Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка14/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42


Станом на 31.12.2009 року:

за рядком 4 таблиці 7.3 примітці 7 банк відображає заборгованість за коштами в інших банках, за якими відбулося зменшення корисності та сформовано резерви.

Дані про кошти в інших банках за мінусом резервів за 2009 рік зазначаються у Звіті «Баланс» за рядком 4, таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 5, таблиці 37.7 примітці 37 за рядком 4 та таблиці 37.11 примітці 37 за рядком 4;

дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2009 рік зазначаються в таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 4, таблиці 7.4 примітці 7 за рядком 6.
Таблиця 7.4. Аналіз зміни резерву під знецінення коштів в інших банках

(тис. грн.)

Ря-док

Рух резервів

за 2010 рік

за 2009 ріккошти в інших банках

договори зворотного репо

кошти в інших банках

договори зворотно-го репо

1

2

3

4

5

6

1

Резерв під знецінення за станом на 1 січня

846

-


628


-

2

Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

-

218

-

3

Списання безнадійної заборгованості

-

-

-

-

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

6

Резерв під знецінення за станом на кінець дня 31 грудня

846

-

846

-


Дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2010 рік зазначаються в таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 4, таблиці 7.2 примітці 7 за рядком 6;

дані про резерв під знецінення коштів в інших банках за 2009 рік зазначаються в таблиці 7.1 примітці 7 за рядком 4, таблиці 7.3 примітці 7 за рядком 6;

дані про (збільшення)/зменшення резерву під знецінення протягом року містяться в складі рядка 12 «Звіту про фінансові результати».

Примітка 8. Кредити та заборгованість клієнтів

Таблиця 8.1. Кредити та заборгованість клієнтів

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

за 2010 рік

за 2009 рік

1

2

3

4

1

Кредити, що надані органам державної влади та місцевого самоврядування

-

-

2

Кредити юридичним особам

2 630 999

2 963 896

3

Кредити, що надані за операціями репо

-


-

4

Кредити фізичним особам-підприємцям

9 557

14 107

5

Іпотечні кредити фізичних осіб

243 485

241 234

6

Споживчі кредити фізичним особам

1 561 201

2 136 258

7

Інші кредити фізичним особам

-

-

8

Резерв під знецінення кредитів

(3 125 935)

(2 408 565)

9

Усього кредитів за мінусом резервів

1 319 307

2 946 930


Рядок 9 містить:

- нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 46 821 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 244 681 тис.грн.;

- нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 13 тис.грн.;

- нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, у сумі 7 239 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, у сумі 148 649 тис.грн.;

- нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, у сумі 1 254 тис.грн.;

- прострочені нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, у сумі 30 616 тис.грн.;

- нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб’єктам господарювання, у сумі 3 тис.грн.;

- інши нараховані доходи у сумі 1 150 тис.грн.;

- прострочені інши нараховані доходи у сумі 86 843 тис.грн.

Станом на 31.12.2010 року банком не обліковувались кредити, які є об’єктом операцій РЕПО.

Дані про кредити та заборгованість клієнтів банка за 2010 рік зазначаються в Звіті «Баланс» за рядком 5 колонкою 4, таблиці 8.7 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.4 примітці 8 за рядком 11 без вирахування резерву, таблиці 8.5 примітці 8 за рядком 3 без вирахування резерву, таблиці 37.6 примітці 37 за рядком 5 та таблиці 37.10 примітці 37 за рядком 5;

дані про кредити та заборгованість клієнтів банка за 2009 рік зазначаються в Звіті «Баланс» за рядком 5 колонкою 5, таблиці 8.8 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.4 примітці 8 за рядком 11 без вирахування резерву, таблиці 8.6 примітці 8 за рядком 3 без вирахування резерву, таблиці 37.7 примітці 37 за рядком 5 та таблиці 37.11 примітці 37 за рядком 5;

дані про резерв під знецінення кредитів за 2010 рік зазначаються в таблиці 8.2 примітці 8 за рядком 6, таблиці 8.7 примітці 8 за рядком 7;

дані про резерв під знецінення кредитів за 2009 рік зазначаються в таблиці 8.3 примітці 8 за рядком 6, таблиці 8.8 примітці 8 за рядком 7;

дані про зміну резерву під кредити та заборгованість клієнтів банка містяться в складі рядка 12 «Звіту про фінансові результати».

Аналіз кредитів та заборгованості клієнтів за строками погашення, моніторинг процентних ставок, аналіз географічної концентрації та інформація за операціями з пов’язаними особами надається відповідно у примітках 37 та 42.

Таблиця 8.2. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2010 рік

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Креди-ти, що надані органам держав-ної влади та місце-вого само-вряду-вання

Креди-ти юри-дичним особам

Креди-ти, що надані за опера-ціями репо

Креди-ти фі-зичним особам-підпри-ємцям

Іпо-течні кре-дити фі-зич-них осіб

Спо-живчі кре-дити фізич-ним особам

Інші кре-дити фізич-ним особам

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Залишок за станом на 1 січня

-

1 207628

-

8 395

180187

1012355

-

2408565

2

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

721 438

-

(726)

43296

-

318923

-

1 082 931

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

-

(365561)

-

-

-

-

-

(365561)

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

-

1563505

-

7 669

223483

1331278

-

3125935


Дані про резерв під знецінення кредитів за 2010 рік зазначаються в таблиці 8.1 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.7 примітці 8 за рядком 7;

дані про зміну резерву під кредити та заборгованість клієнтів банка за 2010 рік містяться в складі рядка 12 колонкою 4 «Звіту про фінансові результати».

Таблиця 8.3. Аналіз зміни резервів під заборгованість за кредитами за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок

Рух резервів

Креди-ти, що надані органам держав-ної влади та місце-вого само-вряду-вання

Креди-ти юри-дичним особам

Креди-ти, що надані за опера-ціями репо

Креди-ти фі-зичним особам-підпри-ємцям

Іпо-течні кре-дити фі-зич-них осіб

Спо-живчі кре-дити фізич-ним особам

Інші кре-дити фізич-ним особам

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Залишок за станом на 1 січня

-

43 321

-

749

54 617

129 312

-

227 999

2

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

1 164 464

-

7 646

125 570

883 043

-

2 180 723

3

Списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву

-

(157)

-

-

-

-

-

(157)

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

-

1 207 628

-

8 395

180 187

1 012 355

-

2 408 565Дані про резерв під знецінення кредитів за 2009 рік зазначаються в таблиці 8.1 примітці 8 за рядком 8, таблиці 8.8 примітці 8 за рядком 7;

дані про зміну резерву під кредити та заборгованість клієнтів банка за 2009 рік містяться в складі рядка 12 колонкою 5 «Звіту про фінансові результати».
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка