«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ
Назва«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ
Дата конвертації26.02.2013
Розмір45.3 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Право > Документы
Курсова робота

з аграрного права України на тему:

«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України»
Вступ

В економіці України в період становлення і розвитку ринкових відносин відбувається немало структурних змін, що викликані як об’єктивними, так і суб’єктивними факторами. Юридичне визнання рівності всіх форм власності, свободи організаційно-правових форм господарювання, з одного боку, і скорочення державної підтримки, бюджетного фінансування, з іншого боку, складно проявляються в виробничо-орієнтованих сферах суспільного життя.

Як відомо, аграрне право України, як правонаступник радянського аграрного права, завжди виконувало і виконує роль одного з найважливіших знарядь реалізації самої аграрної політики державної влади України. Тому, сьогодні більш активно приймаються закони і підзаконні нормативно-правові акти, а також ведуться дослідження на теоретичному рівні з питань сільськогосподарського виробництва.

З часів оприлюднення Акту проголошення незалежності України українська тисячолітня історія вийшла на новий виток свого державотворення. При цьому, наслідуючи найкращі традиції та надбання радянської влади, керуючись досвідом іноземних держав, важливим кроком на шляху розвитку і вдосконалення правового регулювання сільськогосподарського виробництва стало прийняття Закону України «Про виноград та виноградне вино» від 16 червня 2005 року.

У свій час виноградарсько-виноробному підкомплексу АПК України були нанесені величезні матеріальні збитки шляхом проведення в країні антиалкогольної політики у 1985-1988 рр. Наслідком цього став занепад даної галузі виробництва, викорчування тисяч гектарів виноградників, ліквідація переробних підприємств, знищення цінних технічних і столових сортів виноградної лози.

В останні роки виноградарсько-виноробний підкомплекс також відчуває глибоку економічну кризу і зниження свого конкурентного статусу. Зменшується загальна площа виноградників, закладання нових виноградників через відсутність коштів зведено до мінімуму.

Але історія свідчить про те, що тривалий час виноградарство було однією з найбільш доходних, пріоритетних підгалузей АПК, яка забезпечувала вельми значні і стабільні надходження не лише виноградарським господарствам, а і до державного бюджету. Крім того, виноградарство дозволяє вирішувати проблему працевлаштування сільського населення (бо воно відрізняється дуже високою трудоємністю) і забезпечення найбільш ефективного використання малопродуктивних схилистих земель.

Тому, вбачається, що прийняття спеціального закону, який регулює відносини у галузі виноградарства, свідчить про те, що наша держава зацікавлена у відродженні даної підгалузі АПК. Так, на сьогодні Україна має сприятливі умови і значні природні ресурси для розвитку виноградарства, а тепер, хоча й не ідеальне, правове підґрунтя.

Не вдаючись до прогнозів та керуючись даними розвитку виробничої сфери АПК України не одного десятиріччя, можна констатувати, що питання правового режиму виноградарства ще тривалий час залишатиметься мало врегульованим питанням. Тому, метою даної роботи стало відображення основних тенденцій розвитку сучасного аграрного права у цій сфері, аналіз діючої системи норм, що регулює галузь виноградарства як одного із видів виробничо-господарської діяльності в сільському господарстві України, а її основними завданнями:

 • визначення основних понять, що стосуються виноградарського підкомплексу АПК України;

 • аналіз особливостей правового регулювання даної галузі виробництва.

У даній роботі також будуть наведені деякі статистичні дані та розглянуті організаційні та правові аспекти правового режиму виноградарства в зарубіжних країнах.

Використана література:

  1. Гаркуша О.М. Формування ефективного виноградарсько-виноробного підкомплексу АПК України. –Миколаїв: МДАА, 2001. – 281 с.

  2. Власов В.В., Лянной А.Д. Состояние и основные направления развития виноградарства и питомниководства Украины на период до 2020 года // Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

  3. Аджиев А.М., Авизова Х.Г. Некоторые научно-технологические, организационно-управленческие аспекты развития виноградарства и виноделия Дагестана в ХХІ веке// Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

  4. Шальнєва В.В. Організація і підвищення ефективності розвитку виноградарства в регіоні: Автореф. дис... канд. екон.наук:08.07.02/ Дніпропетр.держ.аграр.ун-т. – Д., 2006. – 18 с. – укр.

  5. Черемишна С.Г. Развитие виноградовинодельческого производства Крыма. Моногр. – К.: ННЦ ИА Э, 2006. – 490 с.

  6. Савин М.А., Сапожников А.М. Механизация производственных процессов в виноградарстве – важная составляющая развития отрасли// Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

  7. Гриценко А. Як живуть вони, сади і виноградники України?..// Сад, виноград і вино України. – 2007. - №2. – с. 2-13.

  8. Рыбинцев В.А. Маркетинг винограда и вина. –К.:ИАЭ, 2000. – 347с.

  9. Фуркевич В.А. Закон є, та не діє...Як бути далі?..// Сад, виноград і вино України. – 2008. - №5-7. – с. 35-37.

  10. Экономические проблемы виноградарства и виноделия/ Под редакцией академика НАН Украины Б.В. Буркинского. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины, 2007. – 216с.

  11. Аграрне право України: Підручник/ За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – 448с.

  12. Григоришен А.И., Ходаков А.Л. Перспективы и пути развития виноградо-винодельческой отрасли Украины// Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

  13. Тулаева М.И. Создание генофонда и улучшение сортимента винограда Украины// Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

  14. Тулаева М.И., Мулюкина Н.А. Перспективы производства сертифицированного посадочного материала винограда в Украине// Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

  15. Спектор Я.С Организационно-экономические проблемы отрасли виноградарства в Украине// Виноградарство и виноделие ХХІ столетия: Материалы междунар. симп.:[Сб.ст.]/ УАНН. Нац. науч. центр «Ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова». – Одесса: Optium. 2005 . – 244с.

Схожі:

«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconРеферату „Екологічне право. Дотримання екологічних норм в сільському господарстві”
Вступ
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconТема: правове регулювання
Містобудівна документація: види, порядок розробки І затвердження, правове значення. Порядок врахування громадських інтересів при...
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconЗвіт «Про підсумки економічного та соціального розвитку району за 2011 рік»
Відбулися певні зрушення у соціальній сфері, позитивні перетворення у промисловості, сільському господарстві та ряду інших
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconЗалежно від потреби, arimr допомагає та фінансує фермерські господарства у формі
Розглядується роль та функції Агенції Реструктуризації І модернізації фермерських господарств (ARiMR) у державній інвестиційній підтримки....
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconРозділ І. Фабрики думки І організація інформаційно – аналітичної діяльності
У сша, наприклад, у сфері обробки інформації працює понад 80 % працездатного населення, 17 % — задіяно у традиційних галузях промисловості...
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconЗведені дані щодо умов та стану зберігання заборонених І непридатних...
Зведені дані щодо умов та стану зберігання заборонених І непридатних до використання в сільському
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconКонспект лекцій. Правове регулювання діяльності тнк (транснац-х корпорацій)
Міжн-пр регулювання д-сті тнк сьогодні ще далеке від бажаного, хоча вже є міжн-правові документи, які використовуються
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconЗакон України «Про авторське право І суміжні права»
Тема: Нормативно-правове регулювання інтелектуальної власності в Україні на межі ХХ – ХХІ ст
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconПроблеми інвестиційного забезпечення селянських (фермерських) господарств
Україні існує близько 36 тис селянських (фермерських) господарств. Їх середній розмір складає близько 40 га. Діяльність фермерських...
«Правове регулювання виноградарства в сільському господарстві України» Вступ iconПравове регулювання договору купівлі-продажу зміст
Договір поставки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка