"Общий (укр.)"
Скачати 26.33 Kb.
Назва"Общий (укр.)"
Дата конвертації30.04.2013
Розмір26.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы


Кроссворд по предмету "Гроші та кредит (укр.)" на тему "Общий (укр.)"


По горизонтали

4. Обєктивна необхідність субєкта у певних благах

5. Цінні папери, механізм випуску та обігу яких повязаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів – це … цінні папери

7. Операції, за допомогою яких банки формують свої ресурси для

8. Маса товару із тарою та пакувальним матеріалом

9. Цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобо в’язання векселедавця

10. Видатки на виробництво та нагромадження капітальних благ, вигоди від яких отримуватимуть у майбутньому

11. - спосіб розгляду спірних справ, за якого сторони звертають­ся до третейського суду (незалежний від сторін, що сперечаються, посе­редник)

13. - офіційний документ, що видається судновласником ван­тажовідправнику як свідчення прийняття вантажу до перевезення морським шляхом

14. Яка концепція походження грошей стверджує, що гроші виникли виділення одного особливого товару?

15. Права, посвідчені цінним папером, належать предявникові цінного паперу на …

16. Операція, угода, що супроводжується взаємними поступками, знижками

17. - перетворення державної власності в Інші форми власно­сті продажем, передаванням або їх поєднанням

19. Функція за допомогою якої формується мотиваційний механізм ефективної та корисної праці

21. Ця людина сприяла розвитку економічної науки, нею видавався журнал Економічний покажчик

23. - офіційне представлення підприємства, фірми, фонду, виду діяльності тощо перед громадськістю

25. Право вилучати з речей їхні корисні властивості

27. Функція підприємництва, за допомогою якої генеруються ідеї та реаліїуються нові комерційні ідеї

28. Придбання права на стягнення боргів

29. Теорія, яка стверджує, що гроші є суто умовними знаками

30. Гроші, яі мають внутрішню власну вартість, називаються…?

32. План досягнення цілей організації

33. Прибуток, отриманий від різниці між номінальною вартістю випущених в

34. Які гроші існують у вигляді певних сум, записаних на рахунках у банку?

36. - випуск в обіг грошей та цінних паперів (акцій, облігацій, депо­зитних сертифікатів та інших зобовязань)
По вертикали

1. Сума грошей, яку клієнт вносить на зберігання в банк

2. Фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отри-

3. - обовязковий платіж, що стягується державою або від імені держави з підприємств та населення у встановленому законодавством по­рядку

6. Цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на отримання від емітента належних їм коштів – це … цінні папери

10. Опосередковане знання про дійсність. Це опосередкування відбувається завдяки перенесенню знання на матеріальний носій (паперо­вий, плівковий, машинний тощо)

12. - боргова неспроможність, неможливість підприємця спла­тити по своїх боргових зобовязаннях у звязку з відсутністю коштів, непла­тоспроможність, фінансовий крах, розорення

17. Акції, що надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених законодавством

18. Здатність фінансових активів та матеріальних цінностей перетворюватися на готівку

20. - свідоцтво, що засвідчує якість (робіт, послуг) фактично по­ставленого товару і його відповідність умовам контракту

22. Специфічні грошові форми, в яких грошова сутність послаблена?

24. Облігації, що розміщуються за ціною, нижчою ніж їх номінальна вартість

26. - обєднання, спілка організацій або осіб для досягнення пев­них цілей

31. Цінний папір, що приносить відсоток

35. Благо, що немає речевої форми та надається субєктам, які її потребують

Схожі:

\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Кроссворд по предмету "предмету Міжнародні перевезення (укр.)" на тему "Общий (укр.)"
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"

\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"

\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Неконтрольоане горіння позаспеціальним огнищем,що розпосюджуться у часі І просторі
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Неконтрольоане горіння позаспеціальним огнищем,що розпосюджуться у часі І просторі
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Метод соціологічного дослідження, який засновується на висловлюваннях окремих осіб
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Добір, який передбачає попередню структуризацію неоднорідної генеральної сукупності
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Один з видів юридичної відповідальності за порушення законів з питань оподаткування
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
В економіці спостерігається повна зайнятість, І виробництво працює на повну потужність
\"Общий (укр.)\" icon"Общий (укр.)"
Процедура, що передбачає у вивчення бухгалтерських регістрів, документів чи матеріальних активів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка