Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
НазваРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Сторінка3/7
Дата конвертації20.11.2013
Розмір1 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Банк > Реферат
1   2   3   4   5   6   7

^ 2.3 Аналіз кадрової політики

На кінець 2006 року чисельність працівників банку склала 4945 осіб. Близько 75% персоналу банку – співробітники віком 25-40 років. У головному офісі 95% спеціалістів мають одну або дві вищі освіти, 8 працівників мають науковий ступінь.

Ядром ефективної кадрової політики є багаторівнева та широкомасштабна діяльність Управління по роботі з персоналом. Якісні зміни в політиці банку знайшли своє відображання у відповідних корективах системи підбору персоналу. При оцінці кандидатів враховується не лише їх професійна компетенція, а й наявність резервних здібностей, характер особистих якостей, що відповідають „надрівському” командному духу, загальній філософії банку.

Реінженірінг бізнес-процесів, що тривав упродовж 2005 року, вимагав активного навчання персоналу передовим технологіям роботи з клієнтами. Дотримання концепції управління змінами поставило на перше місце питання широкомасштабного та клієнтоорієнтованого розвитку персоналу. Це знайшло відображення у розробці та втіленні систематичного багаторівневого навчання співробітників регіональної мережі за програмами „Ефективні навички продаж” та „Ефективні навички управління”. Реалізація цього підходу потребувало розробки інформаційно-технічної бази, втіленої у вигляді системи дистанційного навчання.

Використовуючи досвід попередніх років, продовжила функціонувати система внутрішніх та зовнішніх семінарів і тренінги, на яких навчалось понад 300 співробітників Головного офісу та регіональної мережі, а також корпоративних курсів іноземної мови.

Підвищена інтенсивність процесу становлення співробітника як професіонала вимагала високоефективної системи мотивації, результатом якої стало створення гнучкішої та конкурентоспроможної методики преміювання. В ній широко використовується програмний комплекс, покликаний усунути суб’єктивність прийняття рішень щодо заохочення співробітників.

Конкурентоспроможність бізнес-процесів вимагає втілення нових ідей, підходів і рішень. Саме тому банк продовжував співпрацювати з провідними вищими навчальними закладами України. З метою активізації творчої діяльності молодих спеціалістів, стимулювання процесу розробки нових ідей у сфері банківського бізнесу та створення можливостей для успішного працевлаштування банком неодноразово проводилися конкурси серед студентів на найкращу науково-дослідницьку роботу.

Проведення традиційних банківських свят, таких як День банківського працівника, День народження банку, День іменинника та інші сприяє активній популяризації корпоративної культури банку.

Таким чином, процес формування кадрової стратегії банку у 2006 році сягнув нового якісного рівня, який характеризується кон’юнктуроорієнтованим підходом до відбору, навчання, розвитку та мотивації персоналу. Це є необхідно. Складовою цілісності, зміцнення та вдосконалення команди професіоналів, яка зі свого боку забезпечує ефективність функціонування та стабільний розвиток банку.
^ 2.4 Аналіз надаваних послуг

2.4.1 Банк для клієнтів

Увесь 2006 рік діяльності банку була присвячена переходу від продуктоорієнтованої ідеології до клієнтоорієнтованої. Це завдання вирішувалось у декілька етапів.

Перший етап позначився реорганізацією Головного офісу банка, внаслідок чого були створені нові підрозділи, основними завданнями яких стали сегментація клієнтської бази, реінженірінг банківських технологій, адаптація банківських процесів та продуктів для різних клієнтських сегментів, а саме: корпоративних клієнтів, клієнтів – суб’єктів малого й середнього бізнесу, клієнтів – фізичних осіб тощо. Новостворені підрозділи укомплектували висококваліфікованими спеціалістами, яки разом створили міцну і злагоджену команду, необхідну для подальшого розвитку клієнтоорієнтованого та технологічного банку.

На наступному етапі було розпочато реорганізацію філіальної мережі банку з метою визначення площадок продажу, на яких здійснюватиметься обслуговування конкретних клієнтських сегментів, а також розмежування функцій між менеджерами, що обслуговуватимуть різні клієнтські сегменти.

Для оптимізації клієнтських потоків та спрощення процедур обслуговування в банку було відпрацьовано бізнес-процеси обслуговування клієнтів.

З метою надання клієнтам повного спектра банківських послуг у досить стислі строки були модифіковані всі банківські продукти, внаслідок чого вони стали простішими і зрозумілішими. Для різних клієнтських сегментів відповідно до їх потреб було сформовано пакети банківських продуктів та розроблено карти їх перехресного продажу в рамках цих пакетів. Це стало першими кроками до розробки та впровадження нових підходів щодо просування продуктів та комплексного обслуговування клієнтів.

^ 2.4.1.1 Банк для приватних клієнтів

Для налагодження конструктивної та взаємовигідної роботи банку „Надра” з приватними клієнтами серед них було виділено певні підсегменти за віковим принципом, рівнем добробуту, психотипами тощо.

Враховуючи зацікавленість клієнтів у послугах, їх схильність та ставлення до банку, для них було розроблено комплексні пропозиції. Вони включають в себе пакети банківських продуктів, сформовані для різних підсегментів клієнтів і орієнтовані на задоволення їхніх потреб, а також передбачають різноманітні канали продажу цих продуктів.

Багато уваги приділялося підготовці фахівців, що також стало додатковою мотивацією та стимулом до роботи. Було організовано спеціальні курси, тренінги для співробітників банку з метою оволодіння менеджерами ефективних продажів та комунікацій з клієнтами.

Для вивчення попиту протягом звітного року банк провів ряд опитувань та анкетувань клієнтів. Серед його респондентів були співробітники бюджетних організацій, фізичні особи різних вікових груп, у тому числі й ті, що є клієнтами банку „Надра”. Результати проведених досліджень були спрямовані на вдосконалення продуктових пропозицій для різних підсегментів клієнтів, що суттєво позначилося на обсягах продажу банківських продуктів уже в 2006 році. Так, у звітному періоді банком подолано 3-мільонний рубіж з емісії платіжних карток, більш ніж у 3 рази зросли обсяги споживчого кредитування, майже в 2 рази збільшився депозитний портфель фізичних осіб.

^ 2.4.1.2 Платіжні картки

Найбільшою популярністю серед банківських продуктів у населення користуються платіжні картки. І це закономірно, оскільки для своїх клієнтів банк пропонує такі унікальні продукти, як „Справжня кредитна картка”, „КредиТочка”, спеціальна картка для жінок MasterCard Lady’s тощо.


Рисунок 2.1 - Карткові продукти за видами станом на 01.01.2007р
„Справжня кредитна картка” – це сучасний комплекс продуктів, розроблений фахівцями банку „Надра”. Він поєднує в собі різноманітні картки, за якими відкривається кредитна лінія. Держателю „Справжньої кредитної картки” необхідно щомісячно сплачувати невелику частину кредиту та відсотки за користування ним. Кожному клієнту буде запропоновано саме ту „Справжню кредитну картку”, що найповніше задовольнить щоденні потреби та відповідатиме його фінансовому стану.

Кредитна картка банку „Надра” MasterCard Lady’s спеціально розроблена для жінок. Користування цією елегантною карткою надає численні фінансові переваги. По-перше, це - „Справжня кредитна картка”, а по-друге, кожна операція покупки за карткою MasterCard Lady’s відзначується заохочувальним бонусом, що зараховується на картковий рахунок клієнта. До того ж для держателя цієї картки банк „Надра” розробив власну програму знижок, що діє у мережі компаній=партнерів за програмою LadyMix. Модні бутіки, салони краси, фітнес-центри та ресторани Києва й інших великих міст України надаватимуть держателям цієї картки послуги зі спеціальними знижками від 5 до 20%.

У 2006 році впроваджено для широкого використання унікальну програму – оплату за товари у розстрочку за допомогою картки „Кредиточка”. На сьогодні будь-який клієнт банку має можливість купувати товари в розстрочку за допомогою даної кредитної картки. Ця програма передбачає відкриття бланкової кредитної лінії, якою клієнт може користуватись для придбання товарів та послуг в розстрочку, не звертаючись щоразу до банку. Якщо з певних причин підприємство торгівлі не приймає картки до оплати, товар чи послугу може бути оплачено за рахунком-фактурою у будь-якому відділення банку „Надра”.

У 2005 році банк „Надра” здобув звання уповноваженого банку з виплати заробітної плати і соціальної допомоги працівникам бюджетних організацій на території всієї країни, одержавши перемогу у відкритому конкурсі Міністерства фінансів України.

Протягом звітного року банком залучено понад 1000 підприємств та організацій на обслуговування за зарплатними проектами. Станом на 01.01.2007р. банк „Надра” обслуговує майже 3500 зарплатних проектів.

Працівникам підприємств та установ, з якими укладено договори про впровадження зарплатних проектів, банк пропонує різноманітні соціально-кредитні програми:

 1. Відкриття кредитної лінії у розмірі певної частки середньої зарплати;

 2. Безкоштовний випуск картки „Кредиточка” для оплати товарів;

 3. Випуск на пільгових умовах різноманітних co-brand карток, що емітуються банком у регіонах;

 4. Оформлення постійно діючих розпоряджень банку.

2.4.1.3 Платежі

Особливу увагу банк надає створенню сприятливих умов для обслуговування клієнтів та започаткування різноманітних програм, послуг, завдяки яким клієнт може швидко та зручно здійснити необхідні платежі: сплатити комунальні рахунки, розрахуватися за придбані товари та послуги тощо.

Окрім традиційних платежів без відкриття рахунка, банк „Надра” пропонує швидке здійснення платежів у своїх банкоматах та інформаційно-платіжних кіосках за допомогою платіжних карток.

Завдяки якості та зручності наданих послуг обсяги прийнятих банком платежів збільшились удвічі порівняно з 2005 роком.

^ 2.4.1.4 Споживче кредитування

Позитивний розвиток економіки, підвищення добробуту населення, а також наполеглива праця співробітників банку щодо спрощення процедур кредитування, удосконаленню умов кредитних продуктів тощо є основними причинами популярності споживчого кредитування серед його клієнтів.

Споживче кредитування - стратегічний напрям розвитку роздрібного бізнесу ВАТ КБ „Надра”, у рамках якого успішно розвиваються та реалізуються цільові програми для клієнтів. Банк пропонує такі кредитні продукти для клієнтів – фізичних осіб:

 1. Кредит на придбання житла;

 2. Кредит на придбання автомобіля;

 3. Кредит на споживчі цілі під заставу.

У 2006 році кредитний портфель банку зі споживчого кредитування збільшився більш ніж у 3 рази порівняно з попереднім роком і на 01.01.07 становив 287,8 млн. доларів США

Минулий рік характеризувався значним ростом популярності іпотечного кредитування. У 2006 році іпотечний кредитний портфель банку збільшився більш ніж у 3 рази і станом на 01.01.-7 становив близько 75 млн. доларів США.

Упродовж 2006 року банк „Надра” налагодив міцні партнерські відносини з низкою провідних забудовників України, завдяки цьому кредитування житла на первинному ринку набрало стрімкого розвитку. Це дало йому можливість запропонувати споживачам іпотечні кредити як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості. Банк „Надра” першим в Україні розробив програму іпотечного кредитування з максимальним строком кредитування до 30 років, а також можливістю отримання іпотечного кредиту без першого внеску власних коштів при наявності додаткової ліквідної застави.

Банк є учасником програми „Молодіжне житлове кредитування”, яка реалізується спільно з Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву. У 2006 році кредитний портфель банку за програмою молодіжного кредитування збільшився у 6 разів і станом на 01.01.07 становив 34,2 млн. доларів США.

Підвищений попит населення на послуги автокредитування спонукає банк на постійне вдосконалення умов та технологій кредитування. Для задоволення попиту споживачів він розробив низку особливих умов при оформленні кредиту. Наприклад, програма автокредитування автомобілів „Trade-in” надає клієнту можливість придбання нового автомобіля в обмін на власний, що був у використанні.

Упродовж 2006 року впевненого активного розвитку в банку набули програми кредитування під заставу, а також цільового споживчого кредитування на придбання товарів тривалого користування та оплату різноманітних послуг (навчання, лікування, туристичних подорожей, ремонту квартир тощо).

Напрям роздрібного кредитування банку „Надра” за принципом аутсорсингу веде закрите акціонерне товариство „Догмат Україна”, яке представлене на ринку споживчого кредитування України під торгівельною маркою „Єврокредит”, що вже завоював прихильність споживачів.

2.4.1.5 Депозити

Депозити банку "Надра” в 2006 році, як і впродовж останніх років, залишались досить популярними серед населення.

Не зупиняючись на досягненнях, банк постійно вивчає попит клієнтів. З 2006 року депозитні програми банку стали простішими для сприймання і такими, що відповідають потребам різних категорій клієнтів: серія вкладів „Класичний”, серія вкладів для пенсіонерів „Срібний вік”, вклади у золоті „Золотий депозит”.

Позитивна динаміка росту депозитного портфеля „Надра” – це і показник довіри до банку, і кошти, необхідні для створення ресурсної бази. Порівняно з 2005 роком депозитний портфель банку збільшився майже у 2 рази, на кінець 2006 року його еквівалент становив 2,2 млрд. Гривень.

Давньою традицією банку є проведення різноманітних акцій для клієнтів. Так, у 2006 році банк провів широкомасштабні акції за депозитами фізичних осіб „Гаряча пора подарунків”, „12 бажань осені”, „Новорічний настрій від банку „Надра”, у рамках яких клієнти отримували призи, бонуси, грошові винагороди при розміщенні депозитів або отриманні інших банківських послуг.

^ 2.4.1.6 Банківські метали

Таким же попитом, як вклад у золоті „Золотий депозит”, у клієнтів банку користується купівля-продаж банківських металів.

Вкладення коштів у банківські метали, зокрема у золото, - один із найкращих засобів довгострокового зберігання коштів, особливо в умовах зростання світових цін на цей дорогоцінний метал.

Банк надає населенню усі види послуг із банківськими металами: купівлю, продаж, обмін, експертизу злитків. „Надра” пропонує злитки банківського золота, срібла, платини та паладію будь-яких номіналів. Понад 170 відділень банку по всій Україні мають дозвіл НБУ на здійснення операцій із банківськими металами.

У 2006 році банк „Надра” став лідером на ринку України із залучення депозитів у населення банківських металах.

^ 2.4.1.7 Грошові перекази та чеки

Дедалі більшим попитом населення користуються грошові перекази. Банк у 2006 році запропонував своїм клієнтам різноманітні види міжнародних переказів, серед яких найбільш популярними є перекази через системи Western Union та Travelex Money, а також через кореспондентський рахунок КБ „РусСлавБанк”. Було впроваджено нову послугу – виплату переказів за допомогою міжнародної платіжної системи „Юністрім”, яку одразу оцінили клієнти. Для власників платіжних карток банк запропонував ще й таку послугу, як переказ коштів з картки на картку в своїх банкоматах та інформаційно-платіжних терміналах.

Загальний обсяг переказів за 2006 рік становить 52,7 млн. доларів США.

Під час закордонних подорожей та відряджень клієнти користуються також дорожніми чеками – перевіреним та надійним засобом оплати товарів та послуг. У 2006 році банк „Надра” пропонував дорожні чеки American Express,Thomas Cook, за допомогою яких клієнти мають можливість здійснити розрахунки не тільки в країнах Європи чи СНД, а й майже в усіх країнах світу.

^ 2.4.1.8 Мережа банкоматів та інформаційно-платіжних терміналів

Для зручності обслуговування клієнтів банк значно розширює мережу відділень, а також мережу банкоматів та інформаційно-платіжних терміналів.

Будуючи власну мережу банкоматів, банк „Надра” розглядає її не тільки як пристрої для видачі готівки, а й як високотехнологічні віддалені канали продажу банківських послуг. Основними передумовами для цього є високий рівень захисту інформації, швидкість здійснення операцій, їх технологічність та зрозумілий для клієнтів інтерфейс терміналу тощо.

Піклуючись про підвищення безпеки операцій із застосуванням платіжних карток, банк „Надра” впровадив шифрування ПІН-коду та трафіку каналу зв’язку потрійним ключем – за алгоритмом 3DES. Таким чином дані про ПІН-код, що вводиться клієнтом в банкоматах, а також інша інформація, що передається до банку під час користування термінальними пристроями банку, є надійно захищеними від несанкціонованого доступу.

Упродовж 2006 року банком „Надра” в межах реалізації стратегії з дистанційного управління мережею терміналів активно залучалися нові оператори та використовувалися інноваційні канали супутникового зв’язку для передачі даних між термінальною мережею та процесинговим центром банку. Це дало можливість суттєво скоротити час проведення операцій та підвищити оперативність управління банкоматами.

З 2005 року банк розпочав будівництво мережі інформаційно-платіжних терміналів, призначених для обслуговування клієнтів у режимі самообслуговування. Особливостями послуг, які банк надає за допомогою інформаційно-платіжних кіосків, є такі:

 1. Можливість оплатити комунальні послуги, використовуючи автоматичну систему зчитування штрих-коду з квитанції про оплату, що зводить час здійснення операції до мінімуму;

 2. При переказі коштів з картки на картку крім звичайного зручного введення інформації про картку, на яку здійснюється переказ, є можливість автоматичного зчитування такої інформації безпосередньо з картки;

 3. Формування виписки про всі фінансові операції, здійснені з використанням платіжної картки, за будь-який обраний період.

У банкоматній та термінальній мережах банку „Надра” клієнти можуть отримати інформацію про рух грошових коштів на картковому рахунку, про доступну суму на ньому, сформувати детальний звіт за обраний період, перерахувати грошові кошти з одного карткового рахунка на інший в режимі он-лайн, протягом години, сплатити послуги операторів міського та міжміського зв’язку, провайдерів Інтернет-послуг та телебачення, комунальні платежі, змінити ПІН-код, погасити кредит тощо.

^ 2.4.2 Банк для клієнтів малого та середнього бізнесу

Упродовж 2006 року одним із стратегічних напрямів роботи банку „Надра” був розвиток послуг для середнього та малого бізнесу, що стало наслідком переходу банку від продуктової ідеології до ідеології, зорієнтованої на потреби клієнта.

Для досягнення поставленої мети було запроваджено низку заходів на рівні Головного банку та регіональної мережі. Зокрема, відбулася реорганізація Головного банку, результатом якої стала сегментація клієнтської бази залежно від виду, розмірів, оборотів бізнесу та клієнта та його потреб. У результаті реорганізації регіональної мережі в відділеннях банку працюють менеджери, які здатні якісно обслуговувати кожний клієнтський сегмент.

У 2006 році банк впровадив такі нові продукти для розвитку малого та середнього бізнесу:

 1. Кредитні картки для малого бізнесу;

 2. Відновлювальну кредитну лінію з вільним режимом кредитування;

 3. Відновлювальну кредитну лінію з траншевим режимом кредитування;

 4. Бланковий овердрафт від обороту та ін.

На кінець 2006 року кількість клієнтів банку – суб’єктів малого та середнього бізнесу – становила понад 34 тис. осіб. Програма мікрокредитування не тільки розширила свої межі, а й стала більш гнучкою. На кінець 2006 року мікро - та експрес-кредити можна було отримати у 23 областях України – а це на 10 регіонів більше, ніж у 2005 році.

З метою підвищення якості сервісу та надання банківських послуг, які більше відповідали б потребам клієнтів, сума мікрокредиту була збільшена до 250000 доларів США, строк кредитування подовжено: по мікрокредитуванню – до 60 місяців, по експрес-кредитуванню – до 24 місяців.

^ 2.4.3 Банк для корпоративних клієнтів

У роботі з корпоративними клієнтами банк „Надра” значну увагу приділив оптимізації процесу обслуговування клієнтів і застосуванню нових технологій продажу банківських продуктів. Здійснюючи систематичний моніторинг та детальний аналіз ринку банківських послуг, банк упродовж звітного року швидко зреагував на цінові зміни та покращив продуктові пропозиції.

2.4.3.1 VIP-клієнти

Оскільки сектор приватних та юридичних VIP- осіб росте, змінюється, висуваючи до банків нові вимоги, змін також потребує і структура, яка його обслуговує.

Так, у 2006 році банк „Надра” якісно змінив підхід до обслуговування VIP-клієнтів, розпочавши процес реструктуризації, одним із етапів якої було створення структурних VIPпідрозділів у філіальній мережі банку для індивідуального обслуговування клієнтів у кожному регіоні. Групу юридичних VIPклієнтів банку в 2006 році поповнили такі стратегічні підприємства, як ВАТ „Сумигаз”, ТОВ „Сумитеплоенерго”, ТОВ „Технова”, ТОВ „Торговий дім „НК Альянс-Україна”, сільськогосподарське підприємство ЗАТ „Фрідом Фарм Інтернешнл”, ЗАТ „Енергогенеруюча компанія „УКР-КАН ПАУЕР”, ТОВ „Карпатнафтохім”, ЗАТ „Волиньпак і Ко” та ТОВ „Гіппо”.

З року в рік продовжується плідна співпраця банку з такими VIP-клієнтами, як СП „Західна нафтова група”, ЗАТ „Веста-Дніпро”, ДП „Соки України”, ВАТ „Вінніфрут”, ЗАТ „Лізингова компанія „Хліб України”, ЗАТ „Авіакомпанія „Аеросвіт”, нафтопереробний завод ВАТ „НПК-Галичина”, ТОВ „Джей Еф Кей Юкрейн”, ПОСП „Уманський тепличний комбінат”.

^ 2.4.3.2 Розрахунково-касове обслуговування

Проведення спеціальних акцій та особистий контакт з клієнтами позитивно вплинули на залучення понад 10 тис. нових клієнтів – юридичних осіб. А диференційований підхід до відсоткових ставок на залишок на рахунку сприяв збільшенню залишків майже у 2 рази порівняно з 2005 роком.

Оптимізація процесу та покращення обслуговування вплинули на збільшення обсягів операцій розрахунково-касового обслуговування. Обсяг видачі готівки за 2006 рік з рахунків юридичних осіб склав понад 2 млрд.грн, що в 1,5 рази більше порівняно з 2005 роком. Строкові кошти корпоративних клієнтів.

Клієнтоорієнтована депозитна програма банку для юридичних осіб представлена широким спектром продуктів, які передбачають розміщення коштів на будь-який зручний для клієнта строк; можливість оформлення вкладів у гривні, євро, доларах США та банківському золоті; використання різноманітних форм виплати відсотків, а також нову послугу – капіталізацію відсотків.

Упродовж 2006 року відбулись зміни структури строковості депозитного портфеля банку; обсяги довгострокових депозитів збільшилися в 1,2 рази, середньострокових депозитів до 6 місяців – у 4,4 рази.

^ 2.4.3.3 Операції з банківськими металами

Серед клієнтів банку – провідні українські страхові компанії, що використовують банківські метали для диверсифікації власних активів, виробники ювелірної продукції, що купують банківські метали в якості сировини для її виготовлення.

Загальний обсяг імпорту в Україну золотих злитків банком „Надра” у 2006 році сягнув 6,6 тонни, що, за оцінками експертів, становить третину загального імпорту золота в Україну. Загальний обсяг реалізації клієнтам банку з урахуванням імпортованого та придбаного на внутрішньому ринку становить 7,9 тонни. Обсяги імпорту срібла в Україну банком зросли за 2006 рік у 45 разів.

^ 2.4.3.4 Валютно-обмінні операції

Упродовж року банк стабільно задовольняв потреби клієнтів з купівлі-продажу іноземних валют за гривні та конверсії одних іноземних валют в інші. Обсяг операцій банку на внутрішньому ринку України сягнув 1,65 мільярдів доларів США, а загальний обсяг валютно-обмінних операцій на зовнішніх ринках – майже 9,5 мільярда доларів.

^ 2.4.3.5 Платіжні картки

Банк „Надра” випускає корпоративні картки міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard, American Express. Картки Visa Business, MasterCard Silver, American Express Company значно спрощують щоденні господарські розрахунки, дають можливість контролювати витрати за допомогою виписки та призначені для отримання готівки і здійснення розрахунків у безготівковій формі, які пов’язані з статутною й господарською діяльністю, а також для оплати витрат представницького характеру, та на відрядження у межах України.

^ 2.4.3.6 Еквайрінгові обслуговування торгівельних підприємств

Банк „Надра” невпинно розширює мережу торгівельних підприємств, що приймають до оплати карти міжнародних платіжних систем. У вересні 2006 року міжнародна платіжна система Visa визнала колектив банку найкращою еквайрінговою командою України за результатами акції, спрямованої на популяризацію використання платіжних карток у торгівельній мережі.

^ 2.4.3.7 Фінансування корпоративних клієнтів

На сьогодні банк пропонує клієнтам усіх галузей економіки послуги з короткострокового фінансування (торгове фінансування, фінансування поточної діяльності), а також з довгострокового кредитування клієнтів ( проектне фінансування).

^ 2.4.3.8 Фінансування поточної діяльності

На сьогодні банк „Надра” здійснює фінансування поточної діяльності своїх клієнтів шляхом надання овердрафтів, разових кредитів, кредитних ліній (з траншевим та вільним режимом кредитування), факторингу, авалю векселів, форфейтингу тощо. Упродовж 2006 року банк значно збільшив обсяг операцій з фінансування поточної діяльності підприємств та організацій. Кредитний портфель даного сектора станом на 01.01.07 року сягнув в сумі 263 млн. Доларів США.

^ 2.4.3.9 Торгове фінансування

У 2006 році банк взяв активну участь у програмі Європейського Банку Реконструкції та Розвитку Trade Finance Advisory Services for Ukrainian Banks, що дало йому можливість використовувати у своїй діяльності досвід провідних міжнародних банків. Упродовж року разом її використанням таких інструментів як різноманітні види акредитивів та гарантій, банк збільшив перелік послуг для торговельних компаній, розробивши та впровадивши нові спеціальні продукти з фінансування експорту та внутрішніх торгівельних операцій.

Банк має успішний досвід надання послуг з торгового фінансування представникам таких галузей економіки: машинобудування, оптова торгівля продукцією сільського господарства, продуктами харчування та сировиною для їх виробництва, медикаментами, нафтопродуктами тощо.

Упродовж 2006 року банк продовжував активно розвивати відносини з іноземними банками в напрямі фінансування торгівельних операцій.

^ 2.4.3.10 Проектне фінансування

„Надра” – один із небагатьох банків України, що пропонує своїм клієнтам фінансування їх довгострокових проектів, спрямованих на модернізацію й розвиток діючих та створення нових виробництв.

Клієнти „Надра” одержують фінансування своїх проектів на умовах, які найбільш повно відповідають особливостям цих проектів та специфіці ведення бізнесу. На сьогодні банк фінансує проекти на термін до 7 років як за рахунок власних коштів, так залучених від міжнародних фінансових організацій. Розмаїття джерел дає можливість сформувати найбільш оптимальну структуру й умови фінансування.

Завдяки визнаному міжнародному авторитету „Надра” його клієнти мають змогу використовувати дешевші кредитні ресурси, які банк залучає за рахунок кредитних ліній Європейського Банку Реконструкції та Розвитку(ЄБРР), Міжнародного Банку Реконструкції та Розвитку(МБРР) і цільових кредитів іноземних банків, залучених під страхове покриття експортних кредитних агентств різних країн світу.

^ 2.4.4 Банк для банків

В 2006 році банк „Надра” розширив мережу кореспондентських рахунків, що забезпечує швидке проведення розрахунків як в межах України, так і з закордонними контрагентами. На сьогодні вона складається з 107 кореспондентських рахунків Ностро, що находяться в Україні та в 24 банках 12 країн Центральної, Західної, Східної Європи, Балтії, Північної Америки та Азії. Через кореспондентські рахунки, відкриті в банках з максимальним рейтингом надійності, проводяться розрахунки у 18 іноземних валютах та в банківських металах.

^ 2.4.5 Банк на міжнародних фінансових ринках

2006 рік став визначним у діяльності банку „Надра”. Це рік повномасштабного виходу на міжнародні ринки капіталу, рік, в якому банк затвердив свою лідируючу позицію серед комерційних банків України, що залучають кошти на міжнародних фінансових ринках.

У квітні 2006 року банк „Надра” став першим українським комерційним банком, який уклав кредитно-гарантійну угоду з E[port-Import Bank of the United States. У рамках цієї угоди клієнтам банку профінансували на 5 років купівлю найсучаснішої сільськогосподарської техніки John Deere на суму понад 7,5 млн. Доларів США. Укладення такої угоди стало дійсним підтвердженням авторитету банку та проявом довіри до всієї банківської системи України.

Підписання цієї угоди відбулося в рамках стратегічного завдання банку щодо розширення співробітництва з Експортними Кредитними Агентствами провідних країн світу. Це дає можливість клієнтам банку отримувати довгострокове фінансування для придбання іноземного обладнання за ставками, що значно нижчі від українських середньоринкових. На сьогодні банком профінансовано більш ніж 40 угод на загальну суму понад 60 млн. Доларів США.

Фінансуючи значні обсяги міжнародної торгівлі банк „Надра” у вересні 2006 року отримав дебютний синдикований кредит на фінансування експортно-імпортних операцій клієнтів банку. Організаторами позики виступили Standard Bank Plc та Commerzbank AG і взяли участь 15 всесвітньо відомих банківських установ. Кредит на суму 32 млн. Доларів США був наданий строком на один рік з можливістю пролонгації на такий самий термін. Процес організації цього кредиту викликав великий інтерес іноземних банків – сума кредиту на 60% перевищувала заявлену, а відсоткова маржа була найнижчою для комерційних банків України, що вже залучали синдиковані кредити.

Наприкінці року банк „Надра” успішно здійснив випуск 3-річних єврооблігацій на суму 100 млн. Доларів США з найнижчим відсотковим спредом за всю історію виходу українських приватних банків на ринок єврооблігацій. Лід-менеджерами випуску стали найбільші інвестиційні банки – DrKW та UBS. Єврооблігації пройшли лістінг на Швейцарській біржі з наданням їм рейтингу „B1” від Moody’s та „B” від Fitch. Попит з боку інвесторів знову перевищив початково заявлену суму. Підвищений інтерес першокласних інвесторів до випуску підтвердив високу якість та широку диверсифікацію книги заявок, третина з яких – міжнародні інвестиційні фонди, 27% - банки та 40% - приватні інвестори. При цьому слід визначити широку географію поданих заявок на участь: -27% - Великобританія, 22% - Німеччина, Австрія, 15% - Швейцарія, 12% - Скандинавія, країни Балтії, 6% - Франція, 6% - Азія, 12% - США, Італія та Греція. Таким чином, після залучення у вересні першого синдикованого кредиту з рекордно низькою для комерційних банків України відсотковою маржею банк „Надра” знову встановив своєрідний рекорд, успішно завершивши дебютну угоду з розміщення єврооблігацій.

Банк продовжує співпрацю із залучення коштів від міжнародних фінансових організацій та є одним із найактивніших позичальників за лініями Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Міжнародного банку Реконструкції та Розвитку.
^ 2.5 Аналіз системи стимулювання збуту

Усе середовище, у якому функціонує банк, пронизане складною системою комунікацій. Банк постійно контактує зі своєю клієнтурою, фінансовими інститутами, центральним банком, різноманітними контактними аудиторіями. Для будь-якого банка необхідна чітка система взаємозв'язків, комунікацій, що покликана постійно удосконалюватися відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Саме для цього в банку „Надра” розробляється комунікаційна політика, що містить у собі розвиток відношень із громадськістю, рекламу, численні засоби стимулювання збуту, послуг, сервісну політику, організацію участі в різноманітних виставках, фірмовий стиль і знак, роботу із засобами масової інформації і т.д.

Комунікація служить засобом включення банку в зовнішнє середовище, що забезпечує їй необхідний рівень взаємодії з навколишніми аудиторіями.

Для досягнення своїх стратегічних цілей банк веде активну програму комунікації з клієнтами, передусім з підприємствами і основними групами населення, що складають основу клієнтської бази і що є джерелом її розширення в майбутньому.

Комунікація банку з клієнтами здійснюється:

1) безпосередньо при наданні послуг співробітниками банку;

2) через зв'язки банку з громадськістю;

3) з використанням доречних засобів реклами.

У рамках комунікаційної політики банк планує досягнення двох основних цілей:

а) вдосконалення і корегувань позитивного іміджу банку у споживачів на основних цільових ринках і сегментах банківських послуг;

б) просування окремих банківських продуктів на відповідних цільових сегментах.

Для досягнення цих цілей банк розробляє і здійснює ряд пов'язаних між собою заходів в області корпоративної і продуктової реклами, а також підготовки співробітників і реалізацій системи їх професійної інформаційної підтримки.

Одним із основних елементів в системі комунікації банку „Надра” є стимулювання збуту, яке передбачає використання інструментів, призначених для посилення реакції у відповідь цільової аудиторії на різні заходи в рамках стратегії маркетингу і комунікаційній стратегії банку.

Стимулювання збуту є засобом короткочасного впливу на ринок.

Воно використовується банком, головним чином, для пожвавлення зниженого попиту, підвищення обізнаності клієнтів про продукти, що пропонуються, для створення ним необхідного іміджу.

Основні інструменти стимулювання які використовує „Надра” банк.

1) Знижки з ціни. Знижки с ціни „Надра” застосовує для заохочення клієнтів, що часто звертаються в банк за послугами або що придбають їх у великій кількості. Банк прагне застосовувати різні варіанти знижок з ціни.

Знижки можуть приймати форму, накидок (із збільшенням розміру і терміну депозиту підвищується процент, що виплачується по ньому).

Приклад. Одна з груп клієнтів банку називається VIP-клієнти. Це вузьке коло клієнтів до яких відносяться достатньо солідні компанії, що довгий час обслуговуються в банку „Надра”, мають великі обороти, великі залишки по рахункам і т. ін. Їх обслуговує один менеджер. Дані клієнти мають знижки. Наприклад, на комісію, по розрахунково - касовому обслуговуванню, менший процент за покупку та продажу валюти на біржі і т. ін. Для цих клієнтів у банку існує окремий операційний зал.

Для інших типів клієнтів теж існують знижки з ціни.

Із збільшенням розміру і терміну депозиту підвищується процент, що виплачується по ньому. Наприклад:
Таблиця 2.7 - Знижки з ціни

Строк

грн

USD

3 місяці

35%

6%

6місяців

37%

8%

12 місяців

40%

12%


2) пропозиція сувенірів і інших подарунків. Банк охоче пропонує безкоштовні сувеніри з фірмовим знаком, які носять рекламний характер,- значки, ручки, блокноти, календарі і т.п.

Стимулювання працівників банку „Надра” відноситься до сфери мотивації персоналу. Основними задачами тут виступають заохочення зусиль персоналу, внесення пропозицій у різних напрямах діяльності банку, наприклад, з розробки або вдосконалення окремих послуг.

Звичайно існують інструменти стимулювання персоналу банку:

1) грошові премії. Їх виплачують конкретним працівникам за добре виконання певних дій в інтересах банку і досягнення високих показників в роботі.

2) подарунки. Ними нагороджуються службовці, що подали цінні пропозиції, що домоглися високих показників по об'єму продажу і т.д.

3) додаткові відпустки за вислугу років, розраховується на основі відпрацьованих років в банківській системі і від займаємої посади.

Також додаткові відпустки за ненормований робочий день. Він розраховується на основі рангу займаємої посади. Наприклад:

Голова Правління - 7 днів,

заступники Голови Правління - 6 днів,

начальники управлінь та начальники відділів - 5 днів,

заступники начальників управлінь та начальників відділів - 5 днів, і т. д.

4) Конкурси та ігри. Ці заходи використовує з успіхом в такому виді спорту, як мініфутбол, звичайно де видаються призи кращим учасникам.

„Надра” для стимулювання працівників також використовує лотереї.

Розиграші лотерей банк практикує у святкові дні. Роздає працівникам запрошення, номери яких використовуються при розиграші лотереї. Цікавою була і зустріч Нового, 2007, року. Були розіграні цінні призи та автомобіль.

Один працівник за карнавальний костюм сніжинки виграв безкоштовне харчування у банківський столовій на цілий рік.

5) Існують також щомісячні виплати працівникам банку на харчування та проїзд та пятидесятивідсоткові знижки на банківські послуги.

6) Кращі беруть участь в міжнародних семінарах по запрошенню міжнародних банківських установ. Такі семінари проводяться протягом від одного до трьох місяців у великих Європейських та Американських банках за їх рахунок.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconКурсова робота: 46 стор., 5 табл., 6 рис., 3 додатки, 25 джерел використаної літератури
Об'єкт дослідження − процес формування та використання основних засобів підприємства
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт з ндр: 60 стор., 6 додатків, 3 джерела
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис,...
Ціль роботи обробка, систематизація й аналіз матеріалів для курсового проектування за технологією машинобудування
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань
Предмет дослідження – бухгалтерський облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка