Про проведення педагогічного експерименту
Скачати 301.03 Kb.
НазваПро проведення педагогічного експерименту
Сторінка1/3
Дата конвертації26.02.2013
Розмір301.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

№ 48 від 23.01.2004р.
Про проведення педагогічного експерименту

з кредитно-модульної системи

організації навчального процесу
З метою організації проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити:

  • Програму проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації, що додається;

  • Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців, що додається;

  • Перелік вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації – учасників педагогічного експерименту, що додається;

  • Перелік регіональних базових вищих навчальних закладів, що додається;

  • Склад координаційної ради МОН для супроводу та узагальнення результатів педагогічного експерименту, що додається.2. Встановити, що перелік вищих навчальних закладів – учасників педагогічного експерименту може доповнюватися з ініціативи навчального закладу за погодженням з МОН.
3. Покласти координацію роботи щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації регіону на регіональні базові вищі навчальні заклади.
4. Ректорам вищих навчальних закладів – учасників педагогічного експерименту:

4.1. Забезпечити проведення педагогічного експерименту щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

4.2. Визначити перелік напрямів і спеціальностей для проведення педагогічного експерименту та подати інформацію департаменту вищої освіти до 1 лютого 2004 року за формою, що додається.

4.3. Створити робочу групу з числа науково-педагогічних працівників для організаційного та методичного супроводження експерименту.

4.4. Розробити методичні матеріали для науково-педагогічних працівників та студентів з кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

4.5. Забезпечити підготовку та видання навчально-методичних посібників, періодичних видань, збірників з питань впровадження в систему вищої освіти України основних ідей, викладених у Болонській декларації.

4.6. Створити в бібліотеках навчальних закладів інформаційні експозиції, присвячені Болонському процесу, та електронні сторінки з матеріалами Болонського процесу на веб-сайтах навчальних закладів.

4.7. Організувати вивчення Програми проведення педагогічного експерименту та Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі з науково-педагогічними працівниками та студентами вищих навчальних закладів-учасників експерименту.


  1. Ректорам регіональних базових вищих навчальних закладів:

5.1. Запровадити постійно діючий семінар з питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу та обміну досвідом.

5.2. Забезпечити систематичне висвітлення досвіду з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу та питань, пов’язаних з Болонським процесом, в засобах масової інформації та в електронних інформаційних мережах.
6. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), науково-методичному центру вищої освіти (Левківський К.М.):

6.1. Забезпечити організаційно-методичне супроводження педагогічного експерименту та систематичний моніторинг його результатів.

6.2. Передбачити проведення науково-практичних семінарів, конференцій з підготовки фахівців в кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

6.3. Запровадити на веб-сайті МОН спеціальну рубрику для висвітлення питань кредитно-модульної системи організації навчального процесу та забезпечити регулярне оновлювання інформації.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра М.Ф.Степка.

Міністр В.Г. Кремень

Затверджено

наказом МОН України

від 23.01.2004 р. № 48

Програма

проведення педагогічного експерименту щодо впровадження

кредитно-модульної системи організації навчального процесу

у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації
^ Термін проведення експерименту:

Перший етап (2003 - 2004 роки) передбачає розроблення навчально-методичних матеріалів, змісту освіти, форм організації навчального процесу тощо, їх апробація в експериментальних групах, визначених напрямів підготовки, спеціальностей .

^ Другий етап (2005 - 2008 роки) передбачає внесення коректив до експериментальних матеріалів та їх апробація на більшому масиві учасників експерименту.

Тема експерименту – кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України.
^ Актуальність експерименту створення передумов для входження освіти України до єдиного європейського та світового освітнього і наукового простору шляхом впровадження в систему вищої освіти України основних ідей, сформульованих Болонською декларацією 1999 року та іншими документами Болонського процесу:

– побудова Європейської зони вищої освіти як передумови розвитку мобільності громадян з можливістю їх працевлаштування;

– формування та зміцнення інтелектуального, культурного, соціального та науково-технічного потенціалу України як складової Європи;

– посилення міжнародної конкурентоспроможності як національної, так і Європейської систем вищої освіти, підвищення їх престижності у світі;

– конкуренція з іншими системами вищої освіти за студентів, вплив та престиж;

– підвищення визначальної ролі вищих навчальних закладів у розвитку національних та Європейських культурних цінностей (вищі навчальні заклади як носії національної та Європейської свідомості).
^ Об’єкт експерименту – система вищої освіти України.
Предмет експерименту – кредитно-модульна система організації навчального процесу (далі – КМСОНП) у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.
^ Мета експерименту – розробити та експериментально перевірити технологію застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (далі – ECTS) в системі вищої освіти України та створення сучасної системи управління якістю освітньої діяльності суб’єктів навчального процесу.
^ Робоча гіпотеза полягає у тому, що існуюча в Україні система вищої освіти забезпечує якісну підготовку студентів, їх конкурентоспроможність на національному і міжнародному ринках праці, але потребує адаптації до вимог, які передбачені ECTS.

Для досягнення мети експерименту та перевірки робочої гіпотези ставляться такі завдання:
^

На рівні Міністерства освіти і науки України


1. Завершити розроблення та введення в дію державного стандарту вищої освіти, галузевих стандартів вищої освіти за напрямами, які включені до експерименту.

2. Забезпечити фінансування педагогічного експерименту.

3. Створити координаційну раду Міністерства освіти і науки України для забезпечення проведення експерименту і впровадження його результатів.

4. Визначити перелік напрямів підготовки та вищих навчальних закладів – учасників експерименту.

5. Довести до вищих навчальних закладів – учасників експерименту матеріали щодо організації навчального процесу в європейських університетах за системою ECTS та нормативно-методичні матеріали, що регламентують організацію і технологію проведення експерименту.

^

На рівні вищого навчального закладу

  1   2   3

Схожі:

Про проведення педагогічного експерименту iconКонцепція науково-педагогічного проекту “Росток” базується на принципах
...
Про проведення педагогічного експерименту iconМодель соціального експерименту із запровадження інституту прийомної сім’ї в Україні
Прийомної сім’ї в Україні доводить необхідність дотримання етапності в реалізації соціальних програм, що мають на меті підтримку...
Про проведення педагогічного експерименту iconМетодична розробка
Мета: Закріпити знання про харчові добавки, їх функції, кодування. Дослідити наявність харчових добавок у продуктах харчування. Продовжувати...
Про проведення педагогічного експерименту iconПроект укра ї на
Міністерства фінансів України від 09. 07. 2010 №679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового...
Про проведення педагогічного експерименту iconМіністерство освіти І науки україни національний транспортний університет...
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей (в рамках проведення педагогічного...
Про проведення педагогічного експерименту iconРобота над науково-методичною темою (проблемою) школи
В таких умовах актуальною проблемою управління є формування І здійснення особистісно-продуктивної політики, результатом якої є самодостатня...
Про проведення педагогічного експерименту icon3 Болонський процес: цикли, ступені, кредити
До монографії додається диск з текстами багатьох європейських документів стосовно болонського процесу та документами, що були розроблені...
Про проведення педагогічного експерименту iconУрок фізики 7 клас тема : густина речовини. Мета
Проведення самостійної роботи по визначенню густини речовини за результатами фізичного експерименту
Про проведення педагогічного експерименту iconСамоаналіз діяльності вчителя під час підготовки та проведення виховних заходів
Оцінювання педагогічного обгрунтування виховного заходу, доцільність проведення та обраної форми
Про проведення педагогічного експерименту iconЛабораторна робота №2 «Визначення ерс І внутрішнього опору джерела струму»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка