Чому І куди рухається повітря?
Скачати 51.79 Kb.
НазваЧому І куди рухається повітря?
Дата конвертації05.04.2013
Розмір51.79 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Астрономія > Вопрос
§ 48 Рух води в океані
Пригадайте

Чому і куди рухається повітря? (Див. § 35.) Що таке постійні вітри? (Див. § 36.)
Океан ніколи не буває спокійним, адже вода в ньому безперервно рухається. Цьому є кілька причин.

Вітрові хвилі — коливання води, зумовлені вітром (мал. 137). Віт­рові хвилі зазвичай не перевищують 4 м, рідше вони сягають 8-10 м, і, як виняток, бувають хвилі заввишки 20 метрів і більше. Чим дов­ший шлях вітру над водною поверхнею, тим сильніше він дме і відпо­відно тим вищою стає хвиля. Тому найвищі хвилі в областях пануван­ня західного перенесення, особливо у Південній півкулі («ревучі соро­кові», «несамовиті п'ятдесяті»), де господарює океанічна поверхня.

Висота хвиль залежить ще й від глибини океану. Великі глибини і безмежні водні простори сприяють зростанню хвиль. Не випадко­во дуже високі хвилі трапляються передусім у Тихому океані.
^ Дивовижні об'єкти і явища

Хвилі-«хмарочоси». У 1933 році капітанський місток одного з американських суден у Тихому океані опинився на одному рівні з гре­бенем сусідньої хвилі. Оскільки висота містка була відома, то легко визначили й висоту хвилі. Вона становила 34 м. У 1972 році у Північній Атлантиці англійський корабель заміряв за допомогою приладів морську хвилю заввишки понад 26 м.Мал. 137. Хвилі в океаніМал. 138. Виверження вулкана в океані (1)
 і схема утворення цунамі
(2)

Цунамі — хвилі, зумовлені землетрусами і виверженнями вул­канів. Цунамі значно відрізняється від вітрової хвилі. Народжене рухами земної кори, цунамі охоплює усю водну товщу від дна до поверхні. Поширюється воно не лише в одному певному напрямку, а й у різні боки від місця виникнення. Побачити і відчути цунамі у відкритому океані важко, адже там їхня висота рідко перевищує 60-90 см (мал. 138). З наближенням до узбережжя цунамі, що по­ширюється зі швидкістю від 50 до 1000 км/год, стрімко й різко зростає - до 50 м і більше. Ось тут і проявляється його колосальна енергія.

Цунамі здебільшого зароджуються у Тихому океані. В Атлан­тиці та в Індійському океанах за останнє тисячоліття вони спо­стерігалися лише декілька разів.

Ні запобігти, ні уникнути, ні знешкодити цунамі неможливо. Можна лише вчасно попередити населення про наближення цієї небезпечної хвилі. Після катастрофічного цунамі (заввишки понад 18 м), що сталося 1 квітня 1946 року на Гавайських островах, у США було створено Національну систему сповіщення, яка з часом стала міжнародною організацією. її мета - термінове попереджен­ня мешканців узбережжя Тихого океану про наближення цунамі.

Факти сьогодення

«Сюрприз» Індійського океану. Двадцять шостого грудня 2004 року сталась одна з найбільших в історії людства природних ката­строф. Спричинені землетрусом в Індійському океані велетенські хвилі зі швидкістю реактивного лайнера прокотилися південно-східним узбе­режжям Шрі-Ланки, Індії, Мальдівів, західним узбережжям Таїланду, Малайзії, Індонезії, берегами Африки (Сомалі). Цунамі забрало життя як мінімум 260 тис. людей, позбавило даху понад 1,5 млн осіб.

«Вікно» в Україну

Українські цунамі. Цунамі неодноразово накочували і на узбе­режжя Чорного моря. Згідно з літописами і легендами, за останні дві тисячі років тут сталося 22 цунамі. Деякі з них мали руйнівний харак­тер і супроводжувалися значними коливаннями рівня моря, що приз­водило до затоплення великих територій і завдавало значних збитків.

Припливи і відпливи - періодичні коливання рівня води океа­ну, зумовлені силами тяжіння Місяця і Сонця. Рівень поверхні океанів і морів раз у раз, зазвичай двічі на добу, змінюється - пос­тупово підвищується, а потім знижується. Під час припливу вода тече до берегів, під час відпливу - від берегів. Ці рухи води добре знають мешканці узбереж (мал. 139).

Припливи - дуже складне явище, час настання якого і висота не скрізь однакові. Адже на висоту припливів, окрім взаємного розта­шування Землі, Місяця і Сонця, впливають також глибина моря, обриси берегів тощо. Якщо у відкритому океані висота припливів дорівнює 0,5 м, то у мілководних морях вона іноді сягає 6 м, а в гирлах річок - 12-15 м. Найвищий приплив на земній кулі спосте­рігають біля східних берегів Північної Америки в затоці Фанді -до 18 м. Це приблизно висота шестиповерхового будинку.

Дивовижні об'єкти і явища

Рибні припливи. На півострові Нова Шотландія, що в Канаді, ри­балки закидають свої сіті не в море, а на... високі стовпи, вбиті у зем­лю. Адже тут, на узбережжі затоки Фанді, під час високих океанських припливів вода заходить на кілька кілометрів у глиб суходолу. З нею приходить риба, яка заплутується у рибальських тенетах. Рибалкам залишається тільки дочекатися відпливу і потім лізти по рибу на стовпи.

Морські течії — безперервний рух морських вод з одного місця в інше. Упродовж багатьох сотень років водні маси рухаються тими самими маршрутами під дією вітру. Ось чому напрямок найбіль­ших морських течій майже збігається з головними повітряними потоками планети.Мал. 139. Приплив (а) і відплив (б)Мал. 140. Течії Світового океану

Зверніть увагу на дві паралельні течії приекваторіальних ши­рот, які перетинають Світовий океан зі сходу на захід. Це Північна і Південна Пасатні течії. Назви їх не випадкові. Саме пасати па­нують у цих широтах і спричиняють рух водних мас зі сходу на захід. На заході океану завдяки пасатним течіям надходить стіль­ки води, що часом рівень океану піднімається на кілька метрів. То­му частина водних мас, шукаючи виходу, повертає назад між Північною і Південною Пасатними течіями. Цей потік так і назва­ли - Міжпасатна протитечія (мал. 140).

Інші гілки пасатних течій розгалужуються на північ і південь біля східних берегів континентів. Досягнувши помірного поясу, вони змінюють свій напрямок на схід під дією західних потоків повітря. Про це нагадує і назва найпотужнішої течії Світового оке­ану - течія Західних Вітрів. Підхоплені західними вітрами, течії перетинають океани. Натрапивши на континент, кожна з них роз­галужується на два потоки. Один з них прямує до екватора у ви­гляді холодної течії, яка замикає великий колообіг течій. Інший, теплий потік уздовж західних берегів прямує від екватора до по­люсів. З ним пов'язане утворення в помірних широтах іншого великого колообігу морських течій.

Колообіги морських вод утворюють теплі й холодні течії, пока­зані на картах відповідно червоним і синім кольорами. Наскільки холодними є холодні течії і що таке теплі течії? Якщо течії переміщуються з екваторіального (тропічного) поясу до високих широт, вони теплі, бо їхня температура вища за температуру нав­колишніх вод. І навпаки, течії, що прямують з високих широт у напрямку до екватора, холодні, адже їхня температура нижча за

температуру навколишніх водних мас. Поступово температура по­токів змінюється під впливом навколишніх вод. Тому різниця між теплими і холодними течіями іноді становить лише кілька градусів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10 (продовження) Позначення на контурній карті морських течій

Позначте такі течії: Західних Вітрів, Гольфстрім, Північноат­лантичну, Північнотихоокеанську, Північну та Південну Пасатні.
ПІДСУМКИ

• До основних видів руху води в океані належать вітрові хвилі, цунамі, припливи і відпливи, морські течії.

• ^ Вітрові хвилі — коливання води, зумовлені вітром.

• Цунамі — хвилі, спричинені землетрусами і виверженнями вулканів.

• Припливи і відпливи — періодичні коливання рівня води оке­ану, зумовлені силами тяжіння Місяця і Сонця.

• Морські течії — безперервний рух вод під дією вітру.

Запитання і завдання для самоперевірки

Температура води на окремих ділянках Перуанської та Аляскинської течій приблизно однакова і становить +15 °С. Чому одну з них вважають холодною, а іншу - теплою?

За картою атласу визначте, береги яких материків можна поба­чити, мандруючи колообігами течій Атлантики за годиннико­вою стрілкою: а) у Північній півкулі; б) у Південній півкулі. Які хвилі небезпечніші у відкритому океані - вітрові чи цунамі?

Який рух води на Землі зумовлений іншими небесними тілами?

Схожі:

Чому І куди рухається повітря? iconКоли людині легко вчитися?
Тема: „завдяки чому людина рухається. М`Язи та їх значення для здоров`Я. Гра „замри – відімри”
Чому І куди рухається повітря? iconТести. Тема. «Дихання». 9 клас. (згідно з дпа 2011-2012) в-1
А знезараження повітря; б зволоження повітря; в зігрівання повітря; г газообмін крові
Чому І куди рухається повітря? iconПовітря та його властивості Урок з природознавства у 1 класі Вчитель:...
Мета: з’ясувати властивості повітря І значення повітря в природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати...
Чому І куди рухається повітря? iconУрок з курсу «Я І Україна» в 1 класі Тема : Повітря. Рух повітря. Як дбати про чистоту повітря
Обладнання: компютерно-орієнтоване середовище, аркуші картону, сигнальні картки, посудина з водою, порожня прозора пляшечка, ґрунт,...
Чому І куди рухається повітря? iconПарашутист опускається, рухаючись рівномірно пря­молінійно. Дії яких...
Чи можна систему відліку, пов'язану з ліфтом, вважати інерціальною у випадку, коли ліфт: а рухається при­скорено вгору; б рухається...
Чому І куди рухається повітря? iconУрок №4 тема уроку повітря навколо нас. Властивості повітря. Склад повітря
Обладнання : електронна презентація до уроку, підручник для 3 класу Т. М. Байбара, Н. М. Бібік – К. «Форум» 2003, зошити з природознавства,...
Чому І куди рухається повітря? iconДослідження впливу температури атмосферного повітря на процес сумішоутворення...
Ведено аналіз факторів, що впливають на якість горючої суміші в карбюраторних двигунах внутрішнього згоряння, та запропоновано спосіб...
Чому І куди рухається повітря? iconЗакони, постанови,рекомендації
Земельні відносини, що виникають при використанні надр, лісів, вод, а також рослинного І тваринного світу, атмосферного повітря,...
Чому І куди рухається повітря? iconЯкими властивостями водні маси різняться між собою?
С). Найнижчі температури повітря (менше 0 0С) характерні для субарктичного І антарктичного. Кількість опадів, як І температура повітря,...
Чому І куди рухається повітря? iconРеферат Пристрій для очищення повітря від домішок, спосіб пиловловлювання...
У світі розроблені та серійно випускаються апарати та пристрої для очищення повітря, газових викидів та стічних вод від домішок
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка