Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Скачати 286.91 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»
Дата конвертації17.03.2013
Розмір286.91 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік»

Перший варіант контрольної роботи виконують студенти, прізвища котрих починаються з літери: А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І; другий: Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р; третій: С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Щ, Ю, Я.

У завданнях використовуються умовні дані.

Алгоритм виконання контрольної роботи:

 1. На підставі відомості залишків на синтетичних рахунках станом на 01.12.2008р. відкрити рахунки.

 2. Відобразити на рахунках та в журналі реєстрації господарські операції, наведені в переліку.

 3. Здійснити нарахування на заробітну плату, використовуючи діючі відсоткові ставки.

 4. Визначити фінансовий результат від господарської діяльності.

 5. Визначити кінцеві залишки на рахунках бухгалтерського обліку.

 6. Скласти оборотну відомість.

 7. Скласти форму №1 «Баланс» станом на 31.12.2008р.

^ Таблиця 1

Відомість залишків на синтетичних рахунках станом на 01.12.2008 року


№ рахунку

Найменування рахунку

Варіант

Перший

Другий

Третій

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

103

Будинки та споруди

88 000
110 000
45 000
105

Транспортні засоби

54 000
70 000
76 000
106

Інструменти, прилади, інвентар

8 000
10 000
2 000
127

Інші нематеріальні активи

6 000
8 000
5 000
131

Знос основних засобів
18 000
60 000
4 000

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів
1 200
1 500
900

201

Сировина та матеріали

8 000
9 000
5 000
205

Будівельні матеріали

100
800
300
207

Запасні частини

1300
400
700
22

Малоцінні та швидко-зношувальні предмети

450
410
590
23

Виробництво

30 000
110 000
50 000
26

Готова продукція

7 000
9 000
11 000
301

Каса в національній валюті

64 000
76700
82500
311

Поточний рахунок в національній валюті

42 000
70 000
8 000
361

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

21 000
16 000
17 000
371

Розрахунки за виданими авансами

1 200
900
1 100
372

Розрахунки з підзвітними особами

400
300
500
377

Розрахунки з різними дебіторами

7 000
3 000
5 000
39

Витрати майбутніх періодів

2 000
1 500
2 100
40

Статутний капітал
200 000

290 000
211 000

424

Безоплатно отримані необоротні активи
29 330
23 300
28 000

44

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)
33 500
58 000

5 710

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті
10 000
12 000
11 000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками
21 000
23 000
27 000

644

Розрахунки за податками та платежами
4500
5500
6 000

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням
700
900
400

652

Розрахунки за соціальним страхуванням
20
40
30

653

Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття
30
20
40

656

Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків
20
50
30

661

Розрахунки за заробітною платою
11 000
14 500
20 500

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами
10 000
5 000
6 000

681

Розрахунки за авансами отриманими
150
200
100

685

Розрахунки з іншими кредиторами
1 000
2 000
2 500
РАЗОМ:

340 450

340 450

496 010

496 010

317 500

317 500

Таблиця 2

^ Перелік господарських операцій за грудень 2008р.Зміст операції

Варіанти

Дт

Кт

перший

другий

третій

1

2

3

4

5

6

7

1

Отримані по чеку грошові кошти з розрахункового рахунку на поточні потреби підприємства

160

210

1202

Повернений залишок невикористаної підзвітної суми

43

21

263

Виплачені дивіденди учасникам

500

300

4004

Видані грошові кошти підзвіт на відрядження

160

210

1205

Повернута в банк сума депонованої заробітної плати

50

60

706

Видана позика працівнику підприємства

400

2 000

3 0007

Отримана орендна плата від орендатора

1 000

1 500

1 2008

Отримані грошові кошти від покупця за відвантажену продукцію

18 000

15 000

21 0009

Перерахована передплата за товар постачальнику

Відображений ПДВ

6 000

1 000

12 000

2 000

9 000

1 50010

Перерахована постачальнику оплата за отримані матеріали

1000

800

90011

Оплачений торговий патент на рік

120

150

14012

Оплачені послуги по ремонту офісних меблів

Відображений ПДВ

600

100

900

150

1 200

20013

Виплачені відсотки по банківському кредиту

500

400

30014

Погашена основна сума по кредиту

10 000

12 000

11 00015

Отриманий вантажний автомобіль

Відображений ПДВ

35 000

7 000

30 000

6 000

40 000

8 00016

Перерахований збір за реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ

200

300

10017

Віднесена на збільшення первісної вартості автомобіля сума збору за реєстрацію

200

300

10018

Автомобіль введений в експлуатацію

35 200

30 300

40 10019

Оплачена вартість отриманого автомобіля

42 000

36 000

48 00020

Отримані офісні меблі згідно угоди дарування (безоплатне отримання)

7 000

8 000

6 00021

Нарахована амортизація на основні засоби:

 • виробничого призначення

 • адміністративного призначення

 • збутового призначення

 • безоплатно отримані основні засоби

2 000

3 000

1 000

500

500

3 000

1 000

500

300

300

4 000

1 000

900

600

60022

Ліквідується верстат, що не підлягає ремонту:

 • списана сума зносу

 • списана залишкова вартість

 • нарахований ПДВ

 • оприбутковані запасні частини

1 000

2 000

400

500

500

1 500

300

200

700

1 700

340

10023

Отримані матеріали від постачальника

Відображений ПДВ

10 000

2 000

5 000

1 000

9 000

1 80024

Витрати на транспортування матеріалів включені у первісну вартість

Відображений ПДВ

1 000

200

900

180

500

10025

Оприбутковані на склад МБП, придбані підзвітною особою

Відображений ПДВ

200

40

300

60

400

8026

Списані матеріали, що використані для:

 • виробництва продукції

 • адміністративних потреб

 • забезпечення збуту продукції

5 000

2 000

1 000

4 000

1 500

1 100

6 000

1 000

50027

На будівництво складу передані будівельні матеріали

100

500

30028

Нарахована заробітна плата працівникам:

 • що зайняті виробництвом продукції

 • апарата управління цехами

 • адміністративного апарату

 • соціально-культурної сфери
29

Нарахований внесок в Пенсійний фонд на заробітну плату працівників:

 • що зайняті виробництвом продукції

 • апарата управління цехами

 • адміністративного апарату

 • соціально-культурної сфери
30

Нарахований внесок в фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на заробітну плату працівників:

 • що зайняті виробництвом продукції

 • апарата управління цехами

 • адміністративного апарату

 • соціально-культурної сфери
31

Нарахований внесок в фонд соціального страхування на випадок безробіття на заробітну плату працівників:

 • що зайняті виробництвом продукції

 • апарата управління цехами

 • адміністративного апарату

 • соціально-культурної сфери
32

Нарахований внесок в фонд соціального страхування від нещасних випадків на заробітну плату працівників:

 • що зайняті виробництвом продукції

 • апарата управління цехами

 • адміністративного апарату

 • соціально-культурної сфери
33

Утримано із заробітної плати:

 • внесок в Пенсійний фонд

 • внесок в Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

 • внесок на випадок соціального страхування на випадок безробіття

 • податок з доходів

 • профспілкові внески

 • сума аліментів


2 000


1 000


1 50034

Виплачена заробітна плата працівникам підприємства
35

Виявлений та списаний невиправний брак на підставі акта про брак

100

200

15036

Зменшені втрати від браку на вартість оприбуткованого металобрухту

100

200

15037

Сплачена авансом орендна плата за виробниче приміщення

Відображений ПДВ

1 200

200

1 050

175

600

10038

Нарахована орендна плата на підставі акту виконаних робіт

Відображений ПДВ

1 000

200

875

175

500

10039

Здійснений взаємозалік заборгованостей

1 200

1 050

60040

Перерахована передплата постачальнику для придбання програмного забезпечення

Відображений ПДВ

2 100

350

2 400

400

1 800

30041

Сформована первісна вартість отриманого програмного забезпечення

Відображений ПДВ

1750

350

2 000

400

1 500

30042

Здійснений залік заборгованостей

2 100

2 400

1 80043

Програмне забезпечення введено в експлуатацію

1 750

2 000

1 50044

Отримані матеріали від постачальника

Відображений ПДВ

200

40

225

45

250

5045

Передана на склад готова продукція з основного виробництва по фактичній собівартості

70 000

150 000

110 00046

Отримана передплата за готову продукцію

36 000

42 000

48 00047

Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ

6 000

7 000

8 00048

Відображений дохід від реалізації готової продукції

90 000

180 000

180 00049

Списані податкові зобов’язання

15 000

30 000

30 00050

Списана фактична собівартість відвантаженої готової продукції

25 500

135 000

25 500Таблиця 3

^ Допоміжна відомість нарахування внесків

на заробітну плату працівників
Найменування підрозділу працівників

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

1

2

3

4

5

1

Заробітна плата працівників:

80 700

91 500

99 100

1.1

що зайняті виробництвом продукції

40 000

50 000

60 000

1.2

апарата управління цехами

11 000

9 000

10 000

1.3

адміністративного апарату

26 000

28 000

24 000

1.4

соціально-культурної сфери

3 700

4 500

5 100

Примітка: нарахування внесків на заробітну плату працівників в фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві здійснюється по коефіцієнту 0,63

Таблиця 4

^ Приклад форми журналу реєстрації господарських операцій


№ операції

Зміст операції

Бухгалтерський запис

Сума

Дт

Кт

1

2

3

4

5

Таблиця 5

^ Приклад форми оборотної відомості за синтетичними рахунками


Шифр рахунка

Назва рахунка

Залишок на початок місяця

Обороти за місяць

Залишок на кінець місяця

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» icon1. Вказівки до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу "Статистика" для студентів заочної форми навчання спеціальності " Банківська...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки для написання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» для студентів напряму підготовки...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconМетодичні рекомендації до виконання контрольних робіт з дисципліни
Подані методичні рекомендації призначені для надання студентам допомоги у виконанні контрольної роботи з дисципліни «Системне управління...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconПрограма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання...
Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх виконання з дисципліни „Фінансовий менеджмент” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconМетодичні вказівки щодо виконання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з дисципліни “Товарознавство (Харчові продукти)” / О. Р. Сергєєва, О. В. Кузьменко...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconР. В. Сабарно К. Е. Теличко асистент І. І. Чернушак Рецензенти: доц.,...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи по курсу “Охорона праці” для студентів ртф
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи для студентів спеціальності 03040101 “Правознавство” всіх форм навчання /Укл.: В....
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету «Фінансовий облік» iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка