Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка2/9
Дата конвертації20.03.2013
Розмір1.29 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Стаття 2. Платники податку
Платником податку є:
2.1. будь-яка особа, яка:
а) здійснює або планує здійснювати господарську діяльність та реєструється за своїм добровільним рішенням як платник цього податку;
б) підлягає обов'язковій реєстрації як платник цього податку;
в) імпортує товари (супутні послуги) в обсягах, що підлягають оподаткуванню цим податком згідно з нормами цієї статті.
2.2. Будь-яка особа, яка за своїм добровільним рішенням зареєструвалася платником податку.
(пункт 2.2 статті 2 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 03.06.2005 р. N 2642-IV)
2.3. Особа підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку у разі:
2.3.1. Коли загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно з цим Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (без урахування податку на додану вартість).
(підпункт 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 03.06.2005 р. N 2642-IV)
2.3.2. Особа, що уповноважена вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають внаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2.3.3. Особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мереж, при цьому особа-нерезидент може здійснювати таку діяльність тільки через своє постійне представництво, зареєстроване на території України.
2.3.4. Особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майна, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій з поставки товарів (послуг), визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 цієї статті, чи ні, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством.
2.4. Будь-яка особа, що імпортує (для фізичних осіб - ввозить (пересилає)) товари (супутні послуги) на митну територію України для їх використання або споживання на митній території України, незалежно від того, який режим оподаткування вона використовує згідно із законодавством, за винятком фізичних осіб, не зареєстрованих платниками податку, які ввозять (пересилають) товари (предмети) у супроводжувальному багажі або отримують їх як поштове відправлення у межах неторгового обороту в обсягах, що не підлягають оподаткуванню відповідно до митного законодавства (крім ввезення транспортних засобів чи запасних частин до них такими фізичними особами) та нерезидентів, які пересилають поштові відправлення згідно з правилами Міжнародного поштового союзу на митну територію України, та отримувачів таких поштових відправлень.
У разі ввезення (пересилання) товарів (предметів) фізичними особами, не зареєстрованими як платники цього податку, в обсягах, що перевищує неторговий оборот, який підлягає оподаткуванню, такі особи сплачують податок на додану вартість під час перетину такими товарами (предметами) митного кордону України без реєстрації виходячи з митної вартості товарів (предметів), що перевищують розмір неторгового обороту.
(стаття 2 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

від 15.01.98 р. N 25/98-ВР,

від 20.11.98 р. N 277-XIV,

 від 14.09.2000 р. N 1955-III,

у редакції Закону

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єктом оподаткування
3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
3.1.1. поставки товарів та послуг, місце надання яких знаходиться на митній території України, в тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору) для погашення заборгованості заставодавця, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу у користування лізингоотримувачу (орендарю);
3.1.2. ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (далі - імпорту).
З метою оподаткування до імпорту також прирівнюється:
ввезення з-за меж митного кордону України на митну територію України товарів (супутніх послуг) за договорами лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта лізингу лізингодавцю-резиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави, та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке ввезення пов'язане із поверненням товарів у зв'язку з припиненням дії зазначених договорів; 
поставка товарів з території безмитних магазинів на митну територію України для їх вільного обігу (крім території інших безмитних магазинів);
поставка продуктів переробки (готової продукції) з митного режиму переробки на митній території України на митну територію України для їх вільного обігу;
в інших випадках, передбачених Митним кодексом України;
3.1.3. вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (далі - експорту), поставки транспортних послуг по перевезенню пасажирів, вантажобагажу (товаробагажу) та вантажу за межами державного кордону України.
(абзац перший підпункту 3.1.3 пункту 3.1 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 07.07.2005 р. N 2771-IV)
З метою оподаткування до експорту товарів також прирівнюється:
вивезення товарів (супутніх послуг) за межі митного кордону України за договорами фінансового лізингу (оренди) (у тому числі у разі повернення об'єкта фінансового лізингу лізингодавцю-нерезиденту або іншій особі за дорученням такого лізингодавця), застави та іншими договорами, які не передбачають передання права власності на такі товари (майно) або передбачають їх обмін на корпоративні права чи цінні папери, у тому числі якщо таке вивезення пов'язане із припиненням дії зазначених договорів;
поставка товарів (супутніх послуг) з митної території України на територію безмитних магазинів;
передача товарів, оформлених у митному режимі експорту, під митний режим митного складу, для подальшого вивезення таких товарів з митної території України;
в інших випадках, визначених Митним кодексом України.
(пункт 3.1 статті 3 із змінами, внесеними згідно із

 Законами України від 15.01.98 р. N 25/98-ВР,

від 20.11.98 р.  N 277-XIV,

від 16.01.2003 р. N 469-IV,

 у редакції Закону

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2. Не є об'єктом оподаткування операції з:
3.2.1. випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу (погашення, викупу) за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності, Національним банком України, Міністерством фінансів України, органами місцевого самоврядування відповідно до закону, включаючи інвестиційні та іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, деривативи, а також корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах; обміну зазначених цінних паперів та корпоративних прав, виражених в інших, ніж цінні папери, формах, на інші цінні папери; розрахунково-клірингової, реєстраторської та депозитарної діяльності на ринку цінних паперів, а також діяльності з управління активами (у тому числі пенсійними активами, фондами банківського управління), відповідно до закону.
Норми цього підпункту не застосовуються до операцій з продажу бланків дорожніх, банківських та особистих чеків, цінних паперів, розрахункових та платіжних документів, пластикових (розрахункових) карток;
(підпункт 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними

 згідно із Законами України від 15.07.99 р. N 977-XIV,

 від 29.11.2001 р. N 2831-III,

 у редакції Закону

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2.2. передачі майна у схов (відповідальне зберігання), а також у лізинг (оренду), крім передачі у фінансовий лізинг;
повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в лізинг (оренду) лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг;
нарахування та сплати процентів або комісій у складі орендного (лізингового) платежу у межах договору фінансового лізингу в сумі, що не перевищує подвійну облікову ставку Національного банку України, встановлену на день нарахування таких процентів (комісій) за відповідний проміжок часу, розраховану від вартості об'єкта лізингу, наданого у межах такого договору фінансового лізингу; по об'єкту фінансового лізингу, оціненого в іноземній валюті, сплата процентів, з метою оподаткування визначається у гривнях по курсу валют, визначеного Національним банком України на момент сплати;
передачі майна у заставу (іпотеку) позикодавцю (кредитору) та/або у забезпечення іншої дійсної вимоги кредитора, повернення такого майна із застави (іпотеки) його власнику після закінчення дії відповідного договору, якщо місце такої передачі (повернення) знаходиться на митній території України;
грошових виплат основної суми консолідованої іпотечної заборгованості та процентів, нарахованих на неї, об'єднання та/або купівлі (продажу) консолідованої іпотечної заборгованості, заміною однієї частки консолідованої іпотечної заборгованості на іншу, або поверненням (зворотним викупом) такої консолідованої іпотечної заборгованості відповідно до закону резидентом або на його користь;
(підпункт 3.2.2 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 16.01.2003 р. N 469-IV,

 у редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2.3. надання послуг із страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності відповідно до закону, а також пов'язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів;
надання послуг із загальнообов'язкового соціального та пенсійного страхування, недержавного пенсійного забезпечення, залучення та обслуговування пенсійних вкладів;
(підпункт 3.2.3 пункту 3.2 статті 3 у редакції

 Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2.4. обігу валютних цінностей (у тому числі національної та іноземної валюти), банківських металів, банкнот та монет Національного банку України, за винятком тих, що використовуються для нумізматичних цілей, базою оподаткування яких є продажна вартість; випуску, обігу та погашення білетів державних лотерей, запроваджених за ліцензією Міністерства фінансів України; виплати грошових виграшів, грошових призів і грошових винагород; прийняття ставок, у тому числі шляхом обміну коштів на жетони чи інші замінники гривні, призначені для використання в гральних автоматах та іншому гральному устаткуванні, поставки негашених поштових марок України, конвертів або листівок з негашеними поштовими марками України, крім колекційних марок, конвертів чи листівок для філателістичних потреб, базою оподаткування яких є продажна вартість;
(підпункт 3.2.4 статті 3 із змінами, внесеними згідно із

Законами України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

від 14.07.99 р. N 932-XIV,

в редакції Закону України від 15.07.99 р. N 977-XIV,

 із змінами, внесеними згідно із Законом

 України від 21.09.2000 р. N 1969-III)
3.2.5. надання послуг з інкасації, розрахунково-касового обслуговування, залучення, розміщення та повернення коштів за договорами позики, депозиту, вкладу (у тому числі пенсійного), управління коштами та цінними паперами (корпоративними правами та деривативами), доручення, надання, управління і переуступки фінансових кредитів, кредитних гарантій і банківських поручительств особою, що надала такі кредити, гарантії або поручительства;
(абзац перший підпункту 3.2.5 статті 3 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

у редакції Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
торгівлі за грошові кошти або цінні папери борговими зобов'язаннями, за винятком операцій з інкасації боргових вимог та факторингу (факторингових) операцій, крім факторингових операцій, якщо об'єктом боргу є валютні цінності, цінні папери, у тому числі компенсаційні папери (сертифікати), інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати з фіксованою дохідністю, житлові чеки, земельні бони та деривативи;
(абзац другий підпункту 3.2.5 пункту 3.2 статті 3 із змінами,

внесеними згідно із Законами України від 15.07.99 р. N 977-XIV,

від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
імпорту майна як технічної або благодійної (гуманітарної) допомоги згідно з нормами міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або відповідно до закону;
(підпункт 3.2.5 пункту 3.2 статті 3 доповнено абзацом

 третім згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2.6. оплати вартості державних платних послуг, які надаються фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (поставки) яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо;
3.2.7. виплат у грошовій формі заробітної плати (іншим прирівняним до неї виплатам), а також пенсій, стипендій, субсидій, дотацій за рахунок бюджетів або Пенсійного фонду України чи фондів загальнообов'язкового соціального страхування (крім тих, що надаються у майновій формі);
виплат дивідендів, роялті у грошовій формі або у вигляді цінних паперів, які здійснюються емітентом;
надання комісійних (брокерських, дилерських) послуг із торгівлі та/або управління цінними паперами (корпоративними правами), деривативами та валютними цінностями, включаючи будь-які грошові виплати (у тому числі комісійні) фондовим або валютним біржам чи позабіржовим фондовим системам або їх членам у зв'язку з організацією та торгівлею цінними паперами ліцензованими торговцями цінними паперами, а також деривативами та валютними цінностями;
(підпункт 3.2.7 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними

 згідно із Законами України від 15.07.99 р. N 977-XIV,

 від 02.03.2000 р. N 1523-III,

 у редакції Закону

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)


(дія змін, внесених Законом України від 02.03.2000 р. N 1523 до підпункту 3.2.7 пункту 3.2, поширюється на правовідносини, що виникли з 1 жовтня 1997 року, але не тягнуть за собою перерахунку податкових зобов'язань або зміни цивільно-правових відносин)3.2.8. поставки за компенсацію сукупних валових активів платника податку (з урахуванням вартості гудвілу) іншому платнику податку.
(абзац перший підпункту 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац другий підпункту 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 виключено
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Під поставкою сукупних валових активів слід розуміти поставку підприємства як окремого об'єкта підприємництва або включення валових активів підприємства чи його частини до складу активів іншого підприємства. При цьому підприємство-покупець набуває прав і обов'язків (є правонаступником) підприємства, що продає такі активи.
Абзац четвертий підпункту 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 виключено 
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
При здійсненні спільної (сумісної діяльності) передача товарів (робіт, послуг) на баланс платника податку, уповноваженого договором вести облік результатів такої спільної діяльності, вважається поставкою таких товарів (робіт, послуг);
(підпункт 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 в редакції 

Закону України від 15.07.99 р. N 977-XIV)
3.2.9. Підпункт 3.2.9 пункту 3.2 статті 3 виключено
(статтю 3 доповнено підпунктом 3.2.9 згідно із

Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

підпункт 3.2.9 пункту 3.2 статті 3 виключено згідно із

 Законом України від 15.07.99 р. N 977-XIV,

у зв'язку з цим підпункт 3.2.10 вважати підпунктом 3.2.9)
3.2.9. безоплатної передачі у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які перебувають на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податку, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятими у межах їх повноважень.
Це положення поширюється на:
операції з безоплатної передачі об'єктів з балансу платника податку, майно якого перебуває в державній або комунальній власності, на баланс іншої юридичної особи, майно якої перебуває відповідно в державній або комунальній власності;
операції з безоплатної передачі неприватизованих об'єктів житлового фонду (включаючи місця загального користування та прибудинкові будівлі і споруди), а також об'єктів соціальної інфраструктури (в тому числі об'єктів їх незавершеного будівництва) з балансу платника податку на баланс юридичної особи, майно якої перебуває в державній або комунальній власності, чи безпосередньо на баланс відповідної місцевої ради.
Для цілей цього підпункту під об'єктами соціальної інфраструктури слід розуміти:
заклади дошкільного виховання, середньої та середньо-професійної освіти, дитячі музичні та художні школи;
заклади охорони здоров'я, пункти медичного огляду, профілактики та допомоги працівникам;
спортивні зали та майданчики, стадіони, дитячі табори відпочинку;
клуби та будинки культури;
бібліотеки та бібліотечні колектори;
об'єкти житлово-комунального господарства, у тому числі мережі постачання електроенергії, газу, тепла, води та водовідведення; будівлі і споруди, призначені для їх обслуговування (котельні, бойлерні, каналізаційні та водопровідні споруди, колектори та їх обладнання);
пожежні депо та протипожежна техніка і обладнання;
(статтю 3 доповнено підпунктом 3.2.9 згідно із

Законом України від 04.03.98 р. N 169/98-ВР,

 підпункт 3.2.9 пункту 3.2 статті 3 в редакції

Закону України від 06.10.98 р. N 163-XIV,

 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 15.07.99 р. N 977-XIV,

 в редакції

Законів України від 21.12.99 р. N 1330-XIV,

 від 29.06.2004 р. N 1924-IV)
3.2.10. з поставки позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням і слухачам платних послуг у сфері позашкільної освіти. 
(статтю 3 доповнено підпунктом 3.2.10 згідно

 із Законом України від 22.06.2000 р. N 1841-III)
3.2.11. надання уповноваженими банками послуг з довірчого управління фондами банківського управління, виплати винагороди за здійснення управління фондом операцій з нерухомістю, за перерахування коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, за здійснення платежів за іпотечними сертифікатами відповідно до закону.
(статтю 3 доповнено підпунктом 3.2.11

 згідно із Законом України від 07.02.2002 р. N 3045-III)
(дію підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3 зупинено

на 2004 рік згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)
(підпункт 3.2.11 пункту 3.2 статті 3 у редакції

 Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
3.2.12. з оплати третейського збору та відшкодування інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до закону;
(пункт 3.2 статті 3 доповнено підпунктом 3.2.12

 згідно із Законом України від 11.05.2004 р. N 1701-IV)
3.2.13. підпункт 3.2.13 пункту 3.2 статті 3 виключено
(пункт 3.2 статті 3 доповнено підпунктом 3.2.13

 згідно із Законом України від 03.06.2005 р. N 2642-IV,

 підпункт 3.2.13 пункту 3.2 статті 3 виключено

 згідно із Законом України від 07.07.2005 р. N 2771-IV)
3.2.14. надання послуг з агентування і фрахтування морського торговельного флоту судновими агентами.
(пункт 3.2 статті 3 доповнено підпунктом 3.2.14

 згідно із Законом України від 03.06.2005 р. N 2642-IV)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка