Хто я? Як я сприймаю себе?
Скачати 87.11 Kb.
НазваХто я? Як я сприймаю себе?
Дата конвертації27.02.2013
Розмір87.11 Kb.
ТипВопрос
uchni.com.ua > Астрономія > Вопрос

Зміст навчального матеріалу
Результати навчання


Тема 1. Я – людина ( 3 год.)

Хто я? Як я сприймаю себе? Як мене сприймають оточуючі? Моє ім’я. Мої потреби й бажання. Різниця між потребами й бажаннями. Мої права. “Ми” як взаємодія багатьох “я”. Цінності людського суспільства.

Знати хто така людина, особа; що таке потреби й бажання, визначати різницю між ними; розуміти, які права має людина; які цінності притаманні людському суспільству; яку роль у житті людини відіграє ім’я

Пояснювати хто така людина; розрізняти і тлумачити відмінність між потребами й бажаннями; визначати пріоритетні потреби і пояснювати свій вибір; пояснювати, чому різні люди є рівними у правах; наводити приклади з історії про рівність та нерівність людей; виділяти найважливіші цінності людського суспільства .


^ Тема 2. Я в сім’ї (3 год.).

Сім’я. Склад сім’ї. Засади, на яких формується та функціонує сім’я. Життя сім’ї. Права та обов’язки членів сім’ї. Вирішення проблем, конфліктів у сім’ї.

Знати що таке сім’я; із кого складається сім’я; на яких засадах формується сім’я та як функціонує; які права та обов’язки мають члени сім’ї; як вирішуються проблеми та конфлікти в сім’ї.

Розповідати про сім’ю та її склад; визначати потреби та інтереси сім’ї, права та обов’язки членів сім’ї; пояснювати, в чому полягає цінність сім’ї; наводити приклади вирішення сімейних проблем та конфліктів


^ Тема 3. Я в родині (3 год.).

Родина. Склад родини. Традиції та родинні цінності. Родинні взаємовідносини.

Знати, що таке родина, із кого вона складається; визначати, на яких засадах формується родина; які традиції та цінності має родина; розуміти суть родинних стосунків.

Розповідати про свою родину та її склад; визначати традиції та родинні цінності; аналізувати родинні стосунки; складати професійну карту та дерево талантів родини


^ Тема 4. Мої сусіди (2 год.).

Сусіди. Добросусідство. Правила співжиття із сусідами. Конфлікти та способи їх вирішення між сусідами. Спільні справи.

Знати, хто такі сусіди; розуміти, за яких умов люди стають сусідами; характеризувати добросусідство, , шукати шляхи порозуміння із сусідами, розповідати про справи, які можна виконувати разом із сусідами.

Розповідати про своїх сусідів; визначати правила добросусідства; пропонувати шляхи вирішення конфліктів між сусідами; моделювати виконання спільних справ


^ Тема 5. Наша вулиця ( 2 год.).

Вулиця, де я живу. Вулиця як територія, двір, частина міста, села, селища. Вулиця як місце проведення дозвілля підлітків. Проблеми та справи вулиці. Участь підлітків у житті вулиці.

Знати, що таке вулиця і якою вона може бути; розуміти проблеми вулиці, усвідомлювати особисту відповідальність за їх вирішення; характеризувати вулицю як місце проведення дозвілля.

Визначати проблеми вулиці; пропонувати шляхи поліпшення умов проживання та проведення дозвілля на вулиці та вміти практично їх реалізовувати


^ Тема 6. Мої друзі (3 год.).

Товариш, друг. Правила товаришування. Взаємовідносини між друзями. Конфлікти між друзями. Розв’язання конфліктів. Взаємодопомога та взаємопідтримка.


Розуміти поняття “друг, товариш”, знати, що таке взаємодопомога та взаємо підтримка; визначати найважливіше у взаємовідносинах між друзями;

Аналізувати дружні стосунки та давати їм оцінку; з’ясовувати можливі причини конфліктів між друзями та шляхи їх подолання; розрізняти справжню дружбу від вигаданої.

Тема 7. Мій клас (4 год.).

Клас як колектив, група дітей. Справи класу. Правила поведінки в класі. Лідер у класі. Самоврядування класу. Конфлікти в класі та шляхи їх вирішення. Товаришування в класі.

Знати, як формується клас; яку роль у житті класу відіграє класний керівник, що таке органи класного самоуправління; хто такі лідери класу; правила поведінки в класі; розуміти права й обов’язки учнів;

Визначати свою роль в класному колективі; формулювати правила поведінки в класі, свої права й обов’язки; аналізувати діяльність класу, певних груп учнів в класі; вирішувати окремі конфлікти, що виникають у класі; планувати справи класу; створювати візитну карту класу^ Тема 8. Моя школа (8 год.).

Школа як освітня установа. Учасники навчально-виховного процесу. Правила шкільного життя. Права й обов’язки учнів. Школа як громада. Шкільне самоврядування. Шкільні справи. Засоби масової інформації у школі. Як зробити школу успішною.

Знати, яку роль у житті людини відіграє школа; хто є учасниками навчально-виховного процесу і які функції вони виконують; правила, за якими живе школа, хто керує школою; пояснювати права й обов’язки школярів; розуміти, яка роль в управлінні школою відводиться шкільним органам самоуправління, в яких шкільних справах можуть брати участь учні, як організовувати й здійснювати шкільні справи; як зробити школу успішною.

Визначати роль школи у власному житті, учасників навчально-виховного процесу та їх функції; відстоювати свої права і поважати права інших учасників навчально-виховного процесу; брати участь в органах шкільного самоуправління; визначати шкільні проблеми та вирішувати ті, які їм під силу; планувати шкільні справи та брати участь у їх виконанні.


Тема 9. Моя мала батьківщина (4 год.)

Місто, село, селище, в якому я живу. Моє оточення. Спілкування. Толерантність. Проблеми населеного пункту та шляхи їх вирішення. Місцева громада. Участь місцевих жителів у вирішення справ громади. Звернення до органів місцевого самоврядування.Знати, що слід розуміти під “малою батьківщиною”; яку роль в житті відіграє спілкування з оточуючими людьми; що таке толерантність; що слід розуміти під проблемами населеного пункту та які можуть бути шляхи їх вирішення; хто керує містом, селом, селищем; до кого потрібно звернутися для вирішення місцевих проблем; які проблеми місцевої громади школярі зможуть вирішувати самостійно.

Визначати зміст поняття “мала батьківщина”; аналізувати власне оточення; давати оцінку своїм вчинкам в процесі спілкування; розрізняти толерантне ставлення один до одного від не толерантного; визначати місцеві проблеми і пропонувати шляхи їх реалізації;

готувати звернення до керівників місцевих громад; планувати справи, які можуть вирішити спільно з друзями, батьками, сусідами.


^

Розподіл навчального часу здійснюється відповідно до потреб та пріоритетів, визначених вчителем в рамках навчальної теми.


Урок 3. Я і ми
На нашій планеті зараз проживає понад 6 мільярдів людей. Це європейці, азіати, африканці, латиноамериканці, індіанці Америки та аборигени Австралії. Всі ми, багато в чому відрізняємося один від одного. Одні з нас смагляві, а інші біляві. Хтось сповідує християнство, а хтось інші релігії. Комусь випало жити в селах, а комусь в містах. До того і розмовляємо різними мовами.

Історія людства нараховує тисячі років. Творили її великі і малі народи. Одні з них ніколи не залишали свій край, та землі предків, а інші змушені були в силу тих чи інших обставин змінювати місце проживання. Сьогодні у світі є небагато країн, де б проживали лише люди однієї національності, - корінні жителі. Прикладом може бути Україна. Тут поряд один з одним проживають українці і росіяни, поляки і татари, вірмени і греки, румуни і угорці… Всі вони мають свої традиції, звичаї, національні кухні, співають різних пісень та пишаються власною історією. І, незважаючи на те, що ми різні, у нас є багато спільного, бо всі ми – люди.
Об'єднайтеся у малі групи. Нехай одна група уявить себе однолітками стародавньої Греції, інша – часів середньовічної Європи, ще одна – Київської Русі, а хтось – групою американських школярів, решта нехай виконає цю вправу в ролі сучасних школярів.
Із запропонованого переліку виберіть сім положень, які є важливими саме для вашої рольової групи.


Бажання бути щасливим
Прагнення отримати гарну освіту
Бути здоровим
Мати дружню сім'ю
Перебувати в мирних стосунках з сусідами
Носити ошатний одяг
Жити в просторому будинку
Бути в щирих стосунках з рідними
Відчувати підтримку друзів
Дотримуватися традицій свого роду
Мати можливість багато подорожувати
Бути вільним та мати особисту свободу
Бути оточеним увагою і турботою близьких людей
Відчувати повагу інших до себе

Прокоментуйте результати роботи своєї групи. Обґрунтуйте ваш вибір та порівняйте його з вибором інших груп.
Запитання.

  1. Чи є в переліку такі положення, що співпали в усіх групах?

  2. Чим це можна пояснити?


Зробіть записи:

Я думаю, що в різні часи найціннішим люди вважали .........................

На моє переконання, кожна людина прагне ...........................................
Суспільство складається з багатьох “Я”. Кожне “Я” індивідуальне і неповторне, саме цим воно і відмінне від іншого “Я”.

Малюнок

Інопланетяни.

Усі люди – різні. Це робить наш світ багатоманітним і цікавим, наші зустрічі і знайомства несподіваними, наше спілкування емоційним і захоплюючим.

Зустрічі з представниками інших країн розкривають перед нами світ невідомих культур і традицій, вірувань і звичаїв. А якби ви могли подорожувати в часі! Як багато цікавого дізналися про життя однолітків у різні епохи!
Чимало вчених висловлює припущення, що люди не єдині у Всесвіті. Можливо, що десь, на далеких планетах існують розумні істоти. Скоріш за все вони не подібні до нас. Але, якщо вони розумні, як і люди, мабуть, хотіли б налагодити контакти.

Уявіть, що вам запропонували написати першого листа від землян жителям далекої планети. В листі потрібно розказати про людей. Спробуйте зробити це, заповнивши пропонований варіант такого листа.
Дорогий незнайомий друже!

Тебе вітають жителі планети Земля.

Наша планета – одна з найкращих у Всесвіті: на ній є гори і долини, ліси та степи, ріки та моря…Природа Землі різноманітна: велетенські дерева і шовковисті трави, чарівної краси квіти і рослини підводного царства. Таким же розмаїтим є й світ тварин. Але наша планета не була б такою, якби на ній не було людей.

Ми – люди і хочемо розказати тобі про себе.

Нас на Землі понад_______________ чоловік. Ми усі різні і дуже подібні між собою.

Ми – різні тому, що __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В той же час, ми дуже подібні. Усім людям планети Земля для того щоб існувати необхідні ____________________________________________________________________________________________________________________________________. Без цього ми не можемо жити. Кожен з нас має свої особливі інтереси. Для когось дуже важливим є _________________________________________

а для іншого ______________________________________________________ . Одні дуже цінують ____________________________________________, а інші ________________________________________________________________. Проте усі ми, люди, дуже хотіли б, щоб на нашій планеті Земля __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Я сподіваюся, що цей лист допоможе тобі краще зрозуміти нас, землян і ми станемо друзями у майбутньому.

З повагою, твої друзі з далекої планети Земля __________________.

Схожі:

Хто я? Як я сприймаю себе? iconПрактичний семінар для тих, хто несе служіння серед молоді
Стрімкий розвиток подій нашого не спокійного часу потребує, щоб більше дітей Божих присвятило себе служінню серед молоді. Близько...
Хто я? Як я сприймаю себе? iconЗміни своє ставлення до самого себе. Полюбіть себе. Луїза Хей пише:...
Зміни своє ставлення до самого себе. Полюбіть себе. Луїза Хей пише: «Любити себе — це прекрасна пригода. Уявіть, як чудово було б...
Хто я? Як я сприймаю себе? iconВ своїй хаті—своя правда, І сила, І воля! Учитеся, брати мої, Думайте,...
Кожний повинен знати, як жили наші діди й пра­діди, за що вони боролися, як добували собі ліпшу долю. Всі ми повинні знати, хто перед...
Хто я? Як я сприймаю себе? iconНа уроках літературного читання
Читаючи, намагайся зрозуміти світ І своє місце в ньому з користю для себе І для оточуючих тебе; пізнавай себе, щоб розвивати індивідуальні...
Хто я? Як я сприймаю себе? iconМетодична розробка гри „Найрозумніший”
Доброго дня, любі друзі. Сьогодні тут присутні ті, хто люблять математику, хто її знають та ті хто до неї небайдужі. Ми з вами зібралися...
Хто я? Як я сприймаю себе? iconХто досліджував материк?
Хто досліджував материк? Хто із дослідників обплив материк та запропонував його назву?
Хто я? Як я сприймаю себе? iconХто створив найдавніші географічні карти?
Пригадайте, хто з відомих грецьких учених в античні часи побував на землях України
Хто я? Як я сприймаю себе? iconУ центpе pомана Ф. Д. Достоєвського "Пpестyпление й покарання" хаpактеp...
Родіона Раскольникова. Розкольників совеpшает пpестyпление: yбивает стаpyхy-пpоцентщицy І її сестpy, безобиднyю, пpостодyшнyю Лизаветy....
Хто я? Як я сприймаю себе? iconНеокласики (20-ті рр. Хіхст.)
Неокласики позиціонували себе як естетів І жорстко протиставляли себе народництву І романтизму. Члени групи були також активними...
Хто я? Як я сприймаю себе? iconПитання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово...
Зв'язок між відношенням до себе та відношенням до інших піддається аналізу з великими труднощами, оскільки результат експериментальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка