Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Скачати 122.86 Kb.
НазваХмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Дата конвертації21.05.2013
Розмір122.86 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Астрономія > Документы


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО – ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

29001,м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83 тел.(0382)653127, факс (0382)651192

р/р 35418001001774, 35426004001774 в ГУ ДКСУ у Хмельницькій області

E-mail hocnttym@ ukrpost.ua hocnttym@mail.ru
13.03.2013 № 123

Начальникам відділів / управлінь освіти райдержадміністрацій/ міських рад
^ Про проведення обласного

заочного конкурсу

«Космос. Людина. Духовність.»
На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації від 12.03.2013 року № 324- но «Про проведення обласного заочного конкурсу «Космос. Людина. Духовність.», відповідно до Положення про обласний заочний конкурс «Космос. Людина. Духовність.», затвердженого наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації від 16.06.2011 року № 435-но, зареєстрованого Головним управлінням юстиції у Хмельницькій області 23.06.2011 року № 89/1668, Плану роботи обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на 2013 рік, з 15 по 30 квітня 2013 року на базі Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді буде проведено обласний заочний конкурс «Космос. Людина. Духовність.».

Інформаційно – методичні матеріали проведення обласного заочного конкурсу «Космос. Людина. Духовність.» додаються.

^ Без заявки роботи до уваги братися не будуть!

Для участі в обласному заочному конкурсі «Космос. Людина. Духовність.» необхідно до 15 квітня 2013 року (не за поштовим штемпелем) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83, відділ науково-технічної творчості подати наступні матеріали:

 • заявка на участь в обласному заочному конкурсі «Космос. Людина. Духовність.» (додаток 1);

 • науково-дослідницька робота обсягом до 20 сторінок друкованого тексту, тези роботи в друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях (CD);

 • робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш (додаток 2), тези (додаток 3), зміст, вступ, основна частина, список використаних джерел, додатки.

Інформацію про одержання листа просимо повідомити до 18 березня 2013 року за тел. 65-47-85 або на електронну адресу: hocnttym@ukrpost.ua.
Додаток: 6 арк.
Директор Г.М. Гончарук
Деркач 65-47-85

Додаток

до листа обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді

03.2013 р. №
Інформаційно-методичні матеріали проведення обласного заочного конкурсу

«Космос. Людина. Духовність.»
Обласний заочний конкурс «Космос. Людина. Духовність.» (далі Конкурс) проводиться з метою пошуку та розвитку юних талантів й обдарувань творчої та наукової еліти у різних сферах знань і суспільного життя, розвитку у юнаків і дівчат творчих здібностей, інтересу до авіації та космонавтики, науки і техніки, екології. Конкурс покликаний забезпечити залучення школярів до вирішення завдань, які мають практичне значення для розвитку науки і техніки, популяризацію в Україні наукових і технічних досягнень в освоєнні космосу.
Основними завданнями Конкурсу є:
Забезпечення підтримки творчої молоді;

Створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного та творчого розвитку учнівської молоді, задоволення її освітніх потреб, інтересів та здібностей до науково-експериментальної, техніко-конструкторської, художньої та інших видів позашкільної діяльності;

Відбір кращих робіт для участі у Всеукраїнському колоквіумі «Космос. Людина. Духовність.» у м. Ужгород (вересень-жовтень 2013 року).
Організаторами Конкурсу є Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації та відділ науково-технічної творчості Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
^ Учасники конкурсу
Учасниками Конкурсу можуть бути учні 9-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Порядок проведення та зміст Конкурсу
Конкурс проводиться в заочній формі з 15 по 30 квітня 2013 року.

До розгляду на Конкурсі приймаються доповіді, проекти, зразки приладів та технічні моделі за напрямками:

 • «Космос у лабораторії» (фізичне, математичне або комп’ютерне моделювання цікавих об’єктів і явищ);

 • «Крізь простір і час» (нетрадиційні способи переміщення та передачі інформації у ή – вимірному просторі);

 • «Твої можливості, людино» (медико - біологічні та психологічні аспекти прихованих можливостей людського організму на межі виживання та поведінка людини в екстремальних умовах стихії, війни, екологічної катастрофи, космічного польоту тощо);

 • «Українці в космосі» (історія, сьогодення участі України в Міжнародному процесі освоєння космічного простору з економічної, технічної та стратегічної точки зору);

- «Суперкнига» (письмові пам’ятки, теорії, наукові відкриття, що зберегли свою актуальність протягом віків);

- «Кінець світу» (наукові тлумачення на основі вірогідності версій про можливі варіанти розвитку людської цивілізації);

- «Лицар духу» (видатні особи, що зробили внесок у формування духовності та сучасної наукової картини світу);

- «Краса врятує світ» (космічна тематика у живописі, літературі, театрі, музиці та аналіз її наукового підгрунття);

Для організації та проведення Конкурсу створюється оргкомітет та журі, склад яких затверджується наказом Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації.

Для участі в Конкурсі необхідно до 15 квітня 2013 року (не за поштовим штемпелем) за адресою: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 83, відділ науково-технічної творчості подати наступні матеріали:

 • заявка на участь в обласному заочному конкурсі «Космос. Людина. Духовність.» (додаток 1);

 • науково-дослідницька робота обсягом до 20 сторінок друкованого тексту та тези роботи в друкованому вигляді та обов’язково на електронних носіях (CD).

 • робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш (зразок оформлення титульного аркуша, додаток 2), тези (зразок оформлення тез, додаток 3), зміст, вступ, основна частина, список використаних джерел, додатки.

 • переможці конкурсу будуть направлені для участі у Всеукраїнському колоквіумі школярів «Космос. Людина. Духовність.».

 • науково-дослідницькі роботи зняті з мережі Internet та роботи, надіслані на Конкурс пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть.

^ Вимоги до оформлення конкурсних робіт

Конкурсні роботи виконуються державною мовою.

У науково-дослідницькій роботі необхідно розкрити ідею роботи або принцип дії пристрою, що розробляється, зміст творчої частини розробки, обґрунтувати важливість задач.

При підготовці науково-дослідницької роботи пропонується наступна схема висвітлення:

- історія питання;

- попередні розробки з даної проблеми;

- недоліки вже існуючих теорій, концепцій, конструкцій, технологічних процесів, методик;

- суть пропозиції, ідея автора;

- переваги над існуючими теоріями, зразками, методиками;

- можливість реалізації пропонованої ідеї;

- список використаної літератури.

Обсяг науково-дослідницької роботи встановлюється до 20 сторінок друкованого тексту.

Технічне оформлення матеріалів, які подаються на Конкурс.

Комп'ютерний набір: текстовий редактор Word, шрифт 14, Times New через 1,5 інтервали, з одного боку білого паперу формату А-4. Всі береги (поля) - 20 мм. Текстова частина - чорного кольору. Всі сторінки, враховуючи ілюстрації та додатки, нумеруються. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра 1 не ставиться.
Підведення підсумків конкурсу та критерії оцінювання
Науково-дослідницькі роботи оцінюються за наступники критеріями:
оригінальність ідеї – 20 балів;

актуальність-25 балів;

теоретичне та практичне значення роботи- 20 балів;

обгрунтованість висновків власного дослідження – 25 балів;

стиль, грамотність, якість оформлення – 10 балів;

максимальна кількість балів 100 балів.
Переможці обласного заочного конкурсу «Космос. Людина. Духовність» нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації відповідних ступенів, рекомендуються до участі у Всеукраїнському колоквіумі школярів «Космос. Людина. Духовність.» у м. Ужгороді.
Додаток 1
^ ЗАЯВКА

На участь в обласному заочному конкурсі "Космос. Людина. Духовність."

Прізвище, ім'я, по батькові (повністю) учня _________________________

_______________________________________________________________

Число, місяць, рік народження _______________________________________

Навчальний заклад, клас _________________________________________

Тема роботи: ______________________________________________________

Категорія (необхідне відмітити):

 • «Космос у лабораторії»

 • «Крізь простір і час»

 • «Твої можливості, людино»

 • «Українці в космосі»

 • «Суперкнига»

 • «Кінець світу»

 • «Лицар духу»

 • «Краса врятує світ»

Наявність макетів та діючих моделей:

 • наявні

 • відсутні

Назва навчального закладу (школи, гімназії, ліцею)

__________________________________________________________________

Адреса навчального закладу (школи, гімназії, ліцею)______________________

П.І.Б. директора ____________________________________________________

Телефон школи_____________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові наукового керівника__________________________

Місце роботи, посада, науковий ступінь_________________________________

__________________________________________________________________

Домашня адреса конкурсанта (повністю):

район/місто, село____________________________________________________

вулиця ____________________________________________________________

будинок № _____________________ квартира____________________________

індекс______________________________________________________________

телефон:_________________________________________

моб. ____________________________________________

Додаток 2
^ Зразок оформлення титульного аркуша

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Хмельницької облдержадміністрації Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді


Категорія:

^ ТЕМА РОБОТИ

Роботу виконав:

Романюк Іван Петрович,

учень 10 класу

Іванковецького НВК

Хмельницького району

Науковий керівник:

Іванов Микола Васильович,

вчитель фізики

Іванковецького НВК

Хмельницького району


Хмельницький - 2013

Додаток 3
Зразок оформлення тез
Тема роботи: « »

Автор:

Науковий керівник:
У тезах (обсягом 1 сторінка) дається стисла характеристика змісту науково- дослідницької роботи з визначенням мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

Тема роботи «Життя на супутниках планет-гігантів»

Мартинюк Вадим Олександрович

учень 10 класу Шатавського НВК

Дунаєвецького району

Науковий керівник - Демчук Василь Григорович,

вчитель фізики Шатавського НВК

Дунаєвецького району

Схожі:

Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconРоботи
Хмельницької облдержадміністрації Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconХмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconХмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді
Департамент освіти І науки, молоді та спорту хмельницької обласної державної адміністрації
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconПоло ження про обласну виставку-конкурс писанкарства
Луганський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (лоцнттум)
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconПоложенн я
Франківської обласної державної адміністрації. Координацію з організаційно-методичного забезпечення здійснює Івано-Франківський обласний...
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconII. Учасники олімпіади
Франківської обласної державної адміністрації. Координацію з організаційно-методичного забезпечення здійснює Івано-Франківський обласний...
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconІіі. Умови проведення змагань
Франківської обласної державної адміністрації. Координацію з організаційно-методичного забезпечення здійснює Івано-Франківський обласний...
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconВідділ освіти, молоді та спорту
Умов проведення Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості «Наш пошук І творчість-тобі, Україно!» та з метою підтримки...
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconV. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення
Франківський обласний державний центр науково-технічної творчості учнівської молоді (далі одцнттум) спільно з Косівським інститутом...
Хмельницький обласний центр науково – технічної творчості учнівської молоді iconКонкурс проводиться серед учнів загальноосвітніх та позашкільних...
Франківської обласної державної адміністрації. Координацію з організаційно-методичного забезпечення здійснює Івано-Франківський обласний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка