Екологічні аспекти розвитку космонавтики
Скачати 274.62 Kb.
НазваЕкологічні аспекти розвитку космонавтики
Сторінка1/2
Дата конвертації25.02.2013
Розмір274.62 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Астрономія > Документы
  1   2
Тема . ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК КОСМОНАВТИКИ..

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КОСМОНАВТИКИ

На початку вивчення теми «Закон збереження імпульсу» необхідно повідомити, що буде урок-семінар. Оголосити питання, а краще вивісити їх у кабінеті фізики і підібрати літературу. За тиждень до уроку перевірити зібраний уч­нями матеріал, провести консультацію й у разі потреби доповнити, перерозподілити реферати між учнями.

Цілі:

навчальна: ознайомити учнів з життям і діяльністю ук­раїнських вчених. їх основними ідеями щодо використан­ня ракет в освоєнні космосу; показати екологічні аспекти астронавтики й використання штучних супутників Зем­лі, розв'язання природоохоронних проблем;

виховна: виховувати в учнів почуття патріотизму, гор­дості за зроблений українськими вченими внесок в освоєння космосу: збагачувати знання про еколо­гічні умови життя; формувати вміння захистити при­роду від руйнування; сприяти розвитку впевненості у можливості оптимізації взаємовідносин між приро­дою і суспільством.

Обладнання: таблиці, портрети, реферати, дидактичний матеріал, плакати, гасла.

Тип уроку: урок-семінар

План уроку

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Вивчення нового матеріалу.
 1. Хто на Україні був першим творцем ракети?

 2. Хто першим склав проект повітроплавального при­ладу?

 3. А хто був автором фундаментальних наукових ре­зультатів?

 4. Хто такий Юрій Кондратюк?

 5. Хто є «батьком» ракетоносія «Протон»?

 6. Під чиїм керівництвом був запущений перший в іс­торії людства штучний супутник Землі?

 7. Кого було названо ученим космічної ери?

 8. Екологічні аспекти розвитку космонавтики.

 9. Освоєння космосу (стислі повідомлення про кос­монавтів).


Людство не залишиться вічно на Землі, але в гонитві за світлом і простором спочатку не­сміливо проникне за межі атмосфери, а потім за­воює собі весь навколосонячний простір.

Ми народжені, щоб казку зробити буттям

К. Е. Ціолковський

^ ХІД УРОКУ
І. Актуалізація опорних знань

Учитель. Ми закінчили вивчати розділ«Закон збере­ження імпульсу». . .

 1. Що таке імпульс? (Величину, щ о дорівнює добутку маси тіла на його швидкість, називають імпульсом тіла (або кількістю руху).)

 2. Як читається закон збереження імпульсу? (Вектор­на сума імпульсів тіл, які утворюють замкнену (ізольо­вану) систему, залишається сталою під час будь-яких
  взаємодій тіл цієї системи між собою.)

 3. А де застосовується закон збереження імпульсу?
  Наприклад:
 1. Під час руху теплохода імпульс води, що відки­дається гвинтом, дорівнює імпульсу теплохода.

 2. У молотильному барабані силу удару і швидкість подавання хлібної маси в нього можна визначити на основі закону збереження імпульсу.

 3. В авіації, навігації, космонавтиці, у військовій справі.

4. Дію закону збереження імпульсу можна показати на прикладі реактивного руху. А що ж ми називаємо реактивним рухом? (Під реактивним рухом розуміють рух тіл, який виникає під час відокремлення від тіла час­тини його маси з певною швидкістю відносно тіла.)

 1. Кому властивий реактивний рух в природі? (Меду­зам, кальмарам, восьминогам, насінню «скаженого огірка»)

 2. Які реактивні двигуни ви знаєте? (РДТПреактив­ний двигун на твердому паливі; РРД — рідинно-ракет­ний двигун; турбореактивний двигун; прямоточний повітряно-реактивний двигун; ядерний реактивний двигун (термічний, термоядерний, ізотопний); геліотермічні; електричні ракетні (термічні, електростатичні або іонні, магнітогідродинамічні); фотонні, ра­кетні та ін.

 3. Кому слід завдячувати досягнення такої техніки? (Уче­ним, фізикам, конструкторам і винахідникам всього сві­ту)II. Вивчення нового матеріалу

Учитель. Отже, сьогодні ми познайомимося з робота­ми наших вітчизняних, українських учених, які зро­били величезний внесок у розвиток авіації й космо­навтики. З давніх-давен людина мріяла про зорі, про політ до інших планет, складала легенди про килими-літаки і т. ін.

Наш співвітчизник К. Е. Ціолковський в одній зі своїх прань написав: «Ми народжені, щоб казку зробити бут­тям». А хто ж на Україні був першим творцем ракети?
1-й учень. ^ Реферат на тему «Олександр Засядько».

У родині козака, який був славетним запорізьким гарма­шем. Дмитра Засядька в 1770 році народився син Олек­сандр. Не було вже тоді Січі Запорізької. І з часом він був забраний до московської армії, де став офіцером.

Незлюбивши бездушної муштри, Олександр Засядь­ко повернувся на свій хутір на Полтавщині. З'явилася в нього думка — створити таку ракету (італійське сло­во «ракета» означає «труба»), яка б летіла у повітрі. І хоч ближні звати його «мрійником», він креслив і метику­вав. Наперекір бажанням родичів, продав хутір і збуду­вав кузню, накупив пороху, різних залізних матеріалів. За два роки, не звертаючи уваги на глузування «всезнаючих», створив дивовижні апарати, яки літали над пол­тавськими луками, описуючи вогняні дуги. Попи і жан­дарми, переслідуючи Олександра Засядька, говорили: «Засядько замислив спалити губернію».

Щоб перевірити, наскільки ці попередження небезпечні, на хутір Полтавщини приїхали з Петербурга. Оглянувши «чудо-труби», дали наказ: винахід «прийняти на озброєн­ня армії». Згодом, 16 вересня 1828 року вперше в історії полетіли Засядькові ракети на турецьку фортецю Вар-на. Турецькі історики твердять, що то був жах: вогняні струмені долітали до неприступних веж Варни, засліпи­ли турків, заіскрилися палаючими стовпами. Оборонці Варни затуляли вуха, не витримуючи нестерпного свисту нової зброї і страшних вибухів. Турецька армія викину­ла біті полотнища. Несподівано для політиків західного світу Московія здобула перемогу. Засядькові груди обві­шали хрестами, діамантовими зірками, орденами, дали йому генеральські еполети. Він став головнокомандую­чим ракетними частинами московської армії.

Учитель. Хто перший склав проект повітроплавального приладу?
2-й учень. ^ Реферат на тему «Микола Кибальчич».

У селі Коропі в 1853 році в сім'ї священика народив­ся Микола Кибальчич. Він рано пізнав тяжку працю, ходив за кіньми. Підростав хлопчик, як усі інші, і ні­чим не відрізнявся, тільки пам'ять в нього була чудова. До різної роботи М. Кибальчич придивлявся з цікавістю. Рано почав помічати несправедливість: одні багаті, інші — бідні.

Коли Кибальчич підріс, його відправили до Новгород-Сіверської духовної семінарії. Дітей священиків туди приймали з радістю.

Батьки сподівалися, що хлопчик піде батьківським шляхом — вивчиться і буде служити Богу. Суворо жилося за монастирськими стінами. Коли М. Кибальчичу виповнилося 18 років, він залишив семінарію і поїхав до Петербургу, там він вступив на перший курс Інженерного інституту. Він вчився успішно, але, не закінчивши курсу, перевівся до Медико-хірургічної академії. І все ж не став Кибальчич ні священиком, ні інженером, ні лікарем,— він став революціонером. Це закінчилося тим,; що його заарештували. Заарештували на один місяць, а провів у тюрмі два роки. Незабаром М. Кибальчич став членом революційної організації «Народна воля». Прожив він всього 27 років.

Це його бомбою, виготовленою ним на конспіративній квартирі за власною технологією, убито царя Олександра II 1.03.1881 року Експерти на суді не змогли приховати свого захоплення талантом Кибальчича. Вияв­ляється, що бомби, виготовлені ним, ніколи ще ніхто не бачив і не читав про них у науковій літературі — це щось нове. А Кибальчич тим часом у камері смерт­ника використовує кожну годину, кожну хвилину, щоб завершити проект апарата, на якому людина сягне зірок. Принципово нову для свого часу ідею стосовно запуску ракет талановитий український винахідник Микола Іванович Кибальчич виклав у «Проекті повітропла-1 вального апарата».

У журналах «Былое» (№ 4, 5 за 1918 рік) опубліковано трактат сина України, який, перебуваючи у в'язниці, за кілька днів до смерті, писав: «Я вірю в здійсненність і моєї ідеї, і ця віра підтримує мене в моєму жахливому становищі. Якщо ж моя ідея після старанного обговорення всіма спеціалістами буде визнана здійсненною, то я буду щасливий тим, що зроблю величезну послугу і батьківщині й людству».

В останні дні свого славного життя Кибальчич мріяв дати людству проект корабля, на якому можна було б сягати зірок. У страшній камері смертника він бачив зорі. «Я спокійно зустріну смерть, знаючи, що моя ідея не загине разом зі мною, а існуватиме серед людства, для яко­го я готовий пожертвувати своїм життям».

Микола Кибальчич не просив помилування. Коли за два тижні перед стратою до тюремної камери ввійшов адвокат і почав благати смертника написати касацію цареві, Кибальчич, не слухаючи свого оборонця, врочисто передав йому проект, де з граничною ясністю і просто­тою були викладені принципи реактивної тяги польоту на ракеті. У цьому проекті розв'язано ряд нових важли­вих питань: програмний режим горіння, використання багатокамерних апаратів, керування польотом внаслі­док зміни кута нахилу двигуна. Експерти математично довели, що описаний у проекті апарат міг би тримати­ся в повітрі. Вони відзначили, що Кибальчич першим висловив ідею про застосування реактивних двигунів у повітроплаванні. Але цієї оцінки проекту Кибальчич гак і не дочекався.

Учитель. А хто був автором фундаментальних наукових результатів з теорії руху ракет?
3-й учень. Реферат на тему «К. Е. Ціолковський». (Демонструється його портрет.)

Автором фундаментальних наукових результатів з теорії руху ракет є Ціолковський Костянтин Едуардович (1857 — 19.09.1935 рр.) — видатний учений і ви­нахідник, автор багатьох важливих відкриттів в аеродинаміки, ракетній техніці й теорії міжпланетних сполучень, основоположник космонавтики. Народився в с. Іжевсь­кому Рязанської губернії, після перенесеної в дитинстві тяжкої хвороби майже повністю втратив слух. Навчався самостійно, в 1879 році у Москві екстерном склав екзамени на звання вчителя і з 1860 року працював учителем і арифметики, геометрії, фізики в

Боровському повітовому училищі Калузької губернії.

К. Е. Ціолкоський побудував першу в Росії аеродинамічну трубу (1897 р.), на якій здійснив ряд важливих досліджень з конструювання нових видів аеропланів.

У 1929 р. Ціолковський розробив досить плідну теорію руху складених ракет або ракетних поїздів двох типів: і з послідовним та паралельним з'єднанням ракет.

Ціолковський першим розв'язав задачу про рух ракет у полі тяжіння і підрахував запаси палива, необхідні для подолання сили тяжіння Землі. Він є основоположником теорії міжпланетних сполучень, перший вивчив питання про ракету — штучний супутник Землі — й висловив ідею про створення позаземних станцій як про­міжних баз для міжпланетних сполучень; детально роз­глянув умови життя і роботи на штучних супутниках Землі та міжпланетних станціях. Його дослідження з ракетної техніки і теорії міжпланетних сполучень стали основою для створення сучасних реактивних апаратів, ракетнокосмічної техніки.

У ч и т є л ь. Незалежно від К. Е. Ціолковського Юрій Кондратюк (Шаргей Олександр Гнатович) розробив основ­ні проблеми космонавтики, космічних польотів і конс­труювання міжпланетних кораблів.

4 - н учень. ^ Реферат на тему «Юрій Кондратюк».

Широка громадськість не знайома з багатьма видатни­ми людьми України, які жили і працювали уже в наш час і зробили вагомий внесок в освоєння космічного просто­ру. Прикладом може бути життя Ю. Кондратюка. Наро­дився Ю. В. Кондратюк 9 червня 1897 року. Справжнє ім'я — Шаргей Олександр Гнатович. Заміна призвіща Шаргей на Кондратюк у 1921 році була обумовлена прагненням уникнути переслідувань, пов'язаних з його службою у Білій Армії. Двадцять років він проживав під чужим ім'ям. Під чужим ім'ям він пішов у могилу, під чужим ім'ям увійшов у безсмертя.

Закінчивши з відзнакою Полтавську гімназію, він у 1916 році вступив до Петербурзького політехнічного інституту. Війна перериває його навчання в інституті. Його мобілізують в армію і зараховують у школу прапорщиків. Самотужки опанувавши вищу математику, фізику, механіку, він ще в училищі закінчує свій перший руко­пис про космічні польоти. Працюючи механіком спо­чатку у котельнях, а потім на зернових елеваторах, він продовжує розробляти космічну тематику. У 1925 році надсилає в Москву до «Головнауки» свій третій руко­пис «Про міжпланетні подорожі». Праця одержує висо­ку оцінку професора В. П. Ветчинкіна, учня М. Е. Жу­ковського, який у своєму відгуку в травні 1926 року пише: «...механік Ю. Кондратюк — великий талант, за­пхнутий у глухий куток, позбавлений можливості про­явити себе належним чином». У 1929 році Кондратюк видає власним коштом свою підсумкову працю «Заво­ювання міжпланетних просторів». Оцінити її достоїнс­тва світ ще не міг. Йшов 1930 рік. Щоб втілити проекти, тобто сконструювати реальні космічні ракетні і пілото­вані кораблі, слід було перейти працювати в групу вив­чення реактивного руху, якою керував С. П. Корольов. Але Ю. Кондратюк від запрошення працювати в групі Корольова відмовився.

У книзі «Завоювання міжпланетних просторів» він вивів основні рівняння польоту ракети, розглянув енергетич­но найвигідніші траєкторії космічних польотів, виклав теорію багатоступінчастих ракет. У книзі було розгля­нуто проблеми створення проміжних міжпланетних ра­кетних баз — супутників планет, повернення косміч­них кораблів на Землю та їх посадки з гальмуванням атмосферою, ідею використання гравітаційного поля небесних тіл.

„Ідеї Кондратюка дістали схвалення К. Е. Ціолковського. В його працях питання ракетодинаміки, ракетобудуван­ня та інші, що пов'язані з освоєнням космічного просто­ру знайшли нові розв'язання.

Видатний учений загинув на фронті під час Великої Віт­чизняної війни. В станиці Криловській відкрито ме­моріальний комплекс на честь ученого.

Учитель. А зараз пригадаємо батька ракети-носія «Протон», за допомогою якої. були виведені в космос космічні кораблі «Союз», «Мир», «Прогрес», автома­тичні станції «Вега» для вивчення Венери і комети Гал лея.. Хто ж він?

^ 5-й учень. Реферат на тему «Володимир Миколайо­вич Челомей».

Багато на Україні не знає ім'я Володимира Миколай­овича Челомея (1914-1964). А втім, саме завдяки ць­ому вченому в історії космонавтики розпочався но­вий етап.

У 1937 році Володимир Челомей закінчує з відзнакою Київський інститут авіації. Наукою почав захоплюва­тися ще студентом. Щасливе поєднання обізнаності з чудовою винахідливістю інженера особливо яскра­во проявилося під час його роботи в галузі ракетної техніки. Працюючи від самого початку Великої Віт­чизняної війни в Центральному інституті авіацій­ного машинобудування, він втілює свою студентсь­ку мрію — створює новий тип двигуна, який здобув широке використання в крилатих ракетах та інших реактивних установках. Володимир Миколайович є автором нової ідеї розкриття крила ракет у повітрі, технічне вирішення якої визнане зараз у всьому світі. У 1959 році В. М. Челомея призначають генеральним конструктором у керованому ним конструкторсько­му бюро. Там за участю суміжних організацій і був створений ракета-носій «Протон», що знаменува­ло собою початок нового етапу в освоєнні космосу. Згодом були створені станції серії «Салют». Протя­гом ряду років В. Челомей викладав теорію коливань і механічних процесів, керував відповідною кафед­рою у Московському вищому технічному училищі ім. М. Е. Баумана, де проявив себе блискучим попу­ляризатором у науці.

Батьківщина високо оцінила працю В. М. Челомея. Він нагороджений п'ятьма орденами Леніна, двічі удостоє­ний звання Героя Соціалістичної праці, йому присудже­на Ленінська премія і тричі Державні СРСР, також золота медаль М. Е. Жуковського та медаль ім. О. М. Латунова Академії наук СРСР.

Учитель. А під чиїм керівництвом був запущений пер­ший в історії людства штучний супутник Землі?
  1   2

Схожі:

Екологічні аспекти розвитку космонавтики icon1 роль та значення господарчого комплексу у розвитку економіки житомирської області
Передумови розвитку та розміщення господарчого комплексу на території (історичні, природні, демографічні, екологічні)
Екологічні аспекти розвитку космонавтики icon1. Про екологічні наслідки будівництва на майданчику біля Сєвєродонецької...
Про екологічні наслідки переведення Сєвєродонецької тец на вугільно-водяне паливо
Екологічні аспекти розвитку космонавтики icon«Розвивальне середовище – джерело всебічного розвитку дошкільників»
Правильно організоване предметно-ігрове середовище впливає на соціалізацію дитини, на всі аспекти її розвитку. Від того, чи зможуть...
Екологічні аспекти розвитку космонавтики iconРозділ І. Теоретичні аспекти дослідження проблеми розвитку особистості та діяльності

Екологічні аспекти розвитку космонавтики iconКонспект уроку з фізики на тему: «Реактивний рух. Будова ракети....
«Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських вчених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору»
Екологічні аспекти розвитку космонавтики iconКонспект уроку з фізики на тему: «екологічні проблеми електроенергетики....
Мета: формування знань про сучасне виробництво електроенергії та проблеми екології, які при цьому виникають, пошук І використання...
Екологічні аспекти розвитку космонавтики iconКонкурс проводиться з метою виявлення обдарованої молодi, розвитку...
Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (далі одцнттум) в рамках Всеукраїнського конкурсу,...
Екологічні аспекти розвитку космонавтики icon1. Історичні аспекти розвитку дошкільного виховання
Допоможи це мені зробити самому (інтеграція ідей М. Монтесорі в освітній процес дошкільного навчального закладу)
Екологічні аспекти розвитку космонавтики iconEmotions disorders in patients on coronary hart disease
Маркова М. В. Медико-психологічні аспекти розвитку та перебігу хвороб системи кровообігу / М. В. Маркова // Неврология и психиатрия....
Екологічні аспекти розвитку космонавтики iconДодаток 1 Аспекти формування трудового виховання в освітньому просторі кднз
Праця – провідний чинник всебічного розвитку дошкільників: реалізація дитячої праці в життєвому просторі дитини
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка