Н А К А з міністра оборони України
Скачати 394.26 Kb.
НазваН А К А з міністра оборони України
Сторінка1/2
Дата конвертації02.04.2013
Розмір394.26 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Військова справа > Документы
  1   2
                              
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З
Міністра оборони України11.11.2009 N 560

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2009 р.
за N 1162/17178
Про затвердження Інструкції з організації
і проведення навчальних зборів
з військовозобов'язаними у військових частинах
і установах Збройних Сил України
Відповідно до статті 29 Закону України "Про військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ), Указу Президента
України від 10.12.2008 N 1153 ( 1153/2008 ) "Про Положення про
проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах
України" та з метою якісної підготовки, організованого проведення
навчальних зборів з практичним призовом військовозобов'язаних
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з організації і проведення
навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і
установах Збройних Сил України, що додається.

2. Наказ Міністра оборони України від 26 жовтня 1993 року
N 084 визнати таким, що втратив чинність.

3. Наказ розіслати до окремої військової частини.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України В.В.Іващенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
11.11.2009 N 560

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2009 р.
за N 1162/17178
ІНСТРУКЦІЯ
з організації і проведення навчальних зборів
з військовозобов'язаними у військових частинах
і установах Збройних Сил України
I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок планування та проведення
навчальних зборів з військовозобов'язаними, крім резервістів,
обов'язки посадових осіб Збройних Сил України з організації і
проведення навчальних зборів, порядку контролю та звітності.

1.2. Проведення навчальних зборів у Збройних Силах України
організовується та здійснюється відповідно до Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) в межах
асигнувань, які виділяються для Міністерства оборони України з
Державного бюджету України.

1.3. Тривалість навчальних зборів, склад
військовозобов'язаних, місце і час їх проведення визначаються
Генеральним штабом Збройних Сил України на підставі пропозицій
структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального
штабу Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил України,
Командування сил підтримки Збройних Сил України, Головного
управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України та
штабів оперативних (регіональних) командувань (територіальних
управлінь).

1.4. Навчальні збори за метою проведення поділяються на:

навчальні збори військовозобов'язаних, приписаних до
військових частин (далі - приписного складу), - для підготовки за
відповідними спеціальностями і посадами у складі підрозділів,
військових частин, до яких вони приписані за мобілізаційним
планом;

навчальні збори для підготовки військовозобов'язаних з
найбільш дефіцитних для Збройних Сил України спеціальностей, яких
не вистачає в районах комплектування військових частин.

Військовозобов'язані можуть бути звільнені від проходження
зборів відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про
військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).

II. Порядок планування навчальних зборів

2.1. Загальне планування навчальних зборів у Збройних Силах
України здійснюється Генеральним штабом Збройних Сил України на
підставі пропозицій структурних підрозділів Міністерства оборони
України, Генерального штабу Збройних Сил України, штабів видів
Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних Сил
України, Головного управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України, штабів оперативних (регіональних)
командувань (територіальних управлінь).

Планування навчальних зборів проводиться завчасно в рік, який
передує року їх проведення, та здійснюється Генеральним штабом
Збройних Сил України в два етапи.

На першому етапі на підставі пропозицій структурних
підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил України,
Командування сил підтримки Збройних Сил України, Головного
управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України
здійснюється обґрунтування потреби в коштах.

Ліміти залучення військовозобов'язаних на навчальні збори
наступного року визначаються Генеральним штабом Збройних Сил
України і доводяться до структурних підрозділів Міністерства
оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, штабів
видів Збройних Сил України, Командування сил підтримки Збройних
Сил України, Головного управління Військової служби правопорядку
Збройних Сил України, штабів оперативних (регіональних)
командувань (територіальних управлінь).

Структурні підрозділи Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, штаби видів Збройних Сил
України, Командування сил підтримки Збройних Сил України, Головне
управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України під
час планування навчальних зборів з військовозобов'язаними
наступного року для підпорядкованих військ (сил) на базах
навчальних центрів (військових частин) інших видів Збройних Сил
України (органів військового управління) погоджують обсяги і
терміни їх проведення з відповідними органами військового
управління. При цьому планування підготовки офіцерів запасу також
узгоджується з Головним управлінням особового складу Генерального
штабу Збройних Сил України.

На другому етапі на підставі пропозицій структурних
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил України,
Командування сил підтримки Збройних Сил України,
Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил
України, штабів оперативних (регіональних) командувань
(територіальних управлінь) з проведення навчальних зборів Головне
управління оборонного планування Генерального штабу Збройних
Сил України розробляє проект плану проведення навчальних
зборів, який затверджується начальником Генерального
штабу - Головнокомандувачем Збройних Сил України.

Витяги з плану проведення навчальних зборів доводяться
Генеральним штабом Збройних Сил України до структурних підрозділів
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, штабів видів Збройних Сил України, Командування сил
підтримки Збройних Сил України, Головного управління Військової
служби правопорядку Збройних Сил України не пізніше ніж за один
місяць до початку навчального року.

У разі зміни обсягу асигнувань на оборону держави Генеральний
штаб Збройних Сил України вносить коригування до плану проведення
навчальних зборів з військовозобов'язаними та в десятиденний
термін доводить зміни до відповідних органів військового
управління.

2.2. Планування навчальних зборів у структурних підрозділах
Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил
України, штабах видів Збройних Сил України, Командуванні сил
підтримки Збройних Сил України, Головному управлінні Військової
служби правопорядку Збройних Сил України, штабах оперативних
(регіональних) командувань (територіальних управліннях)
покладається на мобілізаційні органи та здійснюється в два етапи.

На першому етапі планування навчальних зборів приписного
складу структурні підрозділи Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, штаби видів Збройних Сил
України, Командування сил підтримки Збройних Сил України, Головне
управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України на
підставі пропозицій, що надійшли з підпорядкованих військових
частин, визначають кількість військовозобов'язаних, що плануються
до залучення на навчальні збори наступного року, розробляють
розрахунок потреби в коштах та надають до 20 березня поточного
року у Генеральний штаб Збройних Сил України (через Головне
управління оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил
України) дані згідно з відомістю про кількість
військовозобов'язаних, що плануються до залучення на навчальні
збори у підпорядкованих військових частинах, за формою згідно з
додатком 1 до цієї Інструкції.

Головне управління оборонного планування Генерального штабу
Збройних Сил України проводить ретельну перевірку та аналіз
наданих пропозицій.

Пропозиції щодо проведення навчальних зборів з підготовки
фахівців дефіцитних спеціальностей відпрацьовуються штабами
оперативних (регіональних) командувань (територіальних управлінь)
на основі аналізу відомостей про спеціалістів, що визначають
бойову здатність військових частин, яких не вистачає, та подаються
через Командування Сухопутних військ Збройних Сил України до
Генерального штабу Збройних Сил України. У свою чергу Генеральний
штаб Збройних Сил України опрацьовує пропозиції та доводить ліміти
підготовки військовозобов'язаних дефіцитних спеціальностей до
структурних підрозділів Міністерства оборони України, Генерального
штабу Збройних Сил України, штабів видів Збройних Сил України,
Командування сил підтримки Збройних Сил України, Головного
управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

На другому етапі на підставі лімітів залучення
військовозобов'язаних на навчальні збори наступного року,
визначених Генеральним штабом Збройних Сил України, попередніх
розрахунків лімітів грошових коштів на їх проведення і пропозицій
підпорядкованих військових частин структурні підрозділи
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, штаби видів Збройних Сил України, Командування сил
підтримки Збройних Сил України, Головне управління Військової
служби правопорядку Збройних Сил України розробляють і подають до
Генерального штабу Збройних Сил України (через Головне управління
оборонного планування Генерального штабу Збройних Сил України) до
1 серпня пропозиції щодо проведення навчальних зборів з практичним
призовом військовозобов'язаних наступного року за формою згідно з
додатком 2 до цієї Інструкції. При цьому пропозиції подаються лише
за підпорядковані їм військові частини.

Під час визначення військових частин, на базі яких планується
проводити підготовку фахівців дефіцитних спеціальностей, штаби
видів Збройних Сил України узгоджують обсяги підготовки зі штабами
оперативних (регіональних) командувань (територіальних управлінь).

Витяги з плану проведення навчальних зборів наступного року
структурні підрозділи Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, штаби видів Збройних Сил України,
Командування сил підтримки Збройних Сил України, Головне
управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України
доводять до підпорядкованих військових частин (установ).

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України під час
доведення витягів з плану проведення навчальних зборів з
військовозобов'язаними до оперативних (регіональних) командувань
(територіальних управлінь) враховує всі військові частини, що
дислокуються на території оперативних (регіональних) командувань
(територіальних управлінь), незалежно від їх підпорядкованості, з
подальшим доведенням до військового комісаріату Автономної
Республіки Крим, обласних військових комісаріатів та Київського
міського військового комісаріату.

2.3. На підставі розпоряджень командувачів військ оперативних
(регіональних) командувань, начальників територіальних управлінь
щодо проведення навчальних зборів та витягів із плану проведення
навчальних зборів оперативних (регіональних) командувань
(територіальних управлінь) наступного року обласні військові
комісаріати (військовий комісаріат Автономної Республіки Крим,
Київський міський військовий комісаріат) розробляють розрахунки
залучення військовозобов'язаних на навчальні збори, відповідні
витяги з них доводяться до підпорядкованих районних (міських)
військових комісаріатів.

Відомості про терміни і кількість військовозобов'язаних, що
залучаються на навчальні збори, доводяться районними військовими
комісаріатами до відповідних органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування.

У подальшому районні військові комісаріати за сприяння
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування
проводять роботу щодо своєчасної поставки військовозобов'язаних на
навчальні збори.

2.4. Основними вихідними даними для розробки пропозицій з
проведення навчальних зборів є:

відомості про спеціалістів, що визначають бойову здатність
військових частин, яких не вистачає у районах комплектування;

відомості про військовозобов'язаних, приписаних до військових
частин за мобілізаційним планом;

відомості про військовозобов'язаних, які не відповідають
своєму посадовому призначенню;

потреба в накопиченні ресурсів офіцерського складу запасу з
перекриттям чисельності офіцерського складу за штатами воєнного
часу;

відомості про наявність і стан навчальної
матеріально-технічної бази, казарменого фонду;

заходи оперативної, мобілізаційної і бойової підготовки
військ (сил), командно-штабних (мобілізаційних), тактичних
(тактико-спеціальних) навчань наступного року.

2.5. Під час підготовки відомостей про військовозобов'язаних,
які не відповідають своєму посадовому призначенню, враховуються:

якісні характеристики укомплектованості військових частин
особовим складом запасу за штатами воєнного часу;

відомості про некомплект офіцерів запасу;

відомості про кількість осіб рядового та сержантського
складу, яких не вистачає в районах комплектування.

2.6. Під час планування навчальних зборів враховуються
організаційні заходи, що проводяться у Збройних Силах України,
сезонний відрив військовозобов'язаних на сільськогосподарські
роботи, а також можливості військових комісаріатів з відбору і
призову військовозобов'язаних на навчальні збори.

III. Порядок проведення навчальних зборів

3.1. Підготовка до проведення навчальних зборів

3.1.1. Проведення навчальних зборів приписного складу
планується одночасно з проведенням заходів оперативної,
мобілізаційної і бойової підготовки військ (сил).

3.1.2. За даними військового обліку районні військові
комісаріати спільно з представниками військових частин здійснюють
вивчення і попередній відбір військовозобов'язаних для проходження
навчальних зборів без виклику їх у військові комісаріати.

Сповіщення військовозобов'язаних, відібраних кандидатами для
призову на навчальні збори, проводиться з метою перевірки
облікових даних та проведення медичного огляду з врученням
повісток встановленого зразка із зазначенням часу прибуття та
відправлень, тривалості зборів.

У повідомленні керівнику підприємства строк перебування
військовозобов'язаних на навчальних зборах визначається з
урахуванням часу перебування на зборах, а також часу на дорогу до
військової частини та на повернення зі зборів.

3.1.3. Військовозобов'язані, які призиваються на навчальні
збори, підлягають медичному огляду, що проводиться відповідно до
вимог Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних
Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від
14 серпня 2008 року N 402 ( z1109-08 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за
N 1109/15800 (зі змінами) (далі - Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Списки військовозобов'язаних, направлених на навчальні збори,
складаються згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

За результатами медичного огляду в особові справи офіцерів
запасу вкладають довідки відповідних військово-лікарських комісій,
а в списках роблять відповідні записи із зазначенням номера
висновку лікаря і дати проходження військовозобов'язаним медичного
огляду.

3.1.4. На військовозобов'язаних, призваних на навчальні
збори, військові комісаріати подають командирам військових частин
списки військовозобов'язаних, направлених на навчальні збори,
згідно з додатком 4 до цієї Інструкції у трьох примірниках, один з
яких залишається у військовому комісаріаті. Списки
військовозобов'язаних вручаються старшому команди під особистий
підпис, вони є документом, за яким військовозобов'язані
передаються командирам військових частин. Зазначений список є
підставою для зарахування на всі види забезпечення у списку
військовозобов'язаних.

Особові справи офіцерів запасу, призваних на навчальні збори,
пересилаються поштою не пізніше ніж за два тижні до початку
проведення зборів або направляються зі старшим команди в
законвертованому вигляді у військову частину разом зі списками
військовозобов'язаних.

3.1.5. Перевезення військовозобов'язаних до місця проведення
навчальних зборів та в зворотному напрямку проводиться
залізничним, морським, річковим або автомобільним транспортом.

Команди військовозобов'язаних чисельністю до 54 осіб під час
проїзду залізничним транспортом перевозяться пасажирськими
потягами за діючим графіком руху потягів, команди чисельністю
понад 54 особи за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил
України можуть перевозитися військовими ешелонами.

Заявки на перевезення військовозобов'язаних штабами
оперативних (регіональних) командувань (територіальних управлінь)
подаються до Центрального управління військових сполучень Збройних
Сил України не пізніше ніж за 45 діб до дати відправлення.

Начальником військового ешелону обов'язково призначається
офіцер, інші посадові особи військового ешелону призначаються
відповідно до вимог розділу 12 Закону України "Про Статут
внутрішньої служби Збройних Сил України" ( 548-14 ) (далі - Статут
внутрішньої служби Збройних Сил України).

3.1.6. Військовозобов'язані, які призиваються на навчальні
збори на військові посади, що передбачають роботу з відомостями,
які становлять державну таємницю, повинні мати оформлений допуск
до державної таємниці за відповідною формою.

Військовозобов'язаних, що не мають допусків до державної
таємниці, направляти на навчальні збори і призначати на військові
посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної
таємниці, забороняється.

3.1.7. На навчальні збори приписного складу призиваються
військовозобов'язані, призначені за мобілізаційним планом для
комплектування (доукомплектування) в особливий період органів
військового управління, військових частин та установ Збройних Сил
України, та військовозобов'язані, призначені до резерву цих
команд.

За відсутності необхідних спеціалістів призиваються
військовозобов'язані, які мають відповідну підготовку за
військово-обліковими спеціальностями, із залишків вільних ресурсів
військових комісаріатів.

3.1.8. Прийом військовозобов'язаних, призваних на навчальні
збори, у військових частинах здійснюється на пунктах прийому
особового складу за списками військових комісаріатів. Особисті
речі військовозобов'язаних приймаються на зберігання старшинами
підрозділів.

Після закінчення прийому військовозобов'язаних (протягом
однієї доби), призваних на навчальні збори, видається наказ
командира військової частини про їх зарахування до списків
особового складу військової частини, про що в документах
військового обліку військовозобов'язаних робляться відповідні
записи.

Призвані на навчальні збори військовозобов'язані, які раніше
не складали Військову присягу на вірність Українському народові,
протягом п'яти діб після прибуття до військової частини (установи)
складають Військову присягу на вірність Українському народові, про
що у військових квитках (тимчасових посвідченнях) та інших
військових облікових документах військовозобов'язаних робляться
відповідні відмітки.

3.1.9. Розміщення військовозобов'язаних на період проведення
навчальних зборів здійснюється в пунктах постійної дислокації
військових частин, навчальних центрах за рішенням командирів
(начальників).

Звільнення їх із розташування військової частини проводиться
командирами підрозділів (начальниками навчальних зборів) у
порядку, встановленому командиром військової частини, відповідно
до вимог статей 217-220 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил
України ( 548-14 ).

Внутрішня служба на навчальних зборах здійснюється відповідно
до вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України
( 548-14 ).

3.1.10. У разі переведення (повного або часткового)
військових частин на організацію і штати воєнного часу під час
проведення навчальних зборів користуватися дійсними найменуваннями
і умовними найменуваннями воєнного часу військових частин
забороняється. У цей період військові частини в офіційних
документах і в листуванні іменуються лише за умовними
найменуваннями, а заново сформовані військові частини - за
умовними найменуваннями мирного часу військових частин-формувачів
з привласненням їм відповідної літери.

Військовозобов'язані, призвані на навчальні збори,
продовжують перебувати на зборах до особливого розпорядження
відповідних органів військового управління.

3.1.11. У разі переведення військових частин на організацію і
штати воєнного часу під час проведення навчальних зборів
приписного складу призов військовозобов'язаних, призначених під
час мобілізації на військові посади, укомплектовані особовим
складом, не проводиться.

3.1.12. Підготовка військовозобов'язаних, призваних на
навчальні збори, здійснюється на штатному озброєнні і військовій
техніці військових частин за програмами бойової підготовки
проведення навчальних зборів, що розробляються структурними
підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних Сил України, штабами видів Збройних Сил України,
Командуванням сил підтримки Збройних Сил України, Головним
управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України.

3.1.13. До перевірки якості проведення занять і надання
необхідної допомоги командирам (начальникам), що проводять
навчальні збори, можуть залучатися фахівці з інших військових
частин за рішенням відповідних старших командирів (начальників).

3.1.14. Військовозобов'язані, призвані на навчальні збори,
забезпечуються грошовим утриманням, речовим, продовольчим та
медичним забезпеченням.

3.1.15. Про проведення навчальних зборів з
військовозобов'язаними повідомляються відповідні органи виконавчої
влади і органи місцевого самоврядування, на території яких
розташовані військові частини чи з території яких призиваються
військовозобов'язані, за три місяці до їх початку.

3.2. Навчальні збори приписного складу

3.2.1. Підготовка військовозобов'язаних на навчальних зборах
приписного складу проводиться на військових посадах воєнного часу
у складі штатних підрозділів військових частин та здійснюється за
програмами навчальних зборів приписного складу, розробленими
структурними підрозділами Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, штабами видів Збройних
Сил України, Командуванням сил підтримки Збройних Сил України,
Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил
України.

Під час розробки програм підготовки військовозобов'язаних на
навчальних зборах заняття плануються з розрахунку шестиденного
робочого тижня з одним вихідним днем з додержанням загального
розпорядку дня, встановленого у військовій частині.

Розподіл військовозобов'язаних здійснюється за штатними
підрозділами, для доукомплектування яких вони призначені.

Під час проведення навчальних зборів з підготовки приписного
складу 100% навчального часу використовується на вдосконалення
військових і спеціальних знань військовозобов'язаних та повне
виконання програм навчальних зборів приписного складу.

3.2.2. Призов і відправка військовозобов'язаних на навчальні
збори здійснюються військовими комісаріатами, а їх прийом та
організація підготовки - військовими частинами.

3.2.3. Під час проведення навчальних зборів приписного складу
забороняється користуватися документами мобілізаційного
планування.

3.3. Навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних
спеціальностей

3.3.1. На навчальні збори з підготовки фахівців дефіцитних
спеціальностей призиваються військовозобов'язані, призначені для
доукомплектування військових частин до штатів воєнного часу. З
метою накопичення в запасі військовозобов'язаних, підготовлених за
військово-обліковими спеціальностями і військовими посадами,
необхідними для забезпечення мобілізаційного розгортання Збройних
Сил України, та поповнення втрат військ (сил) призиваються
військовозобов'язані 1-го розряду із залишків вільних ресурсів
комплектуючих військових комісаріатів.

Підготовка військовозобов'язаних на навчальних зборах з
підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей проводиться на
військових посадах воєнного часу у складі зведених підрозділів і
військових частин та здійснюється за програмами навчальних зборів
з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей, розробленими
структурними підрозділами Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, штабами видів Збройних
Сил України, Командуванням сил підтримки Збройних Сил України,
Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил
України.

3.3.2. Для прийому заліків наказом командира військової
частини з числа найбільш підготовлених і досвідчених офіцерів
створюються спеціальні комісії.

Військовозобов'язаним, що успішно склали заліки, можуть
змінюватися військово-облікові спеціальності (військові посади), а
також присвоюватися чергові військові звання, про що робляться
записи в документах військового обліку.

3.3.3. Планування та проведення навчальних зборів з
підготовки водіїв, механіків-водіїв танків, бойових машин піхоти,
гусеничних тягачів, інженерних і спеціальних машин здійснюються у
військових частинах, що мають право видачі посвідчень на право
керування бойовою (спеціальною) технікою або іншими зразками
озброєння і військової техніки.

3.3.4. Призов військовими комісаріатами військовозобов'язаних
на навчальні збори для підготовки за військово-обліковими
спеціальностями військової розвідки проводиться за списками
відповідних військових частин (установ).

IV. Обов'язки посадових осіб Збройних Сил України
з організації контролю та проведення навчальних зборів

4.1. Контроль за проведенням навчальних зборів з
військовозобов'язаними здійснюється керівниками структурних
підрозділів Міністерства оборони України, Генерального штабу
Збройних Сил України, командуваннями видів Збройних Сил України,
Командуванням сил підтримки Збройних Сил України, Головним
управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил України,
штабами оперативних (регіональних) командувань (територіальних
управлінь), корпусів, повітряних командувань та командирів
військових частин, для чого складається план перевірки організації
та проведення навчальних зборів.

Основною формою контролю за проведенням навчальних зборів є
практична робота посадових осіб у підпорядкованих військових
частинах з перевірки організації та ефективності проведення
навчальних зборів.

Планами перевірки організації та проведення навчальних зборів
повинні передбачатися перевірки готовності військових частин до
проведення навчальних зборів, у тому числі навчальної
матеріально-технічної бази, а також перевірки ефективності
навчального процесу під час проведення навчальних зборів.

4.2. Навчальні збори починаються після доповіді командирів
військових частин (начальників установ) про готовність до
проведення зборів та отримання дозволу на їх проведення від
старших командирів (начальників).

Посадові особи, що здійснювали контроль навчальних зборів, за
підсумками перевірок готують письмові доповіді старшим командирам
(начальникам).

4.3. Керівники структурних підрозділів Міністерства оборони
України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі
видів Збройних Сил України, командувач сил підтримки Збройних Сил
України, начальник Військової служби правопорядку у Збройних Силах
України - начальник Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України, які мають підпорядковані
військові частини, відповідають за повне та якісне виконання
планів проведення навчальних зборів, підготовку пропозицій з
удосконалення організації і порядку проведення навчальних зборів.

Вони зобов'язані:

перевіряти готовність військових частин до проведення
навчальних зборів, приймати рішення стосовно їх повного
матеріального, технічного і фінансового забезпечення;

надавати всебічну допомогу командирам військових частин в
організації підготовки і проведенні навчальних зборів, підготовці
керівників занять, проведенні показних і інструкторсько-методичних
занять з найбільш складних питань, що відпрацьовуються під час
навчальних зборів;

розробляти пропозиції з удосконалення навчальних програм
підготовки військовозобов'язаних на навчальних зборах.

4.4. Керівництво навчальним процесом з підготовки
військовозобов'язаних на навчальних зборах покладається на
керівників структурних підрозділів Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, які мають підпорядковані
військові частини, а також на управління (відділи) бойової
підготовки видів Збройних Сил України, Командування сил підтримки
Збройних Сил України, Головного управління Військової служби
правопорядку Збройних Сил України.

Вони відповідають за:

розробку та забезпечення військових частин програмами
проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними (програмами
навчальних зборів приписного складу та програмами з підготовки
фахівців дефіцитних спеціальностей), заліковими білетами (тестами)
для проведення контрольних занять;

своєчасну підготовку навчальної матеріально-технічної бази
проведення навчальних зборів;

організацію бойової і спеціальної підготовки
військовозобов'язаних, бойового злагодження підрозділів і
військових частин під час проведення навчальних зборів;

узагальнення і поширення передового досвіду підготовки
військовозобов'язаних на навчальних зборах.

Крім того, розробляють програми для проведення навчальних
зборів з громадянами, які навчаються у вищих військових навчальних
закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних
закладів за програмою підготовки офіцерів запасу. Зазначені
програми повинні включати в повному обсязі зміст підготовки
фахівців дефіцитних спеціальностей та доводитися до вищих
військових навчальних закладів та військових навчальних
підрозділів вищих навчальних закладів.

4.5. Командири військових частин відповідають за:

якісний відбір військовозобов'язаних, що призиваються на
навчальні збори;

організацію прийому військовозобов'язаних на навчальні збори;

своєчасне доведення до військовозобов'язаних, призваних на
навчальні збори, вимог чинного законодавства України щодо охорони
державної таємниці, поводження з матеріальними носіями секретної
інформації, організації і забезпечення режиму секретності,
поводження з озброєнням і військовою технікою, порядку ведення
особистого листування, вимог заходів безпеки;

організацію речового, фінансового, продовольчого та медичного
забезпечення військовозобов'язаних;

своєчасне і повне матеріальне та технічне забезпечення
навчальних зборів;

організацію проведення занять;

якісну підготовку військовозобов'язаних;

повноту та якість проведення заходів бойового злагодження
підрозділів і військових частин;

збереження військової техніки, озброєння та інших
матеріальних засобів;

своєчасне надання необхідних даних у військові комісаріати
про військові посади, зайняття яких потребує оформлення допуску до
державної таємниці.

Командири військових частин зобов'язані:

а) не пізніше ніж за місяць до початку навчальних зборів:

розробити і затвердити план проведення навчальних зборів з
розрахунком годин і визначенням тем за предметами навчання на
кожен тиждень, розрахунками витрат моторесурсів, боєприпасів,
інших матеріально-технічних засобів, розрахунком фінансового
забезпечення;

провести фінансові розрахунки потреби в коштах спланованих
заходів, подати відповідні заявки у фінансові органи за
підпорядкованістю;

видати наказ про підготовку і проведення навчальних зборів;

направити у військові комісаріати заявки на поставку
військовозобов'язаних на навчальні збори;

організувати у комплектуючих військових комісаріатах вивчення
і відбір військовозобов'язаних на навчальні збори;

на військовозобов'язаних, які прибувають на навчальні збори,
надіслати до військових комісаріатів письмові запити на облікові
картки громадян про надання допуску до державної таємниці;

б) за тиждень до початку навчальних зборів:

затвердити розклад занять на перший тиждень зборів, методичні
розробки, плани і конспекти занять;

розробити і погодити з комплектуючими військовими
комісаріатами графік, маршрут і спосіб доставки
військовозобов'язаних на навчальні збори у військову частину;

розробити відомість контролю за ходом прийому
військовозобов'язаних на збори;

видати наказ про створення комісії для перевірки засвоєння
викладеного матеріалу;

в) не пізніше ніж за 3 дні до початку навчальних зборів:

провести інструкторсько-методичне заняття з особовим складом
адміністрації навчальних зборів;

виділити необхідну кількість озброєння, військової техніки і
забезпечити готовність навчальної матеріально-технічної бази до
проведення занять з військовозобов'язаними, призваними на
навчальні збори;

перевірити готовність пункту прийому особового складу до
прийому, екіпірування, розміщення військовозобов'язаних, а також
організацію харчування, медичного та лазне-прального забезпечення;

г) під час проведення навчальних зборів:

організувати прийом, екіпірування, розміщення, харчування та
зберігання особистих речей військовозобов'язаних, які прибули на
збори;

видати наказ про зарахування військовозобов'язаних до списків
особового складу військової частини, організувати їх облік;

організувати навчальний процес;

протягом п'яти діб після прибуття військовозобов'язаних до
військової частини організувати складання Військової присяги на
вірність Українському народові військовозобов'язаними, які раніше
її не складали, про що у військових квитках (посвідченнях особи)
та інших документах військового обліку військовозобов'язаних
зробити відповідні відмітки;

ґ) після закінчення навчальних зборів організувати:

прийом заліків із засвоєння програмного матеріалу;

складання на офіцерів запасу, які пройшли навчальні збори за
військово-обліковими спеціальностями, службових характеристик, у
яких відобразити оцінку засвоєння програми навчальних зборів,
ставлення до вивчення військово-облікової спеціальності, моральні
і ділові якості, військову посаду, на яку може бути призначений
військовозобов'язаний під час мобілізації, яке озброєння і
військову техніку він вивчав, військово-облікову спеціальність
(у тому разі, якщо військовозобов'язаний проходив перепідготовку
за новою військово-обліковою спеціальністю);

внесення відповідних записів про проходження навчальних
зборів у документи військового обліку військовозобов'язаних із
зазначенням тривалості і виду навчальних зборів, завіривши їх
підписом, скріпленим гербовою печаткою військової частини;

складання на сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу,
що отримали необхідну підготовку на відповідних військових посадах
(незалежно від тривалості навчальних зборів), списків із
зазначенням у них виду й тривалості навчальних зборів, номерів
(кодів) військово-облікових спеціальностей і кодів військових
посад, виду озброєння і військової техніки, дати складання
Військової присяги на вірність Українському народові на тих
військовозобов'язаних, які її склали за час проходження навчальних
зборів;

перевірку наявності матеріальних носіїв секретної інформації,
озброєння і військової техніки, окремих вузлів, блоків і деталей
до них, що використовувалися на навчальних зборах;

постановку озброєння і військової техніки на зберігання і
закладення в недоторканний запас матеріальних засобів замість
витрачених у період проведення навчальних зборів;

видачу наказу про виключення військовозобов'язаних зі списків
військової частини;

видачу особистих речей військовозобов'язаним;

проведення в урочистій обстановці організованої відправки
військовозобов'язаних з військової частини;

пересилку особових справ і характеристик на офіцерів запасу
та списків на сержантів, старшин, солдатів і матросів запасу, що
пройшли навчальні збори, в 10-денний термін з дня закінчення
навчальних зборів у військові комісаріати за місцем їх військового
обліку;

виплату грошового забезпечення відповідно до вимог Інструкції
про умови виплати грошового забезпечення та заохочення
військовозобов'язаних, затвердженої наказом Міністра оборони
України від 12.03.2007 N 80 ( z0269-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26.03.2007 за N 269/13536.

Після завершення проведення навчальних зборів приписного
складу внести відповідні зміни в план комплектування військової
частини особовим складом і уточнити якість укомплектованості
військової частини особовим складом.

4.6. Обласні військові комісаріати (військовий комісаріат
Автономної Республіки Крим, Київський міський військовий
комісаріат) зобов'язані:

а) під час підготовки до проведення навчальних зборів:

на підставі розпоряджень керівників оперативних
(регіональних) командувань (територіальних управлінь) щодо
проведення навчальних зборів та витягів з плану проведення
навчальних зборів у наступному році розробити план призову
військовозобов'язаних на навчальні збори по районах;

довести відомості про терміни і кількість
військовозобов'язаних, що планується призвати на навчальні збори в
наступному році, до органів місцевого самоврядування;

організувати:

роботу з відбору військовозобов'язаних на навчальні збори у
взаємодії з органами місцевої влади, місцевого самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями та військовими
частинами;

сповіщення і виклик за повістками у військові комісаріати
заздалегідь відібраних для проходження навчальних зборів
військовозобов'язаних для уточнення даних військового обліку;

медичний огляд відповідно до Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
( z1109-08 );

оформлення допусків до державної таємниці на
військовозобов'язаних, які плануються до призначення на посади,
зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

доставку військовозобов'язаних на навчальні збори і у
зворотному напрямку;

складання на військовозобов'язаних, що призиваються на
навчальні збори, списків та видання наказу про проведення
навчальних зборів;

виписку повісток та мобілізаційних розпоряджень
військовозобов'язаним, відібраним для проходження навчальних
зборів;

відпрацювання до початку навчальних зборів документів
контролю за ходом оповіщення, збору і поставки
військовозобов'язаних у військові частини на навчальні збори;

організувати відправку особових справ військовозобов'язаних
(офіцерів запасу) та доставку списків;

б) після закінчення навчальних зборів:

відшкодувати витрати підприємствам, установам та
організаціям, на яких працюють військовозобов'язані, призвані на
збори, з виплати середнього заробітку за весь період проведення
навчальних зборів з урахуванням часу перебування у дорозі від
військового комісаріату до місця проведення зборів і назад;

на підставі отриманих від військових частин документів на
військовозобов'язаних в облікових документах зробити відповідні
записи про проходження навчальних зборів, якщо це не було зроблено
у військових частинах;

провести розрахунки з автопідприємствами та власниками
автотранспорту за використання автомобільної техніки під час
доставки військовозобов'язаних;

призначити (приписати) військовозобов'язаних у військові
частини відповідно до отриманих спеціальностей, уточнити якісні
характеристики укомплектованості команд;

внести необхідні зміни до документів військового обліку
військового комісаріату і в місячний термін вислати у військові
частини, що комплектуються, приписні карти на
військовозобов'язаних, які пройшли навчальні збори;

відпрацювати звіт за результатами підготовки
військовозобов'язаних на навчальних зборах.

4.7. Районні військові комісаріати відповідають за:

якісний відбір військовозобов'язаних для направлення на
навчальні збори;

організацію медичного огляду відповідно до Положення про
військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України
( z1109-08 );

своєчасне сповіщення, збір та доставку військовозобов'язаних
у військові частини на навчальні збори, а також повноту виконання
обсягів поставки військовозобов'язаних на навчальні збори у районі
відповідальності;

організацію перевезення військовозобов'язаних від військового
комісаріату (пункту збору) до місця проведення навчальних зборів і
у зворотному напрямку;

своєчасне оформлення допусків до державної таємниці
військовозобов'язаним, які плануються до призначення на посади,
зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці;

достовірність наданих відомостей про фактичний час
перебування на навчальних зборах та внесення записів у документи
військового обліку про проходження навчальних зборів, про зміну
військовооблікових спеціальностей.

V. Порядок звітності про навчальні збори

5.1. За результатами навчальних зборів надаються:

командирами військових частин за підпорядкованістю у
10-денний термін після закінчення навчальних зборів у вищі
штаби - звіти про проведення зборів за військову частину
(додаток 5 до цієї Інструкції);

військовим комісаріатом Автономної Республіки Крим, обласними
військовими комісаріатами та Київським міським військовим
комісаріатом в 10-денний термін після закінчення проведення зборів
з військовозобов'язаними в оперативні (регіональні) командування
(територіальні управління) - звіти про проведення зборів за
військовий комісаріат (додаток 6 до цієї Інструкції);

штабами корпусів, повітряних командувань, оперативними
(регіональними) командуваннями (територіальними управліннями) та
їм рівними в 30-денний термін після закінчення проведення зборів з
військовозобов'язаними у вищі штаби - звіти про проведення зборів
за формою, наведеною в додатку 7 до цієї Інструкції;

структурними підрозділами Міністерства оборони України,
Генерального штабу Збройних Сил України, штабами видів Збройних
Сил України, Командуванням сил підтримки Збройних Сил України,
Головним управлінням Військової служби правопорядку Збройних Сил
України, штабами оперативних (регіональних) командувань
(територіальних управлінь) до 15 грудня поточного року до
Генерального штабу Збройних Сил України - підсумкові доповіді за
результатами проведення всіх видів навчальних зборів та відомості,
наведені в додатку 7 до цієї Інструкції.

Директор Адміністративного
департаменту Міністерства
оборони України
генерал-майор В.О.Георгієш
Додаток 1
до Інструкції з організації
і проведення навчальних
зборів
з військовозобов'язаними
у військових частинах
і установах
Збройних Сил України

ЗРАЗОК

____________________________
(Гриф обмеження доступу)
ВІДОМІСТЬ
про кількість військовозобов'язаних,
що плануються до залучення на навчальні збори
у виді Збройних Сил України,
оперативному (регіональному) командуванні
(територіальному управлінні)
у ________ році
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Планується |Комплектуючий|Тривалість| Фінансові розрахунки |

| залучити | військовий | зборів |--------------------------------------------------------------------|

| |комісаріат | (діб) | витрати для військового | витрати для в/ч |усього|

| | | | комісаріату | | |

|---------------| | |----------------------------+--------------------------------| |

|усього| у тому | | |призов|транспортні| середня |добові| пально- | база | |

| | числі | | | | витрати |заробітна| |мастильні|мобілізаційного| |

| |офіцерів| | | | | плата | |матеріали| розгортання | |

| | запасу | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 1. Збори приписного складу |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. Збори з підготовки фахівців дефіцитних спеціальностей |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Усього за ______ рік |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   2

Схожі:

Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Це Положення визначає структуру, завдання та функції, порядок роботи органів безпеки дорожнього руху Міністерства оборони України,...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ Міністра оборони України
Положення Інструкції розповсюджуються на органи військового управління всіх рівнів, об’єднання, з’єднання, військові частини (кораблі),...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни наказ Міністра оборони України
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 97 №1153 “Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах,...
Н А К А з міністра оборони України iconЗ м І с т
Заступника міністра оборони україни – командувача сухопутними військами збройних сил україни
Н А К А з міністра оборони України iconН А К А з міністра оборони України
України на мирний час та організації раціонального харчування військовослужбовців згідно з нормами, затвердженими постановою
Н А К А з міністра оборони України iconПерелік (номенклатура) засобів, що підлягають списанню
Керівництва по списанню з обліку матеріальних та грошових засобів у зс україни, введеного наказом Міністра оборони України від 21....
Н А К А з міністра оборони України iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Н А К А з міністра оборони України iconОцінна картка військовослужбовця
Положення про проходження військової служби особами офіцерського складу, прапорщиками (мічманами) Збройних Сил України, затвердженої...
Н А К А з міністра оборони України iconМіністерство оборони україни
Ввести в дію Положення про комісії з питань попередження травматизму серед військовослужбовців, працівників військових частин, установ,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка