7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета
Скачати 108.81 Kb.
Назва7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета
Дата конвертації19.12.2013
Розмір108.81 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Банк > Урок
7 клас

УРОК №34

Метали і неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про прості речовини метали й неметали; з'ясувати рівень засвоєння знань, умінь і навичок про метали й неметали на прикладі властивостей кисню і заліза; повторити основні правила складання хімічних формул і хімічних рівнянь, правила обчислень за хімічними формулами; підготувати учнів до тематичного оцінювання.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Форми роботи: гра-аукціон. Обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

^ ХІД УРОКУ

I.Організація класу

Учні в класі об'єднуються в чотири команди для спільної роботи, кожна команда обирає капітана.

Сьогодні урок проводиться у формі гри-аукціону з теми «Прості речовини метали й неметали». Кожне завдання сьогоднішньої гри оцінюється різною кількістю аурумчиків. Завдання будуть як групові (для всієї команди), так і індивідуальні (для кожного члена команди). Відповіді кожного учня заноситимуться до протоколу і додаватимуться до загального банку команди. Команда, що збере найбільшу кількість аурумчиків, стане переможцем нашої гри.

Наприкінці уроку ми підрахуємо банк кожного учня і переведемо в оцінку. Гра складається з п'яти лотів.

Ціна відповідей у лотах:

Лот 1 «Бліц-турнір»: кожне питання — 1 Аu.

Лот 2 «Сім бід один одвіт»: повна відповідь — 7 Аu.

Лот 3 «У гостях у Барона Мюнхгаузена»: повна відповідь — 5 Аu.

Лот 4 «Один за всіх»: кожна схема — 2 Аu.

Лот 5 «Гонка за лідером»: кожне рівняння — 2 Аu.

II. Узагальнення і систематизація знань, умінь, навичок

Лот 1 «Бліц-турнір»

Гравці кожної команди по черзі відповідають на запитання вчителя. За правильну відповідь гравець одержує 1 Аu. Якщо відповідь неправильна, право відповіді переходить до іншої команди. Асистент веде особистий залік відповідей гравців. Кількість питань повинна відповідати кількості гравців.

Питання «Бліц-турніру»

 • В якому періоді знаходиться хімічний елемент Оксиген? (У II періоді)

 • Відносна атомна маса Феруму? (56)

 • Яку молекулярну формулу має проста речовина кисень? (O2)

 • В якій групі знаходиться хімічний елемент Ферум? (У VIII побічній)

 • До елементів якого типу належить Оксиген? (До неметалів)

 • Як називаються продукти взаємодії простих речовин з киснем? (Оксиди)

 • Назвіть формулу ферум(ІІІ) оксиду. (Fe2O3)

 • Іржавіння заліза — це явище фізичне чи хімічне? (Хімічне)

 • Який природний процес сприяє збільшенню кисню в повітрі? (Фотосинтез)

 • До якого типу належать реакції одержання кисню в лабораторії? (Розкладу)

 • Чому дорівнює відносна молекулярна маса кисню? (32)

 • Як називаються реакції за участі кисню? (Горіння, окиснення)

 • В якій групі періодичної системи знаходиться Оксиген? (У VI групі, головній підгрупі)

 • Яку валентність може виявляти Ферум у сполуках із киснем? (II, III)

 • Назвіть порядковий номер Феруму. (26)

 • Заряд ядра атома Оксигену. (+8)

 • До якого типу належать реакції горіння? (Сполучення)

 • Кількість атомів у молекулі простої речовини залізо. (Один)

 • До елементів якого типу належить залізо? (До металів)

 • Назвіть формулу ферум(II) оксиду. (FeO)

 • Проста речовина кисень важча чи легша за повітря? (Важча)

 • Назвіть формулу води. (Н2O)

Асистент роздає по одному аурумчику за кожну правильну відповідь і виставляє оцінку в протоколі гри.

Лот 2 «Сім бід один одвіт»

Кожна команда одержує аркуш формату A3 з назвами простих речовин «Кисень» і «Залізо». За три хвилини гравці команди записують на аркуші сім властивостей (фізичних або хімічних) цієї речовини, вивішують на дошці, захищають свої відповіді. Кожна правильна властивість — 1 Аu.

Сумарна кількість правильних відповідей зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Заповнюється протокол.

Лот 3 «У гостях у Барона Мюнхгаузена»

Кожна команда одержує завдання.

Барон Мюнхгаузен одержав листа від свого юного друга, в якому знайшов багато помилок. Допоможіть баронові виправити ці помилки.

Лист 1

Кисень — це хімічно активна речовина, що складається з двох атомів Гідрогену. Він широко розповсюджений у земній корі, де зустрічається у вільному стані. У вигляді простої речовини кисень входить до складу морської води.

Лист 2

Залізо — газоподібна речовина, що добре проводить електричний струм, взаємодіє з неметалами, добре розчиняється у воді, у земній корі зустрічається в сполуках з киснем і сіркою.

Лист 3

Оксиген — хімічний елемент, метал, з відносною атомною масою 36, у сполуках виявляє змінну валентність, з хімічними елементами металами й неметалами утворює сполуки — оксиди.

Лист 4

Ферум — хімічний елемент, що має постійну валентність II, з відносною атомною масою 56, входить до складу гемоглобіну крові, найпоширеніший елемент на Землі.

Команди обговорюють листа, потім представник кожної команди зачитує його, виправляє помилки. Повна правильна відповідь — 5 аурумчиків.

За кожну помилку віднімається 1 аурумчик, право виправити помилку переходить до іншої команди. Сума зараховується до банку команди й особистого заліку кожного гравця. Результат заноситься до протоколу.

Лот 4 «Один за всіх»

Остання спроба виправити особистий залік надається учням під час заповнення схем і пірамід. Кожен учень одержує картку-завдання і працює індивідуально. У кожній картці — три завдання.

Завдання 1 Упишіть у вершині піраміди відсутню речовину.

Завдання 2 Запишіть суму молекулярних мас усіх речовин у піраміді.

Завдання 3 Заповніть таблицю формулами складних речовин.

Правильне виконання кожного завдання оцінюється у 2 Аu. Разом за всю роботу — 6 Аu.

Учитель і асистент перевіряють виконання індивідуальних завдань, у цей час розігрується лот 5.

Лот 5 «Гонка за лідером»

На дошці вивішуються незакінчені рівняння реакції. Гравці команди по черзі виходять до дошки, дописують рівняння і розставляють коефіцієнти. Кожне правильно записане рівняння приносить 2 Аu у банк команди й особистий залік кожного гравця. (Кількість рівнянь відповідає кількості гравців.)

Команда 1

 1. N2 + H2

 2. А1 + O2

 1. Н2O2

 2. Mg + O2

 3. CS2 + O2

 4. S + H2

Команда 2

 1. Са + O2

 2. К + Н2

 3. S + O2

 4. КСlO3

 5. Fe + O2

 6. РН3 + O2

Команда 3

 1. Na + O2

 2. Р + O2

 3. Сl2 + Н2

 4. Zn + O2

 5. HgO→

 6. H2S + O2

Команда 4

 1. Fe + S→

 2. N2+O2

 3. KMnO4

 4. P + H2

 5. Li + H2

 6. CH4+O2

Записані на дошці рівняння перевіряють капітани команд-суперниць. Кожне виправлене рівняння може принести 1 Аu у банк команди. Команда допомагає (за необхідності) своєму капітану.

Учитель повідомляє результати четвертого лоту, індивідуальні рейтинги кожного учня заносяться до протоколу й банку команди.

^ III. Підбиття підсумків уроку

Індивідуальний рейтинг кожного учня переводимо в оцінки за схемою:

1-4 Аu — 3 бали.

5-7 Аu — 4 бали.

8-10 Аu — 5 балів.

11-12 Аu —6 балів.

13-14 Au — 7 балів.

15-16 Au — 8 балів.

17-18 Au - 9 балів.

19 Au - 10 балів.

Понад 19 Au — 11—12 балів.

Тепер підіб'ємо особисті підсумки. Повідомляємо переможця (максимальний банк) і присвоюємо звання «Кращий знавець теми», «Знавець теми», «Кандидат у знавці теми». Далі повідомляємо командний результат. Гравцям команди-переможця додаємо 1 бал до рейтингу. Виставляємо оцінки за урок.

IV. Домашнє завдання Повторити матеріал теми, підготуватися до тематичного оцінювання з теми «Прості речовини метали й неметали».

Схожі:

7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconЯвище існування хімічного елемента у вигля­ді двох або кількох простих...
Хімічні елементи у вільному стані існують у формі простих речовин. Так, елемент Оксиген утворює дві прості речовини — кисень О2 та...
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconУрок фізики 7 клас тема : густина речовини. Мета
Проведення самостійної роботи по визначенню густини речовини за результатами фізичного експерименту
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconПрограма підготовки учнів до ІІ (районного/міського) етапу Всеукраїнських...
Класифікація речовин. Прості й складні речовини. Фізичні та хімічні методи одержання простих речовин (кисень, водень)
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconТема. Розмаїтість речовин. Метали й неметали Цілі уроку
Цілі уроку: ввести поняття про різноманіття речовин; дати початкову класифікацію елементів на метали
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconТема:” Метали І неметали. “
Мета квк- формування наукового світогляду та розширення кругозору учнів: розвиток мислення, пам’яті та фантазії; виховання наполегливості,...
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconЩо ж таке поняття метали І які основні відмінності їх від інших речовин?
Як І всі інші речовини метали складаються з атомів, які мають позитивно заряджене ядро навколо, якого знаходяться на різній відстані...
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconПечатаем с двух сторон и разрезаем
При фотосинтезі створюються: кисень, вуглекислий газ, неорганічні речовини, органічні речовини
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета iconТема. Прості та складні речовини Цілі
Цілі: поглибити знання учнів про класифікації ре­човин за складом їх молекул; дати поняття про прості та складні речовини; навчити...
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета icon8 клас. Тестові завдання по темі “Кількість речовини”
Вкажіть масу 5моль речовини, формула якої Zn3N2 : а 395г б 1115г в 223г г 44,6г д 220г
7 клас урок №34 Метали І неметали. Прості речовини. Кисень. Залізо Мета icon7 клас. Самостійна робота “Оксиген. Кисень. Озон”. І варіант
З переліку ознак виберіть ті, що характерні для озону: отруйний сильний окисник
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка