Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013”
Скачати 154.98 Kb.
НазваОрганізації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013”
Дата конвертації30.03.2013
Розмір154.98 Kb.
ТипКонкурс
uchni.com.ua > Астрономія > Конкурс
П Р А В И Л А

організації та проведення

Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня-2012-2013”

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 20.08.2002 №467 "Про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня” конкурс проводиться щорічно на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка з метою популяризації ідей фізики та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності вчителів, формування методичних рекомендацій до навчальних програм та нових підручників за результатами конкурсу.

 

^ 1. Оргкомітет конкурсу

Організація і проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня” покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Дії оргкомітету з організації та проведення конкурсу регламентуються цими правилами та планом заходів, що додається.

Адреса оргкомітету Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня”: вул. Караджича, 29,
м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 240-17-02, e-mail: levenia.lviv@gmail.com; http://levenia.com.ua.

До повноважень оргкомітету належить:

·       пропагування ідеї конкурсу на території України;

·       проведення семінарів регіональних координаторів з метою вироблення спільних критеріїв проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня”;

·       організація роботи експертної ради з метою відбору та затвердження пакету завдань конкурсу;

·       забезпечення регіональних координаторів рекламними матеріалами;

·       підготовка та обговорення пакетів завдань, підготовка, друк та розсилка координаторам у регіонах завдань, бланків відповідей, бланків реєстрації учасників та координаторів, інструкцій для координаторів;

·       вирішення питань щодо проведення конкурсу, розробка інструктивних документів та листів з питань, що не врегульовані цими Правилами.

·       перевірка бланків відповідей учасників конкурсу, проведення статистичної обробки результатів конкурсу;

·       підбиття підсумків та оприлюднення результатів конкурсу;

·       розробка та друк бланків сертифікатів;

·       розсилка результатів конкурсу, бланків сертифікатів координаторам у регіонах;

·       відзначення учасників конкурсу та регіональних координаторів;

·       делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам при підписанні відповідної двохсторонньої угоди;

·       подання звіту Міністерству освіти і науки, молоді та спорту про проведення конкурсу.

·       вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників, підготовка навчально-методичних посібників.

 

^ 2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 7– 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності без попереднього відбору.

Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього закладу.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися в координатора конкурсу в своєму навчальному закладі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

За бажанням учасників учні 10-11 класів можуть обирати завдання для загальноосвітніх чи спеціалізованих класів, про що слід повідомити у заявці.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу оргкомітету разом з копією переказу благодійного внеску не пізніше 1 березня 2012 року.

Конкурс проводиться:

- для учнів 7 класів;

- для учнів 8 класів;

- для учнів 9 класів;

- для учнів 10 класів;

- для учнів 11 класів;

- для учнів 10 класів з поглибленим вивченням фізики;

- для учнів 11 класів з поглибленим вивченням фізики.

Рекомендований благодійний внесок складає 11 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 9 % цих внесків призначається для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об'єднанні навчальних закладів.

 

^ 3. Порядок проведення конкурсу

Організацією та проведенням конкурсу в регіонах займаються регіональні координаційні центри та регіональні координатори. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

Конкурс проводиться в один день 1 квітня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Координаторам конкурсу категорично забороняється оприлюднювати завдання конкурсу повністю або частково до 1 квітня 2012 року.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається відповідно до заявки про участь та копії переказу благодійного внеску.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Координатори особисто перевіряють правильність реєстрації учасників та відмітку про вибране завдання для звичайних чи спеціалізованих класів.

Усі вчителі, що проводять конкурс у даному навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.

^ Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися підручниками, довідниками, та допоміжною літературою категорично забороняється.

Учасники конкурсу для розрахунків можуть використовувати калькулятор.

Кожен учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові.

Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу оргкомітету з поміткою "Левеня”.

Кожен учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо надісланих результатів оргкомітетом приймаються до 1 липня 2012 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються в оргкомітеті до 1 вересня 2012 року, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу організаційного комітету з  проведення конкурсу "Левеня”.

 

^ 4. Зміст і структура завдань

Запропоновані оргкомітетом завдання для учасників конкурсу затверджуються експертною радою конкурсу.

Учасникам конкурсу пропонується 30 тестових завдань різного ступеня складності (10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних).

До кожного завдання є три-п’ять відповідей, серед яких є лише одна правильна.

 

^ 5. Критерії оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей учасники конкурсу мають вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві і більше відповідей на дане завдання, то відповідь вважається неправильною. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.

За неправильну відповідь знімається 25% від кількості балів, що визначено за дану задачу.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник – 150; з них 30 балів кожен учасник отримує авансом.

Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набрана одним учасником.

 

^ 6. Підбиття  підсумків конкурсу

Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт відправки загальноосвітніми навчальними закладами бланків відповідей та бланків реєстрації учасників конкурсу на обробку означає, що загальноосвітній навчальний заклад гарантує наявність згоди батьків (законних представників) на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів школи в регіональному та всеукраїнському рейтингах.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних здійснює статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститути післядипломної педагогічної освіти.

Офіційні результати проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня-2012» розміщується на сайті: http://levenia.com.ua.

 

^ 7. Відзначення учасників конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників. Додатково можуть залучатися спонсорські кошти на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, де проводився конкурс, та інформаційний вісник. Учасники, що покажуть відмінний результат додатково отримають інформаційний вісник «Левеня-2012» вітає переможців».

Сертифікати відзначення учасників Всеукраїнського фізичного конкурсу "Левеня” розподіляються таким чином:

·        сертифікат «відмінний результат» отримають 12,5 % учасників конкурсу (по певному класу);

·        сертифікат «добрий результат» отримають 37,5 % учасників конкурсу;

·        сертифікат «учасник конкурсу» отримають решта (50 % ) учасників конкурсу.

 

Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 20.08.2002 №467 та згідно з цими Правилами всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду "Ліцей”.

 

^ Філія АТ "Укрексімбанк”
Р/р 260030260560  МФО 325718 ЄДРПОУ 22360064


(з поміткою "Благочинні внески на проведення конкурсу "Левеня”)
Отримувач — Благодійний фонд "Ліцей”
^

Додаток 2

П Р А В И Л А

організації та проведення

Міжнародного математичного конкурсу  “Кенгуру – 2012”


Відповідно до повноважень, делегованих Міжнародною асоціацією “KANGOUROU SANS FRONTIERES” («Кенгуру без кордонів»), що працює під егідою ЮНЕСКО, та на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 24.05.2000 №149 “Про участь школярів України у Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру"” Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру” проводиться в Україні Львівським фізико-математичним ліцеєм-інтернатом при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Метою конкурсу є популяризація математичних ідей та підтримка талановитих школярів, розвиток їх інтелектуальних здібностей, активізація творчої діяльності вчителів, вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів конкурсу.

Авторські права на всі завдання Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» належать Міжнародній асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES”.

^ 1.  Оргкомітет конкурсу

Організація та проведення в Україні Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» покладається на Центральний організаційний комітет, який діє на базі Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при Львівському національному університеті імені Івана Франка (директор ліцею – Мар’ян Добосевич).

Дії оргкомітету з організації та проведення конкурсу регламентуються  цими правилами, планом  заходів, що додається, та вимогами Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES”.

Адреса Центрального оргкомітету: вул. Караджича, 29, м. Львів, 79054; тел.-факс.: (032) 2401700,  e-mail: kangaroo@lpml.com.uawww.kangaroo.com.ua.

До повноважень Центрального оргкомітету належить:

  • підготовка сформованого на щорічній зустрічі членів Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” пакету завдань з усіх вікових категорій для проведення конкурсу «Кенгуру» в Україні;

  • вирішення питань щодо проведення конкурсу, розробка інструктивних матеріалів та листів з питань, що не врегульовані цими Правилами, документації конкурсу, обробки бланків відповідей учасників;

  • підбиття підсумків та оприлюднення результатів конкурсу, організація літніх навчально-оздоровчих математичних таборів та визначення квот для учасників таборів по регіонах;

  • інформування Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” та освітян України про результати конкурсу;

  • подання пропозицій до Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” щодо формування пакету завдань для проведення конкурсу ММК «Кенгуру» в наступному році;

  • делегування частини своїх повноважень регіональним координаційним центрам під час підписання відповідної двосторонньої угоди;

  • вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників,  підготовка навчально-методичних посібників.

^ 2. Участь у конкурсі

У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі учні 2 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх форм власності без попереднього відбору.

Для участі в конкурсі учень повинен зареєструватися у координатора конкурсу в своєму навчальному закладі або в регіонального координатора в іншій установі освіти, де буде проводитися конкурс.

Координатор заповнює заявку на участь у конкурсі та надсилає її на адресу Центрального оргкомітету разом з копією переказу благочинної пожертви не пізніше 10 лютого 2012 року.

Конкурс проводиться в шести вікових групах:

МАЛЮК  2 для учнів 2 класів;

^ МАЛЮК 3-4 для учнів 3 – 4 класів;

ШКОЛЯРИК для учнів 5 – 6 класів;

КАДЕТ для учнів 7 – 8 класів;

ЮНІОР для учнів 9 – 10 класів;

ВИПУСКНИК для учнів 11 класів.

Рекомендована благочинна пожертва складає 10 гривень від кожного учасника та повністю використовується для покриття витрат на організацію та проведення конкурсу. До 10% зібраних пожертв може призначатися для забезпечення організації та проведення конкурсу в навчальному закладі чи об’єднанні навчальних закладів.

^ 3. Порядок проведення конкурсу

Організацію та проведення конкурсу в регіонах здійснюють регіональні координаційні центри та регіональні координатори. Конкурс у загальноосвітніх навчальних закладах проводять координатори конкурсу або вчителі цього навчального закладу.

Конкурс проводиться в один день 15 березня 2012 року в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи.

У разі неможливості проведення конкурсу по області в робочий день обласні оргкомітети за дозволом Центрального оргкомітету можуть перенести проведення конкурсу на неділю 18 березня 2012 року.

Місцеві осередки проведення конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку.

Кількість аркушів із завданнями та бланків відповідей висилається згідно з заявкою про участь та копією переказу благодійного внеску.

Конверти із завданнями відкриваються в день проведення конкурсу в присутності учасників.

Перед початком конкурсу координатором проводиться детальний інструктаж учасників щодо правил проведення конкурсу та заповнення бланку відповідей, який надсилається разом із завданнями.

Усі вчителі, що проводять конкурс у навчальному закладі, підписують доданий документ, у якому зобов’язуються провести конкурс згідно з даними правилами. У разі відсутності такого документу роботи учнів даного навчального закладу можуть бути вилучені з перевірки.  

Головна вимога до координаторів та учасників конкурсу – самостійна та чесна робота над завданнями.

Учасники конкурсу сидять за партами по одному.

Користуватися калькулятором, підручниками та математичними таблицями категорично забороняється, розрахунки та обчислення проводяться лише на чистому аркуші паперу.

Кожний учасник конкурсу отримує аркуш із завданням, який потім залишає собі, та бланк відповідей учасника, який після закінчення конкурсу віддає координаторові;

Конкурс триває  75 хвилин – час на розв’язування завдань без урахування тривалості інструктажу.

Після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для учнів та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою школи в присутності кількох спостерігачів (учасників конкурсу) і висилає на адресу Центрального оргкомітету з поміткою «Кенгуру».

Кожний учасник та координатор конкурсу може висловити у письмовій формі свої зауваження щодо проведення конкурсу.

Усі претензії щодо проведення конкурсу та надісланих результатів Центральним оргкомітетом приймаються до ^ 1 липня 2012 року.

Бланки відповідей учасників конкурсу зберігаються до 1 вересня 2012 року у Центральному оргкомітеті, після чого утилізуються.

З будь-яких питань щодо проведення конкурсу можна звертатися на адресу Центрального організаційного комітету з  проведення конкурсу в Україні.

^ 4. Зміст і структура завдань

Завдання для учасників цьогорічного конкурсу запропоновано та затверджено Генеральною асамблеєю Міжнародної асоціації “KANGOUROU SANS FRONTIERES” у  м. Любляна (Словенія).

Для учнів 2 класів пропонується 15 тестових завдань різного ступеня складності: 5 – трибальних, 5 – чотирибальних, 5 – п’ятибальних.  Для учнів 3 – 4 класів пропонується 24 тестових завдання різного ступеня складності: 8 – трибальних, 8 – чотирибальних, 8 – п’ятибальних, а для інших учасників конкурсу – 30 завдань, з них 10 – трибальних, 10 – чотирибальних, 10 – п’ятибальних.

До кожного завдання подається п’ять варіантів відповідей, серед яких є лише один правильний.

 5. Оцінювання результатів

На спеціальному бланку відповідей учневі необхідно вказати лише одну правильну відповідь.

Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

Неправильна відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів.

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник: для учнів 2 класів – 60 балів; для учнів 3 – 4 класів – 96, для учнів 5– 11 класів – 120 балів.

Єдиним критерієм оцінювання результату є сумарна кількість балів, набраних одним учасником.

 6. Підбиття  підсумків конкурсу

Збір та обробка результатів учасників конкурсу проводиться відповідно до законодавства України, що регламентує збір та обробку персональних даних. Збору та обробці підлягають прізвища та імена учасників, дані про їх загальноосвітні навчальні заклади, класи, а також відповіді на завдання конкурсу. Факт відправки загальноосвітніми навчальними закладами бланків відповідей та бланків реєстрації учасників конкурсу на обробку означає, що загальноосвітній навчальний заклад гарантує наявність згоди батьків (або законних представників) учнів на необхідну для проведення конкурсу обробку персональних даних авторів відправлених відповідей та несе всю зумовлену цим відповідальність і дає свою згоду на оприлюднення результатів навчального закладу в регіональному та всеукраїнському рейтингах.

Результати конкурсу, отримані шляхом обробки бланків відповідей учасників, оприлюднюються не пізніше, ніж через вісім тижнів після його проведення.

Центральний оргкомітет на основі отриманої під час перевірки бази даних робить статистичний аналіз результатів, опрацьовує  всі зауваження щодо проведення конкурсу та його завдань.

Аналітичний звіт про результати проведення конкурсу надсилається до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних (міських) державних адміністрацій, інститутів післядипломної педагогічної освіти.

Офіційні результати проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру-2012» розміщуються на сайті: www.kangaroo.com.ua.

^ 7. Підбиття  підсумків конкурсу

Відзначення учасників конкурсу здійснюється за рахунок благодійних внесків учасників та залучених спонсорських коштів на місцях.

Кожному учасникові вручається спеціальний сертифікат учасника Міжнародного математичного конкурсу “Кенгуру”, який при необхідності може бути завірений дирекцією навчального закладу, що проводив конкурс, та інформаційний вісник.
Переможці з найактивніших шкіл-учасників будуть запрошені до літніх навчально-оздоровчих математичних таборів.
Примітка: З метою виконання наказу Міністерства освіти та науки України від 24.05.2000 № 149 та згідно з цими ПРАВИЛАМИ всім зацікавленим у проведенні конкурсу особам необхідно перераховувати благочинні пожертви через відділення Ощадного банку та інших банків на розрахунковий рахунок благодійного фонду “Ліцей”.

Львівське відділення Укрексімбанку

Р/р 260010060560  МФО 325718, код 22360064 (з поміткою “Благочинні пожертви”)

Отримувач — Благодійний фонд “Ліцей”

Схожі:

Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconПро проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців...
Та спорту України №1304 від 21. 11. 2012 р. «Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconНаказ
Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", наказу Держрибагентства України від 04. 03. 2013 р. №28 – о та, з метою ефективної...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconПро проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013»
Провести районний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» у таких номінаціях: «Інформатика», «Фізика», «Іноземна мова»...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconПро проведення першого (районного) туру всеукраїнського конкурсу
Київської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2013 року №312 «Про проведення першого та другого турів всеукраїнського...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” icon83050 м. Донецьк, вул. Щорса, 27 тел/факс: (062) 335-30-81,е-mail: roo наказ
«Учитель року»,наказу рво №392 від 07. 11. 2012 р., графіку проведення конкурсних змагань районного етапу конкурсу (лист рво №1101/01-16...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconНазва відділення Секція
Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012/2013...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconВідділ освіти
Про проведення у 2012/2013 н р. Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" та з метою виявлення І підтримки творчої праці вчителів,...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців...
Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconГоловне управління освіти І науки
Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2012-2013...
Організації та проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу Левеня-2012-2013” iconПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців...
Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців "Кришталева...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка