок;

3.18. Обчислює загальний стаж роботи і стаж роботи в органах місцевого самоврядування, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років, наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників управління ;

3.19. У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу;

3.20. Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування і призначення пенсій працівникам ;

3.21. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок і особових справ працівників ;

3.22. Оформляє і видає службові посвідчення та довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності;

3.23. Готує документи про відрядження працівників;

3.24. У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури апарату управління та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у структурних підрозділах управління ;

3.25. Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи атестаційної і конкурсної комісій та проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань і обов’язків;

3.26. Забезпечує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, організує регулярне навчання керівників і спеціалістів управління;

3.27. Зздійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в апараті управління;

3.28. Здійснює контроль за дотриманням Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про боротьбу з корупцією”, інших актів законодавства з питань кадрової роботи і служби в органах місцевого самоврядування в управлінні ;

3.29. 3абезпечує планування службової кар’єри та аналізує ефективність роботи персоналу;

3.30. Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку особових справ (особових карток) посадових осіб місцевого самоврядування та використання його даних у межах компетенції управління , супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри” та своєчасної підготовки і подання до Головдержслужби необхідної інформації на паперових та електронних носіях у встановленому нею порядку;

3.31. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування відомостей про доходи, зобов’язання фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім’ї (декларування доходів);

3.32. Готує матеріали щодо заохочення працівників та нагородження їх державними нагородами, Почесними відзнаками Президента України, Кабінету Міністрів України, відзнаками облдержадміністрації, обласної ради, Почесною грамотою міської ради ;

3.33. Узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення ;

3.34. Організує та забезпечує правильне застосування актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає керівництву пропозиції щодо вирішення правових питань діяльності управління;

3.35. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта управлінням для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з сектором організаційно-кадрової та правової роботи не допускається;

Пропозиції сектору організаційно-кадрової та правової роботи щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів управління у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду керівником управління.

У разі неврахування пропозицій сектору організаційно-кадрової та правової роботи або часткового їх врахування сектор подає керівникові управління, письмовий висновок до проекту акта.

3.36. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції управління;

3.37. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника управління, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

3.38. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами управління, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

3.39. Переглядає разом із структурними підрозділами управління нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

3.40. Іінформує керівника управління про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
3.41. Разом із заінтересованими структурними підрозділами управління узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника управління для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

3.42. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

3.43. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів управління, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

3.44. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

3.45..Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності управління, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

3.46. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності управлінням, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

3.47. Подає пропозиції керівникові управління про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

3.48. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові управління письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
3.49. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в управлінні, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд керівника управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

3.50. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

3.51. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

3.52. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичної служби управління, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції управління, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

3.53. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників управління;

3.54. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів управління в судах та інших органах.

3.55. Покладення на сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі його компетенції, не допускається.

4. Сектор має право:
4.1. Перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в управлінні;

4.2. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами управління;

4.3. Ввносити начальнику управління пропозиції з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування ;

4.4. Залучати за згодою керівника управління відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього обов’язків;

4.5. Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб управління , його структурних підрозділів документи , довідки, розрахунки, інші матеріали,, необхідні для виконання покладених на сектор функцій;

4.6. Брати участь у нарадах та інших заходах, що проводяться в управлінні , скликати наради з питань, що належать до компетенції сектора ;

4.7. Інформувати начальника управління у разі покладення на нього виконання роботи, що не належить до функцій сектора, а також у випадках, коли відповідні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

4.8. Подавати начальнику управління пропозиції з питань, що належать до компетенції сектора.

5. Організація роботи сектора

5.1. Сектор очолює завідувач , який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління.

5.2. Завідувач сектора здійснює керівництво діяльністю сектора, організує його роботу, розподіляє обов’язки між працівниками сектора, очолює й контролює їх роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань.

5.3. Роботу сектора координує начальник управління .

5.4. Робота сектора здійснюється згідно з планом, який складається на основі квартальних та поточних (місячних, тижневих ) планів роботи управління, доручень керівництва, функцій сектора .

5.5. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами управління , структурними підрозділами міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та їх об’єднаннями.

5.6. Діловодство сектора здійснюється згідно з номенклатурою справ сектора.

6. Відповідальність сектора
6.1. Сектор несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2. За порушення трудової та виконавської дисципліни, вимог Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” працівники сектора притягуються до відповідальності згідно із чинним законодавством .

6.3. Працівник сектора, який займається питаннями правової роботи,, який не вжив передбачених цим Положенням заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників, несе відповідальність в установленому законодавством порядку.

^ 7. Взаємовідносини (зв”язки) сектора
7.1. Сектор в процесі виконання роботи підтримує інформаційні зв’язки з з усіма структурними підрозділами управління, відділом організаційної і кадрової роботи, юридичним відділом міської ради, відділом організаційно-кадрової та правової роботи головного управління праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, а також з підприємствами, установами, організаціями. Такими установами, перш за все є, міський центр зайнятості, міське управління Пенсійного Фонду України, міське відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, центральна міська лікарня, міський відділ державної статистики, міське управління юстиції;

7.2. Сектор надає інформацію, оперативні та інші дані, що стосуються напрямків діяльності сектора, міському управлінню юстиції, юридичному відділу міської ради, відділу організаційної і кадрової роботи міської ради, відділу організаційно-кадрової та правової роботи головного управління праці та соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації, в терміни, визначені законодавством та Інструкцією з діловодства або в терміни, визначені посадовою особою, яка запитує інформацію;

7.3. Відділ одержує в межах компетенції управління, в установленому порядку від усіх структурних підрозділів управління , відділу організаційної і кадрової роботи міської ради, юридичного відділу міської ради, міського управління юстиції, підприємств, установ, організацій інформацію, документи, статистичні та оперативні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань, в терміни, встановлені законодавством та Інструкцією з діловодства або в більш стислі терміни, якщо цього вимагає необхідність негайного виконання поставлених завдань.

7.4. За дорученням начальника управління, в межах своїх повноважень, сектор готує проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів, які надаються виконкомом міської ради органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів погоджує з начальником управління, заступником міського голови, який курирує відповідний напрямок діяльності;

7.5. Проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, підготовлені сектором в межах наданої компетенції, і завізовані начальником управління погоджуються в порядку, передбаченому Регламентом міської ради, Регламентом виконавчого комітету міської ради, Інструкцією з діловодства;

7.6. За дорученням начальника управління, в межах своїх повноважень, сектор готує проекти інформацій, відповідей, ініциативних листів, які надаються, управлінням органам влади вищого рівня, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності. Підготовлені проекти інформацій, відповідей, інформаційних листів погоджує з начальником управління.

7.7. Проекти наказів, підготовлені сектором, погоджуються в порядку передбаченому Інструкцією з діловодства.

Завідувач сектора організаційно – кадрової

та правової роботи К.О.Клименко

Оновлено 01.07.2011


Схожі:

Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи, забезпечення...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з питань праці та соціально-трудових відносин...
Сектор з питань праці та соціально-трудових відносин (далі – сектор ) управління праці та соціального захисту населення Селидівської...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про сектор з контролю використання коштів державного бюджету,...
Селидівської міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ прийому громадян управління праці та соціального...
Відділ прийому громадян є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради (далі...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про відділ автоматизованої обробки інформації та контролю...
Селидівської міської ради /далі − управління/ є структурним підрозділом управління, що утворюється за наказом начальника управління...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та...
Відділ обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці ( далі відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій...
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (далі − відділ) є структурним підрозділом управління праці та соціального...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложення про управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради
Україні ”, є підзвітним І підконтрольним міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, а з питань...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconНаказ
З метою організації роботи та виконання покладених на управління завдань, керуючись п 2 Положення про управління праці та соціального...
Положення про сектор організаційно-кадрової та правової роботи управління праці та соціального захисту населення Селидівської міської ради iconПоложенн я про фінансово-господарський відділ управління праці та...
Фінансово-господарський відділ (далі − відділ) управління праці та соціального захисту населення (далі − управління), є структурним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка