Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка22/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42

Примітка 15. Інші фінансові активи

Таблиця 15.1. Інші фінансові активи

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Примітка

за 2010 рік

за 2009 рік

1

2

3

4

5

1

Дебіторська заборгованість за торговими операціями
-

-

2

Заборгованість за фінансовим лізингом (орендою)
-

-

3

Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками
1 935

7 202

4

Розрахунки за конверсійними операціями
-

-

5

Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками
23 434

-

6

Похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування
-

-

7

Грошові кошти з обмеженим правом користування
21 862

21 885

8

Інші
6 825 791

6 838 489

9

Резерв під знецінення
(3 412 917)

(1 342 225)

10

Усього інших фінансових активів за мінусом резервів
3 460 105

5 525 351


Інші складають:

нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування – 9 тис.грн.;

інші нараховані доходи - 91 тис.грн.;

прострочені інші нараховані доходи - 498 тис.грн.;

дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку – 250 тис.грн.;

дебіторська заборгованість за операціями з банками – 6 824 117 тис.грн.;

нестачі та інші нарахування на працівників банку – 34 тис.грн.;

інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими

особами – 13 тис.грн.;

клірингові рахунки за розрахунками платіжними картками – 778 тис.грн.;

транзитні рахунки за іншими розрахунками – 1 тис.грн.

За рядком 7 «Грошові кошти з обмеженим правом користування» та рядком 9 «Резерв під знецінення» таблиці 15.1 примітки 15 відображаються відповідно дані за грошовим покриттям, розміщеним в інших банках, яке обліковується за рахунком 1502 у розмірі 21 862 тис. грн. та резерв за цими коштами у розмірі 242 тис. грн.

Дані про інші фінансові активи зазначаються в звіті «Баланс» за рядком 14;

дані про інші фінансові активи за 2010 рік зазначаються в таблиці 37.6 примітки 37 за рядком 8 та таблиці 37.10 примітки 37 за рядком 8;

дані про інші фінансові активи за 2009 рік зазначаються в таблиці 37.7 примітки 37 за рядком 8 та таблиці 37.11 примітки 37 за рядком 8.

Аналіз інших фінансових активів за строками погашення, аналіз географічної концентрації та інформація за операціями з пов’язаними особами надається відповідно у примітках 37 та 42.
Таблиця 15.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями

Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетовими картками

Конверсійні операції

Грошові кошти з обмеже-ним пра-вом кори-стування

Інші

Усього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок за станом на 1 січня

-

-

-

-

242

1 341 983

1 342 225

2

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

-

-

-

-

2 070 692

2 070 692

3

Списання безнадійної заборгованості

-

-

-

-

-

-

-

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

-

-

-

6

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

-

-

-

-

242

3 412 675

3 412 917


Таблиця 15.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок

Рух резервів

Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями

Фінансовий лізинг (оренда)

Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками

Конверсійні операції

Грошові кошти з обмеже-ним пра-вом кори-стування

Інші

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Залишок за станом на 1 січня

-

-

-

-

187

314

501

2

Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року

-

-

-

-

55

1 341 761

1 341 816


3

Списання безнадійної заборгованості

-

-

-

-

-


(92)

(92)

4

Переведення до активів групи вибуття

-

-

-

-

-

-

-

5

Вибуття дочірніх компаній

-

-

-

-

-

-
6

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня

-

-

-

-

242

1 341 983

1 342 225


Таблиця 15.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік

(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями

Фінансо-вий лізинг (оренда)

Дебіторська заборго-ваність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками

Кон-вер-сійні
операції

Грошові кошти з обмеже-ним правом кори-стування

Інші

(у т.ч. переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками)

Усьо-го

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Поточна заборго-ваність та незнецінена:

-

-

1 694

-

-

24 435

26 129

1.1

Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років

-

-

-

-

-

24 356

24 356

1.2

Нові великі клієнти

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Середні компанії

-

-

-

-

-

79

79

1.4

Малі компанії

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Фізичні особи

-

-

1 694

-

-

-

1 694

2

Дебіторська заборгованість, умови якої протягом року були переглянуті

-

-

-

-

-

--

3

Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої:

-

-

-

-

-

--

4

Прострочена, але незнецінена:

-

-

-

-

-

38

38

4.1

Із затримкою платежу до 31 днів

-

-

-

-

-

38

38

4.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

-

-

-

-

-

-

4.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

-

-

-

-

-

-

-

4.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

-

-

-

-

-

-

4.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

-

-

-

-

-

-

5

Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:

-

-

-

-

-

6 824 752

6 824 752

5.1

Із затримкою платежу до 31 днів

-

-

-

-

-

25

25

5.2

Із затримкою платежу від 32 до 92 днів

-

-

-

-

-

76

76

5.3

Із затримкою платежу від 93 до 183 днів

-

-

-

-

-

19

19

5.4

Із затримкою платежу від 184 до 365 (366) днів

-

-

-

-

-

2

2

5.5

Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів

-

-

-

-

-

6824 630

6824 630

6

Інша дебіторська заборгованість

-

-

241
21 862

-

22 103

7

Резерв під знецінення

-

-

-

-

(241)

(3412675)

(3412917)

8

Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості

-

-

1 935

-


21 621

3436550

3460 105

Дані за рядком 8, таблиці 15.5 примітки 15 відображаються за рядком 10, таблиці 15.1 примітки 15.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка