Курс „життєві кризи особистості”
Скачати 71.66 Kb.
НазваКурс „життєві кризи особистості”
Дата конвертації17.03.2013
Розмір71.66 Kb.
ТипЛекція
uchni.com.ua > Психологія > Лекція
Курс „ЖИТТЄВІ КРИЗИ ОСОБИСТОСТІ”

Викладач: Зайва Оксана Олександрівна

Зміст лекційних та семінарських занять

Лекція 1. Загальне уявлення щодо поняття «криза» в психології.

Визначення поняття «особистість» у руслі синергетичного підходу. Прояв всіх характеристик особистості в особливостях переживання кризової ситуації. Визначення психологічно здорової особистості. Екзистенційні жахи. Система „особистість – ситуація”. Можливість без кризового розвитку. Нормальні та анормальні кризи. Наслідки кризи: особистісний ріст та самовдосконалення або деградація та регрес особистості. Особливості бачення оточуючого світу та його вплив на переживання. Когнітивно-експерієнціальна теорія внутрішнього світу особистості. Особливості психологічного часу в ситуації життєвої кризи. Поняття компетентності у часі.

^ Семінарське заняття 1. Загальне уявлення про поняття „криза” в психології.

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. Перегляд та обговорення відеокасети «Discovering Psychology: The Power of the Situation». Вплив ситуативних характеристик на поведінку особистості на прикладі вправ когнітивної психотерапії. Вправи на прояснення особливостей психологічного часу. Тест на виявлення домінуючого архетипу особистості. Визначення впливу колективних настанов на переконання та поведінку особистості.
^ Лекція 2. Вікові кризи особистості.

Коротка характеристика кризи народження. Мускульні патерни за Вільгельмом Райхом. Пренатальна педагогіка. Моделювання ідеальної ситуації народження. Перинатальні матриці С.Грофа. Стадії народження та їх значення для подальшого розвитку особистості. Базова довіра – базова недовіра. Симптоми несприятливого впливу ситуації народження на психологічний стан особистості. Народження через кесарів розтин. Терапевтичне відтворення ситуації народження та небезпека ретравматизації.

^ Криза середини життя. Залежність виявлення кризи середини життя від притаманних людині особистісних змістів. Криза першої зрілості та специфічні для неї потреби. Відмінності між образом „мрії” та реальністю. Шляхи вирішення: змістова перебудова, корекція та перегляд життєвих планів.

Перехід до зрілості як „перелом життя”. Можливість вибору нової життєвої програми. Усвідомлення втрати молодості та реальності смерті, зміни сприйняття часової перспективи. особливості переходу до зрілості у чоловіків та жінок. Вихід з негативних переживань через втілення потреби у продуктивному самовиявленні, індивідуалізації, формування самодостатності та незалежності. Необхідність змістової перебудови та зміни особистісних відносин, перебудови ієрархії мотивів. Фактори, що впливають на маскування даної кризи.

Зрілість як вершина життєвого шляху. Основна діяльність: колективна виробнича діяльність та особлива внутрішня робота, спрямована на прийняття власного життєвого шляху. Основні завдання розвитку та домінуючі потреби. Найбільш яскраві переживання старості. Негативні вияви вікової депресії за Н.Ф.Шахматовим: іпохондрична фіксація, ідея про пригноблювання, тенденції до вигадів власної значущості.

^ Семінарське заняття 2. Вікові кризи особистості.

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. Повторення особливостей вікових криз дитячого та підліткового віку. Перегляд та обговорення відеокасети «Discovering Psychology: Maturing and Aging». Психологічний портрет успішно адаптованої людини похилого віку за О.В.Хухлаевою. Робота із нераціональними переконаннями людини (когнітивна психотерапія). Вправи на релаксацію (гештальт-терапія та телесно-орієнтована терапія) та прийняття власного життєвого шляху (різні психологічні школи) для людини похилого віку.
^ Лекція та семінарське заняття 3. Психологія гомосексуалізму.

Гендерні стереотипи. Квір-теорія. Усвідомлення власної гомосексуальності як криза ідентичності. Психологічний профіль гея. Психологічні особливості однополих пар.
^ Лекція та семінарське заняття 4. Віктимність. Поняття жертви злочину.

Поняття віктимності. Віктимологія. Віктимні внутрішньоособистісні конфлікти. Віктимні синдроми, віктимні фобії, віктимні ілюзії. Психологічні наслідки віктимізації.

Реадаптація ув’язнених на прикладі екзистенційного тренінгу Одеського центра.
^ Лекція 5. Суїцид як психологічний феномен.

Визначення самогубства. Залежність готовності сприйняти та розцінити ситуацію як суїцидогенну від притаманної особистості динаміки особистісних настанов, формування та впливу системи особистісних цінностей та системи форм реагування на подразники оточуючого світу. Відношення до суїцідальної поведінки у різних культурах. Соціальні фактори та їх вплив на статистику самогубств. Специфіка суїцідальної поведінки у зв’язку із реаліями сучасного життя, вплив Інтернет.

Виділення асоціальних факторів, що стабільно супроводжують суїцид: час дня, стать, вік та сезон реалізації насильницького акту. Соціальні фактори, що супроводжують суїцид. Залежність свідомого посягання на власне життя від ступеня соціальної інтегрованості особистості. Хімічні теорії суїциду.

Пресуїціальний період. Поняття „недиференційованого підґрунтя суїцідальної поведінки”. Базові психічні настанови, що призводять до суїциду. Форми суїциду.

^ Семінарське заняття 5. Суїцид як психологічний феномен.

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції. Види аутоагресивної поведінки. Консультаційна робота з аутодеструкцією. Превенція суїцідальної поведінки. Кризові центри та специфіка їх організації. Терапія суїцідентів. Екзестенційний тренінг у вигляді марафону (на прикладі Одеського кризового центра). Обов’язкові компоненти психотерапевтичної роботи із суїцідентом. Основні принципи телефонного консультування в роботі із потенціальним суїцідентом. особистість терапевта як фактор успішності реадаптації суїцідентів. Умови ефективної роботи терапевта із суїцідентом.
^ Лекція 6. ВІЛ та СНІД.

Стигматизація ВІЛ-інфікованих. Ознаки стигми. Зовнішня та внутрішня стигматизація. Дискримінація ВІЛ-інфікованих. ВІЛ-міфологія.

Основні кризи життя із ВІЛ. Депресія, самітність та хронічна виснаженість та їх причини. Гендерні особливості переживань у зв’язку із ВІЛ, ВІЛ у дітей. Проблема приховування ВІЛ-статусу від дитини.

Стратегії керування стигмою у ВІЛ-позитивних. Теорія соціального конструювання реальності за П.Бергером та Т.Лукманом. Проактивні та реактивні стратегії: уникнення впливу стигми (приховування ВІЛ-статусу, представлення хвороби як менш стигматизуючої), невизнання покладених в основу стигми соціальних норм (ВІЛ-активізм).

^ Семінарське заняття 6. ВІЛ та СНІД.

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції.

Принципи організації «зон комфорту» (Drop-In Zone). Групи зустрічей для людей, що живуть із ВІЛ. Відношення терапевта до ВІЛ як принциповий фактор успішності психотерапевтичної роботи. Основні ресурси, на які може спиратись консультант в роботі із переживаннями ВІЛ-позитивного клієнта.
^ Лекція 7. Психологія військових дій та тероризму. Природні та техногенні катастрофи.

Визначення посттравматичної стресової реакції. Комплекс факторів, що впливають на особистість у ситуації військових дій, фактори першого та другого порядку. Соціальна дезадаптація та криза ідентичності комбатантів. Специфічні особливості травматичного стресу свідків природних катастроф. Особливості посттравматичного реагування ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Основні симптоми посттравматичних стресових порушень у ветеранів війни. Групи характеристик психотравмуючої ситуації: характеристики події та індивідуальні характеристики особистості.

Психологія тероризму. Основні мотиви заняття терористичною діяльністю. Психологічний портрет терориста. Психологічні основи терора. Типологія поведінки заручників. Психопатологічні феномени у ситуації заручництва. «Стокгольмський синдром» та умови його формування.

Психологія паніки. Особливості розвитку панічної реакції.

^ Семінарське заняття 7. Психологія військових дій та тероризму. Природні та техногенні катастрофи.

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції.

Фундаментальні принципи терапії посттравматичних стресових розладів. Методи корекції. Базові структурні блоки психологічної допомоги клієнту. Соціальна реадаптація як головне завдання кризового психолога у роботі з посттравматичними стресовими розладами.

Первинні та додаткові цілі тренінгової роботи із потерпілими від посттравматичних стресових розладів. основні напрямки роботи: психосоматика, особистісний ріст, комунікативний блок.

Шкала клінічної діагностики посттравматичних стресових розладів.
^ Лекція 8. Термінальні стани та помирання.

Визначення термінальних станів. Танатологія та паліативна медицина. Етапи динаміки термінальних станів (за Т.М.Титаренко).

Психотерапевтична робота із термінальними станами на прикладі онкологічних захворювань. Фізіологія та соціологія хвороби. Психологічний анамнез ракових хворих. Психологічний профіль ракового хворого. П’ять етапів розвитку психологічного стану, що передує розвитку раку.

Позитивна та когнітивна психологія у психотерапії раку. Застосування гештальт-терапії та психодрами.

Головні складові роботи з онкологічними хворими: аналіз життєвих подій (геносоціограма), боротьба зі стресом та техніки релаксації, метод візуалізації, техніки подолання обурення, банк погладжувань (транзактний аналіз).

Специфіка психотерапії дітей, хворих на рак. Підтримка родини як фактор, що гальмує або сприяє одужанню.

^ Семінарське заняття 8. Психологія горя.

Виконання тестового завдання до матеріалу лекції.

Визначення горя. 4 завдання горя за Дж. Ворденом та їх психологічне наповнення. Завдання визнання факту втрати. Уникнення, муміфікація, заперечення значущості втрати. Завдання подолання болю втрати: феномен охоронної поведінки. Завдання налагодження оточення, де відчувається відсутність померлого. Завдання відбудування нового відношення до померлого.

Психологічна адаптація дітей до факту втрати. Табуйованість теми смерті у сім’ї та школі. Шок як перша реакція дитини на смерть. Необхідність емоційного та тактильного контакту. Визнання почуттів дитини. Агресивна поведінка як реакція на втрату близької людини.

Рекомендації у роботі шкільного психолога з дитиною, що втратила члена родини.
Лекція та семінарське заняття 9. Кризи професійної діяльності особистості.

Професійне вигорання та емоційне вигорання. Психологія успіху. „Зіркова хвороба”. Психологія безробіття.

Схожі:

Курс „життєві кризи особистості” icon«Економічні кризи»
Природно, що причина фінансової кризи це не який-небудь косметичний дефект, причина кризи повинна бути достатньо вагомої, це серйозна...
Курс „життєві кризи особистості” iconУроку
Розвивати важливі життєві навички та функціональні життєві компетенції, активну пізнавальну діяльність, сприяти розвитку критичного...
Курс „життєві кризи особистості” iconБогданович М. В. Математика: Підручник для 2 кл
Розвивати важливі життєві навички та функціональні життєві компетенції, активну пізнавальну діяльність, сприяти розвитку критичного...
Курс „життєві кризи особистості” iconПредметні цілі сучасного курсу української мови максимально наближені...
При цьому розвиток мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник його особистісного зростання
Курс „життєві кризи особистості” iconТема: Психологічні особливості розвитку І формування особистості у підлітковому віці
Аналіз проблеми підліткової кризи. «Важкий підліток» як дискусійна проблема вікової психології
Курс „життєві кризи особистості” iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських програм «Фінанси»
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Курс „життєві кризи особистості” iconПрограма курсу Філософія (поглиблений курс) для слухачів магістерських...
Особлива увага приділяється проблемам кризи сучасної техногенної цивілізації та глобальним тенденціям зміни наукової картини світу,...
Курс „життєві кризи особистості” iconРайонна програма “вознесенська родина” на 2006-2010 роки основні напрями сімейної політики
Причини сучасної кризи сім’ї в Україні обумовлені загальними тенденціями зміни способу життя населення та змінами, викликаними негативним...
Курс „життєві кризи особистості” iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх...
Ксимально наближені до життєвих потреб учнів, відображають їхні життєві орієнтири, спрямовують курс на інтенсивний мовленнєвомислительний,...
Курс „життєві кризи особистості” iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України " Про мінімізацію впливу...
України від фінансової кризи, яка охопила більшу частину промислово розвинутих країн, з огляду на нагальну необхідність підвищення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка