Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
НазваРодовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік
Сторінка8/42
Дата конвертації14.08.2013
Розмір5.33 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42

Тимчасовий адміністратор Ю.Г.Райтбург

В.о. головного бухгалтера Л.М.Симоненко

Примітка 1. Облікова політика
Примітка 1.1. Основна діяльність
Банк керується у своїй діяльності наступними законодавчими та нормативними документами України:

- Законом України «Про Національний банк України»;

- Законом України «Про банки і банківську діяльність»;

- Цивільним кодексом України;

- Господарським кодексом України;

- Цивільним процесуальним Кодексом України;

- Стратегією застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, яку затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 р. N 911-р;

- Положенням про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України;

- Національними стандартами бухгалтерського обліку та звітності;

- Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та звітності;

- Положеннями та інструкціями Національного банку України щодо обліку операцій;

іншими нормативними актами України.

Банк позиціонує себе, як універсальна фінансова банківська установа, яка пропонує та постійно вдосконалює банківські продукти та послуги для банків-контрагентів, корпоративних та роздрібних клієнтів, що дає змогу, в умовах жорсткої конкуренції, утримувати та зміцнювати позицію Банку на ринку банківських продуктів та послуг.

Послуги корпоративним клієнтам

До корпоративних клієнтів відносяться учасники господарських відносин (господарські організації, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), утворені ними для здійснення господарської діяльності.

Банк пропонує своїм корпоративним клієнтам повний спектр якісних банківських послуг, присутніх на українському фінансовому ринку. Концепція обслуговування корпоративних клієнтів у Банку передбачає швидше всього представлення комплексу послуг, а не окремої послуги, що дозволяє клієнту повністю використовувати технологічні, комерційні й фінансові можливості Банку для ефективного розвитку свого бізнесу.

Цей бізнес-сегмент включає обслуговування поточних рахунків великих юридичних осіб та підприємств малого та середнього бізнесу, залучення депозитів, надання кредитних ліній у формі «овердрафт», обслуговування карткових рахунків, надання кредитів та інших видів фінансування, а також операції з іноземною валютою та операції торгового фінансування:

Розрахунково-касове обслуговування

Банк пропонує послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків юридичним особам-резидентам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій.

Поточні рахунки відкриваються банком на договірній основі для зберігання коштів та здійснення розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Система Клієнт-Банк

За допомогою системи електронних банківських платежів клієнт може зі свого персонального комп’ютера отримувати поточну інформацію щодо стану своїх рахунків, курсів валют Національного банку України, отримувати від Банку та передавати в Банк важливу інформацію за допомогою листів-повідомлень. а також формувати і відправляти платіжні доручення в національній та іноземній валютах, заявки на купівлю/продаж/обмін іноземної валюти тощо.

Депозити

Враховуючи побажання клієнтів, Банком розроблено ряд депозитів з різними термінами розміщення, відсотковими ставками й умовами виплати відсотків. Тому клієнт може обрати саме той вид вкладу, який максимально задовольняє його потреби і можливості компанії .

Депозити в залежності від строку класифікуються:

 • На вимогу (з можливістю використання коштів у будь-який момент часу)

 • Строкові (повернення коштів виконується по закінченні строків)

  • Короткострокові депозити (до одного року)

  • Довгострокові депозити (понад 1 року)

Документарні операції

Банк пропонує своїм клієнтам наступні види документарних операцій: акредитиви та інкасо. Фахівці Банку надають клієнтам необхідні рекомендації стосовно видів угод та умов складання платіжних контрактів, що максимально захищатиме інтереси клієнта, ще до його підписання.

Платіжні картки

Для задоволення потреб клієнтського сегменту розроблено та впроваджено спеціальні пропозиції – «корпоративні платіжні картки» та «зарплатний проект». Запропоновані Банком спеціальні пропозиції відносяться до банківських продуктів розрахованих на широке коло клієнтів.

В межах банківського продукту «Корпоративні платіжні картки» Банк пропонує своїм Клієнтам відкриття та обслуговування як у гривнях так і в іноземній валюті (для фізичних осіб – приватних підприємців – тільки в гривнях). Використання корпоративних платіжних карток дозволяє, усунути незручності, що пов'язані з отриманням та контролем коштів, виданих під звіт: на відрядження, ділові поїздки, представницькі витрати тощо.

Банківський продукт «Зарплатний проект» розрахований на клієнтів, які використовують найману робочу силу, та мають потребу в здійсненні виплати заробітної плати. Банк пропонує отримання заробітної плати за допомогою міжнародних платіжних карток Visa International та MasterCard International та додатково користуватися послугами "Home банкінгу", "мобільного банкінгу", що дозволяє контролювати рух коштів за картковим рахунком в режимі "on-line" або послугою автоматичної відправки щомісячної виписки за картковим рахунком на e-mail Держателя - співробітника підприємства.

Еквайринг

Банк пропонує підприємствам торговельно-сервісної мережі організацію обслуговування пластикових карток міжнародних платіжних систем VISA і MasterCard International шляхом встановлення спеціального обладнання (POS-термінал).

Даний банківський продукт орієнтований на можливість збільшення торгового обороту за рахунок залучення нових клієнтів – власників платіжних карток, можливість участі в спільних дисконтних програмах та ряду інших переваг та збільшення комісійних доходів Банку від обслуговування роздрібних клієнтів при активізації безготівкових розрахунків із платіжними картками.

Послуги фізичним особам

До фізичних осіб відносяться громадяни України, іноземці та особи без громадянства, в тому числі які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як приватні підприємці, що здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Для сегменту приватних клієнтів Банк пропонує повний спектр продуктів та послуг: платіжні картки, депозитні продукти, кредитні продукти, пенсійну програму, грошові перекази, поточні рахунки, оренду індивідуальних сейфів, електронне обслуговування:

Платіжні картки

Банк є членом міжнародних платіжних систем VISA та MasterCard і надає можливість обирати картки міжнародних платіжних систем, починаючи від найдемократичніших (Maestro або VISA Electron) та закінчуючи елітними картками класу Gold/ Platinum, що підкреслює статус Банку, як універсального, карткові продукти якого направлені на різні сегменти споживачів.

Окрім випуску стандартних платіжних карток, Банк пропонує своїм клієнтам унікальний банківський продукт – платіжну ощадну картку «Моя заначка», яку можна використовувати як платіжний засіб для зняття готівки, оплати товарів і послуг, а також як інструмент для заощаджень власних коштів під привабливі проценти.

Депозитні продукти

Банк є постійним учасником державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що забезпечує додаткову впевненість у збереженні коштів клієнтів.

Банк, не зважаючи на труднощі, пов‘язані з кризовими явищами в банківській системі України, залишається серед лідерів банківських депозитних продуктів та пропонує своїм клієнтам оптимальний продуктовий ряд депозитних продуктів, які розраховані на різні верстви населення України та постійних клієнтів Банку.

Банк здійснює залучення вкладів: на короткостроковій та довгостроковій основі, з можливістю та без можливості поповнення, з щомісячною виплатою процентів за вкладом та виплатою процентів в кінці строку, вкладів в іноземній та національній валюті.

До депозитних вкладів, які пропонує банк відносяться: депозитний вклад «Накопичувальний», депозитний вклад «Ощадний» та вклад на вимогу, який передбачає розміщення коштів на поточному рахунку.

В напрямку залучення вкладів Банк постійно вдосконалює існуючі депозитні продукти та впроваджує нові, а також пропонує постійним клієнтам банку програми лояльності (підвищені відсоткові ставки клієнтам, які переоформлюють свої вклади на нові строки).

Пенсійна програма

В рамках «пенсійної програми» Банк пропонує пенсіонерам: безкоштовне відкриття поточного або карткового пенсійного рахунку, безкоштовне зарахування на пенсійний рахунок сум пенсій і грошової допомоги, що надходять від органів ПФУ та органів соціального захисту населення та безкоштовне отримання готівки з пенсійного рахунку, яка є пенсією чи грошовою допомогою, пропонує вигідні проценти, які нараховуються на залишок коштів на пенсійному рахунку.

Грошові перекази

Для максимально якісного і швидкого обслуговування приватних клієнтів Банк пропонує будь-які види грошових переказів: з відкриттям і без відкриття рахунку, в національній та іноземній валюті, на користь фізичних і юридичних осіб, на теренах України і за кордон.

В межах України Банк пропонує послуги по переказу грошових коштів в національній валюті за допомогою систем переказів: «Аваль – Експрес».

Для забезпечення потреб клієнтів в здійсненні грошових переказів за межі України банк пропонує їх відповідну послугу за допомогою систем переказів: "CONTACT" та Western Union.

Валютою переказу як при відправці так і при виплаті коштів при здійсненні міжнародних переказів можуть бути: долари США,євро,російські рублі, гривні, в залежності від системи міжнародних переказів, яка використовується.

Розрахунково-касове обслуговування

Банк пропонує своїм клієнтам послуги з відкриття та обслуговування поточних рахунків в національній та іноземній валюті.

Дана банківська послуга орієнтована на масовий сегмент клієнтів тому для задоволення потреб даного клієнтського сегменту банк пропонує вигідні умови відкриття та обслуговування поточних рахунків фізичних осіб.

Оренда індивідуальних сейфів

Дана послуга, що пропонується клієнтам Банку дає їм змогу надійно зберігати матеріальні цінності, при цьому Банк гарантує повну конфіденційність та збереження банківської таємниці при користуванні даною послугою.

У Банку наявні широкі можливості щодо надання таких послуг клієнтів та розроблюються та впроваджуються програми активізації надання послуг із оренди індивідуальних сейфів клієнтам.

Електронне обслуговування

Послуга «Мобільний банкінг» від Банку дає можливість її користувачам не лише оперативно здобувати важливу інформацію, а й гарантує безпеку та зменшення збитків і збитків Банку, які можуть виникнути внаслідок шахрайства з використанням платіжних карток: Клієнт зможе постійно контролювати використання коштів, буде знати час і місце проведеної операції за платіжною карткою, що істотно знизить ризик несанкціонованого використання картки.

Також Банк пропонує своїм Клієнтам підключитися до системи "Home–банкінг за платіжними картками". Система "Home–банкінг" дозволяє контролювати здійснення операцій за платіжною карткою, а банк, у свою чергу, забезпечить надійний рівень безпеки карткового рахунку та дозволяє значно зменшити рівень збитків, які виникають внаслідок шахрайств з використанням платіжних карток.

Послуги «Мобільний банкінг» та "Home–банкінг" розраховані на Клієнтів, власників платіжних карток міжнародних систем VISA та MasterCard, емітованих Банком.

Інвестиційна банківська діяльність

Цей сегмент включає торгівлю фінансовими інструментами, операції на ринках капіталу, операції з цінними паперами, іноземною валютою та банківськими металами.
Операції з цінними паперами

Банк має необхідні технічні засоби та висококваліфіковану команду для надання професійних послуг на ринку цінних паперів. Банк ставить за мету стати ключовим гравцем на ринку цінних паперів, пропонуючи наступні послуги:

Організація випуску та розміщення цінних паперів

 • консультант (визначення структури випуску, консультування щодо ринкових умов);

 • організатор випуску (підготовка проспекту емісії, інвестиційного меморандуму, реєстрація в ДКЦПФР, кодифікація в НДУ, відкриття рахунку в МФС, отримання лістингу ПФТС);

 • андеррайтер (первинне розміщення, гарантований викуп частини випуску, проведення презентацій для інвесторів);

 • маркет мейкер (підтримання ліквідності випуску на вторинному ринку шляхом виставлення котувань на купівлю та продаж);

 • платіжний агент (виплата процентного доходу, погашення облігацій).

Торгівля цінними паперами

 • брокерське обслуговування на ринку цінних паперів (корпоративні та державні цінні папери, акції. (Підписавши генеральний договір, клієнт матиме можливість виконувати операції на ринку цінних паперів);

проведення операцій РЕПО та зворотного РЕПО.

Купівля – продаж валюти

Банк пропонує приватним клієнтам послуги з придбання та продажу готівкової іноземної валюти. Ці операції Клієнти можуть здійснити в будь-якому відділенні Банку.

Крім того, Банк пропонує послуги з прийому на інкасо банкнот іноземних валют, що є законним платіжним засобом на території країни, якій належить дана валюта на придатні до обігу банкноти.

Прийом на інкасо зношених банкнот здійснюється всіма підрозділами Банку. При цьому стягується комісійна винагорода, що складає 5% від суми банкнот, зданих на інкасо, та сплачується клієнтом у гривнях за курсом НБУ на дату здійснення операції.

Операції з банківськими металами

Рішенням Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків Банк отримав розширений перелік можливих операцій з валютними цінностями, а саме з банківськими металами.

Банк пропонує своїм клієнтам послуги з купівлі – продажу банківських металів на вигідних умовах, які розраховані на широке коло споживачів.

З метою стимулювання попиту на банківські послуги, підтримання іміджу Банку, впроваджено програма лояльності для корпоративних клієнтів та для фізичних осіб, яка здатна застосовувати розгалужену та систематизовану систему знижок та бонусні програми взаємовідносин з клієнтами.Примітка 1.2. Основи облікової політики та складання звітності
Порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності ґрунтується на законах України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нормативно-правових актах Національного банку України - Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які є обов'язковими для виконання банком та основних принципах міжнародних стандартів та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

В основу облікової політики Банку закладені основні принципи міжнародних стандартів (МСФЗ) на яких базуються національні стандарти бухгалтерського обліку та згідно з якими готуються всі статті фінансових звітів.

План рахунків забезпечує мультивалютний бухгалтерський облік операцій. Операції в іноземній валюті здійснюються за тими ж рахунками, що й операції в гривні. Операції в іноземній валюті обліковуються в подвійній оцінці: за номіналом та в гривневому еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату проведення операцій.

Фінансова звітність складається на підставі даних бухгалтерського обліку і включає істотну, своєчасну і достовірну інформацію, що сприяє прийняттю правильних економічних рішень шляхом оцінки минулих, дійсних і майбутніх подій.

Фінансова звітність складається в грошовій одиниці України (у тисячах гривень). Операції в іноземній валюті відображаються в фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України на дату складання звітності.

Основними принципами обліку активів і зобов'язань, доходів та витрат які закладені в основу облікової політики Банку та згідно з якими готуються фінансові звіти є:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   42

Схожі:

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconПлан. Вступ Комерційний банк як фінансовий посередник. Комерційний...
Це, в першу чергу, пов`зано зі значними якісними змінами в світовому господарстві, які зачепили як роль банків так І бінківської...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconДоговiр
Сторона 1: Юридична особа за законодавством України Публічне акціонерне товариство «ерде банк», надалі – «Банк», представником якого...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconА чи багато з нас знають свій родовід І моляться за своїх померлих предків?
Хоча в останні роки виріс інтерес до генеалогії та з’явилась можливість займатися пошуковою роботою в архівах, не в багатьох вистачає...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план станичненської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Аналіз роботи школи за минулий навчальний рік та завдання на новий навчальний рік
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconLe compte de gestion
До 1го червня наступного року після припинення діяльності, скарбничий складає фінансовий звіт згідно із затвердженим бюджетом (загальна...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель відділу освіти Маньківської райдержадміністрації на 2009 рік

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план закупівель на 2013 рік Відділ освіти Лозівської міської ради

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРічний план державних закупівель Тячівського професійного ліцею Закарпатської...

Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconРозпорядження
Києві в 2010 році» (з доповненнями), від 14. 05. 2010 №793/4231 «Про бюджет міста Києва на 2010 рік» (зі змінами, внесеними рішенням...
Родовід банк” Річний фінансовий звіт за 2010 рік iconБазові індикатори лмкп «Теплокомуненерго»
ЕФ7-1/1 – Примітки до річної звітності, форма №5 еф7-1/11 – річний звіт про фінансові результати форма №2
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка