Закони Ману
Скачати 356.77 Kb.
НазваЗакони Ману
Сторінка5/6
Дата конвертації10.06.2013
Розмір356.77 Kb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Право > Закон
1   2   3   4   5   6
^

4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯФорма оцінювання знань

Кількість балів

Результат

1.

Оцінювання поточної роботи в семестрі у вигляді проходження модульного контролю знань


Від 0 до 20 балів^ Одержання поточної оцінки2.

Оцінювання письмової екзаменаційної роботи


Від 0 до 100 балів

Проходження підсумкового контролю знань по дисципліні та одержання підсумкової оцінки^

Модульний контроль охоплює питання по темах 1-19 навчального плану та оцінюється від 0 до 50 балів.
Вид завдання


Кількість балівКритерії оцінки відповіді


50 тестових

завдань

50 балів

Студент правильно розв’язав більше 45 тестових завдань

45 балів

Студент правильно розв’язав 41 - 45 тестових завдань

40 балів

Студент правильно розв’язав 36 - 40 тестових завдань

35 балів

Студент правильно розв’язав 31 - 35 тестових завдань

30 балів

Студент правильно розв’язав 26 - 30 тестових завдань

25 балів

Студент правильно розв’язав 21 - 25 тестових завдань

20 балів

Студент правильно розв’язав 16 - 20 тестових завдань

15 балів

Студент правильно розв’язав 11 - 15 тестових завдань

10 балів

Студент правильно розв’язав 6 - 10 тестових завдань

5 балів

Студент правильно розв’язав 3 - 5 тестових завдань
0 балів

Студент правильно розв’язав менше 3 тестових завдань

^ Разом за модуль

0 – 50 балів

Загальна підсумкова оцінка (в балах) складається з суми балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит.

Примітка: на іспиті студент повинен набрати не менше 30 балів.

Поточний та підсумковий контроль знань студентів заочної форми навчання включає сумарні результати модульного контролю та семестрового іспиту. Метою поточного та підсумкового контролю знань є визначення справжнього рівня і змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності у відповідності до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Поточний та підсумковий контроль знань по дисципліні проводиться у формі відповідно модульного контролю та письмового іспиту.

Написання та перевірка модульних завдань проводиться в сесійний період згідно з розкладом. Модульні завдання виконуються студентами в аудиторії під контролем викладача. На поточний контроль виноситься завдання, що охоплюють ключові теми курсу.

Модульний контроль та іспит забороняється проводити в один і той самий день.
Примітка: порядок видачі, підготовки до виконання та контролю виконання індивідуальних завдань – див. п. 3.8 “ Ухвали Вченої ради КНЕУ „Про нову редакцію Порядку оцінювання знань студентів” від 28.05.2009 р.

^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІЕкзаменаційний білет загалом складається з 5-ти завдань, відповідь на кожне з яких оцінюється окремо з диференціацією в 10, 8, 6, 0 балів.

До складу кожного білета входять три види завдань:

^ Перший вид: 1 завдання за програмою дисципліни;

Другий вид: блок із 10 тестових завдань.

Третій вид: 3 проблемних питання, об'єднаних єдиною умовою або історичною ситуацією, відповідь на які вимагає творчого опрацювання нормативних документів або текстів історичних першоджерел (3, 4, 5 завдання білета).

Кожен білет комплектується додатками до проблемних питань – витягами з текстів першоджерел, що мають аналізуватися.
Відповідь на кожне з питань (окрім тестових) оцінюється в:

10 балів - якщо відповідь студента:

- містить повний, розгорнутий, правильний виклад матеріалу з поставленого питання;

- демонструє знання основних понять і категорій та взаємозв'язку між ними;

- знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів;

- знання та вірне розуміння змісту правових корм. їх характерних рис та особливостей;

  • вміння давати змістовний та логічний аналіз правових норм; |

  • знання різних наукових концепцій та підходів щодо певної науково-теоретичної чи науково-практичної проблеми, пов'язаної з поставленим питанням; |

здатність робити власні висновки в разі \неоднозначності., спірного чи проблемного характеру поставленого питання чи проблеми.
8 балів – якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, але відповідь містить наступні недоліки:

- недостатня повнота, незначні неточності чи прогалини при поясненні того чи іншого аспекту питання;

- містить посилання не на всі основні нормативно-правові акти, що регулюють відповідні суспільні відносини, або ж їх назви та дати прийняття вказані з помилками.
6 балів Студент дав відповідь на поставлене питання, однак допустив суттєві помилки як змістовного характеру, так і при оформлені відповіді на питання, а саме:

  • зміст відповіді свідчить про прогалини у знаннях з відповідного питання або ж про невірне розуміння окремих аспектів поставленого питання;

  • відповідь не містить взагалі, або має лише загальні посилання на відповідні джерела правового регулювання.

відповідь викладена недостатньо аргументовано та/або з порушенням правил логіки при поданні матеріалу;

- відповідь не містить аналізу проблемних аспектів поставленого питання, свідчить про недостатню обізнаність з основними науковими теоріями і концепціями, що стосуються відповідного питання;

- у роботі багато грубих орфографічних помилок._
0 балів – Студент взагалі не відповів на питання, або його відповідь є неправильною, тобто містить грубі змістовні помилки щодо принципових аспектів поставленого питання. Аргументація відсутня взагалі або ж є абсолютно безсистемною чи алогічною.
Блок тестових завдань оцінюється наступним чином:


9-10 правильних відповідей

- 10 балів;

7-8 правильних відповідей

- 8 балів;

5-6 правильних відповідей

- 6 балів;

0-4 правильних відповідей

- 0 балів;


Результат письмового іспиту складається з суми балів, одержаних за всі 5 завдань, кожне з яких оцінюється максимально у 10 балів. У разі, коли відповіді студента оцінені менше, ніж у 30 балів, він отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту (тобто 0 балів)

Загальне підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (в діапазоні від 0 до 50 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням в традиційну систему за 4-хбальною шкалою та шкалою ECTS для фіксації оцінки в нормативних документах.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Закони Ману iconЗакони Ману
Значення вивчення курсу "Історія держави та права зарубіжних країн" для підготовки юристів вищої кваліфікації
Закони Ману iconЛекція на тему: «закони подразнення збудливих тканин. Дія постійного струму на тканини»
Перш ніж розглянути ці закони, необхідно пригадати, яким чином відбувається збудження, тобто, за яких умов тканина здатна відповідати...
Закони Ману iconРеферат з дисципліни ” логіка ”
Багато людей мислять логічно, не знаючи правил логіки, так само як для падіння (комусь або чомусь) необов’язково знати закони тяжіння...
Закони Ману iconУрок перевірки І корекції знань з теми: «Закони постійного струму»
Мета: систематизувати та узагальнити знання учнів з теми «Закони постійного струму»; розвивати логічне мислення та практичні навички...
Закони Ману iconЗакони та методи регулювання суть грошового обігу
Розділ система грошового обігу та еволюція її типів розділ грошовий обіг, його закони та методи регулювання
Закони Ману iconЗакони України

Закони Ману iconСамостійна робота на тему: «Закони постійного струму»

Закони Ману iconЗакони України
Сектор містобудування та архітектури Великобурлуцької районної державної адміністрації
Закони Ману iconЗакони України
Державний адміністратор Згурівської районної державної адміністрації Київської області
Закони Ману iconЗакони України
Виплати компенсацій на бензин, ремонт І технічне обслуговування автомобілів та транспортні витрати
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка