Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
НазваЗаконів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про
Сторінка1/21
Дата конвертації17.03.2013
Розмір1.9 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Банк > Закон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
12.11.2003 N 492
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1172/8493


Про затвердження Інструкції

про порядок відкриття, використання і закриття

рахунків у національній та іноземних валютах
{ У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Лист

Національного банку

N 25-119/1690-9687 ( v9687500-03 ) від 23.12.2003 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами

Національного банку

N 295 ( z0797-04 ) від 23.06.2004

N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005

N 280 ( z0947-05 ) від 10.08.2005

N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005

N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005

N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12.11.2003 N 492
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1172/8493


ІНСТРУКЦІЯ

про порядок відкриття, використання і закриття

рахунків у національній та іноземних валютах


1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Господарського

кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ),

Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про

банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про запобігання та

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом" ( 249-15 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в

Україні" ( 2346-14 ), інших законодавчих актів України та

нормативно-правових актів Національного банку України (далі -

Національний банк).

Інструкція регулює правовідносини, що виникають під час

відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами,

які здійснюють банківську діяльність від імені банку (далі -

банки), поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній

та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам,

іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим

блокам політичних партій (далі - клієнти).
1.2. У межах застосування цієї Інструкції нижченаведені

терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення

або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної

особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної

особи-резидента;

іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські,

торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних

організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними

привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній,

фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в

Україні, а також військові частини Чорноморського флоту Російської

Федерації, що дислокуються на території України;

нерезиденти-інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну

діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені

відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці,

які не мають постійного місця проживання на території України і не

обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні

урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти

інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до

законодавства України;

офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські,

торговельні та інші офіційні представництва, що користуються

імунітетом і дипломатичними привілеями;

підприємці - суб'єкти господарювання, які здійснюють

підприємницьку діяльність, та постійні представництва; { Абзац

шостий пункту 1.2 глави 1 в редакції Постанови Нацбанку N 236

( z0856-06 ) від 26.06.2006 }

постійні представництва - представництва юридичних

осіб-нерезидентів (іноземних компаній, фірм, міжнародних

організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів

в Україні), через які повністю або частково здійснюється

підприємницька діяльність нерезидента на території України;

суб'єкти господарювання - юридичні особи-резиденти і фізичні

особи-підприємці; ( Абзац восьмий пункту 1.2 в редакції Постанови

Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )

уповноважений банк - банк, що має письмовий дозвіл

Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого

відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок

відкривати рахунки клієнтам;

фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без

громадянства, які не займаються підприємницькою діяльністю;

фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства,

громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами

України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території

України;

фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи

без громадянства, які мають постійне місце проживання на території

України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи-нерезиденти - юридичні особи з

місцезнаходженням за межами України, які створені й діють

відповідно до законодавства іноземної держави;

юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням

на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі

законів України.
1.3. Суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні

представництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для

забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у

будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім

випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське

обслуговування або якщо така відмова допускається законом або

банківськими правилами.

Юридичні особи-резиденти можуть відкривати поточні та/або

вкладні (депозитні) рахунки в банках через свої відокремлені

підрозділи (далі - поточний рахунок відокремленого підрозділу,

вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу). ( Пункт

1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку

N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )
1.4. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів,

використання коштів за ними і порядок їх закриття визначаються

цією Інструкцією.

Відкриття і закриття рахунків виборчих фондів кандидатів на

пост Президента України, партій (блоків), кандидатів у народні

депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою

комісією, місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у

депутати в одномандатних округах здійснюється в порядку,

визначеному законодавством України, у тому числі цією

Інструкцією. ( Абзац другий пункту 1.4 глави 1 в редакції

Постанови Національного банку N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005 )
( Абзац третій пункту 1.4 глави 1 виключено на підставі

Постанови Національного банку N 419 ( z1397-05 ) від 10.11.2005 )
1.5. Умови відкриття рахунку та особливості його

функціонування передбачаються в договорі, що укладається між

банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї

Інструкції.
1.6. Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів,

відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється

законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами

Національного банку. Операції за рахунками здійснюються за

допомогою платіжних інструментів за формами, установленими

банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного

банку, внутрішніми положеннями банку тощо).
1.7. Банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у

випадках, передбачених законодавством України і договором.
1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором

банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського

вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту

на договірній основі для зберігання грошей і здійснення

розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів

відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

рахунки за спеціальними режимами їх використання, що

відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами

Кабінету Міністрів України;

поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній

валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних

осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на

території України;

поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній

валюті постійним представництвам;

карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за

платіжними картками відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції

за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей,

визначених цією Інструкцією та відповідними нормативно-правовими

актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із

застосуванням платіжних карток;

поточні (накопичувальні) рахунки виборчих фондів. ( Абзац

восьмий пункту 1.8 глави 1 із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 295 ( z0797-04 ) від 23.06.2004 )

інвестиційні рахунки, що відкриваються

нерезидентам-інвесторам в уповноважених банках України відповідно

до вимог цієї Інструкції для здійснення інвестиційної діяльності в

Україні, а також для повернення іноземної інвестиції та прибутків,

доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від

інвестиційної діяльності в Україні; ( Пункт 1.8 доповнено абзацом

згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від

21.12.2005 )

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається

банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що

передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без

зазначення такого строку під визначений процент (дохід) і

підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України

та умов договору. ( Абзац дев'ятий пункту 1.8 із змінами,

внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від

04.04.2005 )

До вкладних (депозитних) рахунків також належать пенсійні

депозитні рахунки, що відкриваються фізичним особам відповідно до

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 )

для накопичення заощаджень на виплату пенсії. ( Пункт 1.8

доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485

( z0023-06 ) від 21.12.2005 )
1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського

вкладу укладаються в письмовій формі.
1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається

дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний)

рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з

видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає

вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами

у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями

ділового обороту.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються:

вид банківського вкладу;

сума, що вноситься або перераховується на вкладний

(депозитний) рахунок;

строк дії договору;

розмір і порядок сплати процентів або доходу в іншій формі,

умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; ( Абзац

шостий пункту 1.10 в редакції Постанови Нацбанку N 110

( z0446-05 ) від 04.04.2005 )

умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.
1.11. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок

для формування статутного фонду (статутного або складеного

капіталу, пайового або неподільного фонду) суб'єкта господарювання

- юридичної особи (у національній та/або іноземній валюті) та один

поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за

кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення

юридичної особи. ( Пункт 1.11 в редакції Постанови Нацбанку N 110

( z0446-05 ) від 04.04.2005 )
1.12. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках

України інвестиційні рахунки для здійснення інвестицій у

національній та іноземних валютах у порядку, установленому цією

Інструкцією. ( Пункт 1.12 із змінами, внесеними згідно з

Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 )
1.13. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного)

рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття

рахунку на облік органом державної податкової служби (далі -

повідомлення) (1) операції за цим рахунком здійснюються лише із

зарахування коштів.

Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в

банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення.

Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення

рахунку.

Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу

юридичної особи-підприємця здійснюються після отримання банком

повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної

податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.
---------------

(1) Повідомлення має відповідати зразку корінця повідомлення

від платника податків про відкриття рахунку в установі банку,

зазначеному в додатку 1 до Порядку подання податковим органам

Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків,

затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України

від 01.08.2001 N 306 ( z0923-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114.
1.14. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається

дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі

"Відмітки банку".
1.15. Місцезнаходженням (місцем проживання) власника рахунку

- суб'єкта господарювання вважається місцезнаходження (місце

проживання), зазначене в свідоцтві про державну реєстрацію.

Місцезнаходження (місце проживання) суб'єкта господарювання,

зазначене в картці із зразками підписів і відбитка печатки (картці

із зразками підписів), має відповідати місцезнаходженню (місцю

проживання), наведеному в свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник

рахунку - суб'єкт господарювання в місячний строк з дня отримання

нового свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати до
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Схожі:

Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconЗакону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), з метою
Міністрів України від 19. 02. 93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання І валютного контролю", а також статей 7, 44
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconЗакон україни
Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», цього та інших...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconЗаконів України «Про освіту»
Виховна робота Федорівському нвк у 2011-2012 навчальному році спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconЗаконів України «Про освіту»
Виховна робота відділу освіти у 2009-2010 навчальному році була спрямована на реалізацію Законів України «Про освіту», «Про загальну...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconМіністерство праці та соціальної політики україни
Закону України від 24 грудня 1999 року n 1356-xiv ( 1356-14 ) "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України", відповідно...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconПроект укра ї на
Міністерства фінансів України від 09. 07. 2010 №679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconЮридичне забезпечення охорони праці. Закон україни про охорону праці
Конституція України, Закони України: «Про охорону праці», «Про охорону здоров'я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconНаказ Міністерства охорони здоров'я України
Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", "Про лікарські...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про icon1. загальні положення
Сторони відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної,...
Законів України \"Про Національний банк України\" ( 679-14 ), \"Про iconНаціональний банк україни – центр методичного забезпечення організації...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка