Закон україни
НазваЗакон україни
Сторінка8/9
Дата конвертації20.03.2013
Розмір1.29 Mb.
ТипЗакон
uchni.com.ua > Банк > Закон
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Стаття 11. Прикінцеві положення
11.1. Закон України "Про податок на додану вартість" набирає чинності з 1 жовтня 1997 року.
(пункт 11.1 статті 11 із змінами, внесеними згідно із

Законами України від 27.06.97 р. N 403/97-ВР,

 від 16.07.97 р. N 460/97-ВР)
У разі коли за договорами, укладеними до набрання чинності цим Законом, які передбачали здійснення операцій, звільнених від оподаткування згідно з підпунктами "г", "д" пункту 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про податок на добавлену вартість", було здійснено витрати або проведено розрахунки до моменту прийняття цього Закону, платники податку, що є сторонами таких договорів, оподатковують такі операції за таким договором згідно з правилами, встановленими зазначеним Декретом.
(пункт 11.1 статті 11 доповнено абзацом другим згідно із

Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР)
11.2. До приведення інших законодавчих актів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
11.3. Визнати таким, що втратив чинність, Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 14-92 "Про податок на добавлену вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 78, N 26, ст. 281, N 34, ст. 356, N 49, ст. 458, N 50, ст. 471; 1994 р., N 20, ст. 120, N 22, ст. 149, N 27, ст. 220; 1995 р., N 44, ст. 318; 1996 р., N 25, ст. 101, N 27, ст. 128, N 31, ст. 147, N 41, ст. ст. 190, 192). 
11.4. Зміни порядку оподаткування податком на додану вартість можуть здійснюватися лише шляхом внесення змін до цього Закону окремим законом з питань оподаткування цим податком. У разі якщо іншим законом, незалежно від часу його прийняття, встановлюються правила оподаткування цим податком, відмінні від зазначених у цьому Законі, пріоритет мають норми цього Закону. Це правило не поширюється на міжнародний договір (угоду), згода на обов'язковість якого (якої) надана Верховною Радою України.
(пункт 11.4 статті 11 у редакції

 Закону України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.5. З моменту набрання чинності цим Законом платники податку при імпорті товарів на митну територію України, за умови оформлення митної декларації (за винятком тимчасової чи неповної, періодичної чи попередньої декларації), можуть за власним бажанням надавати органам митного контролю податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на тридцятий календарний день з дня його поставки органу митного контролю, один примірник якого залишається в органі митного контролю, другий надсилається органом митного контролю на адресу органу державної податкової служби за місцем реєстрації платника податку, а третій залишається платнику податку;
податковий вексель підлягає обов'язковому підтвердженню комерційними банками шляхом авалю;
комерційні банки зобов'язані оплатити податковий вексель у разі його непогашення платником у строк;
платник податку може за самостійним рішенням достроково погасити вексель шляхом перерахування коштів до бюджету або шляхом заліку сум бюджетного відшкодування, підтвердженого податковим органом;
якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає до закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, у якому відбулася його поставка органу митного контролю, платник податку не включає суму зобов'язань по векселю до складу податкових зобов'язань та погашає вексель шляхом перерахування коштів до бюджету. При цьому платник податку має право на включення перерахованої суми зобов'язань по векселю до складу податкового кредиту у звітному (податковому) періоді, в якому відбулася така сплата;
якщо термін сплати зобов'язань по податковому векселю виникає після закінчення терміну подачі декларації до податкового органу за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю, сума зобов'язань по такому податковому векселю включається до складу податкових зобов'язань платника в звітному (податковому) періоді, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді за умови погашення суми податкових зобов'язань шляхом перерахування коштів до бюджету;
якщо платник податку на дату поставки податкового векселя органу митного контролю має підтверджену податковим органом суму бюджетного відшкодування, яка дорівнює або більша ніж сума зобов'язання по такому векселю, платник податку має право включити суму зобов'язань по податковому векселю до складу податкових зобов'язань за звітний (податковий) період, в якому відбулася його поставка органу митного контролю. При цьому податковий вексель вважається погашеним та платник податку має право на включення до складу податкового кредиту суми зобов'язань по податковому векселю у наступному звітному (податковому) періоді;
Кабінет Міністрів України має право визначити більш довгі строки погашення податкового векселя для окремих видів діяльності, які мають сезонний характер або здійснюються з використанням довгострокових договорів;
обов'язки з погашення податкового векселя не можуть передаватися іншим особам, податковий вексель не підлягає індосаменту; проценти або інші види плати за користування податковим векселем не нараховуються;
порядок випуску, обігу і погашення податкових векселів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Дія цього пункту не поширюється на операції з імпортування на митну територію України підакцизних товарів та товарів, що відносяться до товарних груп 1 - 24 Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, а також на операції з імпортування на митну територію України будь-яких товарів, що здійснюються особами, що були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за дванадцять календарних місяців до місяця, у якому здійснюється таке імпортування, чи тими, які є суб'єктами оподаткування за правилами, встановленими законодавством з питань спрощених систем оподаткування, які передбачають сплату цього податку за ставками іншими, ніж встановлені пунктами 6.1 статті 6 та 81.2 статті 81.
(пункт 11.5 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законами України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

від 15.10.97 р. N 573/97-ВР,

від 06.05.99 р. N 624-XIV,

від 14.07.99 р. N 934-XIV,

від 02.03.2000 р. N 1523-III,

 від 01.06.2000 р. N 1783-III,

від 20.12.2001 р. N 2899-III,

від 09.07.2003 р. N 1028-IV,

 від 02.10.2003 р. N 1218-IV,

від 23.10.2003 р. N 1240-IV,

 від 17.06.2004 р. N 1801-IV,

 у редакції Закону

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV,

 із змінами, внесеними згідно із

 Законом України від 03.06.2005 р. N 2642-IV,

 у редакції Закону України

 від 07.07.2005 р. N 2771-IV)
Платниками податку, що виконують проекти технологічних парків згідно із Законом України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків", при імпорті нових устаткування, обладнання, комплектуючих надається органам митного контролю податковий вексель зі строком погашення на 720 календарний день, а при імпорті матеріалів, які не виробляються в Україні, надається податковий вексель на суму податкового зобов'язання зі строком погашення на 180 календарний день з дня надання векселя органу митного контролю.
(пункт 11.5 статті 11 доповнено абзацом згідно із

 Законом України від 16.07.1999 р. N 991-XIV,

враховуючи зміни, внесені Законом України

 від 12.01.2006 р. N 3333-IV)


(дію пункту 11.5 статті 11 зупинено на 2007 рік в частині застосування цього пункту для операцій з ввезення на митну територію України товарів за товарною позицією 2711 згідно УКТ ЗЕД згідно із Законом України від 19.12.2006 р. N 489-V)11.6. До 1 січня 2000 року діють положення цього Закону, які стосуються встановлення нульової ставки податку на додану вартість з поставки:
(абзац перший пункту 11.6 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 25.12.98 р. N 368-XIV)
вугілля та продуктів його збагачення, вугільних і торфових брикетів;
електроенергії;
(абзац третій пункту 11.6 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР)
газу, імпортованого в Україну.
(пункт 11.6 статті 11 доповнено новим абзацом четвертим

 згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 799/97-ВР,

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим)
У період з 1 травня 2000 року до 1 січня 2001 року в разі експорту шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку.
(пункт 11.6 статті 11 доповнено абзацом четвертим згідно із

Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР)
(абзац п'ятий пункту 11.6 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 25.12.98 р. N 368-XIV,

 в редакції Закону України від 11.05.2000 р. N 1712-III)
11.7. Пункт 11.7 статті 11 виключено
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.8. Пункт 11.8 статті 11 виключено
(пункт 11.8 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

 виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.9. До приведення законодавчих актів України щодо оподаткування давальницької сировини у відповідність з нормами цього Закону сплата податку на додану вартість по операціях з ввезення давальницької сировини на митну територію України здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах".
(пункт 11.9 в редакції Закону України

 від 15.10.97 р. N 573/97-ВР)
До повного виконання договорів у такому ж порядку здійснюється оподаткування податками (зборами), базою оподаткування яких є митна вартість товарів усіх товарних груп готової продукції, виробленої з давальницької сировини резидента, яка повертається (ввозиться) на митну територію України, за умови, що за договорами з переробки сировини були проведені фактичні витрати до 1 жовтня 1997 року, або якщо така давальницька сировина повністю або частково була експортована до 1 жовтня 1997 року.
(пункт 11.9 статті 11 доповнено абзацом другим згідно із

Законом України від 19.11.97 р. N 644/97-ВР,

абзац другий пункту 11.9 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 977-XIV)
11.10. Пункт 11.10 статті 11 виключено 
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.11. Тимчасово, до набрання чинності Податковим кодексом України, платники податку, які продають теплову енергію, газ природний (крім скрапленого), включаючи вартість його транспортування, надають послуги водопостачання, водовідведення, чи надають послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фізичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим платниками цього податку, а також житлово-експлуатаційним конторам, квартирно-експлуатаційним частинам, товариствам співвласників житла, іншим подібним платникам податку, які здійснюють збір коштів від зазначених покупців з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарів (послуг) у компенсацію їх вартості (далі - ЖЕКи), визначають базу оподаткування операцій з поставки таких товарів (послуг) за касовим способом. За касовим способом визначається також база оподаткування операцій з поставки зазначених товарів (послуг) для ЖЕКів та бюджетних установ, що отримують ці товари (послуги), у разі якщо вони зареєстровані як платники податку.
(абзац перший пункту 11.11 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 22.05.2003 р. N 857-IV)
При зміні способу визначення бази оподаткування, суми податкових зобов'язань та податкового кредиту (включаючи суми бюджетного або експортного відшкодування), нараховані до початку застосування касового способу або після закінчення строку його застосування, не підлягають перерахунку у зв'язку зі зміною такого способу.
Терміни, що використовуються у цьому пункті, мають таке значення:
послуги, вартість яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла - послуги з технічного обслуговування ліфтів та диспетчерських систем, систем протипожежної автоматики та димовидалення, побутових електроплит, обслуговування димовентиляційних каналів, внутрішньобудинкових систем водотеплопостачання, водовідведення та зливової каналізації, вивезення та утилізації твердого побутового та грубого сміття, прибирання будинкової та прибудинкової території, а також інші послуги, які надаються ЖЕКами зазначеним у цьому пункті покупцям за їх рахунок.
абзац п'ятий пункту 11.11 статті 11 виключено
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
(пункт 11.11 статті 11 із змінами, внесеними згідно із 

Законами України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

 від 19.11.97 р. N 644/97-ВР,

від 30.12.97 р. N 794/97-ВР,

 від 02.06.99 р. N 714-XIV,

 від 15.07.99 р. N 946-XIV,

 у редакції Закону України

від 11.07.2001 р. N 2649-III)
11.12. Абзац перший пункту 11.12 статті 11 виключено
 (згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)

 
Абзац другий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12. статті 11 доповнено абзацом другим

згідно із Законом України  від 15.01.99 р. N 403-XIV,

абзац другий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац третій пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12. статті 11 доповнено абзацом третім

згідно із Законом України від 18.03.99 р. N 515-XIV,

абзац третій пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац четвертий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12  доповнено абзацом четвертим

 згідно із Законом України від 03.06.99 р.  N 722-XIV,

 абзац четвертий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац п'ятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом п'ятим

 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 971-XIV,

абзац п'ятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац шостий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом шостим

 згідно із Законом України від 15.07.99 р. N 973-XIV,

 абзац шостий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац сьомий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом сьомим

 згідно із Законом України від 03.12.99 р. N 1278-XIV,

 абзац сьомий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац восьмий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом восьмим

 згідно із Законом України від 13.01.2000 р. N 1375-XIV,

абзац восьмий пункту 11.12 статті 11 виключено

згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац дев'ятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом дев'ятим

 згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1606-III,

 абзац дев'ятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац десятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом десятим

згідно із Законом України від 23.03.2000 р. N 1608-III,

 абзац десятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац одинадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом одинадцятим

 згідно із Законом України від 11.05.2000 р.  N 1715-III,

 абзац одинадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац дванадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12. статті 11 доповнено абзацом дванадцятим

 згідно із Законом України від 01.06.2000 р. N 1749-III,

 абзац дванадцятий пункту 11.12 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 04.10.2001 р. N 2744-III,

 у редакції Законів України

від 07.03.2002 р. N 3118-III,

від 11.05.2004 р. N 1702-IV,

 виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
На період дії угоди про розподіл продукції податок на додану вартість сплачується з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом тринадцятим

згідно із Законом України від 08.06.2000 р. N 1807-III)
Абзац чотирнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом чотирнадцятим

згідно із Законом України від 21.12.2000 р. N 2199-III,

 абзац чотирнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац п'ятнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом п'ятнадцятим

 згідно із Законом України від 22.03.2001 р. N 2323-III,

 абзац п'ятнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац шістнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом шістнадцятим

 згідно із Законом України від 05.04.2001 р. N 2355-III,

 абзац шістнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
Абзац сімнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено
(пункт 11.12 статті 11 доповнено абзацом сімнадцятим

 згідно із Законом України від 04.07.2002 р. N 40-IV)


(дію абзацу сімнадцятого підпункту 11.12 статті 11 зупинено на 2003 рік у зв'язку із зупиненням дії пункту 3 розділу VII Закону України від 4 липня 2002 року N 40-IV згідно із Законом України від 26.12.2002 р. N 380-IV,

на 2004 рік - згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,

на 2005 рік - згідно із Законом України від 23.12.2004 р. N 2285-IV)(абзац сімнадцятий пункту 11.12 статті 11 виключено

 згідно із Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.13. Пункт 11.13 статті 11 виключено 
(пункт 11.13 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 30.12.97 р. N 799/97-ВР,

виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.14. У разі використання платниками податку на додану вартість при розрахунках із споживачами електронних контрольно-касових апаратів касовий чек має містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку на додану вартість, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.
Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість встановлює Кабінет Міністрів України.
(пункт 11.14  статті 11 в редакції

Закону України від 19.03.99 р. N 522-XIV)
11.15. Пункт 11.15 статті 11 виключено 
(пункт 11.15 статті 11 із змінами, внесеними згідно із

 Законами України від 24.12.98 р. N 362-XIV,

 від 20.10.99 р. N 1172-XIV,

від 07.12.2000 р. N 2133-III,

 від 20.12.2001 р. N 2905-III,

 від 26.12.2002 р. N 380-IV,

 від 27.11.2003 р. N 1344-IV,

 від 23.12.2004 р. N 2285-IV,

 виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.16. Пункт 11.16 статті 11 виключено 
(статтю 11 доповнено новими пунктами 11.11 - 11.16

 згідно із Законом України від 26.09.97 р. N 550/97-ВР,

у зв'язку з цим пункт 11.11

 вважати відповідно пунктом 11.17)
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.17. Пункт 11.17 статті 11 виключено 
(згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.18. Пункт 11.18 статті 11 виключено 
(статтю 11 доповнено пунктом 11.18 згідно із

Законом України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР)


(дію пункту 11.18 статті 11 зупинено на 2004 рік (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 11.18 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 15.11.2001 р. N 2779-III,

виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.19. Пункт 11.19 статті 11 виключено 
(статтю 11 доповнено пунктом 11.19 згідно із

Законом України від 19.09.97 р. N 535/97-ВР,

пункт 11.19 статті 11 у редакції Закону

 України від 15.11.2001 р. N 2779-III)


(дію пункту 11.19 статті 11 зупинено на 2004 рік (крім підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 11.19 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.20. До прийняття Податкового кодексу України у випадках, коли платник податку здійснює операції з поставки особам, які не зареєстровані як платники податку, сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, раніше придбаних (заготовлених) таким платником податку у фізичних осіб, які не є платниками цього податку, об'єктом оподаткування є торгова націнка (надбавка), встановлена таким платником податку.
(статтю 11 доповнено пунктом 11.20 згідно із

Законом України від 19.11.97 р. N 644/97-ВР,

пункт 11.20 статті 11 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 13.05.99 р. N 645-XIV,

у редакції Закону України від 15.06.2004 р. N 1779-IV)
11.21. До 1 січня 2008 року сума податку на додану вартість, що повинна сплачуватися до бюджету переробними підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко та молочну продукцію, м'ясо та м'ясопродукти, у повному обсязі спрямовується виключно для виплати дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за продані ними переробним підприємствам молоко і м'ясо в живій вазі.
(абзац перший пункту 11.21 статті 11 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 19.10.2006 р. N 273-V)
Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності за реалізовані ними молоко, худобу, птицю, вовну, а також за молочну продукцію та м'ясопродукти, вироблені у власних переробних цехах, повністю залишається у розпорядженні цих сільськогосподарських підприємств і спрямовується на підтримку власного виробництва тваринницької продукції та продукції птахівництва.
Порядок нарахування і використання зазначених коштів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
(статтю 11 доповнено пунктом 11.21 згідно із

Законом України від 23.12.97 р. N 770/97-ВР,

пункт 11.21 статті 11 в редакції

Закону України від 18.02.99 р. N 442-XIV)
(дію пункту 11.21 статті 11 продовжено до 1 січня 2005 року

 згідно із Законом України від 28.11.2003 р. N 1352-IV,

до 1 січня 2006 року - згідно із

 Законом України від 23.12.2004 р. N 2287-IV,

 до 1 січня 2007 року - згідно із

 Законом України від 18.10.2005 р. N 2987-IV)
11.22. Пункт 11.22 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.22 згідно із

Законом України від 04.03.98 р. N 169/98-ВР,

 пункт 11.22 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 03.12.99 р. N 1274-XIV)
11.23. На період виконання робіт щодо підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, які виконуються за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі, або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку, Урядом України і Чорнобильською атомною електростанцією:
звільняються від оподаткування операції з імпорту товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);
оподатковуються за нульовою ставкою операції з поставки товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), виконання робіт та поставки послуг на митній території України, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги. Суми податку на додану вартість, сплачені платником податку - виконавцем робіт, послуг за контрактом, укладеним з отримувачем міжнародної технічної допомоги (реципієнтом) або з особою-нерезидентом, яка уклала контракт з реципієнтом, відшкодовуються із бюджету протягом місяця, наступного після подання податкової декларації, за умови наявності належним чином оформлених документів та підтвердження їх матеріалами документальної перевірки.
Ці пільги не поширюються на операції, що стосуються підакцизних товарів та товарів 1 - 24 груп Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.
У разі порушення цільового використання зазначених товарів або виконання робіт та поставки послуг платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент імпорту таких товарів або виконання робіт та поставки послуг на митній території, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, та за період від дати імпорту таких товарів або виконання робіт і поставки послуг до дати збільшення податкових зобов'язань.
(статтю 11 доповнено пунктом 11.23 згідно

 із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,

 пункт 11.23 статті 11 із змінами, внесеними  згідно із

 Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV,

у редакції Закону України від 22.05.2003 р. N 856-IV)
11.24. Пункт 11.24 статті 11 виключено
(статтю 11  доповнено пунктом 11.24 згідно

 із Законом України від 11.12.98 р. N 309-XIV,

 пункт 11.24 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 03.06.99 р. N 722-XIV)
11.24. Пункт 11.24 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.24 згідно

 із Законом України від 07.07.99 р. N 854-XIV,

пункт 11.24 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 02.03.2000 р. N 1523-III)
11.25. Пункт 11.25 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.25 згідно

 із Законом України від 14.07.99 р. N 943-XIV,

пункт 11.25 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.26. Пункт 11.26 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.26 згідно

 із Законом України від 18.11.99 р. N 1242-XIV,

пункт 11.26 статті 11 із змінами, внесеними згідно

 із Законами України від 27.11.2003 р. N 1344-IV,

 від 15.06.2004 р. N 1766-IV,

 виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.27. Пункт 11.27 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.27 згідно із

 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,

 пункт 11.27 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.28. Пункт 11.28 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.28 згідно із

 Законом України від 16.03.2000 р. N 1559-III,

пункт 11.28 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.29. До 1 січня 2008 року зупинити дію пункту 7.7 статті 7, пунктів 10.1 і 10.2 статті 10 цього Закону в частині сплати до бюджету податку на додану вартість щодо операцій з поставки товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, за винятком операцій з поставки переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою, що здійснюються сільськогосподарськими товаровиробниками незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, в яких сума, одержана від поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки за попередній звітний (податковий) рік, становить не менше 50 відсотків загальної суми валового доходу підприємства.
(абзац перший пункту 11.29 із змінами, внесеними

 згідно із Законами України від 18.01.2001 р. N 2233-III,

 від 19.10.2006 р. N 273-V)
Для новостворених сільськогосподарських товаровиробників різних форм власності питома вага сільськогосподарської продукції в загальній сумі валового доходу підприємства в поточному році визначається за даними звітного періоду.
Зазначені кошти залишаються в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення. У разі нецільового використання акумульованих коштів вони стягуються до Державного бюджету України в безспірному порядку.
Порядок акумуляції та використання зазначених коштів визначається Кабінетом Міністрів України.
(статтю 11 доповнено пунктом 11.29 згідно із

 Законом України від 13.07.2000 р. N 1874-III)
(дію пункту 11.29 статті 11 продовжено до 1 січня 2005 року

 згідно із Законом України від 28.11.2003 р. N 1352-IV,

 до 1 січня 2006 року - згідно із

 Законом України від 23.12.2004 р. N 2287-IV,

 до 1 січня 2007 року - згідно із

 Законом України від 18.10.2005 р. N 2987-IV)
11.30. Пункт 11.30 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.30 згідно із

 Законом України від 21.09.2000 р. N 1991-III)


(дію пункту 11.30 статті 11 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 11.30 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.31. Пункт 11.31 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.31 згідно із

 Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III)


(дію пункту 11.31 статті 11 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 11.31 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.32. Пункт 11.32 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.32 згідно із

 Законом України від 11.01.2001 р. N 2211-III)


(дію пункту 11.32 статті 11 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)(пункт 11.32 статті 11 виключено згідно із

 Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.33. Пункт 11.33 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.33 згідно із

 Законом України від 17.05.2001 р. N 2410-III,

пункт 11.33 статті 11 із змінами, внесеними згідно із

Законом України від 16.01.2003 р. N 440-IV,

виключено згідно із Законом

 України від 25.03.2005 р. N 2505-IV)
11.34. Пункт 11.34 статті 11 виключено
(статтю 11 доповнено пунктом 11.34 згідно із

 Законом України від 12.07.2001 р. N 2660-III)


(дію пункту 11.34 статті 11 зупинено на 2004 рік (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) згідно із Законом України від 27.11.2003 р. N 1344-IV)
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон України «Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України «Про захист прав споживачів»
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні; Закон України Про регулювання містобудівної діяльності; Наказ Міністерства регіонального...
Закон україни iconЗакон инерции закон інерції закон природы закон природи закон сохранения...
В взаимодействие взаємодія взвешивание зважування вектор вектор внутренняя энергия внутрішня енергія время час
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 208/94-вр від 14. 10. 1994 р. Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності
Закон україни iconЗакон україни
Закон україни n 2806-iv від 06. 09. 2005р. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності
Закон україни iconЗакон України про бібліотеки І бібліотечну справу
Закон вводиться в дію Постановою Верховної Ради України №33/95-вр від 27. 01. 95 р
Закон україни iconЗакон України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (Закон від 06. 12. 2012 №5515-vi)

Закон україни iconЗакон україни
З 1 січня 2013 рокуцей Закон втратить чинність згідно із Законом України від 17 листопада 2011 року n 4050-vi
Закон україни iconЗакон україни
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка