Затверджую
Скачати 145.17 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації14.07.2013
Розмір145.17 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника управління

освіти та науки Рівненської ОДА
________________П.М. Коржевський
«______»_________________2013 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДПТНЗ «Рівненський

центр ПТО сервісу та дизайну
_______________ М.Й. Назарук

«______»_________________2013 р.ПРАВИЛА

прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»
1. Загальна частина

1.1. До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України. Особа, яку знано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» за відповідною професією.

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

^ 2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» розробляються відповідно до законодавства України та згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 № 499 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.05.2013 за № 823/23355, та затверджуються директором Центру за погодженням відділу професійно-технічної та вищої освіти Рівненської державної обласної адміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;

 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

Таблиця 1

з/п

Назва професії

Плановані обсяги прийому у 2013 р.

^ Термін навчання

Ступеневість навчання

Кваліфікаційні рівні випускників

Форма навчання

^ Вік вступників

Стать вступників

Обмеження за медичними показниками

Вступні випробування

^ Робота приймальної комісії

Гуртожиток

На основі базової загальної середньої освіти (9кл.)

1

Кравець

Вишивальник

30

3 роки 6 місяців

ІІ

Кравець – 2, 3, 4 розряду

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Українська мова (диктант), Математика (тести)

01.06.13 – 14.08.13, понеділок – п’ятниця, 09.00 – 17.00

Іногородні учні забезпечуються місцями гуртожитку

Вишивальник 1, 2, 3 розряду

4 місяці

ІІІ

Кравець 5 розряду

2

Кравець Закрійник

30

3 роки

ІІ

Кравець – 2, 3, 4 розряду

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Українська мова (диктант), Математика (тести)

1 рік 4 місяці

ІІІ

Кравець 5 розряду

Закрійник 4, 5 розряд

3

Флорист

30

2 роки 6 місяців

ІІ

Флорист – 2, 3, 4 розряду

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Українська мова (диктант), Математика (тести)

4 місяці

ІІІ

Флорист 5 розряду

4

Перукар(перукар-модельєр)

30

2 роки 6 місяців

ІІ

Перукар – 2, 1 класу

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Українська мова (диктант), Математика (тести)

4 місяці

ІІІ

Перукар-модельєр

^ На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.)

5

Кравець

Закрійник

30

1 рік 6 місяців

ІІ

Кравець – 2, 3, 4 розряду

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Співбесіда та конкурс атестатів

01.06.13 – 14.08.13, понеділок – п’ятниця, 09.00 – 17.00

Іногородні учні забезпечуються місцями гуртожитку

1 рік 4 місяці

ІІІ

Кравець 5 розряду Закрійник 4, 5 розряд

6

Кравець

30

1 рік 6 місяців

ІІ

Кравець – 2, 3, 4 розряду

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Співбесіда та конкурс атестатів

4 місяці

ІІІ

Кравець 5 розряду

7

Перукар(перукар-модельєр)

30

1 рік 3 місяці

ІІ

Перукар – 2, 1 класу

Денна

По закінченню терміну навчання – не менше 18 років

Чоловіча, жіноча

Згідно висновків медичного закладу

Співбесіда та конкурс атестатів

3 місяці

ІІІ

Перукар-модельєр


Вступні випробування проводяться в період з 14.08.2013р. по 21.08.2013р.

Оцінювання вступних випробувань здійснюється за 12-бальною системою.

Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються ті, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту або вищий середній бал атестата про повну загальну середню освіту

У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

2.6. З 01.06.2013 р. по 14.08.2013 р. проводиться прийом на навчання згідно з Правилами прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».

^ 3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» з зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням;

- документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня „Кваліфікований робітник“; (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі та центрі професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);

- медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4см.

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

^ 4. Умови прийому до ПТНЗ


  1. Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання

На основі базової загальної середньої освіти (9кл.):

 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну освіту;

 • за результатами вступних випробувань.

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

 • за результатами співбесід;

 • за результатами середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.
  1. Учні, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь на основі конкурсного відбору.
  1. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання.
  1. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.
 1. ^ Зарахування на навчання в ПТНЗ
  1. Зараховуються до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» за відповідними професіями;

 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» за цільовим направленням на навчання.

  1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, які можуть бути зараховані на навчання до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.3. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.4. Зарахування до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється наказом директора ПТНЗ. 
5.5.Після конкурсних випробувань зарахування до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу навчального закладу.

^ 6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. За невиконання державного замовлення на прийом з окремих професій державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері професійно-технічної освіти, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, яким підпорядкований ПТНЗ, управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Президент федерації Т. в о. начальникауправління...
Змагання проводяться 20 квітня 2013 року на території Сумського р-ну, в урочищі «Зелений Гай»
Затверджую iconЗатверджую Затверджую Начальник управління Начальник Сумського освіти...
Хі обласна універсіада вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (незалежно від відомчого підпорядкування) проводиться...
Затверджую iconЗатверджую затверджую
України від 18. 08. 1999 року №300, Державного стандарту базової повної середньої освіти, затвердженого постановою кму від 14. 01....
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconР затверджую

Затверджую iconК затверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую погоджено

Затверджую iconЗатверджую Старобабанівська загальноосвітня

Затверджую icon«Затверджую» Директор днз

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка