Н А К А з міністра оборони України
НазваН А К А з міністра оборони України
Сторінка3/7
Дата конвертації25.02.2013
Розмір1.21 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
1   2   3   4   5   6   7
426-2002-п )
за результатами атестації робочих місць за умовами праці.
Харчування організовується через їдальні військових частин або за
абонементами (талонами) на одержання лікувально-профілактичного і
спеціального харчування (далі - абонементи) (додаток 4 до
Положення) через їдальні громадського харчування відповідно до
загальної розкладки продуктів за списками, які щомісяця
оголошуються наказом командира військової частини.

Абонементи є бланками суворого обліку і виготовляються
централізовано на замовлення Головного продовольчого управління.
Абонементи виготовляються розміром 45 х 70 мм. Текст на
абонементах і талонах друкується чорною фарбою. Цифри 1, 2, 3, 4
(номери раціонів харчування) на абонементах на отримання
лікувально-профілактичного харчування друкуються висотою 10 мм. На
всіх абонементах друкуються порядкові номери і серії. Виготовлені
абонементи брошуруються у книжки по 100 шт.

Зберігання виготовлених абонементів організовується на
продовольчих складах. Абонементи, які надійшли на продовольчі
склади, приймаються і оприбутковуються матеріально відповідальною
особою за кількістю пачок, які пломбуються виробником, за
кількістю абонементів, зазначених на пакувальних етикетках, і
обліковуються у порядку, установленому для бланків суворого
обліку.

Відпуск абонементів військовим частинам проводиться за
чековими вимогами.

Облік абонементів у продовольчій службі військової частини
ведеться поштучно у книзі обліку наявності та руху матеріальних
засобів окремо на сніданок, обід, вечерю та за видами раціонів.
Рух абонементів відображається у звіті про рух та наявність
бланків за встановленою формою.

Видача абонементів працівникам Збройних Сил України
проводиться під розпис у роздавальній відомості про видачу
абонементів лікувально-профілактичного і спеціального харчування
(додаток 5 до Положення). Під час видачі на лицьовому боці кожного
абонемента чорнилом або чорнильною пастою розбірливо пишуться
умовне найменування військової частини, прізвище та ініціали
особи, якій видаються абонементи, дата його дії, а також ставиться
гербова печатка військової частини, яка видала абонементи.

У разі порушення однієї із зазначених вимог абонементи
вважаються недійсними.

Видача працівникам Збройних Сил України абонементів
проводиться на підставі наказу командира військової частини про
зарахування їх на лікувально-профілактичне або спеціальне
харчування згідно з переліком виробництв, професій, посад з
особливо шкідливими умовами праці.

Під час відпускання лікувально-профілактичного і спеціального
харчування призначений працівник їдальні перевіряє справжність
поданих абонементів (за формою, серією, номером, датою дії), після
чого погашає їх шляхом нанесення на лицьовому боці абонемента
суцільної косої лінії червоним чорнилом.

Погашені (використані) абонементи їдальнями групуються у
пачки за відповідним раціоном харчування і не рідше одного разу на
місяць здаються за реєстром представнику військової частини.
Реєстр складається у двох примірниках. У ньому зазначаються
найменування, кількість, ціна і вартість кожного виду погашених
абонементів.

Представник військової частини перевіряє справжність
абонементів (за формою, серією, номером, датою дії), перераховує
вказані абонементи, розписується на першому примірнику реєстру і
повертає його матеріально відповідальній особі даної їдальні.
Другий примірник реєстру разом з погашеними абонементами
зберігається у військовій частині разом з витратними документами
на продовольство і є підставою для звірки взаєморозрахунків між
військовою частиною і їдальнею.

У разі втрати абонементів командиром військової частини
призначається розслідування і приймається рішення.

Під час організації лікувально-профілактичного харчування
через їдальні громадського харчування на давальницьких умовах
військова частина відшкодовує фактичні витрати на приготування
їжі, але не вище націнок, установлених для цієї їдальні. Якщо
вказані їдальні готують їжу зі своїх продуктів, військова частина
відшкодовує вартість продуктів за встановленими цінами та фактичні
витрати на приготування їжі в межах діючих націнок.

Витрати на видачу лікувально-профілактичного харчування
працівникам проводяться:

працівникам, які утримуються за рахунок коштів статті витрат
0223 коду економічної класифікації видатків бюджету 1110 кошторису
Міністерства оборони, - за рахунок коштів статті витрат 0430 коду
економічної класифікації видатків бюджету 1133 кошторису
Міністерства оборони;

працівникам, які утримуються за іншими статтями кошторису
Міністерства оборони, - за рахунок коштів коду економічної
класифікації видатків бюджету 1133 статей, за якими сплачується
заробітна плата цивільному персоналу;

працівникам госпрозрахункових установ та організацій,
підприємств, які перебувають у сфері управління Міністерства
оборони, - за рахунок собівартості продукції (праці) цих установ,
організацій та підприємств.

7.8. Кожна їдальня (камбуз) військової частини (корабля,
судна) зобов'язана мати необхідні виробничі, допоміжні, побутові й
технічні приміщення, обідній зал, технологічне, холодильне та інше
устаткування, які забезпечують нормальні умови для приготування
їжі та її приймання особовим складом.

За збереження, технічний стан та правильну експлуатацію
технологічного і холодильного устаткування, а також інвентарю і
столово-кухонного посуду відповідає начальник їдальні.

Черговий їдальні відповідає за збереження столово-кухонного
посуду, інвентарю та іншого майна, прийнятого за описом на період
чергування, а в разі їх псування, втрат з його вини він несе
відповідальність згідно з чинним законодавством.

Наявність приміщень їдалень, камбузів, кают-компаній кораблів
(суден) Військово-Морських Сил Збройних Сил України, хлібопекарень
та їх планування і оснащення визначаються правилами та нормами
проектування, які узгоджуються з Державною
санітарно-епідеміологічною службою Міністерства оборони та з
Головним продовольчим управлінням.

7.9. Кожна одиниця обладнання закріплюється за визначеною
особою, яка зобов'язана виконувати правила експлуатації,
технічного обслуговування і техніки безпеки під час роботи з ним,
стежити за своєчасним проведенням поточного ремонту і виконувати
санітарно-гігієнічні вимоги щодо його утримання. Персонал їдалень
військових частин, який займається експлуатацією технологічного та
холодильного обладнання, здає заліки в обсязі програми технічного
мінімуму. Без здачі заліків робітники їдальні до експлуатації
вказаного обладнання не допускаються.

7.10. Їжа в їдальнях військових частин готується відповідно
до розкладки продуктів.

У військових частинах, де особовий склад одержує харчування
за нормами харчування N 1 (загальновійськова) та N 3 (морська),
гаряча їжа готується і видається три рази на добу - на сніданок,
обід і вечерю, а також готується друга вечеря для
військовослужбовців строкової військової служби та
військовослужбовців військової служби за контрактом у дні
призначення їх для несення варти (продукти видаються окремо для
приготування їжі (другої вечері), яка повинна складатися із
гарячої другої м'ясної страви, гарячого солодкого чаю, хліба і
масла. Заміну одних продуктів на інші дозволяється проводити
згідно з визначеною нормою).

Військовослужбовці військової служби за контрактом,
призначені до складу добового наряду і для несення варти,
забезпечуються харчуванням через їдальні військової частини в дні
несення служби безоплатно. Підставою для зарахування на
забезпечення харчуванням у даному разі є наказ командира
військової частини.

Час приймання їжі особовим складом визначається командиром
військової частини.

Норма харчування при триразовому харчуванні розподіляється
відповідно до енергетичної цінності (калорійності) таким чином: на
сніданок - 30-35 %, на обід - 40-45 % і на вечерю - 30-20 %.
Залежно від умов бойової підготовки і розпорядку дня військової
частини розподіл норми може бути змінено командиром військової
частини.

7.11. Розкладка продуктів складається начальником
продовольчої служби (помічником командира корабля) за участю
начальника медичної служби військової частини, начальника їдальні
та інструктора-кухаря (кока) (старшого кухаря (кока)).

Розкладка продуктів за нормами харчування N 5 (лікувальна) та
N 9 (дієтична) у військовій частині складається начальником
медичної служби за участю начальника продовольчої служби
(помічника командира корабля) та інструктора-кухаря (старшого
кухаря (кока), інструктора-кока).

Розкладка продуктів підписується заступником командира
військової частини з тилу (помічником командира із забезпечення),
начальником продовольчої служби, начальником медичної служби
військової частини і затверджується командиром військової частини.

Розкладка продуктів, як правило, складається на тиждень
окремо за кожною нормою у трьох примірниках.

Перший примірник (оригінал) залишається у діловодстві
продовольчої служби і є підставою для виписування продуктів з
продовольчого складу в їдальню (на камбуз), а два примірники
видаються у їдальню. Один з них вивішується на "Місці контролю"
для ознайомлення з ним осіб, які харчуються, а другий вивішується
у гарячому цеху для керівництва під час приготування їжі.

Під час складання розкладки продуктів ураховуються
особливість і характер бойової підготовки, пора року, установлений
режим харчування, наявність і асортимент продуктів, норми
харчування, а також побажання військовослужбовців (осіб), які
харчуються в їдальні.

Розкладка продуктів для приготування їжі за льотною нормою
харчування підписується командиром авіаційно-технічної частини,
начальником продовольчої служби авіаційно-технічної частини,
начальником медичної служби авіаційної частини і затверджується
командиром авіаційної частини. В авіаційних базах, військових
частинах армійської авіації розкладка продуктів для приготування
їжі за льотною нормою харчування підписується та затверджується
порядком, визначеним у третьому абзаці пункту 7.12 Положення.

Розкладка продуктів для харчування варти другою вечерею
складається окремо на тиждень у трьох примірниках. Перший
примірник (оригінал) залишається у діловодстві продовольчої служби
і є підставою для виписування продуктів з продовольчого складу в
їдальню (на камбуз), другий примірник видається у їдальню і
міститься в інструктора-кухаря (старшого кухаря (кока),
інструктора-кока) для керівництва під час приготування їжі, а
третій вивішується у вартовому приміщенні для ознайомлення з ним
осіб, які харчуються під час несення вартової служби.

Уносити зміни в затверджену розкладку продуктів без дозволу
командира військової частини забороняється. Після кожного внесення
змін командир військової частини зобов'язаний підтвердити свій
дозвіл підписом у розкладці продуктів.

7.12. З метою урізноманітнення харчування або в разі
відсутності встановлених продуктів на складі дозволяється при
складанні розкладки продуктів проводити заміну одних продуктів на
інші відповідно до норм заміни, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426 ( 426-2002-п ).

7.13. У разі використання для додаткового харчування
особового складу продуктів з підсобного господарства чи продуктів,
закуплених за рахунок коштів грошового фонду військової частини, у
розкладці продуктів окремою графою на приймання їжі (сніданок,
обід, вечеря) вказується кількість продуктів, які відпускаються на
додаткове харчування.

Видача продуктів для додаткового харчування проводиться за
накладними на підставі письмового наказу командира військової
частини. Використовувати продовольство планового забезпечення на
додаткове харчування військовослужбовців строкової військової
служби забороняється.

7.14. Продукти зі складу військової частини в їдальню для
приготування їжі зважуються і відпускаються інструктору-кухарю
(старшому кухарю, інструктору-коку) у присутності чергового
їдальні за накладними, виписаними у трьох примірниках (окремо на
сніданок, обід, вечерю, другу вечерю) на підставі розкладки
продуктів та даних книги обліку руху осіб, які харчуються.

На продовольчому складі військової частини, після видачі
продовольства, залишаються перший та другий примірники накладної,
які повертаються до діловодства продовольчої служби.

Третій примірник накладної залишається в одержувача продуктів
для контролю у процесі роботи, який другого дня здається у
діловодство служби і знищується у встановленому порядку.

Продукти, які потребують тривалої теплової обробки (солона та
морожена риба, морожене м'ясо), видаються з урахуванням часу,
необхідного для їх вимочування чи розморожування.

Видавати продукти зі складу в їдальню необхідно в чистій,
спеціально пристосованій для цього закритій тарі, яка має
відповідне маркування ("М'ясо", "Риба", "Крупа", "Овочі" тощо).

7.15. Закладання кухарями продуктів у казан проводиться
згідно з масою у присутності чергового їдальні.

Черговий їдальні виконує свої статутні обов'язки згідно з
вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (далі -
Статут внутрішньої служби). На кораблях обов'язки чергового
камбузу (їдальні) визначаються корабельним статутом
Військово-Морських Сил.

Особи, допущені до несення служби чергового їдальні (камбузу)
на навчальний період, оголошуються наказом командира військової
частини. Черговий зобов'язаний прийняти згідно з описом
устаткування, що є в їдальні, меблі, столово-кухонний посуд та
інвентар. У разі їх нестачі чи псування проводиться розслідування,
за результатами якого винні особи притягаються до відповідальності
згідно з чинним законодавством.

Призначати начальників продовольчої служби, начальників
їдалень, інструкторів-кухарів (коків) та начальників продовольчих
складів до складу добового наряду військової частини
забороняється.

7.16. До початку видачі готової їжі її якість перевіряється
посадовими особами військової частини згідно з вимогами статуту
внутрішньої служби та інших керівних документів.

Перевірка командиром військової частини або його заступниками
якості приготування їжі полягає у визначенні харчових якостей їжі
й об'єму, маси м'ясних (рибних) порцій, холодних закусок, перших,
других і третіх страв, оцінці кожної страви.

У разі виявлення невідповідності маси порцій та страв,
виданих особовому складу, у бік їх зменшення розрахунковим даним,
указаним у розкладці продуктів, виявляються причини їх
невідповідності і вживаються відповідні заходи (проводиться
розслідування, довидача зі складу продуктів за рахунок винних).
Якщо продукти повинні проходити теплову обробку, за рішенням
командира військової частини приймання їжі переноситься.

Під час приймання їжі особовим складом у їдальні військової
частини повинен бути присутнім черговий військової частини.

Відвідування їдальні військової частини сторонніми особами
допускається лише з дозволу командира військової частини чи особи,
яка його заміщає. Посадові особи, які перевіряють організацію
харчування, під час відвідування об'єктів продовольчої служби
військової частини зобов'язані дотримуватися санітарних правил,
установлених для об'єктів харчування.

7.17. У їдальню військової частини для виконання підсобних
робіт виділяється добовий наряд з розрахунку: до 100 чоловік, що
харчуються у їдальні, - 4 чоловіки, на кожні наступні 100 чоловік
додатково виділяється по 2 чоловіки. У курсантські їдальні добовий
наряд виділяється з урахуванням наявного в їдальні
обслуговувального персоналу, передбаченого штатом.

7.18. Особи добового наряду, призначені у їдальню, не
допускаються до обробки м'яса та риби, приготування та роздачі
їжі, нарізання хліба, порціювання масла, сиру сичужного твердого,
розливання компоту, соку фруктового, очищення і нарізання вареної
картоплі та овочів, а також миття казанів для приготування їжі.

Для нарізання хліба, порціювання цукру та їх видачі
призначається хліборіз у залежності від кількості тих, хто
харчується у даній їдальні: до 500 чоловік - 1, 501-1000 чоловік -
2 і понад 1000 чоловік - 3. Порціювання масла та сиру сичужного
твердого проводиться тільки кухарем.

Хліборіз призначається наказом командира військової частини з
військовослужбовців строкової служби тільки після медичного
обстеження і лабораторних досліджень, передбачених переліком
(тільки там, де хліборіза немає у штаті військової частини), на
строк, визначений командиром військової частини, але не менше ніж
на місяць.

7.19. Підготовка обіднього залу до приймання їжі проводиться
особами добового наряду під керівництвом начальника їдальні та
чергового їдальні. Температура готової їжі до початку приймання її
особовим складом повинна бути: для перших страв - не нижче 75
град. C, для других страв - не нижче 65 град. C, чаю - 80град. C,
третіх страв (компоту, киселю, соків) - не вище 14 град. C. Хліб
нарізається тонкими скибочками масою 50-75 грамів і видається
згідно з нормами.

Сухарі замість хліба дозволяється планувати та видавати до
першої страви не більше трьох разів на тиждень.

Якщо приймання їжі проводиться у кілька змін з перервами між
змінами, що перевищують одну годину, то приготування їжі
проводиться для кожної зміни окремо.

7.20. Чергові рот (підрозділів) зустрічають особовий склад на
вході до їдальні і присутні під час приймання ним їжі, а також
стежать за порядком у їдальні.

7.21. Наказом по військовій частині за кожним підрозділом
закріплюються постійні столи для приймання їжі. За кожним столом
призначається старший столу, як правило, з числа сержантів.

Старший столу здійснює контроль за порядком та дисципліною
військовослужбовців під час приймання їжі, здачею посуду після
приймання їжі, а також не допускає забруднення їдальні залишками
їжі.

Після закінчення приймання їжі столовий посуд складається на
краю столу за його видами. Збирання брудного посуду з обідніх
столів та доставка його до приміщення для миття столового посуду
проводиться особами добового наряду їдальні на візках, а там, де
використовуються лінії самообслуговування, тими, хто харчується в
їдальні.

7.22. Для військовослужбовців, що виконують різні завдання і
у зв'язку з цим відсутні на сніданку, обіді чи вечері, залишається
відповідна кількість їжі. Заявки на залишення їжі подаються
старшинами підрозділів через чергового роти (підрозділу) черговому
військової частини, який дає дозвіл черговому їдальні із
зазначенням часу прибуття військовослужбовців до їдальні.

Їжа, залишена для відсутніх військовослужбовців, зберігається
в окремому закритому посуді в холодильній шафі не більше 4 годин,
а в разі відсутності холодильних засобів - не більше 2 годин. При
цьому м'ясні та рибні порції зберігаються окремо від гарніру.
Видача їжі дозволяється тільки після повторної теплової обробки
(кип'ятіння не менше 15 хвилин) та перевірки лікарем (фельдшером).

Для особового складу, який не має можливості прибути до
їдальні до закінчення встановленого строку зберігання їжі,
продукти у казан не закладаються. У цих випадках за вказівкою
чергового їдальні їжа для відсутніх військовослужбовців готується
окремо до часу їх прибуття до їдальні.

7.23. Обробка продуктів у їдальні військової частини,
приготування та роздача їжі проводяться з дотриманням кулінарних
правил та санітарно-гігієнічних вимог.

Працівники, які постійно працюють на об'єктах продовольчої
служби і мають контакт з харчовими продуктами в процесі їх
виробництва, транспортування, зберігання, реалізації (начальники
їдалень та складів, кухарі, коки, хліборізи, комірники, постійні
кухонні працівники, працівники хлібозаводів та складів,
спеціалісти з ремонту холодильного та технологічного устаткування,
експедитори, водії спеціальних автомобілів, призначених для
підвезення продуктів і хліба, у тому числі працівники, які
здійснюють санітарну обробку і ремонт інвентарю та обладнання),
забезпечуються відповідним спецодягом за встановленими нормами і
допускаються до роботи за умови своєчасного та повного проходження
обов'язкових медичних оглядів (попередньо при поступленні на
роботу та періодичних) в обсяги та терміни, що встановлені чинним
законодавством України, та складанням заліку з санітарного
мінімуму.

У разі ускладнення епідемічної ситуації начальником
санітарно-епідемічного закладу Міністерства оборони території
відповідальності обсяг та терміни медичних оглядів може бути
змінено.

Документом, що підтверджує проходження медичних оглядів, є
особова медична книжка встановленого зразка.

Добовий наряд, призначений до роботи в їдальні військової
частини, перед заступанням на чергування (вахти - на камбузі)
підлягає медичному огляду черговим лікарем (фельдшером). Особи, що
не пройшли медичного огляду, до роботи в їдальні не допускаються.

Забороняється допускати до роботи в їдальнях військових
частин осіб, що мають захворювання шкіри, страждають на гострі
кишкові захворювання, а також перенесли кишкові інфекції: кухарів
- військовослужбовців строкової військової служби, осіб,
призначених у добовий наряд, - протягом 6 місяців,
військовослужбовців військової служби за контрактом, працівників
Збройних Сил України - протягом одного місяця.

Порядок допуску до роботи на об'єктах продовольчої служби
осіб, які хворіли на гострі кишкові інфекції, черевний тиф,
паратифи та інфекційний гепатит, визначається Головним санітарним
лікарем Збройних Сил України.

7.24. Хліб військові частини отримують з хлібопекарських
підприємств та військових хлібопекарень. Приписка військових
частин до хлібопекарських підприємств та військових хлібопекарень
для одержання хліба здійснюється за письмовим рішенням начальника
продовольчої служби виду Збройних Сил України, оперативного
командування або начальника продовольчого складу, до якого
прикріплені військові частини на забезпечення.

7.25. Одержання військовими частинами хліба на
хлібопекарських підприємствах організовується на підставі
договорів, укладених між підприємством - виробником хліба та
продовольчим складом.

7.26. Підрозділи, які постійно або тимчасово розташовані
окремо від своєї військової частини, хліб одержують, як правило, з
продовольчого складу своєї військової частини, а в окремих
випадках з дозволу начальника продовольчої служби виду Збройних
Сил України, оперативного командування чи начальника продовольчого
складу, до якого прикріплена військова частина цього підрозділу, -
на найближчому військовому хлібозаводі чи іншому хлібопекарському
підприємстві.

Під час розміщення підрозділів на відстані 50 км та більше
від своєї військової частини з дозволу начальника Головного
продовольчого управління, начальника продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування вони
прикріплюються на забезпечення хлібом до найближчих військових
частин. У разі неможливості забезпечення підрозділів хлібом через
найближчі військові хлібозаводи, інші хлібопекарські підприємства
або військові частини випікання хліба організовується власними
силами та засобами.

У разі відсутності в підрозділі пекарів, передбачених штатом,
вони призначаються наказом по військовій частині з розрахунку
випічки 150 кілограмів хліба на одну людину, але не менше двох
чоловік. Військовослужбовці, які призначаються, повинні вивчити
правила випікання хліба та експлуатації устаткування, пройти
медичне обстеження, скласти залік із санітарного мінімуму. Особи,
які не склали залік із санітарного мінімуму, до роботи не
допускаються.

Усі розрахунки з військовими хлібозаводами, іншими
хлібопекарськими підприємствами за хліб, що одержують підрозділи,
здійснюються продовольчим складом, до якого військова частина
приписана на продовольче забезпечення.

7.27. На військових хлібозаводах, де в штаті є лаборант, він
визначає якість хліба щодо фізико-хімічних показників щодня з
кожної випічки, а де немає лаборанта - проби хліба направляються
на дослідження у санітарно-епідеміологічні установи (в установи
ветеринарної медицини) Збройних Сил України або Міністерства
охорони здоров'я України (установи державної ветеринарної
медицини) не рідше одного разу на тиждень.

7.28. На кораблях, що мають хлібопекарні, випікання хліба
проводиться тільки під час відриву корабля від бази. Кораблі, що
стоять на базі чи на рейді, забезпечуються хлібом з продовольчого
складу берегової бази.

Кораблі, що не мають хлібопекарень, і виходять у море
терміном до трьох діб, забезпечуються звичайним хлібом, а в разі
виходу в море на термін понад три доби - хлібом тривалого
зберігання.

Заміна хліба сухарями проводиться лише в разі неможливості
забезпечення особового складу кораблів звичайним хлібом власної
випічки чи хлібом тривалого зберігання.

Підводні човни під час короткочасного походу забезпечуються
хлібом: під час підводного плавання тривалістю понад три доби - на
перші три доби звичайним хлібом, на решту плавання - хлібом
власного випікання чи хлібом тривалого зберігання.

7.29. Організація харчування в особливих умовах

7.29.1. Харчування на навчаннях (маневрах)

7.29.1.1. Харчування особового складу військових частин на
навчаннях (маневрах) організовується начальником продовольчої
служби військової частини через підрозділи забезпечення з польових
кухонь за підрозділами (батальйон, дивізіон, окрема рота тощо).

Підрозділи, що не мають польових кухонь, заступником
командира військової частини з тилу прикріплюються на харчування
до інших підрозділів, що їх мають.

На навчаннях (маневрах) військовослужбовці строкової служби
забезпечуються харчуванням безоплатно за нормами харчування,
установленими відповідним категоріям військовослужбовців даної
військової частини у стаціонарних умовах.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом, які не мають права на безоплатне
забезпечення харчуванням, під час перебування у польових умовах та
інших випадках у разі відсутності підприємств громадського
харчування можуть забезпечуватися харчуванням з польових кухонь
(через їдальні військових частин) за загальновійськовою нормою за
плату в сумі, що відповідає розрахунку його вартості. Підставою
для зарахування на забезпечення в даному випадку є наказ командира
військової частини.

Розкладка продуктів складається єдина для всіх підрозділів
військової частини.

Гаряча їжа видається особовому складу, як правило, тричі на
добу.

У тих випадках, коли немає умов для приготування та видачі
їжі тричі на добу, одночасно з ранковою видачею гарячої їжі
особовому складу підрозділів видається проміжне харчування (у
вигляді сухих продуктів) за рахунок норм харчування.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом управлінь центрального апарату
Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України,
штабів (управлінь, відділів) видів Збройних Сил України,
оперативних командувань, об'єднань у період навчань (маневрів)
забезпечуються харчуванням через їдальні військової торгівлі за
плату.

7.29.1.2. На навчаннях (маневрах) та в інших особливих умовах
несення служби для харчування військовослужбовців разом зі свіжими
продуктами можуть використовуватися концентровані та консервовані
продукти, а також раціони харчування з цих продуктів.

7.29.1.3. У таборах (навчальних центрах, на полігонах)
харчування військовослужбовців строкової військової служби
організовується у масштабі військової частини в їдальні табору
(навчального центру, полігона) за встановленими для них нормами
харчування.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом, які не мають права на безоплатне
забезпечення харчуванням, у таборах (навчальних центрах, на
полігонах) забезпечуються харчуванням через їдальні військової
торгівлі. У разі їх відсутності з дозволу начальника Головного
продовольчого управління або начальника продовольчої служби виду
Збройних Сил України, оперативного командування дозволяється
організовувати харчування вказаної категорії в їдальні табору
(навчального центру, полігона) за плату з розрахунку вартості
норми харчування, передбаченої для військовослужбовців строкової
військової служби.

У таборах (навчальних центрах, полігонах), на навчаннях,
маневрах, коли проводити випічку виробів із борошна пшеничного
першого сорту за нормами N 1 (загальновійськова) та N 3 (морська)
неможливо, дозволяється заміняти 50 г борошна пшеничного першого
сорту на 67 г хліба з борошна пшеничного першого сорту.

7.29.2. Харчування у підрозділах, що розташовані окремо від
своєї військової частини

7.29.2.1. У підрозділах, що розташовані окремо від своєї
військової частини, харчування організовується, виходячи з умов їх
розквартирування.

За необхідності з дозволу командира військової частини
підрозділи можуть організовувати тимчасові їдальні, що
обслуговуються особовим складом підрозділу. Особовий склад, що
обслуговує тимчасові їдальні, підлягає медичному огляду та
обстеженню у порядку, передбаченому пунктом 7.23 Положення.

7.29.2.2. Відповідальність за організацію та стан харчування
особового складу несуть командири підрозділів, які встановлюють
режим та час приймання їжі.

Харчування особового складу підрозділів організовується за
єдиною розкладкою продуктів, що затверджується командиром
військової частини, а в окремих випадках, виходячи з умов
розквартирування, за розкладкою, затвердженою командиром
підрозділу.

7.29.2.3. Керівництво і контроль за організацією харчування у
підрозділах, що розміщуються окремо від своєї військової частини,
здійснюється начальником продовольчої служби військової частини,
рішення якого щодо організації харчування для командирів
підрозділів є обов'язковими.

7.29.3. Харчування військовослужбовців, які перебувають у
відрядженні, та осіб добового наряду

7.29.3.1. Військовослужбовці строкової військової служби, які
перебувають у відрядженні, забезпечуються харчуванням за
атестатами на продовольство через їдальні військових частин, до
яких вони прибули за нормою харчування, передбаченою для
військовослужбовців строкової військової служби даної військової
частини.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом, які мають право на безоплатне
забезпечення харчуванням, під час перебування у відрядженні
забезпечуються харчуванням за атестатами на продовольство через
їдальні військових частин за передбаченими для них нормами
харчування.

Військовослужбовці офіцерського складу, військовослужбовці
військової служби за контрактом, які не мають права на безоплатне
забезпечення харчуванням, під час перебування у відрядженні
забезпечуються харчуванням через їдальні військової торгівлі та
їдальні громадського харчування. У разі їх відсутності зазначена
категорія може забезпечуватися харчуванням через їдальні
військових частин за нормою харчування, передбаченою для
військовослужбовців строкової військової служби, за плату в сумі,
що відповідає розрахунку його вартості. Підставою для зарахування
на забезпечення харчуванням у такому разі є наказ командира
військової частини.

7.29.3.2. Особи добового наряду, які мають право на
харчування за рахунок держави, приймають їжу за окремими столами
до початку загального приймання їжі особовим складом військової
частини.

Особи, які призначені до складу добового наряду і які не
мають права на харчування за рахунок держави, у разі приймання їжі
під час несення служби через їдальню військової частини сплачують
вартість харчування.

7.29.3.3. Персонал їдалень військових частин, передбачений
штатом з числа працівників, зайнятих приготуванням їжі та
обслуговуванням осіб, які харчуються, дозволяється забезпечувати
одноразовим харчуванням за місцем їх роботи за плату. Вартість
харчування визначається за набором продуктів, які закладаються в
казан, і нараховується за встановленими цінами без урахування
витрат на приготування їжі.

7.29.4. Харчування особового складу спортивних підрозділів

7.29.4.1. Військовослужбовці строкової військової служби
спортивних підрозділів у період, коли вони не перебувають на
спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах,
забезпечуються за нормами харчування, установленими для
військовослужбовців строкової військової служби з видачею
додаткових продуктів з розрахунку на одну особу на добу: м'яса -
100 г, молока (молочні продукти у переведенні на молоко) - 300 г,
сиру - 30 г, масла - 15 г, яєць - 10 шт. на тиждень, цукру - 35 г,
фруктів - 200 г, соку фруктового - 200 г, кави (какао) - 5 г,
полівітамінного препарату "Гексавіт" - по 1 драже (у періоди, коли
в основній нормі цей препарат не видається).

Дозволяється за погодженням з органом, який забезпечує
харчування, здійснювати заміну продуктів, зазначених у даному
пункті, на інші продукти згідно з нормами заміни, не допускаючи
при цьому зниження білкового складу раціону.

7.29.4.2. Додаткові продукти, передбачені пунктом 7.29.4.1
Положення, видаються військовослужбовцям спортивних підрозділів
тільки у вигляді харчування через їдальні військових частин разом
з основною нормою. Видача цих продуктів на руки або виплата
замість них грошової компенсації не дозволяється.

7.29.4.3. Вартість продуктів, передбачених пунктом 7.29.4.1
Положення, виданих на додаткове харчування військовослужбовців
штатних спортивних підрозділів, сплачується за рахунок коштів
грошового фонду військової частини (спортивного клубу).

7.29.4.4. Військовослужбовці, що беруть участь у спортивних
змаганнях та навчально-тренувальних зборах, у цей період
забезпечуються безоплатним харчуванням в установленому порядку.

7.29.5. Харчування особового складу кораблів та суден

забезпечення
7.29.5.1. Харчування особового складу кораблів та суден
забезпечення (далі - кораблів), берегових баз та управлінь
об'єднань, з'єднань кораблів Військово-Морських Сил Збройних Сил
України організовується через камбузи, їдальні, кают-компанії
кораблів, берегових (плавучих) баз. Час приймання їжі особовим
складом встановлюється командиром корабля (об'єднання, з'єднання).

Гаряча їжа особовому складу кораблів і особовому складу
берегових баз та управлінь з'єднань кораблів видається чотири рази
на добу: на обід і вечерю - перша й друга страви, на сніданок -
одна друга страва, хліб з маслом і чай, а після вечері - вечірній
чай з хлібом.

Продукти норми харчування за енергетичною цінністю
розподіляються: на сніданок - 20-23 %, на обід - 40-35 %, на
вечерю - 30-35 % та на вечірній чай - 10-7 %.

7.29.5.2. Матроси та старшини кораблів їжу приймають у
корабельній їдальні, а в разі її відсутності - у кубриках чи на
верхній палубі, коли дозволяють погодні умови.

Матроси та старшини (крім головних корабельних старшин) для
приймання їжі розписуються по столах і бачках тих кубриків, де
вони розміщені для проживання.

Для сервірування столу, отримання їжі з камбузу, прибирання
та миття посуду старший столу призначає чергових бачкових зі
складу матросів.

Військовослужбовці офіцерського складу, мічмани, головні
корабельні старшини і головні старшини приймають їжу у відповідних
кают-компаніях.

Куштування готової їжі до початку її роздачі здійснюється
лікарем, черговим корабля і командиром корабля чи, за його
вказівкою, одним з його заступників (помічників). Результати
куштування їжі записуються в книгу обліку контролю за якістю
приготування їжі, а на підводних човнах, які не ведуть свого
господарства, у розкладку-накладну.

Дозвіл на видачу їжі особовому складу з відома командира
корабля дає черговий корабля (на ходу - вахтовий офіцер).

7.29.5.3. Планування харчування особового складу підводних
човнів у період автономного плавання здійснюється згідно з
установленими нормами харчування у відповідності з розкладкою
продуктів, що складається начальниками продовольчої і медичної
служб з'єднання (об'єднання), куди входить підводний човен, за
участю старшого помічника командира, начальника медичної служби та
інструктора-кухаря (кока), старшого кока підводного човна з
урахуванням наявного асортименту продуктів та характеру походу.

Забезпечення підводного човна продовольством на період походу
виконується береговою (плавучою) базою. Видача продовольства зі
складу бази проводиться за накладною, що виписується в
продовольчій службі на підставі заявки командира підводного човна
на потрібну кількість добових видач продовольства з розрахунку
потреби продовольства на похід.

Під час складання розрахунку потреби продовольства на похід в
продовольчій службі з'єднання (об'єднання) враховуються: розкладка
продуктів, асортимент наявних на складі продуктів, умови їх
зберігання на підводному човні, співвідношення між свіжими та
консервованими продуктами загальних запасів, їх розфасовка,
упаковка і тара, в яких продовольство подається на підводний
човен.

Приготування їжі особовому складу підводного човна
здійснюється згідно з розкладкою-накладною, що складається на
кожний день, у відповідності до розкладки продуктів.

Розкладка-накладна складається помічником командира
підводного човна разом з начальником медичної служби та
інструктором (коком), старшим коком. Вона підписується помічником
командира, начальником медичної служби і затверджується командиром
підводного човна.

Енергетична цінність продуктів у нормах на підводних човнах
розподіляється таким чином: на сніданок - 25-26 %, на обід - 31-34
%, на вечерю - 27-25 % і на вечірній чай - 17-15 %.

7.29.5.4. Якщо вихід у море в призначений час відмінений, то
додаткові продукти, передбачені приміткою 2 до норми N 4
(підводна), не видаються.

7.29.5.5. У разі аварії, вимушених затримок у морі,
віддалення від баз постачання підводні човни, малі бойові надводні
кораблі, катери та судна забезпечення забезпечуються
загальновійськовим набором сухих продуктів - норма N 10.

Загальновійськовий набір сухих продуктів зберігається на
бойових постах у спеціально обладнаних місцях і витрачається лише
з дозволу командира підводного човна (корабля, катера, судна)
після повного використання продовольства за основною нормою
харчування.

На рятувальних шлюпках та плотах кораблів Військово-Морських
Сил Збройних Сил України утримуються раціони харчування для
особового складу, який зазнав лиха на морі і перебуває на
рятувальних засобах колективного користування - норма N 13.

Підставою для списання загальновійськового набору сухих
продуктів є виписки з вахтового журналу, завірені штабом
військової частини (з'єднання), до складу якої входять зазначені
кораблі (підводні човни).

7.29.5.6. Під час організації харчування особового складу
екіпажів кораблів, що несуть бойову службу за межами
територіальних вод України, дозволяється здійснювати заміну
продуктів з урахуванням спеціальних замін, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N 426
( 426-2002-п ).

7.29.5.7. Водолази, що виконують спеціальні завдання з
відривом від баз на добу і більше, забезпечуються автономним
харчуванням - норма N 11. Скомплектовані норми впаковуються у
спеціальні водонепроникні мішки, прийняті на забезпечення
водолазів, які виконують спеціальні завдання.

7.29.6. Харчування льотного та інженерно-технічного складу
авіації.

7.29.6.1. Харчування льотного та інженерно-технічного складу
авіації Збройних Сил України організовується через відповідні
їдальні військових частин (льотного, інженерно-технічного складу).

Льотний склад забезпечується харчуванням у військових
їдальнях у робочі, неробочі вихідні та святкові дні.

Льотному складу, який забезпечується харчуванням у військових
їдальнях за нормою N 2 - льотна, під час служби (крім вихідних і
святкових днів) грошова компенсація замість харчування не
виплачується, у тому числі за час перебування у відпустці.

За потреби в дні польотів за заявкою начальника штабу
авіаційної частини харчування льотного та інженерно-технічного
складу може бути організоване безпосередньо на аеродромах. Для
цього приготована їжа вивозиться в термосах, а на аеродромах
обладнуються спеціальні приміщення для підігрівання та приймання
їжі.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Н А К А з міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року n 084 визнати таким, що втратив чинність
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни наказ Міністра оборони України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 97 №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,...
Н А К А з міністра оборони України iconЗ м І с т
Заступника міністра оборони україни – командувача сухопутними військами збройних сил україни
Н А К А з міністра оборони України iconПерелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у зс україни, введеного наказом Міністра оборони України від 21....
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Н А К А з міністра оборони України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни
Ввести в дію Положення про комісії з питань попередження травматизму серед військовослужбовців, працівників військових частин, установ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка