Програма з трудового навчання (пояснювальна записка)
НазваПрограма з трудового навчання (пояснювальна записка)
Сторінка1/15
Дата конвертації21.03.2013
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Астрономія > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ПРОГРАМА

З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

(пояснювальна записка)

Праця як вид людської діяльності є дуже багатим і складним процесом, у якому так чи інакше беруть участь основні функціональні комплекси нашого організму: як сприймаючі (аналізатори, органи почуттів), перетворюючі (мозок), так і моторні (виконавчі функції).

Поряд з названими завданнями перед трудовим навчанням в школі інтенсивної педагогічної корекції постають специфічні завдання, що випливають із особливостей розвитку учнів і спрямовані на корекцію недоліків їх розумової і мовної діяльності. В процесі навчання праці повинні компенсуватися недорозвинення емоційно-вольової сфери дітей, формуватися такі якості особистості, як спостережливість, цілеспрямованість, самостійність. Спеціальними завданнями повинні стати розвиток моторики дрібних м'язів рук і удосконалення просторових уявлень. Велика увага повинна приділятися розвитку пізнавальних інтересів учнів, їх початковій професійній орієнтації.

Тому курс трудового навчання підготовчого–четвертого класів школи для дітей з тяжкими вадами мовлення також виконує ряд важливих функцій:

  1. корекційну

– побудова змісту програми з трудового навчання з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей дитини;

– розвиток мислення, використовуючи практичну діяльність з різними матеріалами, які обробляються на уроках праці;

– розвиток мовлення через мовленнєвий супровід власної діяльності, розширення активного словника, розвиток плануючої і контролюючої функцій мовлення;

– розвиток моторики рук при роботі з виготовлення виробів з різних матеріалів як психофізична основа поліпшення мозкової діяльності дитини;

– корекція емоційно-вольової сфери учнів через поліпшення здатності до орієнтування в завданні, планування, утримування завдання у внутрішньому плані, само- і взаємо контролю результатів виконуваного завдання, оцінку його виконання;

– формування дитини як суб'єкта колективної трудової діяльності через поєднання самостійної, групової, колективної роботи на уроках трудового навчання.

  1. навчальну

– залучення предметно-практичної діяльності на уроках трудового навчання для закріплення вивченого на уроках математики, рідної мови, читання, предметів „Я і Україна”, „Природознавство” (перетворення складних абстрактних дій з невидимого плану в зовнішній, видимий);

– засвоєння відомостей про властивості матеріалів, з якими дитина працює на уроках трудового навчання, практичне їх використання.

  1. пропедевтичну (початкову профорієнтаційну підготовку)

– введення відомостей про професії, доступні для розуміння дітьми з тяжкими вадами мовлення, які пов'язані з предметно-практичною діяльністю дітей на уроках трудового навчання;

– виявлення здібностей дітей до різних видів трудових операцій, заохочення до творчого розвитку предметно-практичної діяльності дітей з тяжкими вадами мовлення;

– формування позитивного ставлення до праці через емоційно-позитивне сприймання результатів власної діяльності на уроках.
Практична діяльність на уроці праці дозволяє вчителеві більш різнобічно вивчити індивідуальні особливості й особистісні якості кожної дитини, а самій дитині виявити ті особистісні властивості, які не виявляються на уроках з інших предметів.

Саме на уроках трудового навчання створюється унікальна можливість «перекладу» складних абстрактних дій з невидимого плану в зовнішній (видимий), тому що учень діє в рамках предметно-практичної діяльності. На базі зовні позначених вимог більш ефективно розвивається пізнавальна сфера дитини зі ЗПР.

Виходячи зі сказаного, курс передбачає рішення наступних задач:

  • оволодіння прийомами ручної роботи з різними матеріалами, через оволодіння різноманітними ручними операціями, що по-різному впливають на психофізіологічні функції дитини;

  • оволодіння первинними загальтрудовими уміннями (ставити й утримувати мету діяльності, організовувати роботу, планувати предметно-практичну діяльність, контролювати і оцінювати її);

  • формування умінь орієнтуватися в завданні на відтворення зразка, роботі за інструкцією;

  • знайомство матеріалами та їх походженням, професіями, які пов'язані з цими матеріалами (доступними для розуміння дітьми із ЗПР);

  • формування уяви на основі комбінування вже засвоєних трудових операцій і матеріалів;

  • формування початкових навичок культури праці, бережливого ставлення до матеріалів і устаткування, до навколишнього середовища.

^ Структура програми з трудового навчання. Програма складається з чотирьох розділів.

В розділі „Сільськогосподарська праця” пропонується виконання сезонних робіт на пришкільній дослідній ділянці. Якщо при школі немає такої ділянки, то можна домовитись із сусіднім дитячим садком, адміністрацією парку. Важливість навчання дітей виконувати сільськогосподарські роботи незаперечна. Навіть в умовах великого міста завжди є потреба в людях, які доглядають рослини. Наприклад, широко популярною стала професія квіткарки, яка вміє доглядати кімнатними рослинами, за зрізаними квітами і складати букети. В програмі передбачено тему, яка дає дітям уявлення про садово-паркове мистецтво. Проектування власної клумби, догляд за нею, отримання задоволення від власної праці, коли клумба виглядає яскраво і красиво надає дітям мотивації в такому виді трудової діяльності. Діти повинні отримати уявлення, відпрацювати уміння й навички догляду за ґрунтом, рослинами, які можуть знадобитися їм в майбутньому.

Розділ „^ Технологія обробки матеріалів” передбачає роботу з папером, тканиною й нитками, пластиліном, природним матеріалом, деревом, металом (дротом, фольгою). Цей розділ передбачає розвиток уміння працювати за наочним зразком, простою усною інструкцією і інструктивною картою.

Різноманіття матеріалів, з якими дитина зіштовхується на уроках праці дає можливість розширити її досвід практичної діяльності, дає основу для розвитку розумових операцій (аналіз, порівняння матеріалів за їх походженням, властивостями, можливостями обробки). В процесі обробки різних матеріалів розвивається ручна вмілість. Чим ширше коло операцій, які опановують діти, тим краще і багатобічніше розвинута координація руху рук, тим простіше дитині опановувати новими видами діяльності, які їй ще не зустрічалися. Саме тому програма передбачає різноманітні ручні операції, з якими діти повинні мати справу під час виготовлення предметів. Діти опановують такими операціями, як вирізування, зминання, скручування, складання, згинання, обривання, витягування, скочування, плетіння, вив'язування, шиття, наклеювання тощо.

Розділ „Конструювання” передбачає роботу з конструктором, а також створення виробів, які складаються з багатьох деталей. На кожному уроці з цього розділу проводиться попередня робота з аналізу зразку, планування діяльності. Діти також навчаються слідувати покроковій інструкції.

В третьому–четвертому класі вводяться уроки з „^ Основ самообслуговування”. Цей розділ вводиться в курсі трудового навчання в молодшій школі, оскільки дитина (а тим більше, в умовах школи-інтернату) зіштовхується з необхідністю навчання самообслуговування набагато раніше, ніж це передбачено. Крім того, учень початкових класів з тяжкими вадами мовлення має потребу в набутті способу дії не тільки в сфері обробки матеріалів, але і в сфері самообслуговування. В позаурочній діяльності учні школи-інтернату інтенсивної педагогічної корекції діти однаково виконують такі трудові операції, тому вважається доцільним вводити уроки з цієї теми і для дівчаток, і для хлопчиків, щоб учень мав уявлення про самообслуговування як про вид продуктивної праці, який не відділяється окремо від інших видів праці.

Програма передбачає групування матеріалу відповідно розділів. Це дозволяє простежити, наскільки ускладнюються і урізноманітнюються трудові операції в тій чи іншій трудовій сфері. Але це не означає, що вчитель має виконувати всі розділи програми поступово, один за одним. Навпаки, психофіліологічні особливості дітей з тяжкими вадами мовлення накладають вимоги на тематичне планування. Від уроку до уроку діти повинні виконувати різні трудові операції, з різними матеріалами. Це дає можливість утримувати інтерес дітей до уроків праці, а також повертатися до одного й того ж матеріалу кілька разів протягом року, використовуючи різні трудові операції. Це говорить про те, що в плануванні послідовності уроків праці вчитель може відійти від шаблону і виявити творчість.

Програма подається у вигляді таблиці з трьох колонок. Перша колонка містить зміст навчального матеріалу, тобто розкриваються поняття, зміст трудових операцій, приблизний перелік виробів. Друга колонка містить вимоги до знань і умінь учнів, тобто необхідні знання, уміння й навички, які дитина набуває на уроках під час вивчення тієї чи іншої теми. Спрямованість корекційно-розвивальної роботи та очікувані результати відображено в третій колонці. Таке представлення програми найкраще відображає точки прикладання зусиль педагогом на уроках трудового навчання.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconПрограма з математики для 10 11 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах математичного, фізичного та фізико-математичного профілів. Вона...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconПояснювальна записка
З огляду на це на кожному році навчання програма висуває такі завдання, які є для дітей доступними І в той же час вимагають від них...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconНавчальна програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів 5 9 класи
Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconПрограмаз трудового навчання пояснювальна записка
Праця як вид людської діяльності є дуже багатим І складним процесом, у якому так чи інакше беруть участь основні функціональні комплекси...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconПрограма з математики для 10 12 класів загальноосвітніх навчальних...
Програма призначена для організації навчання математики в класах з поглибленим вивченням математики. Вона розроблена на основі Державного...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconПрограма з музики для учнів із зпр (підготовчій, І класи) пояснювальна записка
...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconІнтерактивний урок трудового навчання
У зв'язку з переходом трудового навчання на проектно-технологічну діяльність дещо змінилися технологічні та методичні вимоги до етапів...
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconКалендарно-тематичний план з трудового навчання для 5-ого класу Варіант для хлопців
Узагальнення знань отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі. Завдання предмету трудового навчання
Програма з трудового навчання (пояснювальна записка) iconКалендарно-тематичний план з трудового навчання для 5-ого класу Варіант для дівчат
Узагальнення знань отриманих учнями на уроках трудового навчання у початковій школі. Завдання предмету трудового навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка