Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів)
НазваІндивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів)
Сторінка5/8
Дата конвертації20.03.2013
Розмір1.3 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Банк > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8

Таблиця 2

^

Макроекономічні показники країн-учасниць інтеграційного блоку 2010 р. (2009 р.)*

Країни-учасниці інтеграційного блоку

ВВП, млрд.. дол. (за ПКС)

ВВП на душу населення, тис. дол.

Кількість населення, млн.

Обсяг експорту, млрд. дол.

Обсяг імпорту, млрд. дол.* Або останні наявні статистичні дані

Рекомендовані джерела інформації: http://www.euroseek.com - Пошуковий сервер; http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm - статистичний додаток СОТ; http://www.aseansec.org/10921.htm - Офіційні установи АСЕАН; http://ec.europa.eu – сайт Єврокомісії; http://cis.minsk.by/main.aspx?uid=176 – Виконавчий Комітет СНД; http://www.cefta2006.com - Центральноєвропейська асоціація вільної торгівлі; http://www.mercosur.org.uy – Офіційний сайт МЕРКОСУР; http://www.nafta-sec-alena.org - Офіційний сайт Секретаріату НАФТА; http://unstats.un.org/unsd/snaama/selbasicFast.asp - статистична інформація ООН про стан національних рахунків (Статистична база); http://www.wikipedia.org -Вільна енциклопедія «Вікіпедія»; http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/anrep09_e.htm - Офіційний сайт Світової організації торгівлі; http://www.evrazes.com – Офіційний сайт ЄвраЗЕС; http://www.bsec-organization.org/Pages/homepage.aspx - Офіційний сайт ОЧЕС; http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp - Офіційний сайт Міжнародної організації з міграції; http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm - Офіційний сайт Міжнародної організації праці; http://www.evrazes.com/ - офіційний сайт ЄврАзЕС

6.

^ Використовуючи набуті знання та додаткові джерела інформації, заповнити наступні форми (для України або країни на вибір студента – узгоджується з викладачем).
Порівняльна характеристика МВФ, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Європейського банку реконструкції та розвитку

МВФ

МБРР

ЄБРР

Дата створення


Основні цілі діяльності


Основні сфери діяльності (склад програм, що фінансуються в країнах)


Ставки кредитування та терміни надання кредитів


Джерела коштів


Заборгованість країн перед ... у 2008 (2009*) р.


Основні програми, що реалізуються в Україні


Заборгованість України перед ... на 2008 (2009*) р.^ Джерела інформації:

http://www.imf.org/external/fin.htm - фінансування МВФ

http://www.imf.org/external/country/UKR/index.htm - дані щодо України

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/02/weodata/index.aspx - база статистичних даних МВФ

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/0,,pagePK:180619~theSitePK:136917,00.html – співпраця країн з МБРР

http://data.worldbank.org/indicator/all - дані щодо заборгованості країн перед МВФ, МБРР, ЄБРР

http://www.ebrd.com/russian/pages/project.shtml, (http://www.ebrd.com/russian/pages/project/psd.shtml) - проекти ЄБРР

http://www.ebrd.com/russian/pages/country.shtml - проекти ЄБРР в країнах

http://www.ebrd.com/russian/pages/country/ukraine.shtml - проекти ЄБРР в Україні

Завдання 3.

Обрати собі 4 задачі з різних тем і виконати розрахунок (кожна задача – у 0, 3, 4, 5 балів).
Задачі до теми 6.
Підказка. Розрахунки при факторингових операціях:

Ціна факторингу:

  • Комісія за реєстрацію, оформлення документів (одноразово, може не братися);

  • Комісія за факторингове обслуговування (0,5-3%);

  • Комісія за користування грошовими ресурсами (аналогічно кредиту);

  • Комісія за кредитний ризик (одноразово, біля 2%, якщо фактор звільняє продавця від ризику банкрутства покупця).


Сума факторингової операції складає 400 тис. дол. США, авансовий платіж – 80%, комісія фактора – 3%. Оплата за оформлення документів склала 315 дол. США, відсотки на залишок нараховувалися з розрахунку процентної річної ставки у 15% річних. Боржник повернув залишки протягом 120 днів з початку укладення угоди. Премія за кредитний ризик – 2%.

Яку суму отримає фірма, яка продала фактору рахунки?
Розрахунок:

  1. Комісія фактора – 3%, або 12000 дол.США;

  2. Премія за ризик – 2%, або 8000 дол.США;

  3. Вартість факторингу – (400000*0,15*120)/360=20000 дол.США;

  4. Разом з оплатою документів факторингова компанія отримує – 40315 дол.США;

  5. Сума, яку отримує експортер – 359 685 дол.США


Варіанти розрахунків (оберіть 1 та заповніть таблицю).
Сума операції, дол.США

Комісія за документи, дол.США

Комісія за факторинг, %

Премія за ризик, %

Комісія за користування, % річних

Термін користування, днів

Вартість факторингу / Дохід факторингової компанії, дол.США

Отримана експортером сума, дол.США

Варіант 1

500000

250

2,00%

2,00%

20,00%

120Варіант 2

400000

300

1,50%

2,00%

18,00%

90Варіант 3

300000

300

1,00%

1,50%

20,00%

180Варіант 4

500000

250

1,50%

2,00%

20,00%

120Варіант 5

300000

150

2,00%

1,50%

18,00%

90Варіант 6

400000

250

2,00%

2,50%

21,00%

180Варіант 7

250000

150

1,50%

2,00%

20,00%

100Варіант 8

300000

250

1,50%

1,50%

16,00%

120Варіант 9

250000

150

2,00%

2,00%

16,00%

90Варіант 10

500000

250

2,00%

2,50%

20,00%

120^ Задачі з теми „Платіжний баланс і макроекономічна рівновага”.
За даними таблиці для одного з років заповнити пропуски, розрахувати сальдо рахунку поточних операцій, сальдо фінансового рахунку, сальдо платіжного балансу України та зробити висновок щодо курсу національної грошової одиниці (девальвація, ревальвація) та зміни золотовалютних резервів (поповнення, зменшення).


^ Статті платіжного балансу

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Рахунок поточних операцій


Баланс товарів та послуг


^ Експорт товарів та послуг

16332

19248

21086

23351

28953

39719

44378

50239

64001

85612

54253

Імпорт товарів та послуг

-15237

-17947

-20473

-21494

-27665

-34846

-43707

-53307

-71877

-99962

-56275

^ Баланс товарів-4655

Експорт товарів

12463

15448

17091

18669

23739

33432

35024

38949

49840

67717

40394

Імпорт товарів

-12945

-14943

-16893

-17959

-23221

-29691

-36159

-44143

-60412

-83808

-45049

^ Баланс послуг2633

Експорт послуг

3869

3800

3995

4682

5214

6287

9354

11290

14161

17895

13859

Імпорт послуг

-2292

-3004

-3580

-3535

-4444

-5155

-7548

-9164

-11465

-16154

-11226

Доходи (сальдо)

-869

-942

-667

-606

-581

-645

-985

-1722

-2117

-1540

-2440

Поточні трансферти (сальдо)

706

848

1456

1922

2184

2576

2845

3173

4075

3127

2661

^ Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій-11925

Рахунок операцій з капіталом

-10

-8

3

15

-17

7

-65

3

3

5

595

Фінансовий рахунок-12520

^ Прямі інвестиції

489

594

769

698

1411

1711

7533

5737

9218

9903

4654

^ Портфельні інвестиції

-86

-201

-866

-1716

-922

-76

2757

3583

5753

398

-63

Інші інвестиції

-556

-871

-94

-47

-225

-5869

-2187

-5391

802*

1116*

-9139*

Середньострокові та довгострокові кредити

-463

-154

-306

124

418

2888

3470

5639

13075

15011

-4665

Короткостроковий капітал

-93

-717

212

-171

-643

-8757

-5657

-11030

-12273

-13895

-4474

Помилки та упущення

-954

-150

-231

-885

-953

-38

152

93

-473

531

656

^ Баланс зведений-13726

^ Резерви (поповнення, зменшення)13726^ Тема „Світовий валютний ринок”
1. У таблиці наведено вихідні дані щодо операції тристороннього арбітражу валют у трьох фінансових центрах – Токіо, Лондоні та Нью-Йорку. Розглянути можливість арбітражу між ними та визначити величину прибутку (збитків) операції. Курс у Токіо - 1 дол.США = 85,60 єн; курс у Лондоні - 1 фунт стерлінгів = 133,41 єн; курс у Нью-Йорку - 1 дол.США = 0,64 брит.ф.ст.

Таблиця

Вихідні дані для розрахунку прибутку операції тристороннього арбітражу

№ варіанта

Країна здійснення

арбітражу

Курс національної валюти, грош.од./дол.США

Сума операції

у нац. гр.од.Австралія

1,14

100 000Канада

1,04

150 000Італія

0,78

100 000Чилі

531,40

10 000 000Чеська Республіка

19,77

1 000 000Данія

5,83

500 000Фінляндія

0,77

300 000Угорщина

221,45

40 000 000Ісландія

123,45

10 000 000Японія

87,50

20 000 000Республіка Корея

1204,45

200 000 000Німеччина

0,78

200 000Мексика

12,82

500 000Нова Зеландія

1,40

100 000Португалія

0,79

120 000Норвегія

6,27

300 000Польща

3,19

250 000Словенія

0,78

100 000Швеція

7,42

500 000Бельгія

0,78

300 000Швейцарія

1,05

100 000Туреччина

1,53

100 000Ізраїль

3,85

300 000Нідерланди

0,78

250 000Російська Федерація

30,68

30 000 000Південна Африка

7,53

1 000 000Україна

7,89

500 000Австралія

1,14

200 000Канада

1,04

100 000Франція

0,78

100 0001   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconОцінка завдання – для студентів 6402 „Правознавство” Кожне з завдань...
Хів розв’язання проблеми, формулювання висновків. Посилання на літературні джерела (не менше 20, з яких принаймні 10 – іншомовні)...
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconЗавдання для студентів заочної форми навчання контрольна робота (модуль)
Модульне завдання, винесене на поточний контроль знань студентів заочної форми навчання, включає не менше трьох питань І оцінюється...
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни
Методичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни „ Університетська освіта ”
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconЗаконодавча діяльність та законодавчий процес. Джерела законодавства,...
До початку екзаменаційної сесії Ви повинні здати індивідуальні завдання, що оцінюються максимум 20 балів. Суть індивідуального завдання:...
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Методичні рекомендації І контрольні завдання до виконання практичних занять з дисципліни Процеси І апарати харчових виробництв
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconІнститут філології, історії І мистецтв
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів усіх спеціальностей
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) icon8 клас Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4...
Завдання з вибором однієї правильної відповіді: завдання №1-4 оцінюються у 0,5 балів. Максимальна кількість балів – 2 бали
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconРвнз «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Вступ
Робоча програма, методичні рекомендації та індивідуальні завдання для студентів заочної форми навчання
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconМетодичні рекомендації та індивідуальні завдання для самостійної...
Сучасне харчове виробництво може розглядатися як сукупність численного ряду самостійних технологічних операцій переробки сировини...
Індивідуальні завдання для студентів спеціальності 6402 Правознавство Завдання 1 (0, 6, 8, 10 балів) iconПровадження освітньої діяльності у відокремленому структурному підрозділі
«Правознавство» до 01. 07. 2013 року, для спеціальності 03050802 «Оціночна діяльність» до 01. 07. 2015 року. На спеціальності 03050901...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка