Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы
Скачати 45.93 Kb.
НазваБойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы
Дата конвертації10.08.2013
Розмір45.93 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
Зміст
Вступ…………………………………………………………………………………3

Розділ 1. Економічний зміст та порядок проведення санації на підприємствах..5

1.1. Економічна сутність санації підприємств………………………………5

1.2. Форми фінансової санації……………………………………………….8

1.3. Економіко-правові аспекти санації……………………………………10

1.4. Поняття банкрутства…………………………………………………...19

1.5. Підстави для застосування банкрутства та провадження у справах про банкрутство………………………………………………………...21

Розділ 2. Аналіз здійснення фінансової санації та діагностики банкруства на підприємстві ПП «Ременерго»………………………………………….30

2.1. Загальна фінансово-економічна характеристика ПП „Ременерго”…30

2.2. Аналіз проведення фінансової санації на ПП «Ременерго»…………40

2.3. Діагностика банкрутства ПП «Ременерго»…………………………...43

Розділ 3. Шляхи стабілізації діяльності підприємства та уникнення банкрутства………………………………………………………………47

Висновок……………………………………………………………………………54

Список використаної літератури………………………………………………….58

Додатки

Актуальність. Суттєвим є те, що з-поміж підприємств, справи про банкрутство яких розглядаються судом, значний відсоток таких, що тимчасово потрапили в скрутне становище. Вартість їхніх активів набагато вища за кредиторську заборгованість. За умови проведення санації (оздоровлення) чи реструктуризації такі підприємства можуть розрахуватися з боргами і продовжити діяльність. Проте, через недосконале законодавство, брак належного теоретико-методичного забезпечення санації, дефіцит кваліфікованого в цих питаннях фінансового менеджменту та інші суб'єктивні та об'єктивні причини, багато із потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, що належать до пріоритетних галузей народного господарств України, стають потенційними банкрутами. Саме тому дана тема є надзвичайно актуальною.
Предмет даного дослідження – фінансова санація та банкрутство підприємства.

Об’єктом виступає ПП «Ременерго».

Мета курсової роботи – розглянути економічний зміст і порядок проведення санації на прикладі підприємства ПП «Ременерго».

Для досягнення поставленої мети, необхідно виконати наступні завдання:

- визначити сутність та особливості санації та банкрутства;

- дати характеристику формам фінансової санації;

- розкрити економіко-правові аспекти санації;

- розглянути підстави для застосування банкрутства;

- проаналізувати здійснення фінансової санації та діагностики банкрутства на ПП «Ременерго»;

- розглянути шляхи стабілізації діяльності підприємства та уникнення банкрутства.
Список використаної літератури


 1. Бойко В.В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. – Дніпропетровськ: Пороги, 1997 – 312 с.

 2. Ковалева А.М. Финансы. – М.: Финансы и статистика, 1999

 3. Мен. И.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.

 4. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - К.: "Інститут змісту і методів навчання", 1996. - 236 с.

 5. Мних Є.В., Буряк П.Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві: Навч. посібник. - Львів: Світ, 1998. - 208 с.

 6. Мних Є.В., Ференц І.Д. Економічний аналіз: Навчальний посібник. -Львів: "Армія України", 2000 - 144 с.

 7. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 1997. - 192 с.

 8. Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: теория и практика: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2001. - 256 с.

 9. Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства": Наук, доповідь. - К.: КНЕУ, 2001.-88с.

 10. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.

 11. Радионов Н.В., Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. - СПб.: Альфа, 1999. - 592 с.

 12. Реструктуризация предприятий и компаний. / И.И. Мазур, В.Д. Шапито и др.: Справочное пособие / Под ред. И.И. Мазура. - М.: Высшая школа, 2000. - 257 с.

 13. Ричард Томас. Количественные методы анализа хозяйственной деятельности / Пер. с англ. - М.: Изд-во "Дело и Сервис", 1999. - 432 с.

 14. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия/ Пер. с франц. пол ред. Л.П. Белых. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 375 с.

 15. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ, пособие. - Мн.: Выш. шк., 1997. - 309 с.

 16. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. - 7-е изд., испр. - Мн.: Новое знание, 2002. - 704 с.

 17. Соколова Г.Н. Информационные технологии экономического анализа. / Г.Н. Соколова - М.: "Экзамен", 2002. - 320 с.

 18. Сорокина Е.М. Анализ движения денежных средств организации по данным бухгалтерской отчетности. // Все для бухгалтера. - 2002. - № 10 (82). -С.51.

 19. Теория анализа хозяйственной деятельности: Учебник /В.В. Осмоловский, Л.И. Кравченко, Н.А. Русак и др.; под общ. ред. В.В. Осмоловского. - Мн.: Новое знание, 2001. - 318 с.

 20. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К., 2000

 21. Чечевицына Л.Н. Экономический анализ: Учебное пособие. -Ростов н/ Д: Изд-во "Феникс", 2001. - 448 с.

 22. Чучалов Е.А., Бессонов Н.Н. Приёмы экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 76 с.

 23. Шарапов О.Д. та ін. Системний аналіз: Навчальний посібник / О.Д. Шарапов, Л.Л. Терехов, С.П. Сіднєв. - К.: Вища шк., 1993. - 303 с.

 24. Шеремет А.Д., Ненашев Е.В. Методика финансового анализа. - М.: ИНФРА-М, 1999. - 208 с.

 25. Шишкова Т.В. Экономический анализ в системе управления предприятием. - М.: "Финансы", 1998. - 48 с.

 26. Шкарабан С.И. Основы оперативного экономического анализа. -Львов: "Вища школа", 1988. - 136 с.

 27. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под редакцией В.П. Грузинова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 535с

 28. Экономический анализ: Учебник для вузов / Под ред. Л.Т. Гиляровской. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 527 с.

Схожі:

Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconРоботи магістра за спеціальністю 050107 «економіка підприємства»...
Методичні вказівки до організації виконання випускної роботи магістра за спеціальністю 050107 «Економіка підприємства» / Укл.: Л....
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconБланк замовлення
На книгу: Бойко М. П., Венгер Є. Ф., Мельничук О. В. Фізико-технічна творчість учнів: Навчальний посібник. – К.: Вища шк., 2007....
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconІван нечуй-левицький запорожці
Карпо знав добре всі пороги, всі забори, знав кожний камінь. Він любив пороги, бо зріс коло них. Карпо любив летіти стрілою прудким...
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconВашків П. Г., Пастер П.І., Сторожук В. П., Ткач Є.І. Теорія статистики: Навчальний посібник
Указ президента України про заходи щодо розвитку державної статистики// Урядовий кур’єр. 1997. 4 грудня
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconАнтонюк Микола Олександрович Бабак Віталій Михайлович Бойко Павло...

Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconЄ. В. Ярмак економіка праці І соціально-трудові відносини
Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник.− Луганськ: вид-во сну ім. В. Даля
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconЗакон, Верховна Рада України от 16/01/2003 №432-iv
Дію Закону з 12 червня 1997 року поширено на посадових осіб місцевого самоврядування згідно із Законом України від 21 травня 1997...
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconПолтавський університет споживчої кооперації україни кафедра економіки...
Автори: Березін О. В., завідувач кафедри економіки підприємства Полтавського університету споживчої кооперації України, доктор економічних...
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconРобочий зошит
Економіка І підприємництво” напряму підготовки: 030502 „Економічна кібернетика”, 030503 “Міжнародна економіка”, 030504 „Економіка...
Бойко В. В. Економіка підприємств України: Учбовий посібник. Дніпропетровськ: Пороги, 1997 312 с. Ковалева А. М. Финансы iconМетодичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт
Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломних робіт за спеціальністю 03050401 «Економіка підприємства» / Укл. Козак Л....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка