Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради




Скачати 110.16 Kb.
НазваЗатверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Дата конвертації16.04.2013
Розмір110.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Затверджено

рішенням 19 сесії 6 скликання

Тростянецької міської ради

№ 5 від 09.02.2012 року

АКТ

ліквідаційної комісії
На підставі рішення 11 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради від 28.07.2011 року «Про ліквідацію комунального підприємства Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро», створена ліквідаційна комісія у складі:

Заяц Ю.М. – заступник міського голови, голова комісії;

Члени комісії :

Линник Л.В. – начальник відділу правового забезпечення;

Пустовойтова В.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності;

Косьмина С.Г. – начальник відділу містобудування, архітектури, благоустрою та комунального господарств;

Чернишев К.П. – в.о. директора КП ТМР «Архітектурно-планувальне бюро».

У результаті проведеної роботи комісія встановила наступне:

Рішенням 23 сесії 5 скликання Тростянецької міської ради від 08.02.2008 року № 35 «Про створення комунального підприємства Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро» було затверджено статут комунального підприємства Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро». Тростянецькою районною державною адміністрацією 18.12.2008 року проведено державну реєстрацію підприємства за № 1 624 102 0000 000423, ідентифікаційний код 35800061.

У ході роботи ліквідаційної комісії з'ясовано, що підприємством проведені остаточні розрахунки щодо податків і зборів (обов’язкових платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових фондів.

Підприємством проведені остаточні розрахунки щодо внесків на загальнообов’язкове державне страхування та інших платежів до Пенсійного фонду України в Тростянецькому районі.

Підприємство заборгованості перед трудовим колективом і засновником підприємства не має. Кредиторської і дебіторської заборгованості станом на 24.01.2012 року немає.

Документи для постійного зберігання підготовлені для передачі до комунальної установи районної ради «Тростянецький районний трудовий архів».
Голова ліквідаційної комісії: Заяц Ю.М.

Члени комісії:

Линник Л.В.

Пустовойтова В.А.

Косьмина С.Г.

Чернишев К.П.




Затверджено

рішенням 19 сесії 6 скликання

Тростянецької міської ради

№ 5 від 09.02.2012 року












КОДИ







Дата

(рік, місяць, число)


2012



01




Підприємство

Комунальне підприємство Тростянецької міської ради «Архітектурно-планувальне бюро»

за ЄДРПОУ

35800061

Територія:

Україна

за КОАТУУ




Організаційно-правова форма господарювання

Комунальне підприємство

за КОПФГ




Орган державного управління:

Тростянецька міська рада

за СПОДУ




Вид економічної діяльності

Діяльність у сфері інжирингу

за КВЕД


74.20.1

Середня кількість працівників




Контрольна

сума



Адреса: м.Тростянець вул. Горького, 30




^ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС

на 24 січня 2012 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

^ 1.Необоротні активи










Незавершене будівництво

020







Основні засоби:










залишкова вартість

030




0,00

первісна вартість

031







знос

032

(-)

(-)

Довгострокові біологічні активи:










справедлива (залишкова) вартість

035







первісна вартість

036







накопичена амортизація

037

(-)

(-)

Довгострокові фінансові інвестиції


040







Інші необоротні активи

070







Усього за розділом І

080




0,00

^ II. Оборотні активи










Виробничі запаси

100







Поточні біологічні активи

110







Готова продукція

130







Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:










чиста реалізаційна вартість

160







первісна вартість

161







резерв сумнівних боргів

162

(-)

(-)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170







Інша поточна дебіторська заборгованість

210







Поточні фінансові інвестиції

220







Грошові кошти та їх еквіваленти:










в національній валюті

230




0,00

в іноземній валюті

240







інші оборотні активи

250







^ Усього за розділом II

260




0,00

III. Витрати майбутніх періодів

270







ІY.Необоротні активи та групи вибуття

275







Баланс

280




0,00




Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал










Статутний капітал

300







Додатковий капітал

320







Резервний капітал

340







Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350




0,00

Неоплачений капітал

360

(- )

(-)

Усього за розділом І

380




0,00

^ II. Забезпечення таких витрат і цільове фінансування

430







^ III. Довгострокові зобов'язання

480







^ IV. Поточні зобов’язання










Короткострокові кредити банків

500







Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510







Векселі видані

520







Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530







Поточні зобов’язання за розрахунками:










з бюджетом

550




0,00

зі страхування

570




0,00

з оплати праці

580




0,00

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами за групами вибуття, утримуваними для продажу


605







Інші поточні зобов'язання

610







Усього за розділом IV

620




0,00

V. Доходи майбутніх періодів

630







Баланс

640




0,00


Голова ліквідаційної комісії:

Члени комісії:

Схожі:

Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗатверджено: рішенням 31 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗвіт про базове відстеження результативності регуляторного акта – ...
Рішення 5 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради «Про встановлення місцевих податків та зборів»
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗатверджено: рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Для досягнення цієї мети підприємство здійснює наступні види діяльності: виконання робіт по зовнішньому благоустрою міста; вивезення...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗауваження до рішення 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської...
...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconДодаток 1 до рішення 18 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради №518 від 30. 12. 2011 року

Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconВідділ культури І туризму рішенням 11 сесії 6 скликання
Клубний заклад Тростянецької міської ради Культурно – дозвіллєвий комплекс «Тростянецький» (скорочена назва кз «кдк «Тростянецький»)...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconІвано-Франківському міському суду
Рішенням Івано-Франківської міської ради (XXXIX сесія) п’ятого демократичного скликання від 25. 02. 2009 року затверджено «Програму...
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconДодаток №1 до рішення 15 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради
Предметом господарської діяльності Підприємства для реалізації зазначеної мети є
Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconДодаток 1 до рішення 16 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради...

Затверджено рішенням 19 сесії 6 скликання Тростянецької міської ради iconЗатверджено: Рішення 14 сесії 6 скликання
Тростянецької міської ради «Цукрозаводський клуб», що призначена сприяти ініціативам та активності населення міста, широкому залученню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка