Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
НазваРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Сторінка2/7
Дата конвертації20.11.2013
Розмір1 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Банк > Реферат
1   2   3   4   5   6   7

^ 1.3 Стимулювання споживачів

Кошти стимулювання споживачів включають проведення конкурсів, демонстрацій, надання премій, знижок з ціни, поширення зразків і т.п.

Цілі стимулювання збуту повинні бути узгоджені із загальною стратегією банку. Ці цілі звичайно направлені на стимулювання більшого споживання послуг, заохочення осіб, що не користувалися раніше окремими банківськими продуктами, до їх випробовування, а також на залучення нових клієнтів. При розробці цілей стимулювання повинні бути прийняті до уваги вірогідні дії у відповідь конкурентів.

Розглянемо основні інструменти стимулювання які може використовувати банк:

 1. Надання права безкоштовного користування послугою протягом визначеного терміну. Це дає можливість клієнту осягнути реальну цінність послуги і краще зрозуміти порядок її використання. Зазначений метод є найбільш ефективним, але й водночас найбільш дорогим.

 2. Цінові методи стимулювання потенційних клієнтів. Можуть здійснюватися у формі встановлення більш сприятливої ціни на банківські послуги, а також у формі залікових талонів або купонів. Такі методи мають найбільше поширення і застосовуються для збільшення долі ринку.

 3. Експозиції в точках продажу. Служать для підвищення інформованості про послуги і переконання їх у необхідності придбання певних продуктів банку.

 4. Демонстрації. Показ банківських продуктів перед конкретними аудиторіями у формі семінарів, що робить їх достатньо цікавими і сприяє притоку клієнтів.

 5. Конкурси, ігри, лотереї. Особливий успіх такі методи мають серед молоді і представників старшого покоління. Переможцям у якості призів пропонують певні банківські продукти на пільгових або безплатних умовах.


^ 1.4 Стимулювання працівників банку

Стимулювання працівників банку відноситься до сфери мотивації персоналу. Основними задачами тут виступають заохочення зусиль персоналу, внесення пропозицій у різних напрямах діяльності банку, наприклад, з розробки або вдосконалення окремих послуг.

Звичайно існують інструменти стимулювання персоналу банку:

 1. Грошові премії. Їх слід виплачувати конкретним працівникам за виконання визначених дій в інтересах банку і досягнення високих показників в роботі. Це забезпечує високий рівень якості послуг, розширення збуту і збільшення прибутку банку. Премії повинні носити стимулюючий характер, а не форму підвищення заробітної плати.

 2. Подарунки. Ними можуть нагороджуватися службовці, які подали цінну пропозицію або досягли високих якісних і кількісних показників діяльності.

 3. Додаткові відпустки.

 4. Проведення конкурсів професійної майстерності, переможці яких нагороджуються призами.

 5. Можливості кар’єрного росту.

 6. Методи морального стимулювання.

 7. Надання окремих послуг на більш вигідних умовах.


^ 1.5 Стимулювання посередників і партнерів:

1) Надання спеціальних знижок. Цим прийомом користуються багато банків для стимулювання збуту своїх послуг.

 1. Спільна реклама, надання рекламних та інших знижок, пов’язаних із стимулюванням. Застосування цього засобу має своєю метою частково або повністю компенсувати витрати третьої сторони, пов’язані з рекламою і заходами по стимулюванню збуту продуктів банку.

 2. Премії, сувеніри та інші подарунки посередникам.

 3. Конкурси посередників. Можуть організовуватися за різними напрямками і мають своєю метою підвищення зацікавленості посередників у реалізації продуктів банку.


^ 1.6 Європейський Кодекс практики стимулювання збуту

З точки зору несхожості закону в різних країнах-членах ЄС, існує необхідність в узгоджених засадах, які втілювали б суть закону ЄС, як це сформульовано у Директиві щодо оманливої реклами. Набір установок підготовлено Європейською федерацією стимулювання збуту в Брюсселі. Це забезпечує добровільний кодекс і не замінює собою власний кодекс кожної країни, яка є членом ЄС. Резюме основних положень Європейського кодексу практики показано у таблиці 2. Застосування двох подальших засад при розробці стимулювання збуту потребує професійних знань та оцінки в контексті ділової етики. По-перше будь-яка діяльність з просування не повинна входити у конфлікт з публічними інтересами в таких сферах, як публічне замовлення або матеріальні чи моральні збитки, і по-друге, товари, що просуваються, мають бути придатними для цільової аудиторії.


Таблиця 1.1 - Деякі ключові принципи, що покладені в основу Європейського кодексу практики стимулювання збуту

№ п.п.

Засади

Застосування

1

Законність

Закони країн-членів ЄС займають більш високе положення, Кодекс призначений доповнити закон.

2

Суть

Кодекс повинен застосовуватися по суті і по формі, "виключати практики, шкідливі для репутації стимулювання збуту": наприклад, реклама "цінової пропозиції" у порівнянні зі стандартною ціною щодо розпродажу товарів тільки в одному магазині з багатьох, де такі товари продаються.

3

Повага до особи, яка отримує економічну вигоду

Рекламодавець не повинен використовувати у своїх інтересах довіру або нестачу знань особи, яка отримує економічну вигоду; приватне життя такої особи має бути захищене. Наприклад, використання переможців для комерційної пропаганди й етичне послуговування базою даних. Підлітки мають бути захищеними.

4

Безпека

Не повинно бути ризику для особи, яка отримує вигоду, при розповсюдженні продуктів або послуг, що стимулюються, а будь-якому потенційному ризику має бути надане велике значення в інформації, якою така особа забезпечується.

5

Презентація

Реклама щодо стимулювання не повинна бути такою, що вводить в оману, або неправдивою, і вона має бути точною стосовно якості, застосування цінності і наявності. Повідомлення у точках продажу повинно бути узгодженим з усіма засобами масової інформації.

6

Термінологія, якою послуговуються

Мусить бути зрозумілою і включати інформацію про те, як розуміти перевагу вигоди, доказ покупки, що вимагається, або як сплатити, а також ім'я і адреса тієї сторони, яка пропонує просування

Закінчення таблиці 1.1

7

Умови участі

Обмеження повинні вказуватись чітко: хто виключений; що вимагається як доказ покупки; дата закінчення дії пропозиції; географічні обмеження; обмеження щодо кількості тверджень особою.

8

Наявність матеріалів з просування

Ініціатор стимулювання повинен гарантувати, що в наявності достатня кількість матеріалів з просування, щоб задовольнити попит: твердження "наявний, доки є запаси" не звільняє ініціатора від його обов'язків. Коли попит перевищує пропозицію, особа, яка отримує вигоду, повинна отримати предмети рівноцінні або вищої вартості.

9

Адміністрування

Має бути адекватний контроль можливостей і процедур. Звернення з метою виплати повинні бути виконані протягом 6 тижнів з часу надходження.


^ 1.7 Перспективи розвитку стимулювання збуту банківських послуг

Стимулювання збуту стало важливою складовою комплексу маркетингових комунікацій багатьох світових компаній. Зростання глобальних ринків і міжнародних маркетингових кампаній, як і збільшення наявних транскордонних засобів масової інформації та досвідчених агенцій із стимулювання збуту в багатьох країнах припускає, що послуговування стимулюванням і надалі продовжить зростати як альтернатива або доповнення до реклами традиційних засобів масової інформації.

Стимулювання на українському ринку починалося з простих дегустацій, які стали дуже популярними серед споживачів; з різних заохочувальних програм, що передбачали надання призів за купівлю товару або проведення лотереї; з безкоштовної роздачі пробних зразків продукції тощо. Зараз спектр прийомів заохочення значно поширився. Український споживач ще не перевантажений такими заходами і лишається відкритим для подібних контактів. Стимулюючи кампанії на українському ринку включають також елементи заохочення, спрямовані на сферу торгівлі і власний торговий персонал.

Незважаючи на критику та застереження досвідчених маркетологів щодо обережного застосування заходів із стимулювання збуту, тенденція передвіщає майбутнє підвищення його значущості.

^ 2 АНАЛІЗ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ КБ „НАДРА” ТА СИСТЕМИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ
2.1 Загальний опис діяльності банку

Відкрите акціонерне товариство комерційний банк „Надра” було створене 3 листопада 1992 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю згідно із законодавством України і 26 жовтня 1993 року було зареєстроване Національним банком України. 23 грудня 1993 року банк був реорганізований у відкрите товариство, яке було зареєстроване НБУ 21 листопада 1994 року. Банк здійснює операції на підставі генеральної банківської ліцензії №21, виданої НБУ 23 серпня 2002 року, яка дає банку право здійснювати банківські операції, включаючи валютні операції. Банк також має ліцензію на здійснення діяльності на ринку цінних паперів як торговець і зберігач, видану Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку, яка була поновлена 28 липня 2004 року.

Банк приймає вклади від фізичних і юридичних осіб, надає кредити, здійснює платіжне обслуговування в Україні і переказ коштів за кордон, проводить операції з обміну валют і надає банківські послуги своїм корпоративним і роздрібним клієнтам. Історично, основна діяльність банку була спрямована на кредитування великих корпоративних клієнтів. В рамках затвердженої у 2002 році стратегії розвитку банк протягом останніх 3-х років динамічно розширює роздрібну мережу. На основі розгалуженої регіональної мережі, що охоплює всі регіони баку, згідно із затвердженими планами, надалі зростатиме. У 2003-2005 роках кількість філій та відділень зросла з 152 до 510. В даний час банк обслуговує різних клієнтів, включаючи великі українські підприємства, що здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі, нафтопереробної промисловості, нерухомості, машинобудуванні та сільському господарстві.

Головний офіс банку знаходиться в Києві. Банк має 39 філій та 471 операційне відділення по всій Україні, а також представництва в Будапешті, Угорщина і Ризі, Латвія. Юридична адреса банку та основне місце діяльності: м. Київ, вул. Артема, 15. У 2006 році персонал групи склав у середньому 4913 співробітників, а на кінець 2006 року – 5131 співробітник.

На кінець 2006 року чотири фізичних особи, включаючи Президента банку, були кінцевими власниками банку. Разом вони володіють, прямо або опосередковано, понад 97 відсотків акціонерного капіталу банку. Жоден з власників не володів більше 50% акціонерного капіталу банку.
Таблиця 2.1 - Основні акціонери банку

Компанія

Частка у статутному фонді, %

^ СП ТОВ „АГРОКОМ-УКРАЇНА”

24, 9031

ТОВ „ПРОГРЕС” (підприємство із 100%-ним іноземним капіталом)

24, 0578

^ ТОВ „РАСТ”

9,9996

ТОВ „СТАРТ-К”

9,9996

ТОВ „КОНСУЛ-Н”

9,9996

^ ТОВ „БАНЕГЛІГ-ПРОЕКТ”

9,9800

ТОВ „СПЕКТРУМ МЕДІАМАРТ ЮКРЕЙН ЛТД”

6,9801


За даними останнього національного рейтингу банків(дані Асоціації українських банків станом на 01.01.2006р.) , банк „Надра” займає за:

1) Чистими активами – 8-е місце;

2) Розміром кредитно-інвестиційного портфеля – 8-е місце;

3) Депозитами фізичних осіб – 6-е місце;

4) Капіталом – 8-е місце.

Ліцензії і дозволи банку:

1) Свідоцтво про реєстрацію у НБУ №205 від 26. 10. 1993р.;

2) Банківська ліцензія №21 від 23.08.02р.;

3) Письмовий дозвіл №21-2 від 04.11.05р.;

4) Ліцензія ДКЦПФР №70257 від 28.07.04р. на здійснення діяльності з випуску і обігу цінних паперів;

5) Ліцензія ДКЦПФР №770257 від 28.07.04р. на ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

6) Ліцензія ДКЦПФР №770257 від 28.07.04 на право виконання професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.
Таблиця 2.2 - Показники діяльності ВАТ КБ „Надра” станом на 01.01.2007р.

Показник

Сума, грн

Чисті активи

5922496739,82

Кредитно-інвестиційний портфель

5017637817,85

Капітал

648100968,24

Статутний капітал

240000000

Кошти фізичних осіб

2491881458,22

Кошти юридичних осіб

919446855,56

Цінні папери власного боргу

170367976,41

Фінансовий результат

26421091,21


Членство у міжбанківських об’єднаннях, біржах, асоціаціях та міжнародних організаціях:

1) Асоціація українських банків

2) Асоціація „Київський банківський союз”

3) Українська національна іпотечна асоціація

4) Перша фондова торгова система

5) Українська міжбанківська валютна біржа

6) Українська фондова біржа

7) ВАТ „Міжрегіональний фондовий союз”

8) Принциповий член VISA International

9) Принциповий член MasterCard Europe S. A.

10) Агент компанії American Express

11) Агент компанії Union Card з видачі готівкових коштів

12) Українська міжбанківська Асоціація членів платіжних систем „ЕМА”

13) Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

14) Агент компанії Travelex Global and Financial Services Limited

15) Партнер компанії Travelex Money Transfer

16) Агент компанії Western Union

Аудитори банку за 2006 рік:

1) ЗАТ „Ернст енд Янг Украудит” – відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

2) ТОВ „АФ „IGK-Україна аудит”” - відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Структура управління банком (Додаток 1)
2.2 Аналіз фінансового стану

Таблиця 2.3 - Виконання обов’язкових економічних нормативів ВАТ КБ „Надра” станом на 01.01.2007 р.

Основні обов’язкові економічні нормативи

Фактичне значення

Нормативне значення

Норматив капіталу

634026049,26 грн.

Не менше 7000000 євро

Норматив адекватності регулятивного капіталу

13,17%

Не менше 10%

Норматив адекватності основного капіталу

8,81%

Не менше 4%

Норматив миттєвої ліквідності

85,22%

Не менше 20%

Норматив поточної ліквідності

91,98%

Не менше 40%

Норматив короткострокової ліквідності

47,10%

Не менше 20%


Таблиця 2.4 - Структура капіталу ВАТ КБ”Надра” станом на 01.01.2007р. (тис.грн.)

Показники

Сума

Питома вага

Статутний капітал

240000

37,46%

Загальна сума фондів і резервів

311319

48,59%

Фонди і резерви

284898Прибуток поточного року

26421
Субординований борг

89385

13,95%

Загалом власний капітал

640704

100%


Таблиця 2.5 Звіт про прибутки та збитки ВАТ КБ „Надра” (тис.грн.)

Показники

Сума (01.01.06)

Сума (01.01.07)

Чистий процентний прибуток

146522,901

210641

Чистий комісійний прибуток

72900,639

121163

Торговий та інші прибутки

46880,921

29840

Витрати на персонал та загальноадміністративні витрати

-170211,624

-277461

Відрахування до резервів

-67186,661

-49318

Податок з прибутку

-4256,683

-8444

Чистий прибуток

24649,492

26421


Таблиця 2.6 - Баланс ВАТ КБ „Надра”

Актив

На 01.01.06

На 01.01.07

Валюта, монети, банківські метали

155443825,67

217474815,70

Коррахунок в НБУ

129088425,79

230480113,22

Коррахунки в інших банках

443737234,04

70138744,44

Депозити і кредити в інших банках

376356911,41

628947412,88

Цінні папери в портфелі банку

87081904,12

285488263,95

Кредити і фінансовий лізинг, надані клієнтам

2473015585,86

4103202141,02

Інвестиції капіталу

3267894,07

0,00

Нематеріальні активи

1462472,89

1532172,95

Закінчення таблиці 2.6 - Баланс ВАТ КБ „Надра”

Матеріальні активи

113948739,11

209869882,33

Інші активи

105070965,33

175363193,33

Кредити закладам банку

2576617842,79

4521590996,14

Всього активів

6465097801,08

10444087735,96

Пасив

На 01.01.06

На 01.01.07

Коррахунки банків

239600663,21

15423052,36

Депозити і кредити банків

836397580,96

1487948191,35

Кошти до запитання клієнтів

246020210,16

705889822,16

Строкові депозити клієнтів

1662915411,52

2598896803,52

Цінні папери власного боргу

69636306,50

170367976,41

Кредити, отримані від міжнародних фінансових організацій

195718080,02

162336343,72

Депозити від закладів банку

2576617842,80

4521590996,18

Інші зобов’язання

76129707,38

140924944,42

Статутний капітал

80941500

240000000

Фонди і резерви

261065426,18

284903514,63

Субординована заборгованість

95405580

89385000

Прибуток поточного року

24649492,35

26421091,21

Сукупні зобов’язання та капітал

6465097801,08

10444087735,96

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconКурсова робота: 46 стор., 5 табл., 6 рис., 3 додатки, 25 джерел використаної літератури
Об'єкт дослідження − процес формування та використання основних засобів підприємства
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт з ндр: 60 стор., 6 додатків, 3 джерела
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис,...
Ціль роботи обробка, систематизація й аналіз матеріалів для курсового проектування за технологією машинобудування
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань
Предмет дослідження – бухгалтерський облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка