Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості?
Скачати 43.36 Kb.
НазваЯкі опади найчастіше бувають у вашій місцевості?
Дата конвертації14.03.2013
Розмір43.36 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Астрономія > Вопрос
§39 Види опадів і закономірності їхнього розподілу на земній кулі

Пригадайте

Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? Коли випадає сніг?
Народжені хмарами. Вода, яка випадає з хмар у вигляді дощу, снігу, крупи, граду, є атмосферними опадами. Опади дають ли­ше ті хмари, у яких краплини води і кристалики льоду збільшу­ються до таких розмірів, що не можуть утримуватися у завислому стані й під дією сили тяжіння Землі падають на її поверхню. Вчені помітили, що опади випадають переважно з хмар змішаного типу, в яких є і крапельки води, і кристалики льоду. Падаючи, криста­лики льоду наштовхуються на окремі частки водяної пари та пере­охолоджені краплі води і приморожують їх. У результаті цього їхні об'єм та маса збільшуються. Якщо в нижній частині хмари або під хмарою температура додатна, кристалики льоду тануть і випа­дає дощ, якщо від'ємна - випадає сніг або крупа.

Кількість опадів вимірюють за шаром води в міліметрах або сантиметрах за допомогою опадомірів різних конструкцій та плювіографа, який безперервно фіксує зміни інтенсивності дощу (мал. 110).

Біла ковдра Землі. Так називають снігові опади, що вкрили землю. Сніг - це тверді атмосферні опади, що випадають із хмар у вигляді крижаних кристаликів (мал. 111). Вони утворюються у хмарах, розташованих вище рівня від'ємних температур. Унаслідок пере­ходу водяної пари з газоподібного стану в твердий вони поступовоМал. 110. Опадомір (1) і плювіограф (2)Мал. 111. Сніг (1) і сніжинки (2)

збільшуються і злипаються між собою. Спочатку форма кристалів нагадує правильну шестигранну пластинку. З хмари до земної поверхні сніжинка вирушає вже шестикутною зірочкою.

^ Дивовижні явища

Різноманіття сніжинок. Відомо понад 5000 різних форм сніжи­нок. Це зірочки, пластинки, стовпчики, голки, деревоподібні криста­ли, що нагадують стебла папороті тощо. Сніжинки бувають розмірами від 0,1 до 7 мм. Швидкість падіння сніжинок у спокійному повітрі дуже мала - 0,5-1,0 м/с. Але зазвичай сніг летить, гнаний вітром, утворю­ючи з ним єдиний сніговітровий потік. Перенесення снігу вітром нази­вають завірюхою, заметіллю, метелицею, сніговієм, сніговицею, сніговійницею, віхолою, завією, заметою, метіллю, хуртовиною, хугою, хуговієм, хурделицею, хурдигою, хуртечею, хвижею.

Опади, що утворюються прямо з повітря. Під час охолодження повітря біля земної поверхні також утворюються опади. Вони «осідають» на землю, траву, дерева, кущі тощо у вигляді роси, інею або паморозі (мал. 112).Мал. 112. Роса (1), іній (2)

Роса утворюється теплої пори року, коли вночі за безхмарного неба швидко охолоджується поверхня Землі та приземні шари повітря. При цьому повітря насичується водяною парою, що перетворюється на краплини води - росу. Роса утво­рюється також там, де є туман. Іній - тонкий шар кристаликів льо­ду на земній поверхні. Він утворюється так само, як і роса, тільки за температури, нижчої 0 °С. Часто з інеєм плутають паморозь. На відміну від інею, паморозь - це пухкі білі скупчення кристаликів льоду, що налипають на гілках дерев, дротах та інших предметах під час сильних морозів і туманів.

Нерівномірність планетарного розподілу опадів. Основними чинниками формування опадів є висхідний рух повітря, наявність у повітрі водяної пари, достатньої для утворення опадів, утворення атмосферного фронту і підвищення рельєфу (мал. 113).Мал. 113. Утворення опадів: а ) коли є висхідний рух повітря; б) коли є підвищення рельєфу; в) на атмосферному фронті

Основним постачальником води в атмосферу є Світовий океан. Тому над ним в цілому опадів випадає більше, ніж над суходолом.

На земній кулі найбільша кількість опадів - від 2000 до 3000 мм за рік - буває поблизу екватора. В тропічних широтах кількість опадів значно зменшується. У пустелях випадає менш як 250 мм. Наприклад, у деяких пустелях на півночі Африки опадів менше 100 мм на рік, а подекуди роками не випадає жодної краплини води.

З наближенням до помірних широт кількість опадів збільшуєть­ся, оскільки в цій зоні добре розвинуті висхідні потоки повітряних мас і діють атмосферні фронти та циклони. Так, на більшій частині Європи випадає від 600 до 1000 мм опадів.

Від помірних і до полярних широт кількість опадів зменшується. Це зумовлено зниженням температури і вмісту вологи у повітрі та переважанням низхідних потоків повітря. У приполярних ши­ротах Північної півкулі кількість опадів коливається у межах 150-300 мм за рік.

У Південній півкулі випадає загалом більше опадів, ніж у Пів­нічній, оскільки в ній переважають водні простори. Але загальні особливості розподілу опадів тут такі самі, як і в Північній півкулі.

Розподіл опадів на земній кулі зазначають на спеціальних гео­графічних картах (мал. 114).


^ Мал. 114. Розподіл опадів на Землі

Широтний розподіл опадів на земній кулі порушується впливом окремих вітрів, океанічних течій і рельєфом. Так, дуже багато опадів випадає в зоні дії мусонів (пригадайте, де поширені ці вітри). Про­те найбільшу кількість опадів на Землі спостерігають на південних схилах Гімалаїв. Тут у містечку Черапунджі у середньому випадає 11 000 мм опадів за рік! Основною причиною цього є підняття вологого повітря, спричинене наявністю схилів гір. Підсилює утворення опадів у цій місцевості літній мусон з Індійського океану.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (закінчення)

Спостереження за погодою: складання діаграми опадів

Побудуйте діаграму опадів за котрийсь із місяців (бажано обра­ти місяць, у якому опади були частими та різноманітними). Її слід будувати, як діаграму хмарності. Спочатку підрахуйте кількість днів з різними видами опадів, потім відкладіть кожний з них окре­мим стовпчиком. Для цього скористайтеся умовними знаками опадів. З'ясуйте, яких опадів було найбільше протягом місяця.

ПІДСУМКИ

• ^ Опади — це вода, яка у рідкому чи твердому стані випадає з хмар або прямо з повітря.

• Розподіл опадів на земній кулі дуже нерівномірний і залежить від розподілу атмосферного тиску, кількості водяної пари в атмосфері, від рельєфу.

• ^ Опадів буває більше в екваторіальних і помірних широтах, менше — у тропічних і полярних.
Запитання і завдання для самоперевірки

На контурній карті позначте різними кольорами кількість атмосферних опадів від екватора до полюсів по 30-му мери­діану Східної і Західної півкуль. Поясніть виявлені зміни.

Чому на земній кулі опади розподіляються нерівномірно?

Під­беріть загадки, прислів'я, приказки про опади, поясніть їх.

Назвіть основні види опадів. Яка різниця в їхньому утворенні?

Визначте, які опади утворюються з повітря: а) дощ; б) град; в) іній; г) сніг.

Схожі:

Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconЯкі погодні явища ви спостерігали у своїй місцевості?
Мінлива та примхлива. Слухаючи постійно прогноз погоди, ми вже звикли до таких метеорологічних термінів, як циклон, анти­циклон,...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconЯкі види рослин І тварин охороняють у вашій місцевості?
Ги. Колообіги речовин підтримують у природі рівновагу. Проте госпо­дарська діяльність людини спричинює необоротні зміни у навко­лишньому...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconЯкі типи погоди переважають у вашій місцевості кожної пори року?
Багаторічний режим погоди. Погода може різко змінюватися впродовж навіть кількох годин. Клімат також змінюється, але ду­же повільно...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? icon2. Солдат в бою
Підготовка до ведення вогню: вивчення місцевості, визначення відстані до орієнтирів, ділянок місцевості, закритих І які не прострілюються,...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconНайчастіше відмови у порушенні кримінальної справи в таких випадках...
Незважаючи на те, що вже котрий рік поспіль його архів регулярно поповнюється рішеннями, винесеними у справах «проти України»
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconВашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик...
Вашій увазі пропонується рекомендаційний бібліографічний покажчик путівник літератури «Книги, які допомагають жити» для молоді, людей...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconВ нашій школі бувають ювілеї різні: такі, які довго не забувають...
Ведучий. В нашій школі бувають ювілеї різні: такі, які довго не забувають І не дуже важливі. Але сьогодні ювілей особливий, він стосується...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconОрієнтовний порядок проведення туристсько-краєзнавчого експедиційного маршруту (Коефіцієнт. 1,0)
Команда в складі 4 учасників (3+1) повинна пройти маршрут по пересічній місцевості та знайти контрольно-залікові станції, контрольні...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconЛьвівський регіональний центр якості освіти пропонує Вашій увазі...
Львівський регіональний центр якості освіти пропонує Вашій увазі збірник завдань, які використовувалися в зовнішньому оцінюванні...
Які опади найчастіше бувають у вашій місцевості? iconРеферат Звіт з переддипломної практики містить: 21 сторінку, 17 рисунків, 3 літературних джерела
У роботі описана архітектура материнських плат, їх основні компоненти та функції які вони виконують. Також приведена основна методика...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка