105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Скачати 160.25 Kb.
Назва105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону
Дата конвертації26.07.2013
Розмір160.25 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Календарно-тематичне планування

з української мови для 6 класу

(105 год, 3 год на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

І семестр

№ уроку

Зміст програмового матеріалу

ДатаВступ. Краса і багатство української мови

03.09РЗМ №1. Повторення вивченого про мовлення. Види мовленнєвої діяльності.

05.09Повторення вивченого. Словосполучення і речення. Головні та другорядні члени речення. Однорідні члени речення.

06.09Звертання, вставні слова та сполучення слів.

10.09Пряма мова. Діалог. Складання діалогів відповідно до запропонованої ситуації

12.09
Запис у журналі без дати: діалог


Структура тексту.

13.09Контрольна робота №1 з теми «Повторення вивченого»

17.09
Лексикологія. Словотвір. Орфографія

Групи слів за походженням: власне українські та запозичені слова. Тлумачний словник української мови; словник іншомовних слів.

19.09Правопис іншомовних слів.

20.09РЗМ №2. Особливості опису приміщення.

24.09Активна і пасивна лексика. Застарілі слова (архаїзми та історизми), неологізми.

26.09РЗМ №3. Письмовий твір – опис приміщення в художньому стилі.

27.09Групи слів за значенням. Загальновживані та стилістично забарвлені слова.

01.10Діалектні, професійні слова та терміни.

03.10Просторічні слова. Жаргонізми.

04.10Офіційно – ділова лексика. РЗМ. Повторення відомостей про стилі мовлення. Офіційно – діловий стиль. Оголошення.

08.10Лексикологічний розбір.

РЗМ №4. Складання плану роботи. Складання діалогів (телефонна розмова)

10.10Контрольний диктант.

11.10Основні способи словотворення.

29.10Перехід слів з однієї частини мови в іншу.

31.10Зміни приголосних за творення слів. Чергування приголосних за творення іменників із суфіксом –ин(а) від прикметників. Чергування приголосних за творення прикметників із букво сполукою

чн- (-шн-).

01.11Чергування приголосних за творення прикметників на –цьк(ий), -зьк(ий), -ськ(ий) та іменників на –цтв(о), -зтв(о), -ств(о).

05.11РЗМ №5. Письмовий переказ тексту наукового стилю.

07.11Складні слова. Сполучні [о], [е] у складних словах. Складні слова, утворені від числівників та дієслів.

08.11Написання складних слів через дефіс або разом; написання слів з пів-, напів- правопис складноскорочених слів.

12.11Контрольна робота №2 з теми «Лексикологія. Словотвір. Орфографія»

14,11
Виставлення тематичної. Запис у журналі без дати: Тематична


^ Морфологія. Орфографія. Іменник

Загальна характеристика частин мови. Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

15,11Іменники, що означають назви істот і неістот (повторення). Загальні і власні назви. Велика буква і лапки у власних назвах

19,11Рід іменників. Іменники спільного роду.

21,11Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини.

22,11Відмінки іменників. Поділ іменників на відміни. Відмінювання іменників.

26,11Відмінювання іменників І відміни.

28,11Відмінювання іменників ІІ відміни.

29,11Букви –а (-я), -у (-ю) в закінченнях іменників ІІ відміни.

03,12Відмінювання іменників ІІІ відміни.

05,12Відмінювання іменників ІVвідміни.

06,12Незмінювані іменники.

10,12РЗМ №6. Усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи (письмово).

12,12Контрольний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами опису природи (письмово)

13,12Відмінювання іменників множинної форми.

17,12Контрольне читання мовчки.

Розбір іменника як частини мови.

19,12
Запис у журналі : Читання мовчки


Написання не з іменниками. Особливості творення іменників.

20,12Написання та відмінювання імен по батькові.

24,12Контрольна робота.

26,12Урок узагальнення знань з теми «Морфологія. Іменник.» РЗМ №7.Усний переказ тексту

27,12

^ Контроль за виконанням програми за І семестр

Форми контролю

Кількість годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

3Письмо:

переказ

1Правопис:

диктант

1^ Читання мовчки

1Говоріння:

усний переказ

1усний твір

діалог

1Зошити

4Календарно-тематичне планування

з української мови для 6 класу

(105 год, 3 год на тиждень)


за програмою, рекомендованою МОНУ:

Українська мова. 5-12 класи /Автори Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф. За редакцією Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с.

ІІ семестр
Морфологія. Орфографія. Прикметник

Прикметник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.


Групи прикметників за значенням: якісні, відносні, присвійні прикметники, їхнє творення та правопис.


РЗМ №8. Особливості будови опису природи.


Ступені порівняння прикметників.


РЗМ № 9. Усний докладний переказ тексту.Запис у журналі без дати: Усний переказ тексту


Повні і короткі форми прикметників.


Прикметники твердої і м`якої груп. Відмінювання прикметників.


Розбір прикметника як частини мови.


Творення прикметників.


РЗМ №10. Письмовий твір – опис природи за картиною.


Написання не з прикметниками.


Написання –нн- і –н- у прикметниках.


Написання складних прикметників через дефіс або разом


Перехід прикметників в іменників.


РЗМ №11. Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису природи. Особливості будови роздуму.


Написання й відмінювання прізвищ.


Контрольна робота з теми «Прикметник»


РЗМ №12. Аналіз диктантів.


Морфологія. Орфографія. Числівник

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль числівника. Прості, складні та складені числівники.


Кількісні та порядкові числівники.


Відмінювання кількісних числівників.


Відмінювання кількісних числівників.


Відмінювання кількісних числівників.


РЗМ № 13. Усний твір – роздум про вчинок людини на основі власних спостережень.


Відмінювання дробових і збірних кількісних числівників.


Відмінювання порядкових числівників.


Контрольний диктант.


РЗМ № 14. Аналіз диктантів.

Написання порядкових числівників з - тисячний


Розбір числівника як частини мови.


РЗМ № 15. Замітка в газету типу роздуму про вчинки людей (письмово).


Контрольне аудіювання тексту. РЗМ № 16.Запис у журналі без дати: Аудіювання


Контрольна робота з теми «Числівник».


РЗМ № 17. Усний переказ художнього тексту з різними типами мовлення (письмово).


Контрольний переказ художнього тексту з різними типами мовлення (письмово).Запис у журналі без дати: Тематична


^ Морфологія. Орфографія. Займенник.

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль займенника.


Розряди займенників за значенням. Особові займенники.


Зворотний займенник себе.


РЗМ № 18. Усний твір – оповідання на основі побаченого (або за жанровою картиною).Запис у журналі без дати: Усний твір


Контрольний твір – оповідання на основі побаченого (або за жанровою картиною).


Питальні і відносні займенники.


Заперечні і неозначені займенники.


РЗМ № 19. Повідомлення на лінгвістичну тему.


Присвійні займенники.


РЗМ № 20. Читання та складання діалогів із займенниками.


Вказівні й означальні займенники.


Розбір займенника як частини мови.


Контрольна робота з теми: «Займенник».


Повторення в кінці року.

Лексикологія. Словотвір і орфографія.


Морфологія й орфографія.


Узагальнення й систематизація знань.


Підсумковий урок в кінці семестру


^ Контроль за виконанням програми за ІІ семестр

Форми контролю

Кількість годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

3Письмо:

переказ

1твір

1Правопис:

диктант

1Аудіювання

1Говоріння:

усний переказ

-усний твір

1діалог

Зошити

5

^ Контроль за виконанням програми за рік

Форми контролю

Кількість годин за програмою

^ Відмітка про виконання

(№ уроку, дата проведення)

Контроль мовної теми

6Письмо:

переказ

2твір

1Правопис:

диктант

2^ Читання мовчки

1Аудіювання

1Говоріння:

усний переказ

1усний твір

1діалог

1Зошити

9Схожі:

105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconКалендарно тематичне планування з алгебри І початків аналізу
Усього 105 год, І семестр — 48год, 3 год на тиждень, II семестр — 57год, 3 год на тиждень
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconМетодичні рекомендації для вчителів, які викладають фізику в фізико-математичних...
Згідно з чинною навчальною програмою “Фізика. 7-11 кл.” (К.: Шкільний світ, 2001) викладання курсу в 10 кл передбачено з розрахунку...
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconРік (34 тиж.) год год. 105 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconКалендарно тематичне планування з геометрії
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconКалендарні плани з алгебри І початків аналізу
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2год на тиждень
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconКалендарні плани з алгебри
Усього 70 год, І семестр — 32 год, 2 год на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год на тиждень
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconУ 5, 6, 9 класах – 1 год на тиждень; у 7-8 класах – 2 год на тиждень;...
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconОрієнтовний календарно-тематичний план (2011-2012 н р.) Українська...
Поглиблення І систематизація найважливіших відомостей з синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту І стилістики (9 год)
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
105 год, 3 год на тиждень за програмою, рекомендованою мону iconРік (35 тиж.) год год. 70 год. Фронтальні види контрольних робіт
Складено за програмою, затвердженою Міністерством освіти І науки України: Українська мова: 5-12 класи / Автори Г. Т. Шелехова, В.І....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка