Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками
Скачати 136.35 Kb.
НазваТема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками
Дата конвертації21.05.2013
Розмір136.35 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Астрономія > Документы
Пізнавальні завдання для учнів 4 класу
Розділ «Земля — наш космічний дім»

Тема. Земля — частина Всесвіту


 1. З’єднати стрілками.
  Сонце                           планета
  Земля                           зірка
  Всесвіт                        сукупність зірок
  Галактика                   сукупність усіх Галактик
  Місяць                          супутник Землі.
  2. Встановити, про яке космічне тіло розповідається.
  Воно має вигляд величезної розжареної кулі, що випромінює світло.
  Воно не випромінює світло і має вигляд холодної твердої кулі.
  Воно обертається навколо Землі і постійно її супроводжує.
  3. Пронумеруй подані назви тіл природи від найменшого до найбільшого.
  __
  Галактика;               __ Земля;   __ Всесвіт;          __ Сонячна система.
  4. І зірки, і планети мають кулясту форму. За яким суттєвими ознаками їх можна відрізнити?
  5. Чим відрізняється положення Землі відносно Сонця взимку від положення влітку?
  6. Що спільного у положенні Землі відносно Сонця навесні й восени?
  7. Чому на Землі відбувається зміна дня і ночі?
  8. Чому на Землі відбувається зміна пір року?
  9. Чому ми не помічаємо, що Земля обертається навколо своєї осі?
  10. Довести, що від нахилу земної осі залежить зміна пір року.
  11. Довести, що зміна дня і ночі залежить від обертання Землі навколо своєї осі.
  12. Коли до Сонця повертається північна півкуля, то на ній настає найтепліша пора року — літо. Розглянути на телурії положення Землі в цей час і поміркувати, чому влітку найтепліше.
  13. Протягом року тривалість дня змінюється. Влітку день найдовший, взимку — найкоротший. У чому причина цього явища?
  14. Описати положення Землі відносно Сонця влітку, вставивши пропущені слова. За зразком описати положення Землі відносно Сонця взимку.
  Влітку до Сонця повернута ________________ півкуля. Сонце стоїть ____________ над горизонтом і посилає на Землю ___________ тепла. Влітку день ______________, а ніч — ______________________.
  15. Довести, що коли у північній півкулі літо, то у південній — зима.
  16. Довести, що без Сонця неможливе існування життя на Землі.


Тема. Горизонт. Орієнтування на місцевості.
1. Відгадати загадку.
Видніється край, та до нього не дійдеш.
2. Підкреслити назви місцевості, на яких добре видно лінію горизонту (або на якій лінія горизонту закрита).
Море, гори, поле, місто, ліс, луки.
3. З’єднати протилежні сторони горизонту.
Північний захід* *Північ
Південь * * Захід
Північний схід* * Південний схід
Схід * * Південний захід
4. Підкреслити правильне твердження.
·        Синій кінець компаса вказує на Південь.
·        Червоний кінець стрілки компаса вказує на Північ.
·        Синій кінець стрілки компаса вказує на Північ.
5. Закреслити неправильне твердження.
·        Тінь, що падає опівдні від предметів, вказує на північ.
·        На північних схилах горбів сніг тане швидше, ніж на південних.
·        У берези кора біліша з південної сторони.
·        Мох і лишайники ростуть з південної сторони.
6. Вставити пропущені слова.
Компас — це прилад для визначення ____________________________.
Користуються ним так: кладуть на _________ поверхню, відтягують _________, щоб звільнити ____________. Повертають компас так, щоб __________ стрілки став проти позначки Пн., а___________________ — навпроти позначки Пд..
7. Закінчити речення.
Тінь від предметів опівдні вказує на…
Якщо у полудень стати обличчям у напрямку своєї тіні, то позаду буде…
Сніг швидше тане на схилах, які повернуті на …
Пологий схил мурашника повернутий на…
Гілки поодиноких дерев густіші з того боку, де…
8. На якому схилі горба — північному чи південному — навесні швидше тане сніг? Пояснити, чому.
9. На якому схилі яру — північному чи південному — пізніше розтане сніг навесні? Чому це відбувається?
10. Користуючись компасом, визначити, з якої сторони знаходяться в класі вікна, дошка, двері, шафа.
11. Починаючи з точки А, накресли маршрут:
1) 3 клітинки на захід;                    2) 4 клітинки на південь;
3) 2 клітинки на схід;            4) 1 клітинка на південний-схід;
5) 2 клітинки на південь;                6) 5 клітинок на захід;
7) 6 клітинок на північ;                  8) 2 клітинки на північний-захід.А12. На папері в клітинку накреслити маршрут, який пройшли туристи.
Туристи вирушили з точки В. Спочатку вони йшли на північ, потім на захід, далі — на південний схід.
У яких напрямах будуть рухатися туристи, щоб повернутися у точку А, якщо будуть йти тим самим маршрутом?
^

Тема. Зображення земної поверхні на плані, карті й глобусі


 1. Відгадати загадку.
  Де ріки без води, луки без трави,
  Міста без людей, а школи без дітей? (На карті, на плані).
  2. Підкреслити назви материків.
  Африка, Україна, Австралія, Північна Америка, Європа, Антарктида, Євразія, Індійський, Південна Америка.
  3.     За поданим планом і масштабом визначити дійсні розміри городу.
  4. Порівняти карту півкуль і глобус.
           Спільні ознаки: ____________________________
           Відмінні ознаки: ___________________________
  5. Визначити за описом, про який океан іде мова. За якою ознакою його впізнали?
  ·                   Цей океан є найбільшим і найглибшим з усіх. Максимальна його глибина 11022 м. Він омиває своїми водами майже всі материки.
  ·                   Цей океан найменший з усіх. Він розташований лише у північній півкулі. На його території знаходиться Північний полюс.
  6. Користуючись фізичною картою України, визначити, у якому напрямку від Києва розміщені Карпати. У якому напрямку знаходиться Чорне море?
  7. Користуючись фізичною картою України, визнач відстань від Житомира до Києва.
  8. І на плані місцевості, і на фізичній карті зображені ділянки земної поверхні у зменшеному вигляді. Як відрізнити карту від плану місцевості?
  9. Чому без масштабу неможливо накреслити план місцевості?
  10. Чому в лісі не можна побачити лінію горизонту?
  11. Чому лінію горизонту добре видно на морі?
  12. Чому корабель, що пливе по морю, з’являється із-за горизонту поступово, а не весь одразу?
  13. Чому лінія горизонту віддаляється, а горизонт розширюється, коли піднімаєшся вгору?
  14. Найточніше сторони горизонту можна визначити за допомогою компаса. Для чого ж тоді вміти визначати сторони горизонту за Сонцем і місцевими ознаками?
  15. На глобусі контури суші й води зображені такими, якими вони є в дійсності. На карті зображення дещо спотворене. Чому ж люди частіше користуються картами, а не глобусом?
  16. Скласти опис Євразії. За зразком описати будь-який інший материк.
  Євразія — це ___________________ материк, що складається з двох частин: ____________ і _____________. Розташована Євразія у ____________ півкулі. На сході її омиває _________________ океан, на заході — _________
  ____________ океан, на півночі — __________________ океан, а на півдні — ___________________.
  17. Щоб накреслити на аркуші паперу план кімнати довжиною 9 м і шириною 4 м, потрібно дійсні розміри зменшити у 100 разів, тобто використати масштаб 1 см — 1 м. Який масштаб треба використати, щоб накреслити план саду довжиною 90 м і шириною 40 м?
  18. Чому без масштабу неможливо накреслити план місцевості?
  19. Чому на плані малюють стрілку, що вказує напрям Пн.–Пд., а на карті — ні?
  20. Довести, що Земля має форму кулі.
  21. Довести, що точно визначити сторони горизонту, можна лише скориставшись кількома місцевими ознаками.
  22. Євразія знаходиться у північній півкулі, тому що вона розташована по той самий бік від екватора, що й Північний полюс. Міркуючи за аналогією довести, що Австралія розташована у південній півкулі.


 2. Розділ «Наша Батьківщина — Україна»
  1. Довести, що Україна знаходиться у північній півкулі.
  2. Пронумерувати, в якій послідовності розташовані природні зони в Україні з півночі на південь.
  __ Зона лісостепу;                          __ Зона мішаних лісів;
  __ Південний берег Криму;           __ Зона степів.
  3. Закінчити речення.
  Гори, які знаходяться на заході України і мають найбільшу висоту 2061 м, називаються ________________. Невисокі гори, що знаходяться на півдні Кримського півострова, називаються ___________________.
  4. Підкреслити назви рослин, що ростуть у зоні степів.
  Тюльпан, підсніжник, горицвіт весняний, ковила, дуб, суниці, липа, шавлія, перекотиполе, шипшина, типчак, півонія вузьколиста, копитняк, тонконіг.
  5. Підкреслити назви тварин, що живуть у зоні мішаних лісів.
  Ховрах, білка, лось, перепілка, дятел, зозуля, дикий кабан, зубр, борсук, сайгак, дятел, вовк.
  6. За якими ознаками можна розподілити подані назви рослин на дві групи? Дати назву кожній групі.
  Дуб, копитняк, типчак, ковила, підсніжник, береза, шипшина, шавлія, тюльпан, горицвіт весняний, конвалія, сосна.
  7. Визначити, за якою ознакою розподілили назви тварин на групи. Дати назву кожній групі.
  а) дятел, борсук, зозуля, козуля, білка, лисиця, ондатра, їжак, зубр, лось;
  б) ховрах, хом’як, перепілка, сайгак, степовий орел, жайвір, полівка.
  8. Визначити, за якими ознаками розподілили назви рослини на групи. Дати назву кожній групі.
  а) типчак, ковила, тюльпан, перекотиполе, шавлія, незабудка, горицвіт;
  б) береза, шипшина, ліщина, підсніжник, копитняк, дуб, липа, сосна, конвалія.
  9. Порівняти трав’янисті рослини мішаних лісів (конвалія, копитняк) із трав’янистими рослинами степу (ковила, горицвіт весняний).
  10. Чим відрізняються погодні умови взимку і влітку в зоні степів від умов у зоні мішаних лісів?
  11. Чим відрізняються природні умови Південного берега Криму від умов зони лісів і зони степу?
  12. Заповнити таблицю.
  Встановити ознаки подібності й відмінності між природними зонами.

Ознаки

Зона мішаних лісів

Зона степів

РозташуванняЯке літо?Яка зима?Кількість опадівРослинний світТваринний світЯкі добувають корисні копалини?Що вирощують?13. Чому в горах змінюється рослинність від підніжжя до вершини?
14. Закінчити речення.
У Кримських горах влітку випадає мало опадів, тому ...
Зона степів багата на корисні копалини, тому ...
Зона лісостепу розташована між зонами мішаних лісів і степів, тому ...
Навесні в степу тепло, в ґрунті багато вологи, тому ...
15. Чому в Карпатах різноманітний тваринний світ?
16. Чому степи називають житницею України?
17. Чому в природних зонах створюють заповідники?
18. Тварини, що живуть у степах здебільшого невеликі за розмірами і мають забарвлення, схоже до пожовклої трави. Чому?
19. Взимку Кримські гори не пропускають холодних вітрів із півночі, а Чорне море зігріває повітря своїм теплом. Поміркувати, яка зима на Південному березі Криму?
20. Охарактеризувати Карпатські гори, вставивши у речення пропущені слова. За аналогією охарактеризувати Кримські гори.
Карпати знаходяться на ________________ України. Найвища вершина _____________, її висота _________ м. Карпати — це ____________ гори.
21. У степу живе багато комах, тому птахи степів — комахоїдні. Поміркуйте, як зимують ці птахи.
22. Довести, що природа лісостепу дуже різноманітна.
23. Довести, що погодні умови в природних зонах відрізняються у різні пори року.
24. Природна зона мішаних лісів знаходиться на півночі України, тому вона отримує найменшу кількість тепла і є найхолоднішою зоною. Міркуючи за аналогією довести, що найтепліша зона — Південний берег Криму.
25. Довести, що тварини степів добре пристосувалися для життя на відкритих просторах.
26. Довести, що рослини степів добре пристосовані до життя в посушливих умовах.
Розділ «Рідний край»
1. Визначити, про який ліс розповідається.
У цьому лісі ростуть сосни та ялини. Під ялинами темно й похмуро, тому тут ростуть лише тіневитривалі рослини: чорниці, брусниця, мохи. Через крони сосен проходить більше світла, тому тут ростуть різноманітні кущі і трав’янисті рослини.
2. Заповнити таблицю
«Рослини лісу».

Назва рослини

Дерево, кущ чи трава

У якому лісі росте

У якому ярусі росте

Сосна


Чебрець


Ліщина


Копитняк


Дуб


Чорниці


Береза


Суниці


Проліска


Ялина


3. Чому рослини лісу ростуть ярусами?
4. Ранньоквітучі рослини лісу за короткий період часу встигають на тільки відцвісти, а й зробити запас поживних речовин, який накопичують у цибулинах, кореневищах. Поміркуйте, яке значення це має у житті рослин.
5. Скласти опис лисиці вставивши у речення пропущені слова. За зразком описати будь-яку тварину, що живе у лісі.
Тіло лисиці вкрите хутро ______________ кольору. Вона належить до _______________. У неї _______________ морда, _______________ лапи і ____________ хвіст. Живе лисиця у _______________. Житло влаштовує у _____________. Живиться _____________. Взимку лисиця _______________.
5.     Порівняти листяний і хвойний ліси. Встановити ознаки подібності й відмінності між ними.

Ознаки

Листяний ліс

Хвойний ліс

Розташування рослинКількість ярусів у лісіГрупа, до якої належать рослини верхнього ярусуНазви рослин верхнього ярусуГрупа, до якої належать рослини середнього ярусуНазви рослин середнього ярусуГрупа, до якої належать рослини нижнього ярусуНазви рослин нижнього ярусу7. Ліси, в яких ростуть сосни, ялини, модрини, називають хвойними, тому що сосни, ялини, модрини — це хвойні дерева. Міркуючи за зразком, пояснити, які ліси — листяні.
8. Дерева у лісі — світлолюбиві рослини, які потребують для свого життя багато світла. Доведіть це.
9. Довести, що той, хто береже підручники — зберігає ліс.
10. Розглянути рослини, що ростуть на луках (тимофіївка, конюшина, королиця, жовтець). Встановити риси подібності між ними.
11. Порівняти звірів, що живуть на луках, зі звірами, що живуть у лісі. Встановити, чим вони відрізняються між собою.
12. На луках дуже багато комах і птахів. Чим це зумовлено?
13. Які рослини луків люди використовують як корм для тварин? Як лікарські рослини?
14. Які кольори переважають у забарвленні тварин луків? Чому?
15. Які ознаки є спільними для крота, миші й ховраха?
16. Чому птахи, які живуть на луках, відлітають у теплі краї?
17. Які ознаки є спільними для конюшини, тимофіївки, королиці?
18. Птахи, що живуть у лісі, мають короткі крила і довгий хвіст, щоб було легко літати між деревами. Поміркувати, чому птахи, що живуть на луках, мають довгі ноги і довгий дзьоб.
19. Порівняти тварин, що живуть на луках з тваринами лісів. Встановити, що у них спільного і чим вони відрізняються.

Ознаки

Тварини луків

Тварини лісів

Які групи тварин живутьРозміриЗабарвленняДе будують житлоЧим живляться20. Підкреслити назви рослин, що вирощують на полях.
Сосна, пшениця, цукровий буряк, льон, яблуня, жито, чорниці, кукурудза, ячмінь, тимофіївка, соняшник, горох.
21. Подані назви рослин записати в таблицю.
Ячмінь, проліска, гречка, конюшина, кукурудза, жовтець, шипшина, тимофіївка, дуб, бук, пшениця, копитняк, ліщина, льон, королиця, соняшник, полин.

Луки

Ліс

Поле


22. З яких зернових рослин виробляють: борошно, макаронні вироби? Олію? Крохмаль? Крупу? Корм тваринам?
23. Заповнити таблицю «Технічні рослини».

Назва рослини

Які органи використовують

Що виробляють

КартопляЛьонСоняшникЦукровий бурякСхожі:

Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconЧастина Структури Всесвіту
Всесвіту, а тому зараз зосередимо увагу на процесах, що протікають у Всесвіті І на будові самого Всесвіту. Щоб розібратись в ієрархії...
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconIi духовно-інформаційний всесвіт частина Інформація у Всесвіті
«Дивний» початок розповіді про створення Всесвіту. Глибоке прозріння недосконалого розуму людини, чи випадкова, асоціативна думка?...
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconЛюбов головне слово всесвіту
Принципи гуманної педагогіки, гуманний вчитель, авторитарний вчитель, про методику «Школи доброти» Юрія Куклачова, любов головне...
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками icon«Моя земля земля моїх батьків» (8-11 кл.)
Організувати випуск стіннівок учнів 5-11 класів, які висвітлюють події загально шкільного туристичного походу
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconАлгоритм роботи Парламенту дго шкір
Про проведення тематичного місячника "Моя Земля -земля моїх батьків" ( засідання штабу "Моя Вітчизна")
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconСеред найсвітліших людських почуттів любов до неньки, що дала життя,...
Батьківщина. Золота, чарівна сторона. Це земля мужнього народу, це наша рідна земля. Яке щастя, що вона є, що гріє нас своїм теплом,...
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconЗемля у космічному просторі
Мета: Закріпити основні поняття теми: «Земля у космічному просторі», сконцентрувати на них увагу учнів, забезпечити єдність географо-астрономічних...
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconТема уроку
Батьківщина. Її часточка – це Донбас – це становий хребет України, її індустріальна перлина, земля людей
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconРеспубліка Аргентина
Походження назви Аргентина — від латинського «арґентум» (срібло). Купці використали аргентинську ріку Ріо-де-ла-Плата (Срібна ріка)...
Тема. Земля частина Всесвіту З’єднати стрілками iconЛікнеп. Право на власну думку (частина 3) Ігор Куляс, для «Телекритики» 08-02-2010
Пропонуємо вашій увазі третю публікацію з серії Ігоря Куляса «Лікнеп». Раніше тк вже друкувала статтю з цього циклу «Лікнеп. Як досягати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка