Проект «Наступність дитячого садка І школи»
Скачати 81.28 Kb.
НазваПроект «Наступність дитячого садка І школи»
Дата конвертації11.03.2013
Розмір81.28 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
Відділ освіти Першотравневої райдержадміністрації

Районний методичний кабінет


Проект

«Наступність дитячого садка і школи»

Автор проекту:

Лесько О.В.,

методист РМК

Мангуш, 2011р.

Керівники проекту: Лесько Олена Василівна, методист РМК

Консультанти: Бутіна Алла Віталіївна, завідувач РМК

І.Опис проекту

Розробка проекту зумовлена необхідністю створення умов для переходу дитини з дитячого садка у школу, який є важливим етапом її життя, який пов'язаний не лише зі зміною середовища її розвитку, а й із відповідними процесами самоусвідомлення, із зіткненням з новими проблемами, відкриттям у собі нових можливостей тощо. Одним дітям це додає піднесеного настрою, відчуття виходу на новий життєвий щабель, іншим вселяє ностальгію за звичним життям у дитячому садку, часто породжує стресові стани. Тому дуже важливо, щоб у дошкільному закладі, в сім'ї допомогли дитині усвідомити, що дитячий садок і школа є ланки єдиної системи освіти і виховання, а все те, що чекає дитину у школі, є продовженням того, чим займалася, що опановувала вона раніше. Не менш важливо, щоб із перших днів перебування в школі вона на конкретних реаліях переконувалася в цьому. Все це можливе за дотримання принципу наступності дошкільної та початкової освіти.
^ Учасники проекту: вихованці дитячого садка «Оленка», учні 1–х класів Мангуської ЗОШ №2 І-ІІІ ст., учні 1–х класів Мангуської ЗОШ №1 І-ІІІ ст., батьки, вчителі початкових класів Мангуської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. та Мангуської ЗОШ №1 І-ІІІ ст., вихователі дитячого садка «Оленка», психолог Мангуської ЗОШ №2 І-ІІІ ст., психолог Мангуської ЗОШ №1 І-ІІІ ст.
^ Партнери проекту: адміністрація Мангуської ЗОШ №2 І-ІІІ ст., адміністрація Мангуської ЗОШ №1 І-ІІІ ст., педагогічний колектив Мангуської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. та Мангуської ЗОШ №1 І-ІІІ ст., методичний кабінет відділу освіти Першотравненвої районної держадміністрації.
^ Цільова аудиторія проекту: вихованці дитячих садків, учні 1 – х класів, батьки, вихователі та вчителі, практичні психологи.

Актуальність проекту:

На сучасному етапі розбудови національної системи освіти, в основі якої закладено гуманістичний підхід до організації педагогічного процесу, однією з актуальних проблем є забезпечення наступності в навчанні і вихованні дітей. Закон України "Про освіту" наголошує, що саме наступність – одна з необхідних умов неперервної освіти, яка забезпечує єдність мети, змісту, методів, форм навчання з урахуванням вікових особливостей дітей в суміжних ланках освіти.
Дослідження проблеми наступності між дошкільною і початковою ланками освіти мають глибоке історико-педагогічне коріння. Вони свідчать, що завжди правомірним було питання наступності між початковою і дошкільною освітніми ланками, де вона виступала основною умовою функціонування підготовки дітей до школи, а підготовка – найважливішою умовою практичного забезпечення наступності в змісті, методах і організації навчально-виховної роботи дошкільної і шкільної ланок освіти.

ІІ. Структура проекту

2.1. Мета проекту:

- визначення психологічної готовності до навчання в школі, рівня адаптації до шкільного навчання;

- об’єднання зусилля школи, сім'ї, дитячих закладів у виявленні психолого – педагогічних умов соціальної адаптації майбутніх першокласників;

- розкриття сутності взаємодії вчителя, вихователя, практичного психолога;

- розкриття системи методів спільної роботи вихователів, вчителів, психолога, батьків з попередження та корекції.

- забезпечення формування стійкої мотивації кожної дитини до вступу в шкільне життя.
2.2. ^ Завдання проекту:

- пошук шляхів оновлення та вдосконалення системи дошкільної та початкової освіти;

- спрямування самостійної та самоосвітньої діяльності на розв'язання проблеми наступності й перспективності у навчанні та вихованні дошкільників та молодших школярів;

- вдосконалення психологічних, розвивально-виховних та дидактичних засад здійснення наступності і перспективності;

- систематичний аналіз наявних труднощів в роботі вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів.
ІІІ. Опис діяльності

Етапи реалізації проекту:

1. Підготовчий етап:

- вивчення контингенту майбутніх першокласників (вивчення особливостей вихованців ДНЗ «Оленка»);

- проведення діагностичних досліджень для визначення напрямку роботи з дітьми;

- підбірка методичних рекомендацій для вчителів, практичного психолога для визначення напрямку роботи з дітьми у подоланні дезадаптації;

- залучення вихователів, вчителів, батьків до роботи з майбутніми першокласниками.

2. Основний етап:

2.1. Підготовча робота з дітьми:


 • діагностика готовності до шкільного навчання;

 • знайомство дітей зі школою та її територією (екскурсія);

 • корекційно-розвивальні заняття з дітьми;

 • “ День школи в дитячому садку”;

 • “ День дитячого садка в школі”; • проведення відкритих занять вихователями ДНЗ «Оленка»;

 • проведення відкритих уроків в 1 – х класах вчителями Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст №1 та Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст. №22.2. Робота з батьками:


 • групові та індивідуальні консультації батькам майбутніх першокласників з метою повідомлення корисної інформації з організації життя дитини перед початком шкільних занять;

 • батьківські збори “ В школу до 6 років. За і проти”;

 • лекторії: “ Почуття сім’ї перед шкільним життям”, “ Критерії підготовки дитини до школи”, “ Психологічна готовність дітей до школи” ;

 • ділова гра “ Чи готові ви бути батьками першокласника?”


2.3. Робота з педагогічним персоналом:


 • Семінар – практикум “ Обмін думками. Аналіз та обговорення уроків у школі та занять в дитячому садку ”;

 • Педагогічна рада “ Наступність у роботі школи і дитячого садка. Співпраця дошкільного закладу освіти із загальноосвітніми школами в межах СКЦ “ Разом до успіху ”;

 • Творча група з проблеми «Методична робота щодо здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти»

^ Задачі творчої групи:

1. Ознайомлення педагогів дошкільної та початкової ланок загальної середньої освіти з явищем наступності, його специфікою як педагогічного феномену, завданнями здійснення наступності в навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, шляхами її реалізації.

^ 2. Ознайомлення освітян зі змістом, методами та формами навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах та початковій школі.


3. Розроблення індивідуальних, колективних та нетрадиційних форм методичної роботи у підвищенні рівня компетентності педагогів у вирішенні проблеми

наступності ігрових форм навчальної діяльності дошкільників і учнів початкових класів.

І засідання

1. Обговорення і затвердження плану роботи творчої групи. Розподіл доручень між членами творчої групи.

2. Вивчення і аналіз програми дошкільного закладу та початкової школи і їх стиковка.

3. Наступність і перспективність у системі безперервної освіти.

4. Готовність дітей до шкільного навчання. Адаптація до навчання в школі.

5. Взаємодія дошкільного навчального закладу і школи. Робота освітнього округу (центр – Мангуська ЗШ №1).

6. Вивчення критеріїв оцінювання знань.
ІІ засідання
1. Наступність у роботі дитячого садка і школи по формуванню елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного виховання:

 • Вимоги сучасної початкової школи до математичної підготовки дітей у дитячому садку.

 • Наступність у змісті і методах навчання математики.

 • Форми організації наступності в роботі школи і дитячого садка.

 • Показники готовності дітей до вивчення математики у 1 класі.


^ Завдання членам творчої групи:

1) Покажіть актуальність проблеми наступності у роботі дитячого садка і школи у світлі основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної школи.

2) У чому суть основних вимог сучасної початкової школи до мате­матичного розвитку дітей старшою дошкільного віку?

3) На основі порівняльного аналізу програм підготовчої групи і 1 класу початкової школи покажіть наступність у змісті навчання ма­тематики.

4) Під час педагогічної практики вивчіть рівні математичної підго­товки дітей до школи, використовуючи задачі з підручника. Спробуйте пояснити причини низького рівня засвоєння окремими дітьми знань і умінь. Сплануйте конкретні педагогічні заходи, які сприяли б удоско­наленню знань і умінь дітей.

5) Вивчіть план роботи дитячого садка щодо здійснення зв'язків на­ступності зі школою. Розкрийте своєрідність окремих форм роботи До­ведіть значення спільної роботи дитячого садка і школи у вихованні в дітей бажання вчитися.

2. Особливості організації занять з розвитку зв’язного мовлення у групах старшого дошкільного віку та першому класі початкової школи.

Завдання членам творчої групи:

 • розробити вимоги, яких потрібно дотримуватися вихователям і вчителям першого класу під час укладання для дітей текстів різних типів: розповіді, опису, міркування;

 • розробити цикл занять з майбутніми першокласниками.


ІІІ засідання


 1. Підведення підсумків роботи творчої групи за 2011/2012 н.р.

 2. Аналіз та підготовка до демонстрації зразків тематичного, поурочного планування, роздаткового матеріалу, відвіданих уроків, визначення сильних і слабких ланок у діяльності щодо впровадження наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

 3. Оформлення звітної документації.

 4. Поширення створеного досвіду, надання допомоги вчителям, які зацікавились ідеями творчої групи;

 5. Вивчення перспективи подальшого існування творчої групи.3. Узагальнюючо – аналітичний етап
3.1.Дослідження рівня впливу проекту на процес адаптації першокласників.

3.2. Діаграма – порівняння кількості дітей з проблемами в адаптації в минулому році та після впровадження проекту.

3.3. Підведення підсумків реалізації проекту.
4. Корекційний етап:

4.1. Моніторинг успішності реалізації проекту.

4.2. Корекція виявлених недоліків.

4.3. Проведення психолого – педагогічних консультацій з учасниками проекту для внесення корективів у роботі (відповідальні члени творчої групи, психолог).

4.4. Проведення методичних оперативок для надання допомоги вихователям, вчителям, батькам, іншим учасникам проекту.
ІV Очікувані результати:

 • Зростання психолого-педагогічної культури педагогічних кадрів, підвищення фахової майстерності;

 • Створення психологічного комфорту під час перебування дитини в навчальному закладі, передумов для кращого входження у повноцінну навчальну діяльність;

 • Скорочення термінів адаптації дитини до школи;

 • Рання діагностика та прогнозування шкільних труднощів, перспективного розвитку, своєчасної психолого-педагогічної допомоги.


Склад творчої групи


  1. Тосхопаран Ніна Дмитрівна, методист РМК.

  2. Лесько Олена Василівна, методист РМК.

  3. Трегубенко Олена Миколаївна, завідувач ДНЗ «Оленка».

  4. Мурза Тетяна Віталіївна, вихователь ДНЗ «Оленка».

  5. Аврамова Ганна Григорівна, методист ДНЗ «Оленка».

  6. Кузнєцова Наталія Олександрівна, практичний психолог Мангуської ЗШ №2.

  7. Джеломанова Валентина Антоновна, практичний психолог Мангуської ЗШ №1.

  8. Мурлян Людмила Федорівна, вчитель 1-го класу Мангуської ЗШ №1.

  9. Гунченко Марина Анатоліївна, вчитель 1-го класу Мангуської ЗШ №2.

  10. Джансиз Наталія Анастасіївна, вчитель 1-го класу Мангуської ЗШ №2.

  11. Джетимова Людмила Григорівна, вчитель4-го класу Мангуської ЗШ №1.

  12. Супрунова Вікторія Вікторівна, вчитель 4-го класу Мангуської ЗШ №2.

  13. Мартиненко Лариса Григорівна, вчитель 4-го класу Мангуської ЗШ №2.

Схожі:

Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconКоли потрібно починати готувати дитину до школи?
Пам’ятайте, що все дошкільне життя дитини – це І є підготовка дитини до школи. Найважливіше – не впадайте у крайнощі: не перестарайтеся...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconВчитель початкових класів злш №13
З переходом з умов гри до умов навчальної діяльності настає в житті дитини переломний момент. Нове становище дитини в суспільстві...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconАдаптація. Як її полегшити
Дитина вперше приходить до дитячого садка. Вона потрапляє у колектив однолітків І, можливо, вперше відчуває себе відірваною від рідних...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconДоделать задачу найти С
Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V) провадить ремонт І зокрема фарбувальні роботи фарбою нц-1125. У зв'язку з тим, що на відстані...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconПідготовки дитини до вступу до дитячого садка
Процес звикання дитини до нових соціальних умов значною мірою залежить від внеску батьків у її виховання: рівня сформованості у неї...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconКонкурс на кращу серію цифрових ресурсів: Тітенко Т. В.(2) «Людина І художнє довкілля. Писанка»
Виступ на науково-практичній конференції Пустовойт О. С. «Наступність у навчанні учнів початкової школи»
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconПідготуйте дитину до дитячого садка
Утім, постає запитання: як сприйме дитина те, що мама, яка була завжди поруч, тепер з'являтиметься лише ввечері, а замість неї потрібно...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconПереступаючи шкільний поріг першокласник поринає у досі не відомий...
Діти часто лякаються таких змін І їм потрібний час та допомога з боку дорослих, щоб адаптуватися в новому для них середовищі
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconКоли краще віддавати дитину в дитячий садок?
Питання про найкращі вікові рамки введення малюка в дитячий садок є складним, бо немає однозначного І остаточного вирішення. У якому...
Проект «Наступність дитячого садка І школи» iconПосадова інструкція медичної сестри дитячого оздоровчого закладу
Медична сестра дитячого оздоровчого закладу приймається на посаду І звільняється з посади за розпорядженням голови профспілкового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка