Житомирський державний технологічний університет
НазваЖитомирський державний технологічний університет
Сторінка1/17
Дата конвертації29.07.2013
Розмір2.1 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
історія, філософія. педагогіка та психологія. філологічні науки

УДК 321

А.М. Бібік, ст. викл.

Житомирський державний технологічний університетОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРЕЗИДЕНТА, УРЯДУ

ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ
У багатьох країнах світу, навіть з демократичною формою політичного режиму, нерідко постає питання про політичну незалежність центрального банку країни від найвищих органів влади як обов’язкову умову забезпечення стабільності грошової одиниці держави.

У конституціях та законодавчих актах про центральні банки закріплюється їх статус, який і визначає рівень такої незалежності. Та чи завжди норми закону відповідають реаліям політичного життя країни та дотримуються їх на практиці?

Наприклад, російські вчені вказують на те, що для вірного розуміння особливостей взаємовідносин Президента Російської Федерації та Банку Росії необхідно враховувати такі обставини, як:

  1. Президент РФ є главою держави і гарантом Конституції РФ, керує усіма питаннями економічного, соціального, кредитно-фінансового характеру й забезпечує узгодження функціонування і взаємодію органів державної влади.

  2. Президент РФ подає для затвердження в Державну Думу кандидатуру на посаду Голови Центрального банку РФ і ставить питання про звільнення його з посади.

У свою чергу, Банк Росії зобов’язаний надавати Президенту РФ необхідну для нього інформацію щодо стану банківської та грошово-кредитної системи РФ та іншу інформацію, і при цьому коло питань, з яких Банк Росії зобов’язаний інформувати Президента, точно не встановлене і не обмежене.

Якщо порівняти ці відносини з взаємовідносинами між Національним Банком України та Президентом України, можна виділити спільні риси, але необхідно вказати, що Банк Росії є більш підпорядкованим Президенту, що обумовлено сильнішою владою Президента РФ.

Дещо інше політико-правове положення Банку Франції. Тут можна зазначити певну залежність цього органу від Уряду Франції. Для сучасної функціональної структури Банку Франції характерна централізація адміністративної влади в руках керуючого. Він і обидва його замісники призначаються директором Ради міністрів Франції без права відклику. Такий порядок призначення – свого роду гарантія незалежності центрального банку. Керуючий, вік якого не повинен перевищувати 65 років, приносить присягу Президенту Франції. Він щорічно представляє Президенту Франції звіт про діяльність Банку. Одним з органів Банку Франції є Рада з грошової політики, до складу якої входять шість висококваліфікованих спеціалістів в області грошово-кредитних проблем, фінансів і економіки, які призначаються Радою міністрів країни. Банк Франції повинен виконувати свої завдання в рамках загальної політики Уряду. В ст. 1 Закону про Банк Франції говориться, що “Банк Франції формулює і здійснює грошову політику... не має права ані домагатися вказівок уряду чи будь-якої іншої особи, ані приймати такі вказівки”.

Одним з найбільш незалежних центральних банків вважається Бундесбанк. Центральний банк Німеччини не підпорядкований ні парламенту, ні уряду. Повноваження між урядом та Бундесбанком чітко розмежовані. Бундесбанк відповідає за монетарну політику, уряд – за фіскальну. Бундесбанк не звітує ні перед урядом, ні перед парламентом. Взагалі ніхто не має права давати вказівки щодо виконання Бундесбанком своїх функцій.

Відповідно до параграфу 12 Закону про Федеральний банк, німецький Федеральний банк зобов’язаний виконувати своє завдання, підтримувати загальну економічну політику Федерального уряду.

Тобто в цьому законі є положення, аналогічні Закону України “Про Національний банк України”. Центробанк України підтримує економічну політику уряду, доки це не суперечить основному завданню – забезпеченню стабільності національної валюти.

Я
© А.М. Бібік, 2011
к же складаються відносини між президентом, урядом та Національним банком у нас в Україні?

Ще у 1994 р. Президент України у своєму Зверненні до Верховної Ради України від 11 жовтня 1994 р. вказав на те, що принцип повної самостійності Національного банку означає утвердження реальної дворівневої банківської структури із сильним автономним, наголошую – саме автономним Національним банком і розгалуженою авторитетною, стабільною конкурентноспроможною системою комерційних банків.

Тобто вказувалося на те, що НБУ – це установа не уряду чи президента, а держави.

В цьому ж Зверненні Президент України вказував на виключну підзвітність Національного банку Верховній Раді, але, враховуючи президентсько-парламентську форму правління, а також конституційний принцип розподілу функцій та повноважень між органами держави й те, що кожна гілка влади є певним обмеженням для іншої, в Законі України “Про Національний банк України” передбачено підзвітність Національного банку не лише Верховній Раді України, а й Президенту України в межах його конституційних повноважень як гаранту незалежності держави.

Ця підзвітність означає, що Президент України:

  1. Подає на розгляд Верховній Раді України кандидатуру на посаду Голови НБУ, та за його поданням Верховна Рада України може звільнити з посади Голову.

  2. Призначає та звільняє половину складу Ради Національного банку.

  3. Двічі на рік отримує від НБУ інформацію про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Таким чином, можна зробити висновок, що Національний банк України має з Президентом України відносини не підпорядкування чи підлеглості, а підзвітності в межах, визначених лише Конституцією України та чинним законодавством, яке регулює дане питання.

Крім того, ще одним із критеріїв незалежності центрального банку є те, що він позбавлений нагляду, контролю або втручання з боку уряду. Не наділивши центральний банк країни автономним статусом у галузі визначення і проведення грошово-кредитної політики, не відокремивши його від виконавчої влади, ми ніколи не матимемо в Україні сильної, стабільної валюти.

Національний банк України не входить до системи органів, яку очолює Кабінет Міністрів України, і не підпорядкований йому. Національний банк України та Кабінет Міністрів України повинні погоджувати між собою свої економічні дії та політику, яку вони проводять в Україні. Особливо це стосується економічної програми уряду, бюджету, який ним розробляється. Наприклад: Рада Національного банку затверджує кошторис доходів та витрат НБУ та подає Кабінету Міністрів України прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту державного бюджету країни на наступний рік. Відносини НБУ з урядом зводяться до інформування один одного про свої дії. Тобто він є фінансовим консультантом уряду. Такі риси можна побачити в діяльності центральних банків з високим рівнем автономії.

У разі, якщо центральний банк залежить від уряду у фінансуванні його поточних операційних видатків, він не може функціонувати об’єктивно й незалежно. Це може виявлятися в тому, що якщо центробанк відмовився підтримувати політичні програми уряду, то діяльність його обмежується з можливими фінансовими ускладненнями.

Взаємовідносини КМУ та НБУ будуються так, щоб досягалася головна мета – забезпечення стабільності національної валюти, а отже, і стабільності споживчих цін.

Таким чином, національне законодавство визначило відносини Кабінету Міністрів України та Національного банку України на рівні співробітництва, а не підпорядкування.

Підводячи підсумки питання взаємовідносин Національного банку України та державних органів, необхідно наголосити на тому, що в ст. 53 Закону України “Про Національний банк України” встановлюються гарантії незалежності НБУ, тобто не допускається втручання органів законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осіб у виконання функцій і повноважень Ради Національного банку чи Правління Національного банку інакше, як у межах, визначених Законом. Хотілося б ще раз наголосити, що, на відміну від деяких європейських країн, в українському законодавстві закріплені норми, які визначають відносини між президентом, урядом та центральним банком більш демократичні, ніж в інших державах, але водночас ситуація на практиці загострюється, тому що Голова Правління НБУ обіймає державну посаду, має досить великий вплив, і, звичайно, з політичної точки зору, він не завжди є таким незалежним від політики, як це було б необхідно для справи та завдань, які на нього покладені.

УДК 349.6

^ Д.П. Білетнікова, студ., IV курс, гр. ЕО-19, ГЕФ

Х.І. Нестерчук, студ., IV курс, гр. ЕО-19, ГЕФ

Науковий керівник – ст. викл. Бібік А.М.

Житомирський державний технологічний університет
^ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ В УКРАЇНІ
Україні в майбутньому, та ще й у найближчому, загрожує не тільки політична криза, а й криза, пов’язана з накопиченням сміття: монстр із тисячами облич з етикетками від провідних світових брендів. Щоб це зрозуміти, не потрібно відкривати підручник з екології, де чітко написано, що «в Україні накопичилась велика кількість відходів — близько 25 млрд тонн промислових і близько 5 млрд побутових (за вагою близько 1 млрд тонн) — тобто близько
500 кг(!) на одного жителя України», — а слід вийти на вулицю, де на смітнику, біля смітника, на газоні, на дорозі, одним словом, скрізь — відходи.

Величезні масиви сміттєзвалищ дедалі агресивніше поглинають мальовничі околиці міст і сіл, місця масового відпочинку, псують довкілля та воду, завдаючи невідворотної шкоди здоров’ю людей.

Щодня родина з трьох-чотирьох чоловік утворює та викидає в середньому відро сміття або, як ми все частіше говоримо, — твердих побутових відходів (далі – ТПВ). Таким чином, на кожного мешканця, наприклад міста Житомира, на рік припадає приблизно 100 відер, або
180–220 кг твердих побутових відходів. До цієї кількості ТПВ слід додати відходи, що утворюються в магазинах, готелях, на вокзалах, базарах та в інших громадських місцях, їхня кількість складає від 30 до 50 % усіх побутових відходів міста.

Одним із проблемних питань будь-якого населеного пункту є проблема збирання, накопичення, переробки, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення ТПВ.

В Україні дане питання регулюється Законом України «Про відходи», який визначає правові, організаційні та економічні засади діяльності, пов’язаної із запобіганням або зменшенням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, обробленням, утилізацією та видаленням, знешкодженням та захороненням, а також з відверненням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини на території України; Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», який регулює відносини у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об’єктів, пов’язаних з історико-культурною спадщиною; Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», який регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного добробуту, визначає відповідні права й обов’язки державних органів.

Загальні правопорушення у сфері поводження з відходами визначено у ст. 42 та 43 Закону України «Про відходи». Попереджувальні заходи застосовуються до підприємств, установ, організацій, як правило у формі негативних фінансових наслідків за те чи інше правопорушення. Прикладом може бути внесення збору за розміщення відходів при перевищенні лімітів, який справляється, відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 44), за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні юридичних осіб, а не належить до валових витрат виробництва та обігу, якщо збір справляється у межах лімітів.

Д
© Д.П. Білетнікова, Х.І. Нестерчук, 2011
исциплінарна відповідальність застосовується у разі порушення винною особою законодавства у сфері поводження з відходами в процесі виконання трудових обов’язків. Дисциплінарні стягнення на фізичну особу накладаються у такому випадку на підставі Кодексу законів про працю України.

Конкретні склади правопорушень законодавства про відходи з установленням відповідних санкцій за їх скоєння визначаються у Кодексі про адміністративні правопорушення та Кримінальному кодексі України.

Повернемося від «сухих» норм Закону, які ще й не завжди виконуються, до ситуації сьогодення. На території Житомирської області утворилося понад 40 млн м3 твердих побутових відходів, які захоронено на 483 сміттєзвалищах і полігонах загальною площею біля 450 га. Діючі полігони є джерелом інтенсивного екологічного забруднення і потребують реконструкції. Кількість сміттєзвалищ, які вичерпали свою потужність, сягає 50 %. Зокрема, діючий житомирський полігон для відходів переповнений майже на 35 % і потребує негайної модернізації. Більшість місць захоронення твердих побутових відходів взагалі не відповідає вимогам екологічної безпеки, їх експлуатація здійснюється з грубим порушенням Закону України «Про відходи». Звичайно, органи місцевого самоврядування намагаються шукати вихід з надзвичайно складної ситуації, що складається нині навколо питання у сфері поводження з відходами, зокрема побутовими. Як приклад, 17 лютого 2010 р. в обласній адміністрації відбулося підписання протоколу намірів щодо реалізації проекту «Технологічний парк відновлювальної енергетики та переробки відходів». Цей Протокол закладає основу подальшої співпраці між інвестиційною компанією «Next Care Invest B.V.» та Житомирською обласною державною адміністрацією, Житомирською районною державною адміністрацією, Житомирським міським виконавчим комітетом щодо поетапного будівництва Комплексу з переробки муніципальних відходів, екологічно чистого сільськогосподарського виробництва та виробництва біогазу.

Водночас дотримання правил експлуатації сміттєзвалищ має епізодичний характер і по всій території області. Їх упорядкування здійснюється, в основному, у весняний, а інколи й осінній періоди під час проведення місячника благоустрою населених пунктів, як, наприклад, «осіння толока» в м. Житомирі у вересні 2010 р. Коштів вистачає лише на приведення стану об’єктів до мінімальних вимог експлуатації (впорядкування під’їзних шляхів, розчистка водовідвідних канав, ущільнення відходів). На більшості з них відсутні системи екологічного моніторингу. Все це різко погіршує екологічні параметри, робить полігони та сміттєзвалища небезпечними для довкілля та здоров’я населення прилеглих територій.

На нашу думку, проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами, потребують невідкладного вирішення та фінансування заходів.

По-перше, потрібно унормувати наше законодавство до європейського рівня. Закони, які існують у нашій державі, на думку спеціалістів, уже не відповідають тим стандартам, що встановлені в усьому світі. Найближчим часом просто необхідно прийняти закон «Про тару та упаковку», відповідно до якого виробники пакувальної продукції повинні будуть сплачувати в загальний фонд збір на сортування та утилізацію відходів. Таке досягнення вже давно діє в країнах Європи, це так звана «зелена точка». Цей символ ви можете побачити на склянках з-під кефіру, пляшках з шампунем, консервних банках. Цей символ означає, що в ціну товару вже входить збір на утилізацію тари. «Зелена точка» в Європі відома на всіх мовах: «Green Dot», «Ponto Verde», «Point Vert» та ін. Ліцензійна плата вираховується відповідно до ваги упаковки та її кількості. Варто також заохочувати виробників виготовляти упаковки, які можуть бути повторно використані або вироблені з натуральних продуктів, як-от з кукурудзяного цукру, що є біорозчинним матеріалом і не завдає шкоди навколишньому середовищу. Біорозчинний пластик прекрасно підходить для упаковки бісквітів, фруктів та овочів. В ідеальних умовах такий пластик переробляється за 47 днів, натомість так званий стеромус — прозорий пакувальний матеріал для м’яса, сиру й овочів, виготовлений з нафти, повинен буде пролежати кілька мільйонів років перед тим, як розкластися.

По-друге, кожен громадянин має зробити свій особистий внесок у зменшення сміттєвих звалищ. Потрібно намагатися купувати продукти без упаковки (на вагу) — до речі, це дешевше. Друге — надавати перевагу упаковці, яку потім можна буде віддати в місце прийому (скло, металотара). Ця система дуже добре працювала в колишньому Радянському Союзі. Тоді кожен школяр знав, що тонна макулатури зберігає 17 дерев. Третє — брати з собою «старий» поліетиленовий пакет і не купувати новий. Приміром, в Китаї з 1 червня 2008 р. прийнято обмеження використання пластикових пакетів. У супермаркетах заборонено безплатний пластиковий пакет для кожного покупця. Виконуючи всі ці правила, ми зможемо хоч на краплину, але зменшити ті гори сміття, якими можуть стати наші й так не чисті міста вже в недалекому майбутньому.

Як кажуть, хворобі легше запобігти...

УДК 101
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Схожі:

Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти та науки україни житомирський державний технологічний...
Вивчити основні методи введення відеоінформації в комп’ютер та принципи побудови апаратних засобів, що реалізують ці методи. Дослідити...
Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни чернігівський...
Розділ характеристика підстав недійсності правочинів
Житомирський державний технологічний університет iconДержавний економіко-технологічний університет транспорту”
Наведено методичні вказівки до виконання І оформлення курсової роботи з дисципліни “Організація обліку”
Житомирський державний технологічний університет iconДержавний вищий навчальний заклад «український державний хіміко-технологічний...
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу „Основи охорони праці” для студентів ііі–іv курсів технологічних спеціальностей...
Житомирський державний технологічний університет iconЖитомирський національний агроекологічний університет
Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів)
Житомирський державний технологічний університет iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Юридична деонтологія” // Укладач: канд філософських наук Ю. О. Наріжний. – Дніпропетровськ:...
Житомирський державний технологічний університет iconEx professo. (Дніпропетровський національний університет), 09. 06. 99
Серія: Філологія. Філософія (Тернопільський державний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка), 11. 05. 00
Житомирський державний технологічний університет iconCarpatica Карпатика (Ужгородський державний університет, нді карпатознавства), 11. 04. 01
Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна мон україни), 08....
Житомирський державний технологічний університет iconМіністерство освіти І науки України Черкаський державний університет...
Міністерство освіти І науки України Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького
Житомирський державний технологічний університет iconМелітопольський державний педагогічний університет
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка