Служба
НазваСлужба
Сторінка4/9
Дата конвертації19.03.2013
Розмір1.2 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Психологія > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Планування роботи МО

Процес планування роботи МО на рік складний та відповідальний. Важливо правильно підібрати як теоретичні так і практичні питання для розгляду на засіданнях. Тому ці проблеми вивчаються та обговорюється з колегами.

В одному номері газети „Психолог” був надрукований матеріал з досвіду роботи психологів Буковини. Мене зацікавила стаття „Організація діяльності творчих лабораторій”, де розглядалося питання планування роботи. Деякий досвід я перейняла у колег. Тепер не стоїть питання, яку тематику засідань планувати з року в рік.

Звичайно, деякі актуальні питання диктує саме життя, деякі – стоять на розгляді психологічної служби міста, області. Так, в 2008 році на контролі стояли такі питання:

- попередження торгівлі людьми,

- гендерне виховання молоді,

- попередження суїцидів,

- жорстоке відношення до дітей,

- попередження агресивної поведінки дітей.

Важливе значення для методичного об’єднання має розгляд Концепції розвитку психологічної служби освіти України на період до 2012 року, орієнтованого на посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, а отже і на підвищення ефективності діяльності практичних психологів. Тому на одному із засідань і стояло питання складання Плану дій щодо реалізації розвитку психологічної служби Бабушкінського району на період до 2012 року.

При плануванні семінарів, що проводяться в кожному навчальному закладі, враховується специфіка навчального закладу, тема та напрямки роботи практичного психолога. Звичайно, колеги підбирають тематику засідання з методичної теми, де є досвід роботи над проблемою, над якою працює психолог в навчальному закладі. Кожен психолог, який проходить атестацію, запрошує до себе колег, знайомить зі специфікою навчального закладу та ділиться досвідом своєї роботи (форму проведення кожен обирає самостійно).

Досить часто тематика засідань МО базуються на існуючих теоретичних та практичних проблемах діяльності психологів, що виявляються за допомогою таких показників:

1. Анкетування психологів:

- Якими наробками з власного досвіду могли б поділитися зі своїми колегами?

 • Які напрямки вашої діяльності ви вважаєте найскладнішими?

 • З яких питань ви хотіли б отримати додаткову теоретичну підготовку?

 • З яких питань ви б хотіли отримати практичну підготовку?

 • Які проблеми сучасної школи, на вашу думку, є актуальними для роботи психолога?

2. Бесіди, інтерв’ю з психологами, педагогами.

3. Аналізу документації: звіти психологів, накази, положення, концепції,

авторські навчальні та виховні програми.

4. Інформації, отримані від консультування учасників навчально-виховного

процесу.

Зараз більшість шкіл впроваджують різноманітні інноваційні програми. Психолог часто супроводжує експериментальну діяльність освітнього закладу, визначає ефективність інноваційних технологій. На нього покладаються великі сподівання й відповідальність у визначенні результативності й подальшої діяльності. Досвіду з даного питання в психологів району практично немає, саме тому на засіданнях методичного об’єднання йде творча робота з питання вибору методик, з пошуку наробок психологів, що є учасниками експериментальної діяльності.

Всі засідання методичних об’єднань є відкритими для відвідування спеціалістами, які цікавляться тими питаннями, що розглядаються на певному засіданні. Частими гостями засідань є методисти районного відділу освіти Бабушкінського району.

Кожне засідання протоколюється (вказуються обговорені питання, фіксуються прийняті рішення, рекомендації).

Звітність

Звіти про роботу методичного об’єднання надаються в районний відділ освіти та у Міський методичний центр.

Звіти бувають статистичні (за півріччя та рік) та аналітичні (в кінці навчального року). Статистичний звіт складається на основі статистичних даних всіх психологічних служб навчальних закладів району. В ньому відображається кількісний показник роботи за напрямками діяльності психолога. В аналітичному звіті відображається робота з виконання плану роботи методичного об’єднання. Звіт - це колективна робота всіх членів МО.

Існують звіти, які складаються з пілотажних обстежень, з питань, що стоять на контролі міської психологічної служби. Вони складаються протягом року та надаються до Міського методичного центру.

Про роботу методичного об’єднання в цілому говорить своєчасна звітність, пунктуальність, виконавча дисципліна.

^ Методичне об’єднання як форма професійного спілкування

практичних психологів

Засідання методичних об’єднань проходять згідно річного плану роботи МО. Це одна із дієвих форм спілкування практичних психологів. Спочатку засідання нашого методичного об’єднання мали форму ділового спілкування, але з часом це стало співпрацею людей, що об‘єднанні єдиними цілями та бажаннями: творча праця, інтерес, обмін досвідом, думками – спілкування однодумців, друзів.

МО нашого району працює в тісному зв’язку з громадськими організаціями, спеціалізованими центрами та службами району та міста: Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Бабушкінського району, Службою у справах неповнолітніх, Комітетом у справах сім’ї та молоді, Міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центром планування сім’ї та репродукції людини. Цікаво проходять сумісні засідання, на яких визначаються точки взаємодії психолога та спеціалістів даних установ.

Кожна зустріч з практичними психологами шкіл – це для колег маленьке свято – свято спілкування, радості за колег, що працюють поруч.

^ Актуальні інтерактивні форми та методи проведення засідань МО

Спостереження показують, що творчий психолог, який вже має певний досвід, добре володіє методиками психологічного мінімуму, починає пошук нових форм та методів роботи. Цей процес дає можливість бути завжди оригінальним, цікавим, творчим. А психолог, безумовно, одержує задоволеним та бажання рухатися вперед.

Наше методичне об’єднання працює в тісному зв’язку з районними методичними об’єднаннями міста, з Обласним центром практичної психології, кафедрою психології ДОІППО, де працюють творчі спеціалісти. Часто нові форми та традиції, що використовують більш освічені колеги переймаємо і з задоволенням використовуємо у своїй роботі. Так, проведена творча майстерня «Школа майбутнього» на базі ДОІППО, де присутні були лише керівники МО районів міста, мала продовження і на нашому районному МО.

Міський методичний центр опублікував перелік форм методичної роботи педагогів , де вказані традиційні та нетрадиційні форми діяльності з різним направленням.

Деякі форми роботи, безумовно, можна використовувати в психологічній роботі, деякі - адаптувати, доповнити (що ми і зробили) для планування та роботи практичного психолога. Ось деякі з них, що можливо використовувати в роботі МО:
Традиційні форми:

 • Інструктивно-методичні наради.

 • Тиждень психології.

 • Семінар-практикум.

 • Психолого-педагогічний семінар.

 • Методичні виставки психологічної літератури.

 • Оформлення куточків психологічних знань.

 • Групове наставництво.

Нетрадиційні форми:

 • Фестиваль психологічних ідей, знахідок та новинок.

 • Ярмарок психологічної творчості: ігри, руханки, вірші, притчі та ін.

 • Ділові ігри.

 • Творчі майстерні.

 • Мозковий штурм.

 • Творча наукова дискусія.

 • Навчальний семінар за методикою психологічного дослідження.

 • Консультації з науковцями щодо науково-методичного описання досвіду.

 • Консультації-практикуми.

 • «Головоломки» - розв’язання психологічних та проблемних завдань.

 • Психологічний портрет творчого колективу.

 • «Психологічні посиденьки».

Цей список можна доповнювати, але хочеться відзначити, що ті форми, які вже випробувані нашим колективом, будуть мати своє продовження. Адже вони ненав’язливо залучають психологів до активної діяльності, посилюють наукову та практичну спрямованість роботи, поєднують традиційні форми з дозвіллям.

Висновки

Вже не раз звертаюся до аксіоми успіху роботи психолога: «Особистість психолога є його частиною роботи». І це дійсно так. Адже, суттєвими професійними рисами спеціаліста мають бути індивідуальна етична свідомість, його почуття відповідальності, професійна компетентність, гуманістична спрямованість, особисті моральні риси. Практичні психологи у всіх випадках мають дотримуватися професійних етичних принципів. Важливо виявляти особливу обережність у тих випадках своєї роботи (чи своєї натури), які можуть становити загрозу особистій недоторканності клієнта, його психічному здоров’ю або моральним переконанням. Від цих вимог буде залежати і успіх, і результат, і співпраця з усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Приємно відзначити, що в більшості практичних психологів налагоджені доброзичливі стосунки з адміністрацією школи. Адже кожен семінар на базі навчального закладу відкриває директор чи заступник директора з навчально-виховної роботи, який робить наголос на значення психологічної служби в школі та спільну діяльність в вирішенні навчальних та виховних проблем.

Безумовно, що поряд з успіхами є багато питань, що необхідно вирішувати, покращувати.

Пам’ятка керівникові МО

 1. Коли з колегами обговорив професійні питання, спитай у нього про особисте життя.

 2. Знайди „родзиночку” , за яку можна похвалити колегу.

 3. Якщо практичний психолог не здає вчасно звіт – поцікався його здоров’ям.

 4. Проявляй творчість під час оформлення звітів.

 5. Оточи себе не тільки професіоналами, але в їх обличчі - однодумцями.


^ Психологическое сопровождение пятиклассников

в адаптационный период

Дягиль Наталья Григорьевна, практический психолог-методист общеобразовательной средней школы № 1 г. Павлограда
Переход из начальной школы в среднюю традиционно считается одной из наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в пятом классе – одним из труднейших периодов школьного обучения. Любой учитель скажет, что начало 5-го класса – сложный этап, и не только для ребенка, но и для учителей, и для родителей. Проблем много, и они не ограничиваются рамками учебного процесса, а связаны также с организацией жизни в школе в целом и с психологической атмосферой в семье.

Для пятиклассника, приходящего в школу 1 сентября, все оказывается новым. И поэтому возникает необходимость в адаптации – привыкании к новым условиям обучения.

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от его интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях.

Это обусловлено и переменами, происходящими в школьной среде и внутреннем мире детей этого возраста:

 1. новые требования к психолого-педагогическому статусу пятиклассников;

 2. увеличение объема и содержания образования;

 3. расширение круга учителей-предметников, с которыми ученики вынуждены постоянно вступать в деловые взаимодействия;

 4. на место первой учительницы приходит новый классный руководитель;

 5. завершение перехода к кабинетной системе обучения;

 6. несформированность ученического коллектива класса;

 7. отсутствие у школьников умения как самостоятельно, так и совместно организовывать учебную деятельность.

Период адаптации к новым условиям обучения проявляется в возрастании тревожности, снижении работоспособности, повышении робости или, наоборот ,«развязности», неорганизованности, забывчивости. Исследовательские данные свидетельствуют о том, что подобные функциональные отклонения наблюдаются у 70-80% учащихся.

Адаптация подростка к обучению в среднем звене школы происходит не сразу. У большинства учащихся она завершается через 2-3 недели учебы («легкая адаптация»), адаптация «средней тяжести» составляет 2-3 месяца (дети, имеющие функциональные отклонения). Выделяется и категория детей, у которых процесс адаптации протекает довольно длительно и тяжело в течение 3-х и более месяцев («тяжелая адаптация»)

С этим периодом часто связаны и заболевания детей, имеющие соматический характер.

Состояние подростков с педагогической точки зрения характеризуется

 • низкой организованностью;

 • учебной рассеянностью;

 • недисциплинированностью;

 • снижением интереса к учебе и её результатам

с психологической:

 • снижением самооценки;

 • высоким уровнем ситуативной тревожности.

Все это говорит о том, что в адаптационный период сопровождение пятиклассников должно занимать в работе психолога одно из ведущих мест.

Адаптационный период пятиклассников имеет свою особенность. В отличие от адаптационного периода первоклассников, работа с пятиклассниками должна носить поэтапный и комплексный характер. Кроме того, первоклассник достаточно опекается и учителями и родителями. При переходе же в пятый класс ученик остается чаще всего «сам на сам» со своими проблемами, ведь он уже взрослый. И единственным связующим звеном между младшей и средней школой остается психолог.

Хотелось бы поделиться опытом работы по данной проблеме, который мне удалось осуществить в стенах нашей школы.

^ Психологическое обеспечение адаптационного периода пятиклассника

Содержание деятельности психолога в адаптационный период соответствует основным задачам этого периода и осуществляется по типу психолого-педагогического сопровождения с учащимися, педагогами и родителями учащихся.

^ Основная цель работы психолога – предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на следующую возрастную ступень.

Деятельность психолога по адаптации пятиклассников состоит из трех этапов, которые должны рассматриваться в комплексе:

 1. определение уровня готовности к обучению в средней школе – 4-й класс;

 2. психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации – 5 класс;

 3. диагностика и помощь учащимся с осложнениями адаптационного периода – 5 класс.

Каждый этап включает такие основные направления работы:

 1. Просвещение педагогов и родителей;

 2. Диагностика уровня и содержания школьной адаптации;

 3. Групповое и индивидуальное консультирование педагогов и родителей;

 4. Коррекционно-развивающая работа.

Деятельность практического психолога по просвещению, консультированию педагогов и родителей включает в себя:

 • проведение семинаров для педагогов по данной проблеме;

 • проведение консилиумов с педагогами, работающими в 5-х классах;

 • групповые консультации (родительские собрания) для родителей (устные и письменные, в виде информации на стендах, памятки для родителей);

 • анкетирование родителей и педагогов;

 • индивидуальные консультации для родителей и педагогов;

 • разработка рекомендаций для классных руководителей и родителей по организации адаптационного периода;

 • помощь в организации благоприятной развивающей среды, создание положительного психологического климата в классе;

 • психологическое обоснование рекомендуемых мероприятий.

^ Второй этап работы - реализация профилактических мер по оптимизации процесса адаптации. На этом этапе работа психолога носит более рекомендационный характер.

^ Третий этап работы – реализация коррекционных мер по оптимизации процесса адаптации. На этом этапе большое значение имеет непосредственная индивидуальная работа с учащимися, у которых наблюдаются осложнения адаптационного периода.

^ Содержание деятельности педагогов в адаптационный период включает в себя:

 • работу с семьей (направленные беседы, анкетирование, организация и проведение родительских собраний, учет индивидуальных запросов родителей по отношению к ребенку);

 • реализацию индивидуального подхода к ребенку, учет его актуальных способностей, уровня психофизического развития;

 • использование психосберегающих технологий;

 • организация благоприятной развивающей среды;

 • создание благоприятного психологического климата в классе.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Служба icon"міська сервісна служба" Полтавська область, місто Кобеляки, вулиця Червоноармійська, 43
Відповідно до ч. 2 ст. 23 Закону України "Про здійснення державних закупівель" комітет з конкурсних торгів Кобеляцького комунального...
Служба iconЗатверджено наказом директор езош №6 №28-а від 14. 02. 2011 р. Положення...
Шкільна інформаційна служба (далі Служба) є структурним підрозділом Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст №6( далі по тексту...
Служба iconОновлення галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «державна...
За спеціальністю «державна служба» галузі знань «державне управління» нагальна потреба сьогодення
Служба iconДержавна служба автомобільних доріг України надає перелік найбільш...
Державна служба автомобільних доріг України надає перелік найбільш підготовлених до реалізації інвестиційних проектів на будівництво,...
Служба iconУкраїна національний аграрний університет інститут магістратури 
Агрохімічна служба, агрохімічне забезпечення І обслуговування  20 
Служба iconПогоджено” “Затверджую”
Відповідно до цілей, зазначених у п цього положення, служба охорони праці вирішує завдання
Служба iconСлужба
...
Служба iconСлужба
...
Служба iconСлужба
...
Служба iconДержавна казначейська служба України на численні звернення надає...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка