Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор
НазваКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор
Сторінка1/7
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Кафедра педіатрії

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Перший проректор
____________________ В.В. Александров
“____” __________________ 2012 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПедіатрія

(шифр і назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки 1101 «Медицина»

(шифр і назва напряму підготовки)
для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа»

(шифр і назва спеціальності (тей)
медичного факультету (назва факультету)

Харків – 2012

Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 5 курсу медичного (назва навчальної дисципліни)

факультету за напрямом підготовки 1101 «Медицина», спеціальністю 7.110101 «Лікувальна справа». „___” ________, 2012. - 31 с.

Робочу програму з навчальної дисципліни «Педіатрія» складено для спеці­альності 7.110101 «Лікувальна справа», напрям підготовки 1101 «Медицина», відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Педіатрія» для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації МОЗ, затвердженої МОЗ України (Наказ МОЗ України від 25.03.2005 р., № 119).
Розробники:
^

Коренєв М.М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор;


Говаленкова О.Л. – доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук, доцент;
^

Летяго Г.В. - доцент кафедри педіатрії Харківського національного університету

імені В.Н. Каразіна, кандидат медичних наук.Робоча програма затверджена на засіданні кафедри педіатрії
Протокол № 1 від “^ 31серпня 2012 р.

Завідувач кафедри педіатрії _______________________ (Коренєв М.М.)

(підпис)

“ 31 ” серпня 2012 р.

Схвалено методичною комісією медичного факультету

Протокол № 1 від “19вересня 2012 р.
“ 19 ” вересня 2012 р. Голова _______________ (Говаленкова О.Л.)

(підпис)

^

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 6,0

Галузь знань

14.01.10 «Педіатрія»

(шифр і назва)

НормативнаНапрям підготовки

1101 «Медицина»_

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

^ 7.110101 «Лікувальна справа»


Рік підготовки:

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: написання та захист «Історії хвороби»

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

10-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,5

самостійної роботи студента -1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст


20 год.

10 год

Практичні, семінарські

40 год.

70 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

10 год.

30 год.

ІНДЗ: 6 год.

Вид контролю: модульний
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Пропедевтика педіатрії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 3 курсу
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconКоренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного...
Педіатрія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 4 курсу медичного
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconОсобливості статевої поведінки чоловіків при психопатіях
Р. І. Білобривка, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, психології та сексології Львівського національного...
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconМіністерство охорони здоров'я україни
Запорізького державного медичного університету (завідувач кафедри д мед н., професор Недельська С. М.), кафедрою педіатрії №2 Вінницького...
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconБаранівський В. Ф., Скворцова Т. Г. Етика бізнесу: Навчальний посібник
В. М. Свінціцький, завідувач кафедри філософії Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор філософських...
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського...
Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету харківського...
Перелік тематик науково-дослідних робіт бюджетного та позабюджетного фінансування
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconПоложення про олімпіади Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на денну та заочну форми навчання, за рахунок видатків державного бюджету...
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconКолективна монографія Том 2 За редакцією доктора економічних наук,...
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту Тернопільського національного економічного університету
Коренєв М. М. – завідувач кафедри педіатрії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор медичних наук, професор iconЗвіт з наукової роботи кафедри педіатрії медичного факультету Харківського...
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка