Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
НазваРеферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків
Сторінка7/7
Дата конвертації20.11.2013
Розмір1 Mb.
ТипРеферат
uchni.com.ua > Банк > Реферат
1   2   3   4   5   6   7
^

Розділ розроблено стосовно до робочого місця економіста-менеджера.


Працівники відділу, як користувачі ПЕОМ, піддаються впливу шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, електромагнітних полів, статичної електрики, шумів. Оператори зазнають психоемоційної напруги.

4.3.1 Мікроклімат

З урахуванням параметрів мікроклімату метеоумови в приміщенні поділяються на оптимальні та допустимі. У відповідності до ГОСТ 12.1.005-88 [4] встановлюються оптимальні умови, при виборі яких враховується пора року та категорія важкості роботи.

За затратами енергії робота характеризується напруженою розумовою працею (сидяча робота, не потребує фізичного напруження) та згідно [4] визнається, як категорія важкості - 1а.

У таблиці 4.1 дипломної роботи наведені обрані оптимальні параметри мікроклімату у відповідності до вимог ГОСТ 12.1.005-88. [4]
Таблиця 4.1 - Оптимальні параметри мікроклімату

Категорія роботи по енергозатратам

Пора року

Температура повітря,

°С

Відносна

вологість

повітря,

%

Швидкість руху повітря,

м/с


легка 1а

Холодна

22-24


40-60


0,1

Тепла

23-25


^ 4.3.2 Вентиляція та опалення

Для забезпечення прийнятих умов мікроклімату у приміщені, відповідно до вимог СНиП 2. 04. 0 5 -92 [6], передбачені кондиціонері, які забезпечують температурний режим, чистоту та відносну вологість повітря.

Система опалення у зимовий період централізована, носієм тепла є вода.

^ 4.З.3 Освітлення

При освітленні приміщень використовується сумісне освітлення, що складається з природнього, яке створюється світлом неба (пряме і відбите) та штучне. Штучне прийняте комбіноване, що складається з загального та місцевого.

У приміщенні використовується бічне природне освітлення, що здійснюється крізь бічні вікна. Воно забезпечується коефіцієнтом природної освітленості (КПО) не нижче 1,5% СНиП 11-4-79/95 [7].

Згідно з [7] для 4-го кліматічного поясу знаходимо КПО за формулою:
= m c ,

де: m - коэффициент світового клімату і приймається m = 0,9,

с - коэффициент сонячності клімату і дорівнює с = 1,0,
При боковому освітленні КПО = 1, 6
Тоді = 1, 6 0,9 1,0 = 1,46, приймаємо = 1,5
Характеристики освітлення подано у таблиці 4.2
Таблица 4.2 - Характеристика освітлення

Найменування приміщень


Розряд

зорової

роботи

Площа підлоги,

м2

Освітлення

Природне

Штучне

вид освітлення

КПО,%

Нормоване

освітлення, лк

Робоче місце маркетолога

IV

35

бокове

1,5

300


Штучне освітлення приміщення виконано загальним рівномірним освітленням. Допускається також вживання системи комбінованого освітлення - використовуються місцеві світильники. Світильники по світорозділу використані класу П – прямого світла, укомплектовані високочастотними пускорегулювальними апаратами.

^ 4.3.4 Виробничий шум

Приміщення, обладнані ПЕОМ, по рівню звукового тиску на робочих місцях повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.003-83 [8]. Рівні шуму на робочих місцях осіб, що працюють з відеотерміналами, визначені ДСанПін 3.3.2-007-98 [9] і не перевищують 65 дБА - для користувачів ПЕОМ.

Для забезпечення нормованих рівнів шуму на робочих місцях застосовуються шумопоглинальні засоби, вибір яких обгрунтовується спеціальними інженерно-акустичними розрахунками.

Такими заходами для зниження шуму є:

1) Розташування джерел шуму в ізольованих приміщеннях;

 1. Використання лазерних принтерів;

 2. Оздоблення приміщень панелями з максимальним коефіцієнтом звукопоглинання в межах частот 31,5 - 8000 Гц;

 3. Додержання раціонального режиму роботи та відпочинку.

 4. Акустична обробка приміщень з застосуванням підвісних стель

Рівень вібрації по віброшвидкості не повинен перевищувати 92 дБ.

^ 4. 3.5 Випромінювання від ПЕОМ

Існує декілька типів випромінювання від ПЕОМ відповідно [11], у тому числі: гамма, рентгенівське, радіочастотне, мікроволнове, видиме, ультрафіолетове й інфрачервоне випромінювання. Рівні цих випромінювань достатньо низькі та не перевищують діючих норм.

В зв'язку з тим, що електромагнітні випромінювання шкідливо впливають на організм, питання організації захисту безпеки персоналу, що обслуговує, набуває великого значення. Засоби захисту забезпечують зниження інтенсивності електромагнітних випромінювань на робочих місцях до санітарних норм. В залежності від умов дії електромагнітних полів можуть бути використані наступні способи і методи захисту:

1) захист часом;

2) захист відстанню;

3) зниження інтенсивності випромінювання самого джерела;

4) екранування джерела випромінювання;

5) захист робочого місця від випромінювання;

6) екранування персоналу шляхом використання індивідуальних засобів захисту;

7) ретельно заземляти всі екрани;

8) для захисту очей працівників призначені захисні окуляри ОРЗ-5.

^ 4.3.6 Рівні іонізації повітря приміщень при роботі на відеотермінілах (ВДТ)

Відповідно до ГОСТ 12.1.005-88. [4] кількість іонів в 1 см3 повітря при оптимальному значенні повинно дорівнювати наступним значенням: n+ 1500 – 3000; n- 3000 – 5000. Для підтримки оптимальних значень концентрації позитивних та негативних іонів необхідно установлювати прилади зволоження або штучної іонізації повітря.


^ 4.4 Організація безпечних умов праці

4.1. Заходи захисту працівників при обслуговуванні клієнтів за допомогою комп’ютерної техніки. Тому і менеджер і працівники банку у своїй роботі використовують ПЕОМ і повинні виконувати Правила охорони праці при використанні електроно – обчислюванної техніки. Насамперед усвідомити, що до роботи допускаються тільки працівники, які пройшли медичний огляд, та навчання як з охорони праці так і з електробезпеки і мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче 2-гої.

4.2 Конструктивні можливості технічних засобів повинні узгоджуватись з антропометричними та психологічними можливостями людини, дотриманням гігієнічних норм і вимог, з урахуванням заходів безпеки. Так, висота поверхні робочого столу, де розташовано комп'ютер, дорівнює 800 мм; робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, підставка для ніг має ширину понад 300 мм. Робоче сидіння повинно бути підйомно-поворотним та регулюватись за висотою. Екран ВДТ та клавіатура розташовуються від очей на відстані 600 мм.

При виникненні аварійної ситуації ПЕОМ негайно відключаеться від електричної мережі.

Для забезпечення електробезпеки відповідно до нормативних документів використовують систему організаційних і технічних заходів та засобів, згідно з ПУЭ [ 12 ] . Приміщення, де розташовані ПЕОМ, по небезпечності ураження людини електрическим струмом є приміщеннями без підвищенної небезпеки. Незважаючи на це, використовують технічні і організаційні заходи захисту користувачів ПЕОМ від ураження електричним струмом. До технічних заходів відносяться:

- порядок підготовки робочого місця, який вимагає при цьому зняття напруги, слід вжити у вказаному поряд­ку таких технічних заходів:

 • необхідні відключення і вжиття заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному ввім­кненню комутаційної апаратури;

 • перевірка відсутністі напруги на струмоводах;

 • заземлення обладнання для захисту людей від ураження електричним струмом;

 • занулення або захисне відключення обладнання;

 • огородження, за необхідності, робочих місць або струмовідних частин, що залишилися під напругою, і вивішення на огородженнях плакатів безпеки.

До організаційних заходів відносяться:

- затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями;

- призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;

- оформлення робіт нарядом, розпорядженням .
^ 4.5 Пожежна безпека

Пожежна безпека - стан об'єкту, при якому із установленою ймовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Причинами, що можуть викликати пожежу, є:

 1. блискавка;

 2. перегрів апаратури;

 3. несправність електропроводки;

 4. коротке замикання електричних ланцюгів.

Приміщення по категорії пожежовибухонебезпеки згідно ОНТП-24-86 [13] відноситься до категорії – В, тому що в обігу знаходяться тверді спалимі речовини і матеріали. Ступінь вогнестійкості будинку згідно ДБН ІІ-2-80 [14] – ІІ, помешкання відповідає вимогам ПУЭ [12], по вибухонебезпечній зоні відносять до класу – 20, по пожежонебезпечній зоні відносять до класу - П-ІІа.

Пожежна безпека згідно вимог ГОСТ 12.1.004-91 [15] забезпечується системами запобігання пожежі, пожежного захисту, організаційно-технічними заходами.

Система, запобігання пожежі:

 1. контроль і профілактика ізоляції;

 2. наявність плавких вставок і запобіжників в електронному устаткуванні;

 3. для захисту від статичної напруги використовується заземлення;

 4. захист від блискавок будівель і устаткування.

Система пожежного захисту:

- аварійне відключення і переключення апаратури;

 1. наявність первинних засобів пожежегасіння, вогнегасників ВВК-5, тому що вуглекислота має погану електропровідність, або порошкових вогнегасників;

 2. система оповіщення, світлова і звукова сигналізація;

 3. захист легкозаймистих частин устаткування, конструкцій захисними матеріалами;

 4. використання негорючих матеріалів для акустичної обробки стін і стель;

 5. у приміщеннях, де немає робочого персоналу, встановлена автоматична система пожежного захисту;

 6. обладнано пожежний водопровід.

Для успішної евакуації персоналу при пожежі розміри дверей робочого помешкання повинні бути наступними: ширина дверей не менше 1,5 м., висота дверей не менше 2,0 м., ширина коридору 1,8 м.; робоче помешкання повинно мати два виходи; відстань від найбільше віддаленого робочого місця не повинне перевищувати 100 м.

Має місце пожежна сигналізація.
^ 4.6 Охорона навколишнього середовища

Основним законом є закон України про " Охорону навколишнього середовища", який було прийнято 25 червня 1991 року [18]. Закон визначає правові, економічні, соціальні основи охорони навколишнього середовища. Завдання Закону полягає в регулюванні відносин в області охорони природи, використанні й відтворенні природних ресурсів, забезпеченні й ліквідації наслідків негативного впливу на навколишнє середовище господарської й іншої діяльності людини, збереження природних ресурсів, генетичного фонду нації, ландшафтів і інших природних об'єктів.

При масовому використанні моніторів і комп'ютерів не можна не враховувати їхній вплив на навколишнє середовище на всіх стадіях: при виготовленні, експлуатації й після закінчення їхнього терміну служби. Сьогодні діють екологічні стандарти, які визначають вимоги до виробництва й матеріалів, використовуваним у конструкції приладів. Вони не повинні містити фреонів, хлоридів, бромідів (ВS 7750) ТСО 95.

У стандартах ТСО'99 закладено обмеження з кадмію у світлочутливому шарі екрану дисплея та ртуті в батарейках. Апарати, тара й документація повинні проходити нетоксичну переробку після використання.

Міжнародні стандарти, починаючи з ТСО'92 включають вимоги зниженого енергоспоживання й обмеження припустимих рівнів потужності, споживаних у неактивному режимі.

Робота на ПК типу ІВМ РС/АТ не робить шкідливого впливу на навколишнє середовище. Після витікання терміну служби він повністю підлягає вторинній переробці, а також апарати, тара, документація повинні допускати нетоксичну переробку після використання.

Необхідно виконувати вимоги стандарту ІSО 14001-97 [19], що визначає вимоги до організації виробничого процесу з мінімальним збитком, для навколишнього природного, середовища.

Банк має такі відходи: паперові, побутові, люменісцентні лампи.

Паперові відходи розрізають на шматки і здають до макулатури. Утилізація побутових відходів проводиться за згодою комунальними службами міста. Відпрацьовані люменісцентні лампи централізовано збераються і відвозяться до місць знешкодження від парів ртуті.
ВИСНОВКИ
Стимулювання збуту – це процес, який означає маркетингову діяльність, відмінну від реклами, пабліситі, або персональної продажі, який стимулює покупки споживачів, діяльність власного персоналу та посередників.

Ясно, що стимулювання збуту грає важливу роль в рамках комплексу стимулювання в цілому. Його застосування потребує чіткої постановки задач, вибору підходящих засобів, розробки програми дій, попереднього опробування її, втілення в життя й оцінки досягнутих результатів.

Виходячи з поставлених цілей, в ході роботи були реалізовані наступні завдання:

- розглянуті теоретичні аспекти ролі стимулювання збуту в маркетингу;

- проведена оцінка і проаналізована господарча діяльність підприємства;

- розроблена система заходів щодо впровадження програми стимулювання збуту;

- проведена оцінка результатів запропонованих заходів.

Практична цінність виконаного проекту заключається в тому, що результати роботи і рекомендації щодо проведення програми зі стимулювання збуту послуги автокредитування можуть бути використані керівництвом ВАТ КБ «Надра» з ціллю розвитку та вдосконалення системи стимулювання збуту, а також з ціллю зростання об’ємів продажу послуги та залучення нових клієнтів.

Практична реалізація розроблених в ході виконання даної роботи заходів допоможе укріпити фінансове положення банку, а також покращити його положення на ринку у порівнянні з конкурентами.

Проведення одноразової кампанії зі стимулювання збуту не принесе довгострокового ефекту, тому необхідно буде проводити подібні заходи для послуги автокредитування ще декілька разів, але не раніше, ніж через 6 місяців після закінчення даної.

Для досягнення найбільшого комунікаційного ефекту банку необхідно ретельно координувати увесь свій комплекс маркетингу, а не тільки комплекс стимулювання.

Більше уваги слід також приділити таким елементам стратегії комунікації, як зв’язки з громадськістю, приділити більше уваги формуванню позитивного іміджу, директ-маркетингу, рекламі.

Таким чином, з урахуванням можливого проведення рекомендованих керівництву заходів, банк „Надра” вже в короткостроковому періоді в змозі закріпитися на більш вигідній позиції на ринку, і навіть розширити свою нішу шляхом проведення добре продуманих і спланованих рекламних і стимулюючих акцій.

^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ
1 Кириченко О. і інш. Банківський менеджмент. : Навч. посібник для вищ. навч. закл. - К.: Основи, 1999. - 671 с.

2 Маркова В.Д. Маркетинг услуг. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 128 с.

3 Спицын И.О., Спицын Я.О. Маркетинг в банке./Худ оформ. В.М. Шторгина.Тернополь:АО "Тарнекс",К.: ЦММС "Писпайп", 1993.-656 с.

4 Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. - М.:ИПЦ"Вазар Ферро",1994. - 320с.

5 Уткин Э.А. "Банковский маркетинг", - М.: "Инфра-М", 1995.

6 Гурьянов С.А. Маркетинг банковских услуг. / под общ. ред. д.э.н. , проф. Томилова В.В.7. Дерюгина С. Комплекс маркетингових комуникаций: элементы, их формы и содержание.8. Докучаева С.А. Методы расчетов бюджета стимулирования.

9 Наумов В.Н. Маркетинг сбыта.

10 Кеворков В.В., Леонтьев С.В. Политика и практика маркетинга на предприятии

12 Рекламні оголошення. //Бизнес, 1999, № 23, 34, 42, 43

13 Дж. Бернет, С. Мориарти «Маркетинговые коммуникации. Интеграционный подход» - СПб.: «Питер», 2001г. - С. 358 –552.

14 Дж. Р. Россистер, Л. Перси «Реклама и продвижение товаров» - СПб.: «Питер», 2002г. С. 537 – 616.

15 У. Уэллс «Реклама: принципы и практика» - СПб.: «Питер», 2002г. – С. 442 – 476.

16 Ф. Котлер «Маркетинг. Менеджмент» - СПб.: «Питер», 2000г. – С. 671 – 695.

17 В. В. Томилов «Культура организации международных коммуникаций», http://www.marketing.spb.ru/read/m8/index.htm

18 И. Животова «Как наиболее эффективно сформировать рекламный бюджет компании?» www.marketing.web-standart.net/article_details.jsp&id=784

19 И. Спиридонова «Организация рекламной кампании», www.marketing.spb.ru/read/m5/7.htm

20 Н. Г. Паничева, Е. Н. Явкина “Реклама в системе маркетинговых коммуникаций”, http://www.marketing.spb.ru/conf/7/pdf/154.pdf

21 К. В. Афонина, А. М. Сливков «Маркетинговые коммуникации» http://www.marketing.spb.ru/read/article/pdf/1/25/pdf

22 Н. С. Ментелеева «Методические аспекты маркетинговых коммуникаций и их мотивации» http://www.marketing.spb.ru/conf/9/73.htm

23 Закон України "Про охорону праці" з змінами та доповненнями.

24 Законодавство України про охорону праці.

25 ДНАОП 0.03-3.01-71, Санитарные норми проектирования промышленных предприятий (СН 245-71).

26 ОСТ 12.1.005-88 ССБТ, Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. - Введен 01.01.89.

27 Долин ПА. Справочник по технике безопасности . М: Знергоатомиздат, 1984.

28 СНиП 2.04.05-92, Нормы проектирования. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1992.

29 СНиП 11-4-79. Естественное и искусственное освещение. Нормы проектирования. - М.: Стройиздат, 1980.

30 ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. – Введен 01.07.89.

31 ДСанПіН 3.3.2.007-1998. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин, - Київ, 1998.

32 ГОСТ 17.1.3.03-77. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

33 ДНАОП 0.00-1.31-99. Правила охраны труда при эксплуатации электронно-вычислительных машин. - Харьков, 1999.

34 Правила устройства электроустановок. -М.: Энергоатомиздат, 1987.

35 ОНТП 24-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования. – М.: МВД, 1986.

36 Н В 1.1-7-02. - "Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва". К.: 2003. – 41с.

37 ОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введен 01.07.91.

38 НиП 2.01.02-85, Противопожарные норми проектирования зданий и сооружений. Нормы проектирования. --М.: Стройиздат, 1986.

39 АОП 0.01-1.01-95. Правила пожарной безопасности в Украине.

40 Закон Украины "Об охране окружающей природной среды" от 25.06.91.

41 Государствентшй стандарт Украины "Система управлення окружающей средой " ISО 14001-97 - К.: Гостандарт Украины, 1997.

42. В.Ц.Жидецький. Практикум із охорони праці, стор.307, 308.

43. О.П. Депутат,І.В. Коваленко, І.С. Мужик. Цивільна оборона. Навчальний посібник.- Львів, Афіша, 2000 - 336с.


1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт по дп: 93 с., 66 рис., 25 табл., 12 джерел, 1 додаток:...
В рамках даного дипломного проекту було розроблено проект підсистеми візуалізації для системи автоматизованого управління технологічними...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт з виробничої практики: 62 с., 1мал., 3 табл., 8 додатків,...
Організаційно-економічна характеристика комерційного банку «приватбанк»
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconКурсова робота: 46 стор., 5 табл., 6 рис., 3 додатки, 25 джерел використаної літератури
Об'єкт дослідження − процес формування та використання основних засобів підприємства
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт про ндр: 222 c., 28 табл., 101 рис., 237 джерел
Головна мета роботи розвиток теоретичних підходів щодо створення наноматеріалів на основі перехідних І благородних металів та їх...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Курсова робота 26 стор., 4 рис., 2 табл
Ключові слова: мікропроцесор, регістр ознак, арифметично-логічний пристрій, стек, шина даних, шина адресів, мнемокоманда, машинний...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт по ндр : 376с., 144 рис., 10 табл., 143 джерела
Об’єкт дослідження − є інформаційна система з інтелектуальною підтримкою прийняття рішень
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт з ндр: 60 стор., 6 додатків, 3 джерела
Виконано збір та аналіз матеріалів, які обґрунтовують необхідність розробки Закону України «Про енергоефективність у житлово-комунальному...
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Звіт про конструкторсько-технологічну практику: 65ст, 6 рис,...
Ціль роботи обробка, систематизація й аналіз матеріалів для курсового проектування за технологією машинобудування
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconКурсова робота: 48 с., 1 рис., 7 табл., 2 додатки, 28 джерел
Об'єкт дослідження – Відкрите акціонерне товариство енергетичного комплексу „запоріжжяобленерго”
Реферат Звіт про бр: стор., табл., рис., джерел, додатків iconРеферат Робота: 70 с., 3 таб., 8 рис., 9 додатків, 15 посилань
Предмет дослідження – бухгалтерський облік собівартості за елементом “Матеріальні витрати”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка