«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради
Назва«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради
Сторінка1/7
Дата конвертації26.02.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Туризм > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Дніпропетровської ОБЛАСНОЇ РАДИ

ЗАТВЕРДЖЕно

Міський голова

м. Жовті Води
____________________________В.Ф. Голуб
«_______»_________________ __________р.УЗГОДЖЕНО

Начальник

Криворізького відділу природокористування

Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області
_______________________В.В. Нагорний
«_______»_________________ __________р.УЗГОДЖЕНО

Головний Державний санітарний лікар

м. Жовті Води
____________________________В.В. Ізергін
«_______»_________________ __________р.
ПРАВИЛА

^ ПРИЙОМУ СТІЧНИХ ВОД ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ У КОМУНАЛЬНУ СИСТЕМУ КАНАЛІЗАЦІЇ м. ЖОВТІ ВОДИ

Директор

комунального підприємства «Жовтоводський

водоканал» Дніпропетровської обласної ради ________________________Н.І. Войскова


м. Жовті Води

2008 р.

ЗМІСТ

з/п
сторінки

1

Загальні положення

2

2

Права й обов'язки Водоканалу та Підприємств, які користуються послугами міської каналізації

5

3

Відповідальність і заходи впливу за порушення Правил

7

4

Загальні вимоги до складу і властивостей стічних вод, які скидають у міську каналізацію

9

5

Порядок укладання договорів про скидання стічних вод у систему каналізації

11

6

Правила й порядок прийому рідких нечистот на зливальні станції

13

7

Порядок контролю за скиданням стічних вод у міську каналізацію

14

8

Порядок обчислення плати за скидання стічних вод підприємств у систему каналізації м. Жовті Води

16

9

Порядок дій Водоканалу щодо реалізації заходів впливу за порушення Правил

18
ДОДАТКИ:Додаток 1 Дозвіл на скидання стічних вод у комунальну систему каналізації

20
Додаток 2 Акт обстеження підприємства

22
Додаток 3 Акт відбору проб стічних вод

24
Додаток 4 Паспорт водного господарства підприємства

25
Додаток 5 Санітарний паспорт підприємства, установи й ін., у яких є вигрібні ями

38
Додаток 6 Методичні рекомендації з порядку відбору проб і проведення лабораторного контролю стічних вод підприємств, що скидають у системи каналізації населених пунктів

39^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дані «Правила прийому стічних вод підприємств і організацій у комунальну систему каналізації м. Жовті Води» (далі – Правила прийому) розроблені за участю та при методичному керівництві кандидата технічних наук Большакової О.С.

Правила розроблені відповідно до:

  • Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища";

  • Водного кодексу України;

  • Закону України "Про питну воду й питне водопостачання";

- Порядку установлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища й стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року №303 с змінами й доповненнями (далі Порядок);

- Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами,
затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

- Порядку формування тарифів на послуги централізованого водопостачання й водовідведення, згідно Постанови КМ України № 959 від 12.07.2006 і доповнення й зміни № 67 від 07.03 2007р. зареєстрованого Мін'юстом України №222/13489 від 14.03.2007р.;

- Інструкції про встановлення й стягнення плати за скидання промислових й інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів, затвердженої наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року №37, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 травня 2002р. під №402/6690;

- Правил прийому стічних вод підприємств у комунальні й відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України 19 лютого 2002 року № 37, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 травня 2002 р. під № 403/6691;

  • Правил користування системами комунального водопостачання й водовідведення в містах і селищах України, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 01.07.94 № 65, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.07.94 під № 165/374;

  • Правил технічної експлуатації систем водопостачання й каналізації населених пунктів України КДП 204-12 Укр.-95, затвердженими наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95 № 30, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 липня 1995 р. під № 231/767;

  • Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти зі зворотними водами, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15 грудня 1994 р. № 116, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 грудня 1994 р. під № 313/523;

- Порядку й Інструкції про порядок нарахування й оплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки й Державною податковою адміністрацією України від 19.07.99р. № 162/379, зі змінами й доповненнями, внесеними наказами Мінекоресурсів і ГНА України від 27.01.2000 № 24/37 і від 28.02.2001 № 75/76 (далі - Інструкція Мінекоресурсів і ГНА);

- Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону й раціональне використання водних ресурсів, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України від 18.05.95 № 37, зі змінами й доповненнями, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01.06.95 під №162/698;

- Будівельним нормам і правилам "Каналізація. Зовнішні мережі й спорудження" (СНіП 2.04.03-85, крім пункту 6.2);

- КНД 211.1..0.009-94 Гідросфера. Відбір проб для визначення складу й властивостей стічних і технологічних вод. Основні положення;

- КНД 211.2..008-94 Гідросфера. Правила контролю складу й властивостей стічних і технологічних вод;

- ISO 5667/1 Якість води. Відбір проб. Частина 1, Посібник з розробки програм відбору проб;

- ISO 5667/2 Якість води. Відбір проб. Частина 2, Посібник з методів відбору проб;

- ISO 5667/3 Якість води. Відбір проб. Частина 3. Посібник зі зберігання й обробки проб;

- ISO 5667/10 Якість води. Відбір проб. Частина 10 Посібник з відбору проб стічних вод;

- КНД 211.1.4.017-95 - КНД 211.1.4.043-95 Методики визначення складу, властивостей і забруднюючих речовин у стічних водах.

1.2. Правила поширюються на всі підприємства, установи, організації незалежно від форм власності й відомчої приналежності, юридичні, фізичні особи, зареєстровані, як суб'єкти підприємницької діяльності, які скидають свої стічні води в систему каналізації м. Жовті Води (далі - Підприємства).

1.3. Правила спрямовані на запобігання порушень у роботі мереж і споруд комунальної каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації й забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скиданнями стічних вод Підприємств.

1.4. Терміни, які вживаються в цих Правилах, мають таке значення:

абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації;

головний каналізаційний колектор - трубопровід, що збирає стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

залпове скидання в каналізацію - скидання стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують установлені місцевими Правилами приймання більш як у 20 разів;

збірний колектор - трубопровід, який збирає стічні води з окремих випусків і передає їх у головний каналізаційний колектор;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

каналізаційний випуск Підприємства - трубопровід, яким стічні води Підприємства випускаються в збірний чи головний каналізаційний колектор;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску Підприємства безпосередньо перед приєднанням до збірного або головного каналізаційного колектора;

локальна каналізація - сукупність каналізаційних споруд, призначених для відводу стічних вод окремого Підприємства, території;

локальні очисні споруди - споруди для очищення стічних вод окремого Підприємства, території до відповідних вимог;

об'єкт Підприємства – окремо розташована територія Підприємства з відокремленими системами водопостачання й водовідведення;

стічні води Підприємств - всі види стічних вод, які утворилися внаслідок їхньої діяльності після використання води у всіх системах водопостачання (господарсько-питного, технічного, гарячого водопостачання тощо), а також поверхневі та дощові води з території Підприємства (з урахуванням субабонентів);

субабонент - водокористувач, що одержує воду з міської водопровідної мережі або скидає стічні води в міську каналізаційну мережу через мережі абонента за укладеною з ним угодою та за погодженням з Водоканалом.

1.5.Дійсними Правилами прийому встановлюються допустимі концентрації (далі ДК) для кожної із забруднюючих речовин, які можуть скидатися Підприємствами в систему каналізації і для яких Водоканалу встановлені допустимі концентрації і ліміти на скид у водний об'єкт, а також відображаються місцеві (специфічні) особливості прийняття стічних вод Підприємств у міську каналізацію.

1.6. Місцеві Правила прийому відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" затверджують виконавчі органи місцевих Рад за поданням Водоканалів після їхнього узгодження з територіальними органами Мінекоресурсів і Міністерства охорони здоров'я України.

Правила прийому є обов'язковими для всіх Підприємств, яким Водоканал надає послуги по водопостачанню та водовідведенню.

1.7 Водоканал установлює Підприємствам обґрунтовані Підприємствами та узгоджені з Водоканалом режими і нормативи скидання забруднюючих речовин у міську систему каналізації, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди і МОЗ України.

При зверненні Підприємства Водоканал має право встановлювати обґрунтовані індивідуальні норми водопостачання і водовідведення для даного підприємства, які не підлягають узгодженню з місцевими органами Мінприроди та МОЗ України.

1.8. Водоканал приймає стічні води Підприємств у комунальну каналізацію за умови, що каналізаційні мережі й очисні споруди каналізації мають резерв пропускної можливості, показники якості стічних вод Підприємства задовольняють вимогам Правил прийому й укладеного з Водоканалом договору на послуги водопостачання й водовідведення.

1.9. Кожне Підприємство скидає стічні води в каналізаційну систему м. Жовті Води через окремий випуск із обов'язковим влаштуванням контрольних колодязів, розташованих за межами Підприємства в місцях, які мають під'їзні дороги. Об'єднання випусків стічних вод від декількох Підприємств дозволяється тільки після контрольного колодязя на випуску кожного Підприємства.

В окремих випадках у якості контрольного колодязя може встановлюватися колодязь, розташований на каналізаційних мережах, які перебувають на балансі Водоканалу. У цих випадках облаштування таких контрольних колодязів для відбору проб здійснює Підприємство.

При неможливості виконати зазначені вище вимоги, відбір проб може здійснюватися у приймальному відділенні каналізаційної насосної станції, у яку надходять стічні води Підприємства та його субабонентів.

Умови відбору проб стічних вод, зазначені у другому та третьому абзацах п.1.9 мають бути обумовлені в Договорі на водопостачання та водовідведення між Водоканалом та Підприємством.

Підприємства позначають контрольні колодязі ідентифікаційними табличками з позначенням на них:

- назви підприємства,

- номера контрольного колодязя,

- місця розташування колодязя й відстань до нього (у випадку якщо табличка не перебуває безпосередньо поруч із колодязем).

Місце розташування контрольних колодязів приводиться в Паспорті водного господарства (з обов'язковою вказівкою %-ного співвідношення обсягів стічних вод, що надходять у даний колодязь) і чітким позначенням місця розташування контрольного колодязя на схемі з масштабом 1:500.

Конструкція контрольного колодязя повинна відповідати вимогам діючих нормативних документів. Діаметр контрольного колодязя має бути не менше 1000 мм., від повинен бути оснащений ходовими скобами або драбиною для спуску. Контрольний колодязь повинен мати один вхідний та один вихідний трубопроводи; не допускається змішування у контрольному колодязі стічних вод від двох та більше вхідних трубопроводів. Контрольний колодязь повинен бути об лаштований під'їзними шляхами з твердим покриттям.

Місцезнаходження контрольного колодязя узгоджується з Водоканалом за поданням Підприємства.

1.10. Балансова приналежність зовнішніх каналізаційних мереж встановлюється Актом розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін, який є обов'язковою та невід'ємною частиною договору на водопостачання та водовідведення між Підприємством та Водоканалом. Такий Акт складається Підприємством у 2 примірниках та надається Водоканалу для узгодження та затвердження перед укладанням договору на водопостачання та водовідведення та отриманням дозволу на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу.

У разі наявності у Підприємств субабонентів, Підприємство повинно надати у Водоканал копії Актів розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін зі своїми субабонентами.

Акт розмежування балансової приналежності зовнішніх каналізаційних мереж та експлуатаційної відповідальності сторін складається Водоканалом з власником зовнішніх каналізаційних мереж, які є предметом Акту.

1.11. У разі, якщо на території підприємства знаходяться водопровідні або каналізаційні мережі, які перебувають на балансі Водоканалу, Підприємство має скласти з Водоканалом договір сервітуту. Договір сервітуту укладається перед укладанням договору на водопостачання та водовідведення та отриманням дозволу на скидання стічних вод у комунальну каналізаційну мережу.

1.12. Продаж Підприємствами або надання в оренду приміщень (у тому числі підвальних та напівпідвальних), розташованих у будівлях (у тому числі у житлових будинках), спорудах, а також самих будівель і споруд, зміна їх функціонального призначення та інші дії, які призводять до зміни умов скиду стічних вод та їх якості, повинні попередньо узгоджуватися з Водоканалом.

1.13. При узгодженні проектів на приєднання об'єктів Підприємств до мереж комунальної каналізації Водоканал надає висновок про можливість приймання стічних вод від означених об'єктів.

1.14. Прийом до каналізації стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від Підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливальні станції Водоканалу. Підприємства або приватні власники виплачують Водоканалу за їхнє транспортування й очищення згідно договору й вимог розділу 6 дійсних Правил.

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconВстановлено підсумки голосування та результати виборів депутатів Дніпропетровської обласної ради
В ході чергової прес-конференції для засобів масової інформації голова обласної виборчої комісії Павло Шандиба оголосив рішення овк...
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconМежі та нумерація одномандатних мажоритарних виборчих округів по...
Райони: Бабушкінський, Жовтневий, Кіровський, Красно гвардійський, смт Авіаторське Дніпропетровської міської ради
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconКзо «Миропільська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconКзо «Миропільська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconКзо «Миропільська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів...
Головне управління освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconМаловисківське комунальне підприємство “Мала Виска Водоканал” є комунальною...
Мала Виска Водоканал” є комунальною властністю Маловисківської міської ради, створене на базі дп “Мала Виска Водоканал” обласного...
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconМаловисківське комунальне підприємство “Мала Виска Водоканал” є комунальною...
Мала Виска Водоканал” є комунальною властністю Маловисківської міської ради, створене на базі дп “Мала Виска Водоканал” обласного...
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconВідомості про депутатів Дніпропетровської обласної ради

«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради icon8 липня відбудеться позачергова сесія обласної ради
Голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук підписав розпорядження про скликання 8 липня позачергової сесії
«жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради iconКзо “Гімназія №3“ Дніпропетровської міської ради
Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Дніпропетровської гімназії №3 з метою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка