Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка42/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Таблиця 42.6. Доходи та витрати за операціями з пов’язаними сторонами за 2009 рік

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материн-ська компанія

Най-більші учас-ники (акціо-нери) банку

Дочір-ні ком-панії

Провід-ний управ-лінський персонал

Асоці-йовані компа-нії

Інші пов’язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Процентні доходи

-

84 488

-

519

-

7 051

2

Процентні витрати

-

-

-

(760)

-

(6 816)

3

Резерви під заборгованість за кредитами

-

-

-

147

-

(5159)

4

Дивіденди

-

-

-

-

-

-

5

Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 

-

-

-

-

-

-

6

Результат від переоцінки інших цінних паперів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

-

-

-

-

-

-

7

Результат від торгівлі іноземною валютою

-

-

-

-

-

-

8

Результат від переоцінки іноземної валюти

-

-

-

(133)

-

614

9

Комісійні доходи

-

-

-

-

-

-

10

Комісійні витрати 

-

-

-

-

-

-

11

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову

-

-

-

-

-

-

12

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою за ринкову

-

-

-

-

-

-

13

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-

-

-

-

-

(1 754)

14

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 

-

(50 337)

-

-

-

2

15

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

-

-

-

-

-

-

16

Резерви за зобов’язаннями

-

-

-

1

-

1

17

Інші операційні доходи

-

-

-

-

-

-

18

Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

-

-

-

-

-

-

19

Адміністративні та інші операційні витрати

-

-

-

(11 772)

-

-

20

Частка прибутку асоційованих компаній

-

-

-

-

(2)

-

Таблиця 42.7. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материн-ська компанія

Най-більші учас-ники (акціо-нери) банку

Дочір-ні ком-панії

Провід-ний управ-лінський персонал

Асоці-йовані компа-нії

Інші пов’язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гарантії надані

-

-

-

-

-

-

2

Гарантії отримані

-

-

-

-

-

-

3

Імпортні акредитиви

-

-

-

-

-

-

4

Експортні акредитиви

-

-

-

-

-

-

5

Інші зобов’язання

-

-

-

499

-

-

6

Інші потенційні зобов’язання

-

-

-

-

-

-

Таблиця 42.8. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом 2009 року

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материн-ська компанія

Най-більші учас-ники (акціо-нери) банку

Дочір-ні ком-панії

Провід-ний управ-лінський персонал

Асоці-йовані компа-нії

Інші пов’язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сума кредитів, що надані пов’язаним особам протягом року

-

-

-

-

-

13 671

2

Сума кредитів, що погашені пов’язаними особами протягом року

-

-

-

27 375

-

11 752

Таблиця 42.9. Виплати провідному управлінському персоналу

(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

за 2010 рік  

за 2009 рік

вит-рати

Нараховане зо-бов’язання

вит-рати

нараховане зобов’язання

1

2

3

4

5

6

1

Поточні виплати працівникам

14 607

-

11 429

-

2

Виплати по закінченні трудової діяльності

-

-

-

-

3

Інші довгострокові виплати працівникам

-

-

-

-

4

Виплати при звільненні

254

-

343

-

5

Виплати інструментами власного капіталу банку

-

-

-

-

Примітка 43. Основні дочірні та асоційовані компанії

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року на балансі банку не обліковувалися дочірні та асоційовані компанії.
Примітка 44. Об’єднання компаній
На протязі 2010 року об’єднання компаній банком на здійснювалося.

Примітка 45. Рахунки довірчого управління

(тис. грн.)


Рядок

Найменування статті

за 2010 рік

за 2009 рік

Зміни після дати останньої річної звітності

1

2

3

4

5Готівкові кошти за операціями довірчого управління  

-

-

-Поточні рахунки банку - управителя з довірчого управління  

1 168

1 168

-Дебіторська заборгованість за операціями довірчого управління  

14 930

14 930

-Цінні папери в довірчому управлінні  

-

-

-Банківські метали в довірчому управлінні  

-

-

-Інші активи в довірчому управлінні  

-

-

-Витрати за операціями довірчого управління  

-

-

-Нараховані доходи за об'єктами довірчого управління  

-

-

-Усього за активними рахунками довірчого управління  

16 098

16 098

-

10 

Фонди банківського управління  

16 098

16 098

-

11 

Рахунки установників  

-

-

-

12 

Кредиторська заборгованість за операціями довірчого управління  

-

-

-

13 

Доходи від операцій довірчого управління  

-

-

-

14 

Усього за пасивними рахунками довірчого управління  

16 098

16 098

-

Примітка 46. Події після дати балансу

Після дати балансу завершився комплекс дій, розпочатий у звітному році, по переведенню випуску простих іменних акцій документарної форми існування, емітованих АТ «РОДОВІД БАНК», у бездокументарну форму існування.

Постановою Правління Національного банку України від 14.03.2011 № 60 «Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві «РОДОВІД БАНК» була продовжена дія тимчасової адміністрації на строк до 15.09.2011 року.

Примітка 47. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) та висновок проведеного аудиту
З метою проведення аудиторської перевірки та одержання аудиторського звіту про результати аудиту фінансової звітності банку за 2010 рік Банк уклав договір №27 від 30.09.2010 з Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторською фірмою «Консультант» (свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №0202, виданий Аудиторською палатою України згідно рішення від 26.01.01 №98, продовжено строк дії рішенням від 04.11.2010р. №221/3). Аудиторський висновок підписав аудитор Герасимович Анатолій Михайлович, сертифікат №0014, виданий 29 жовтня 2009 року рішенням Аудиторської палати України №207/2 та чинний до 01 січня 2015 року. Висновок, що надав аудитор є умовно позитивний.

Тимчасовий адміністратор Ю.Г.Райтбург


В.о. головного бухгалтера Л.М.Симоненко


1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка